Мовленнєвий тест «Які ви батьки?»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мовленнєвий тест «Які ви батьки?»Відзначте, будь ласка, ті фрази, які ви часто використовуєте у спіл­куванні з дітьми:

1. Скільки разів тобі повторювати?

2. Порадь, будь ласка, як мені вчинити в цій ситуації?

3. Не знаю, що б я без тебе робила!

4. І в кого ти такий(а) удався(лась)?

5. Які в тебе чудові друзі!

6. Ну, на кого ти схожа(ий)? .

7. Ти моя опора і помічниця!

8. Ну що в тебе за друзі?!

9. Про що ти тільки думаєш?

10. Який(а) ти в мене розумний(а)!

11. А як ти вважаєш, сину (донько)?

12. У всіх діти як діти, а ти?!

13. Який ти в мене кмітливий!

Аналіз одержаної за тестом інформації

Відповіді з позитивним значенням:

1, 2, 4, 6, 8, 9, 12 — 2 бали;

3, 5, 7, 10, 11, 13 — 1 бал.

78 балів— ви живете з дитиною душа в душу. Вона щиро лю­бить і поважає вас. Ваші стосунки з дитиною позитивно впливають на становлення її особистості.

1012 балів— вам необхідно бути уважнішими у ставленні до дитини. Ви користуєтесь у неї авторитетом, але авторитет не замінить вашої любові. Розвиток дитини залежить скоріше від випадкових об­ставин, ніж від вас.

1314 балів— ви й самі відчуваєте, що чините неправильно. Між вами та дитиною існує недовіра. Поки не пізно, намагайтеся приділя­ти дитині більше уваги, ураховувати її запити та інтереси.

Інформаційна частина «Способи вирішення конфліктів»

Мета: формування вміння вирішувати конфлікти з дітьми без втрат з обох сторін.

Учитель. Зазвичай батьки сприймають за конфлікти ситуації, коли вони чимось незадоволені чи дитина відстоює свою думку, всту­паючи з ними в суперечку. Але не кожна суперечка чи протиріччя пе­ретворюються на конфліктну ситуацію. Для неї характерні емоційна напруга сторін, вплив негативних емоцій, вираження неприязні один до одного.

(Учитель просить батьків навести приклади конфліктів, які були у них з дитиною, а потім проаналізувати причини, мотиви та резуль­тати цих ситуацій.)

Учитель. У будь-якому конфлікті кожна сторона бажає отримати перемогу, часто будь-якими шляхами, навіть якщо страждають осо­бисті інтереси.

(На прикладі поділу яблука батькам необхідно показати, як відбу­вається вирішення конфліктів. Двом суперникам необхідно розділити яблуко. Існують такі результати цієї дії:

1. Яблуко ділиться навпіл. У цьому випадку обидві сторони йдуть на компроміс, але страждають обидві сторони, оскільки кожен хотів отримати ціле яблуко.

2. Яблуко отримує суперник, але в цьому випадку одна сторона обділяє себе.

3. Яблуко залишається собі, що обділяє інтереси суперника.)

Учитель.У двох останніх випадках конфлікт не вирішується, оскільки можуть бути негативні наслідки. Компромісне вирішення призводить до обділення обох сторін, але конфлікт усе-таки вирішу­ється.

Існує ще четвертий варіант — знаходження інших способів вирі­шення.

На прикладі поділу яблука можна розглянути будь-яку конфліктну ситуацію. Головне — усвідомити, що хочете в цій ситуації ви і ваш суперник, обговорити з ним це. Коли ви говорите про конфлікт, то його вже не існує, ви тільки обговорюєте його.

(Батькам також можна запропонувати поділитися своїм досві­дом стосовно того, як поводиться дитина, коли вони сваряться між собою.)

Вправа «Я — хороший вихователь»

Мета: підвищення самооцінки ролі батька.

Батькам по колу пропонується продовжити речення «Я — хоро­ший батько, тому що...»

При виникненні труднощів у батьків слід допомогти їм знайти в собі позитивні батьківські риси.

(Учитель підбиває підсумок, дякує всім за плідну роботу.)

 

Інтелектуально-розважальна гра "Українські хутори"

 

Мета: узагальнити знання учнів з народознавства; система­тизувати відомості з фольклору; сприяти відродженню національ­ної свідомості школярів, вивчати минуле предків, поширювати знан­ня учнів про матеріальне та духов­не життя українців; шанувати, відроджувати та продовжувати тра­диції українського народу, праг­нути досконалого вивчення рідної мови.

