Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хворого 55-ти років госпіталізовано у хірургічну клініку з підозрою на сепсис. Який матеріал для дослідження необхідно взяти від хворого і на яке середовище його слід засіяти?A. *Кров, цукровий бульон

B. Ліквор, сироватковий агар

C. Сечу, м’ясо-пептонний бульон

D. Гній, жовточно-сольовий агар

E. Пунктат лімфовузла, цистеїновий агар.

 

При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з мокротиння, методом Ціля-Нільсена виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або групами, не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з'являються на 1О-15-ту добу. До якої родини відносяться бактерії?

A. *Micobacterium tuberculosis

B. Versinia pseudotuberculosis

C. Histoplasma dubrosii

D. Klebsiella rhinoscleromanis

E. Coxiella burnettii

 

В лабораторію направлено матеріал білуватого нашарування із слизових оболонок ротової порожнини. Висів матеріалу зроблено на середовище Сабуро, відмічено ріст сметаноподібних колоній, бактеріоскопія виявила короткі бруньковані нитки, до збудників якої інфекції відносять ізольовані мікроорганізми ?

A. * Мікози

B. Спірохетози

C. Рікетсіози

D. Мікоплазмози

E. Хламідіози

 

21. Бактеріолог при дослідженні слизу з носоглотки, дотримувася певних заходів щодо збереження збудників у матеріалі. Під час бактереоскопічного дослідження встановлено наявність грамнегативних коків, які нагадують кавові зерна та розташовані парами або тетрадами. Назвіть збудника, який був ізольований бактеріологом:

A. *Neisseria meningitidis

B. Staphilococcus aureus

C. Neisseria gonorrhoeae

D. Moraxella lacunata

E. Acinetobacter calcoaceticus

 

22. При обстеженні хворого чоловiка, госпіталізованого на 5-й день хвороби з проявами жовтяниці, болі в м’язах, ознобом,. носовими кровотечами. При проведені лабораторної діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого. Назвіть збудників хвороби:

A. *Leptospira interrogans

B. Borrelia dutlonii

C. Calymmatobacterium granulomatis

D. Bartonella bacilloformis

E. Rickettsia mooseri

 

23. ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак активізації процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід ВІЛ-інфекції в СНІД:

A. * Саркома Капоші, кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл

B. Зниження кількості нейтрофілів

C. Зниження кількості Т-хелперів

D. Кількість Т-хелперів нижче критичного рівня

E. Виявлення антитіл до gp 41

 

У больного язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью после эндоскопического и бактериологического исследований были выделены бактерии рода Helicobacter. Благодаря какому свойству эти микроорганизмы не погибают в кислой среде желудка?

A. * Уреазной активности

B. Каталазной активности

C. Оксидазной активности

D. Устойчивости к ванкомицину

E. Способности образовывать капсулу

 

Оглядаючи дитину 6-ти років лікар помітив на глоткових мигдалинах сірувату плівку, при спробі видалення якої виникла помірна кровотеча. Бактеріоскопія мазків з мигдалин показала наявність грампозитивних бактерій булавоподібної форми. Які симптоми можуть виникнути у дитини у найближчі дні, якщо не буде проведене специфічне лікування?

A. * Токсичні ураження серцевого м‘яза, печінки, нирок

B. Набряк легенів

C. Дуже сильний нападоподібний кашель

D. Папульозні висипи на шкірі

E. Хвильоподібна лихоманка

 

У дитини 2-х років з катаральними явищами та висипом на шкірі лікар запідозрив скарлатину. Внутришкірно дитині було введено невелику кількість сироватки до еритрогенного токсину стрептокока, на місці ін'єкції висип зник. Що означають результати реакції?

A. * Клінічний діагноз підтвердився

B. У дитини підвищена чутливість до еритрогенного токсину

C. Захворювання викликав негемолітичний стрептокок

D. Всю дозу сироватки можна вводити внутривенно

E. Імунна система дитини дуже ослаблена

 

27. Для серологічної діагностики сифілісу в реакції Вассермана лікар-лаборант підготував такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої м‘язи бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для постановки реакції?

