Прийоми створення образів уявиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийоми створення образів уявиГрецький сфінкс – це сполучення голови та грудей людини з тулубом собаки й лапами лева. Кентавр складений із голови, грудей і рук людини, з'єднаних із тулубом і ногами коня. Як бачимо, ці витвори мистецтва створювалися шляхом вичленовування з предметів одних ознак і властивостей та об'єднання їх у нових сполученнях. Цей прийом називається аглютинацією.

Казкові персонажі Хлопчик-Мізинчик, Гуллівер і багато інших створені в результаті збільшення або зменшення предмета, а також зміни окремих якостей, частин. Такий прийом називається гіперболізацією.

Види уяви

По-перше, уява буває довільною (коли учень, зайнятий якою-небудь творчою роботою, змушує працювати свою уяву) і мимовільною (ситуацією, коли жодного завдання перед школярем не стоїть, але він мимоволі починає фантазувати, мріяти).

По-друге, уява буває відтворюваною і творчою. Цю класифікацію розглянемо більш докладно.

У процесі роботи зі схемами, кресленнями, що виконані іншими людьми, у процесі читання книги, уявлення краєвидів тощо учень відтворює необхідні образи.

На відміну від відтворювальної уяви творча уява полягає у створенні нових образів ( зазвичай також на основі колишніх сприйнятих) . Вона пов'язана з творчою діяльністю людини. Без творчої уяви немислима діяльність будь-якої людини, яка зайнята створенням чогось нового, оригінального.

ІІ. Практичні завдання для школярів

Проаналізуйте свою відтворювальну уяву. Виконайте чотири завдання.

Інструкція

Спробуйте подумки уявити те, про що вам зараз читатимуть. Жодні малюнки при цьому робити не можна.

1) Уявіть собі рівносторонній трикутник, кожна сторона якого дорівнює 6м. Продовжте подумки основу трикутника вліво на 6м і паралельно йому через вершину трикутника проведіть уліво такий же відрізок. З'єднайте кінці паралельних ліній прямою. Яка фігура вийшла? (Трапеція)

2) Уявіть собі, що від точки А ви прийшли на південь десять кроків, потім повернули на схід і також зробили десять кроків, після цього знову зробили десять кроків на південь, потім повернули на захід, пройшли стільки ж , і нарешті зробили десять кроків на північ. Яка фігура вийшла із зазначених відрізків? (М'який знак)

3) Уявіть собі коло. Поставте в центрі кола точку, на рівній відстані від неї (усередині кола) проведіть дві паралельні лінії, а потім до цих прямих на такій самій відстані від центра проведіть дві перпендикулярні лінії. Яка фігура вийшла всередині кола? (Квадрат)

4) Уявіть собі квадрат. Проведіть у ньому діагоналі. Потім двома горизонтальними лініями розділіть квадрат на рівні частини. Скільки фігур вийшло та які саме? ( десять фігур, з яких шість – трикутники, дві трапеції, два п'ятикутника)

 

ІІІ. Питання для обговорення

Визначте прийоми створення образів уяви.

1) Уривок з роману "Євгеній Онєгін" (О.С. Пушкін):

... За столом сидять чудовища кругом:

Один в рогах с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой.

Злая ведьма с козьей бородой ,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полужурваль и полукот.

(Аглютинація)

2) Створення образів драконів, кентаврів. (Аглютинація)

3) Уривок з російської народної билини:

А то свищет соловей, да по-соловьиному,

Он кричит злодей, разбойник по звериному,

И от его ли-то посвисту соловъиного,

И от его ли-то от покрику звериного,

То все травушки-муравушки уплетаються,

Все лазоревы цветочки осыпаються.

(Гіперболізація)

4) Створення образів кентаврів, русалок. (Аглютинація)

IV. Ігри на уяву

"Фантазери"

Намалюйте на дошці кілька незакінчених малюнків. Запропонуйте учням подивитися на них. Проаналізуйте оригінальні відповіді школярів.

"На крилах уяви "

Розвивати уяву учнів можна за допомогою вправ з уявними предметами, наприклад:

а) Уявіть, що ви пришиваєте гудзик і випадково вколили голкою палець.

б) Зобразіть тварин.

в) Жестами стисло "перекажіть" казку.