Обладнання: рушники, репро­дукції картин, плакати з віршами та висловами про мову, малюнки дітей; магнітофон із записами ук­раїнських пісень; пісочний годин­ник.

Хід заняття

 

Учитель. «Українські хуто­ри» — це ті куточки України, де ще й досі виникають легенди; де шанують рідну мову й пишаються нею; де збереглися справжні ук­раїнські звичаї, традиції та обря­ди; де цінують і поважають історію свого народу.

На нашій інтелектуально-роз­важальній грі буде дуже приємно почути, що й у нашій школі учні вивчають та цінують рідну мову і традиції українського народу.

Дорогі гості, шановні учасни­ки гри! Сьогодні ми з вами по­мандруємо по українських хуто­рах.

Умови гри такі:

• кожна команда повинна ви­конати завдання, яке одержить на «хуторі»;

• за виконання цього завдан­ня команда отримає чарівну квітку, яка буде означати одержаний бал;,

• виграє та команда, яка збере найбільшу кількість квіток.

Хутір «Вітальничок». На цьому хуторі кожна команда повинна привітатися з присутніми. У при­вітанні виявити звичаї українців: гостинність, щирість, уміння приймати гостей, представити себе як українців (що вирізняє ук­раїнців з-поміж інших народів?). Привітання може бути у вигляді танцю, пісні або інсценування.

Хутір «Спортивний». Командам роздаються набори букв (24 шт.). З одного боку картки — буква, з іншого — цифра. Цифри вказують, у якій послідовності треба розста­вити букви.

Хто швидше складе прислів'я, той виграв.

Приклади прислів’їв:

• Не спіши язиком — квапся ділом.

• Посієш учинок — пожнеш звичку.

• Хто людей питає, той розум має.

Хутір «Обрядовий». Команди інсценізують уривки з обрядів. Суперникам треба вгадати, що це за обряд і коли його здійснюють.

Приклади обрядів:

«Гаївки» — закликання весни

1. Ой, як вийду, ой, як крик­ну: догадайтеся, гей!

Хоч обідав — не обідав, їв хоч трошки.

Як зачуєш голосок мій — ки­дай ложки!

2. До нас, хлопці та дівчата, йдіть гуляти,

У нас славні музиченьки бу­дуть грати.

3. Гаївоньку починаймо в доб­рий час.

Нема кращих співаночок, як у нас.

4. Весно, весно, весняночко, наша люба паняночко!

Вийди з-за гори крутої, обігрій нам ліс і поле.

Завітай в міста і села, де гурток дітей веселий.

5. Пташок викликаю із тепло­го краю,

Летіть, соловейки, на нашу зе­мельку.

Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки.

6. Прийди, весно красна, зігрій, сонце ясне,

Повій, теплий вітер, щоб зра­діли діти.

7. Прийди до нас, весно, із ра­дістю,

З великою до нас милістю. Із житом зернистим, із пшенич­кою золотистою.

8. Із вівсом кучерявим, із ячменем вусатим,

Із просом, із гречкою, із кали­ною-малиною, із чорною сморо­диною.

«Івана Купала»

1. Ой, дівчата, давайте віночки сплетемо, щоб дізнатися, яка доля буде. Пустимо їх на воду. Якщо попливе віночок — доля буде дале­ко, якщо до берега приб'ється — тут знайдеш її, а якщо потоне вінок, то недоля.

2.Плету вінок на голівку, на чорненькі коси, аби врода не за­в'яла, вмиюся у росах.

3.Ось і готові віночки.

4. Пливи, віночок, по чистій хвилі,

До доріженьки, де ходить милий.

5. Річко бистра, дзюркотлива,

Візьми вінок, що я вила,
Що я вила, виплітала,

На миленького гадала.

6. Неси вінок зелененький
Там, де ходить мій миленький.
Де він ходить, виглядає,

На віночок мій чекає.

«Різдво»(вертеп)

Звіздар. Добрий вечір, господа­рю, мир у вашу хату.

Вас і вашу всю родину будем віншувати.

Пастушок 1. Славте бога! Хай віднині

Буде злагода в родині.

З Вифлеєму ми прийшли,

Вам новину принесли.

Пастушок 2. Ми бачили у ніч ясну й морозну

Сіяння зірки радісне й три­вожне.

Ми зрозуміли: Бог родився в світі,

Щоб нам усім вказати шлях до світла.

Пастушок 3. Ми були у тій ха­тині,

Де Ісус лежав на сіні.

А святая Мати Діва,

Що Ісуса народила,

Сина в ясла укладала

І тихесенько співала.

Пастушок 1.Скільки там лю­дей зібралось!

Диво славлять те, що сталось.

І багаті, і убогі —

Славлять всі дитину — Бога.

Пастушок 2. Сталося велике чудо серед нас —

Народився в Вифлеємі Христос-Спас.

Як зійшла зоря спасення у яскині,

Так зійде зоря обнови в Україні.

Хутір «Увічливий»

Учитель. На цьому хуторі ми повинні з вами пригадати ввічливі слова, показати, що ми можемо бути чемними в наших учинках, і взагалі, знаємо, якою повинна бути ввічлива, культурна людина. Давайте спочатку пригадаємо деякі святкові вітання.

1. При жнивах казали: «Дай, Боже, щастя!», а у відповідь чули: «Дай Боже і вам».

2.На Різдво віталися: «Христос рождається!», а у відповідь: «Славіте його!».

3.На Йордан говорять: «Хрис­тос хрещається!», а у відповідь: «У Йордан-ріці».

4.На Великдень казали: «Хри­стос Воскрес», а у відповідь: «Воістину Воскрес».

Молодці! А тепер я запрошую до себе дівчинку та хлопця з кож­ного класу. Завдання таке: ви по­винні показати, як увічливо пове­стися в певній ситуації:

• Як правильно пригостити пе­чивом ваших гостей?

• Дівчині на день народження хлопець дарує подарунок.

• Дівчина йде, загубила хуст­ку. За нею йде хлопчик.

Хутір «Берегиня»

1. Усім командам ставлять за­питання. Потрібно дуже швидко відповісти на них. Хто швидше підіймає квітку, той відповідає.

• На яке свято вогонь і вода були здатними очищати людей? (Івана Купала.)

• Який птах прилітає першим в Україну і вважається провісни­ком весни? (Жайворонок.)

• Чому існує звичай розфарбо­вувати крашанки? (Існує легенда про смерть Христа. Коли Христа розп'яли, то яйця почервоніли.)

• Що таке Стрітення? (Свято, коли, за народними віруваннями, зима з літом зустрічаються.)

• Який птах, за легендою, при­носить щастя і є улюбленим в ук­раїнців? (Лелека.)

• Як називали богиню води і хатнього господарства? (Берегиня.)

2.Ярмарок народних прислів'їв. Для цього конкурсу кожна з ко­манд виділяє по 4 учні. Члени ко­манд по черзі називають народні прислів'я про родину. Якщо за 5 секунд той, до кого дійшла чер­га, не називає прислів'я, то вибу­ває з гри. Прислів'я не повинні по­вторюватися. Той, хто залишаєть­ся останнім, приносить команді пе­ремогу.

Приклади прислів’їв

1. Батьком — матір'ю не хва­лися, а хвалися честю.

2. Сім'я міцна — горе плаче.

3. Любо і неньці, коли дитина в славі.

4. Материнська ласка і кінця не знає.

5. При сонечку тепло, при ма­тері добро.

6. Як сонечко над нами, так і мама на землі одна.

7. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина.

8. Хто батька-матір зневажає, той добра не знає.

9. Пташка рада весні, а мати — дітям.

10. У кого мати рідненька, у того й сорочка біленька.

11. Рідну матір ніким не замі­ниш.

12. Найдорожча пісня, з якої мати колисала.

13. Нащо клад, коли в сім'ї лад.

14. Мудра жінка дім будує, а безумна руйнує.

15. 3 родини йде життя людини.

16. Що робить батько, те й ди­тятко.

17. Якагребля, такий млин, який батько, такий син.

18. У дитини заболить пальчик, а в матері серце.

19. У кого рідна ненька, у того голівонька біленька.

20. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.

21. У сокола й діти соколята.

22. Нема того краму, щоб купити маму.

23. Матері ні купити, ні заслу­жити.

24. Добрі діти — батькам ві­нець, а злі діти — батькам кінець.

25. Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане.

26. Мати одною рукою б'є, а- другою гладить.

27. Який дуб, такий тин, який батько, такий син.

28. Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, таки й діточки.

29.Яка сім'я, такий і я.

30.Батько краще догляне се­меро синів, ніж семеро синів —батька.

31.Нема цвіту більшого, ніж цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати дитині.

32.На сонці добре сидіти, а коло мами добре жити.

33.До свого роду—хоч через воду.