г) Зобразіть відомі прислів’я та перекази, наприклад: "Без труда нема плода", "Любиш кататися, люби й саночки возити" тощо.

Безумовно, для цих завдань необхідний артистизм школярів.

"Жива картина"

З-поміж школярів вибирається кілька режисерів. Кожен режисер відбирає собі з решти учнів кілька школярів. Він повинен поставити з ними "живу картину", розташувавши дітей так, щоб інші зрозуміли, яка саме подія відбувається або відбулася. Це своєрідна фотографія людей у певну мить життя. Картини можуть бути смішними й трагічними, наприклад: "щастя", "любов", "нагорода" тощо або виражати яку-небудь приказку: "Семеро одного не чекають", "Перед розумом і сила в’яне" та ін.

Гра розвиває уяву, а також привчає до чіткості думки, образного її вираження, зміцнює здатність чітко фіксувати в життєвих обставинах найголовніше, а все другорядне відкривати.

 

V. Практичні рекомендації

Як розвивати уяву

1. Уява розвивається під час читання книг. Особливо цьому сприяють описи краєвидів, зовнішності персонажів, тому ці уривки необхідно уважно читати для розвитку відтворювальної уяви.

2. Уважається, що школою відтворювальної уяви є вивчення географічних карт. Уміння подорожувати картою та уявляти собі різні місця сприяє розвитку уяви.

3. Розвитку уяви також сприяє технічна творчість, винахідницька діяльність.

4. Для розвитку уяви важливі життєвий досвід і широке коло знань.

5. Уява розвивається в різних видах діяльності: у процесі складання казок,віршів; малювання, ліплення; відгадування загадок тощо.

VІ. Підбирання підсумків

Запропонувати учням написати твір з теми "Навіщо людині уява?".

 

 

Тренінг для старшокласників

"Формування толерантних взаємин хлопців і дівчат"

Мета: ознайомити учнів із поняттям толерантності, спонукати їх до усвідомлення позитивних і негативних вчинків, формувати потребу в по­будові гуманних, неконфліктних взаємин із протилежною статтю.

Обладнання: ПК, дошка, аркуш із правилами роботи у групі, стіль­ці, розставлені колом, музика, аркуш із рисами толерантної особистості, грамота для найтолерантнішого ліцеїста, іграшки, папірці з рисами толерантної особистості та пусті аркушики, картки із ситуаціями, ролі «дітей», картки з ролями для гри «Заборонений плід», малюнки Розенцвейга, учнівські творчі роботи.

І. Слово вчителя

Вчитель. У сучасному суспіль­стві існування джентльменів чи справжніх леді є рідкісним явищем. Це пов'язано зі зміною ціннісних орієнтацій українців, де мораль за­ймає другорядну позицію. Проте інколи, наодинці зі своїм «Я», осо­бистість задумується над тим, пра­вильно вона зробила чи ні. Тобто, людина без совісті прирівнювалася б до тварин, а наявність морального імперативу ставить нас вище за не­розумних істот. Тому, щоб остаточ­но не повернутися до першопочаткового стану, із якого утворилося людство, потрібно розвивати в собі гуманність, справедливість, добро­зичливість, безкорисливість, демо­кратизм, альтруїзм. Цьому питанню ми й присвятимо сьогоднішнє тренінгове заняття.

П. Нагадування правил роботи у групі

Активність. Конкретність. Лаконічність.

Відключення мобільних теле­фонів.

Конфіденційність.

Добровільність.

Толерантність

Критикувати не людину, а и кон­кретний учинок.

Правдивість.

Принцип «тут і тепер».

Атмосфера доброзичливості.

Відповідальність за самостійне вирішення проблем.

Увага до почуттів.

ІІІ. Усмішка по колу, руко­стискання

IV. Актуалізація знань учнів про толерантність

Риси толерантної особистості:

Знання власних недоліків, пере­ваг та їх прийняття.

Почуття безпеки.

Відповідальність.

Прийняття світу таким, яким він є.

Прагнення до незалежності.

Здатність до емпатії (розуміння проблем інших, співчутливості).

Почуття гумору.

Демократизм.

Здатність до співпраці.

Повага людської гідності.

Визнання рівності всіх людей.

Неприйняття домінування, на­сильства.

Терпимість до чужих думок, ві­рувань, поведінки.

Альтруїзм.

Уміння володіти собою. Допитливість.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.033 с.)