Хутір «Літературний»

1. Подано 10 назв літературних творів і 10 прізвищ письменників. Потрібно поруч із назвою твору поставити прізвище письменника, який написав цей твір.

1.«Морозенко» — П.Мирний.

2.«Перший диктант* — О.Вишня.

3.«Мова» — М.Рильський.

4.«Микола Джеря» — І.Нечуй-Левицький.

5.«Цвіт щастя» — Б.Лепкий.

6.«Заповіт» -- Т.Шевченко.

7.«Швачка» — П.Грабовський.

8.«Захар Беркут» — І.Франко.

9.«Зруйноване гніздо» — А.Кащенко.

10.«Щука» — Л.Глібов.

Час для виконання — 3 хвилини

2. «Дописати вірш». Час для виконання — 3 хвилини:

а) ... погоду ... воду ... чотири ... відпочили

б) ... світлиця ... вечорниця ... дівоча ... охота

в) ... уміти ... хотіли ... на п'ять ... погулять

г) ... позмагатись ... дізнатись ... вітаємо ... бажаємо

Хутір «Козацький»

Учитель. На цьому хуторі бу­дуть дуже швидкі завдання, бо й самі козаки були хоробрі, кмітливі, веселі та рухливі.

Отже, один козак із команди буде зараз малювати портрет ота­мана до тих пір, поки інші два ко­заки будуть відповідати на запи­тання вікторини. Запитань буде небагато, тому художники повинні працювати дуже швидко.

Запитання:

1.Як козаки голили собі го­лову? (Залишали чуб на «осе­ледець».)

2. Яким чином козаки по­відомляли на далеку відстань про небезпеку? (Запалювали бочки.)

3.Для чого козаки випалювали високу траву? (Щоб не було де ховатися ворогу.)

4. Які ви знаєте символи геть­ мана України? (Булава, бунчук.)

5.Назвіть найвідомішого геть­мана України? (Богдан Хмель­ницький.)

6. На який термін обирався ко­шовий отаман? (На один рік.)

7. Як називалося житло ко­заків? (Курінь.)

Хутір «Гуморинки».Кожній ко­манді даються дві гуморески, які треба інсценувати. На підготовку та репетицію дається 1 хвилина (тексти гуморесок видає учитель).

Хутір «Загадковий». Кожна ко­манда готує для своїх суперників по 3 загадки. Потрібно відгадати якнайбільше загадок. Час на об­думування відповіді — 30 секунд.

Хутір «Історичний».Треба роз­в'язати ребуси і дати відповіді на запитання. Командам дається по 4 ребуси. Кожний відгаданий ребус — 1 бал.

У кінці гри журі підраховує одержану кількість квіточок кож­ної команди й оголошує перемож­ця, нагороджує всіх учасників гри.

 

 

Слабка ланка

(інтелектуальна гра на тему профілактики шкідливих звичок)

Мета:пропагувати здоровий спосіб життя; сформувати в учнів негативне ставлення до куріння, пияцтва, наркоманії.

Гра проводиться за правилами телевізійної гри «Слабка ланка»

 

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ

 

І. Організаційний момент

ІІ. Основна частина

1 етап

Учитель оголошує перший етап гри. Продовжіть речення:

– Крапля нікотину вбиває...(коня або муху)

– Що варили Бовдур, Бувалий, і Боягуз у лісі? (компот або самогон)

– Людина – це вінець...(короля або природи)

– Часто при курінні підвищується... (артеріальний тиск або атмосферний тиск)

– Багато вина – мало... (розуму або грошей)

– Хто з європейських мандрівників вперше побачив людей,що палять? (Васко де Гамма або Христофор Колумб)

– На скільки хвилин коротшає життя курця після кожної викуреної сигарети? (на 15 хвилин або на 10 хвилин)

– Курець сам собі - ...(могильник або доброзичливець)

– З якої причини у Росії було заборонено куріння? (Через часті пожежі або через одурманення народу)

– Відомий хірург Федір Углов стверджував, що після прийому спиртного у крові головного мозку залишається... (кладовище нервових клітин або заряд бадьорості й веселості).

– Чи існує вакцина проти СНІДу і ВІЛ – інфекцій? (Немає або є)

– Що вражається у курця перш за все? (Судини або легені)

– П’яна людина – не людина, бо вона втратила... (розум або гаманець).

– З якої причини в Росії Петро І запровадив куріння тютюну? (З метою оздоровлення людей або розвитку економіки).

– У якому фільмі Леоніда Гайдая герой учить молодь танцювати твіст, гасячи недопалки то одною, то другою ногою? («Діамантова рука» або «Кавказька полонянка»)

– Скільки літрів тютюнового дьогтю проходить за 10 років через дихальні шляхи курця?(8 або 5 літрів).

– Нікотин це отрута яка шкідливо впливає на...(зростання або зір)

Підбиття підсумків 1-го етапу.

Учитель. А тепер підрахуємо правильні та помилкові відповіді та з’ясуємо:

– Хто найслабкіша ланка?

– У кого не склалася гра?

– Хто покине нашу команду?

(Гравець,який зробив найбільше помилок, залишає команду.)

 

Етап

Учитель. Дайте відповідь на запитання:

– Що робили з п’яницями згідно із законом, який видав китайський імператор Ву Вонг у 1220 році? (Піддавали страті або виганяли з країни)

– У якому слові увічнив своє ім’я Жан Ніко? (нікотин)

– Продовжіть речення « Хліб на ноги ставить, а вино... (валить)»

– Речовина яка викликає утворення ракових пухлин у курця, називається... (нікотин або радіоактивний полоній).

– Хвороба, яку називають «чумою ХХ століття»... (рак або СНІД).

– Наркотики – це хімічні речовини, що чинять вплив на... (нервову систему або органи травлення).

– Хто з відомих російських письменників сказав таку фразу «Рідкісний злодій, вбивця здійснює свою справу тверезим»? (Л.Н. Толстой або А.П.Чехов)

– Скільки шкідливих речовин потрапляє в організм людини під час куріння? (Близько 10 або близько 30)

– Хто з поетів закликав до боротьби с пияцтвом такими рядками:

«Щоб господарство твоє не скрутив самогон,

Щоб отрута в труну не звела, -

Самогонників з села геть!

Геть з хутора!Геть з села!»

(В.В. Маяковський або С.А.Єсенін)

– Смола, що утворюється під час згоряння тютюну, викликає... (Отруєння або пухлини).

– Яку проблему загострює зростання наркоманії? (Грипу або СНІДу)

– Яку дію чинить алкоголь на центральну нервову систему? (Позитивну або негативну)

Підбиття підсумків 2-го етапу гри.

 

Етап

– Рак легенів у курців зустрічається частіше,ніж у тих, що не палять... (у 30 разів або в 15 разів)

– Кому з російських поетів належать слова: «Людина, що п’є, ні на що не придатна»? (М.Ю.Лермонтову або О.С.Пушкіну)

– «Наркотик»- грецьке слово. Що воно означає? (Одурманливий або привертаючий)

– Якому народу належить така приказка: «Зовнішність людини відбивається в дзеркалі, а душа – в горілці»? (Корейському або Російському).

– Хто зі світових знаменитостей став жертвою згубної пристрасті до наркотиків? (Елвіс Преслі або Арнольд Шварценегер)

– Назвіть хворобу завзятих курців. (Кашель або бронхіт)

– Що допомагає зберегти та укріпити здоров’я людини? (Пігулки або здоровий спосіб життя)

– Яка кількість тютюнового дьогтю міститься в 1 кг тютюну? (70 мл або 90 мл)

Підбиття підсумків 3-го етапу гри.

 

Етап

Учитель. Цей етап – завершальний. Гравець, який набере найбільшу кількість балів, буде проголошений переможцем гри.

Продовжіть речення:

– Пити вино так само шкідливо, як приймати... (отруту)

– Куріння – це часті хвороби і передчасна... (смерть)

– Випив горілки на копійку, а дурості набрався на... (п’ятак)

– Не буває весілля без гостей, похоронів без сліз, а пияцтва без ... (бійки)

– Хто такий «пасивний курець»? (людина, яка вдихає сигаретний дим)

– Як розшифрувати слово «СНІД»? (синдром набутого імунодефіциту)

– Хто такий токсикоман? (людина, яка вдихає отруйні речовини)

– Чому після вживання алкогольних напоїв сохнуть губи, пересихає в роті, з’являється відчуття спраги? (спирт виводить воду з організму).

– Що таке імунітет? (здатність організму протистояти збудникам різних інфекцій і вбивати пухлинні клітки)

– Які головні загрози здоров’ю людей ти б виділив? (Погана екологія,пияцтво, куріння, наркоманія)

Підбиття підсумків гри «Слабка ланка».

Учасник, який набрав найбільше балів, отримує приз.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.023 с.)