A. * Комплемент

B. Живі трепонеми

C. Еритроцити барана

D. Діагностична преципітуюча сироватка

E. Антиглобулінова сироватка

 

28. Хворому зі значними опіками зробили пересадку донорської шкіри. На 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір; на 11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

A. *Т-лімфоцити

B. Ерітроцити

C. Базофіли

D. Єозінофіли

E. В-лімфоцити

 

29. Держсанінспекцією вилучена на базарі партія ковбаси з назвою "свиняча домашня" в зв'язку з підозрою щодо її фальсифікації. За допомогою якої серологічної реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

A. *Преципітації

B. РЗК

C. Аглютинації

D. Імунофлюорестенції

E. РНГА

 

До лабораторії доставлена кров хворого на черевний тиф для виявлення антитіл. Яку із перелічених серологічних реакцій слід для цього застосувати?

A. *Реакцію аглютинації

B. Реакцію преципітації

C. Реакцію зв'язування комплементу

D. Реакцію гемаглютинації

E. Реакцію гальмування гемаглютинації

 

У хворого з підозрою на дифтерію під час бактеріоскопічного дослідження мазка з зіву виявлені паличкоподібні бактерії з зернами волютину. Який етіотропний препарат препаратом вибору в даному випадку?

A. *Протидифтерійна антитоксична сироватка

B. Бактеріофаг

C. Дифтерійний анатоксин

D. Еубіотик

E. Інтерферон

 

У хворого з типовою клінічною картиною дизентерії, внаслідок раннього застосування антибіотиків під час бактеріологічного дослідження випорожнення шигелли не виявлені. Тітр антишигелльозних антитіл в РПГА у парних сироватках у даного хворого виріс в 4 рази. Про що це свідчить?

A. *Підтверджує діагноз дизентерії.

B. Виключає діагноз дизентерії.

C. Переніс дизентерію раніше.

D. Неспецифічна реакція.

E. Вакцинальнареакція.

 

У померлого від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі і слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю, при гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовськом-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?

A. *Лептоспіри

B. Трепонеми

C. Спіролли

D. Боррелії

E. Кампілобактерії

 

В населенном пункте зарегистрирована вспышка гепатита, которую связывают с водным фактором. Какой вирус гепатита мог вызвать вспышку заболеваний в этом населенном пункте?

A. *Вирус гепатита Е

B. Вирус гепатита С

C. Вирус гепатита Д

D. Вирус гепатита G

E. Вирус гепатита B

 

35. До ПТУ вступив юнак 16 років з сільської місцевості. При плановому проведенні реакції Манту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря?

A. *Зробити щеплення БЦЖ

B. Повторити реакцію через 1 місяць

C. Провести серодіагностику туберкульозу

D. Терміново ізолювати юнака з навчального колективу

E. Провести прискорену діагностику туберкульозу методом Прайса

 

36. У пациента с гнойничковыми поражениями кожи выделен возбудитель, который на кровяном агаре образует округлой формы, средних размеров, желтые колонии, окруженные зоной гемолиза. В мазках из колоний –кокки, расположенные скоплениями неправильной формы, Гр+. Выделенная культура оксидаза- и каталаза-положительная, ферментирует маннит, синтезирует плазмокоагулазу. Какому виду из ниже перечисленных соответствует выделенный возбудитель?

A. *Staphylococcus aureus

B. Streptococcus agalactiae

C. Streptococcus pyogenes

D. Staphylococcus epidermidis

E. Staphylococcus saprophyticus

 

При микроскопии соскоба с языка, окрашенного по Граму, обнаружены овальные, круглые, удлиненные цепочки почкующихся клеток темно-фиолетового цвета. О возбудителе какого заболевания может идти речь?

A. *Кандидоза

B. Актиномикоза

C. Стрептококковой инфекции

D. Стафилококковой инфекции

E. Дифтерии

 

У ребенка с подозрением на дифтерию из зева выделена чистая культура микроорганизмов и изучены их морфологические, тинкториальные, культуральные и биохимические свойства, оказавшиеся типичными для возбудителей дифтерии. Какое исследование необходимо еще провести для выдачи заключения о том, что выделена патогенная дифтерийная палочка?

A. *Определение токсигенных свойств.

B. Определение протеолитических свойств.

C. Определение уреазной активности.

D. Определение цистиназной активности.

E. Определение способности расщеплять крахмал

 

39. У дитини на слизовiй оболонцi щiк та на язицi виявленi бiлуватi плями, якi нагадують молоко, що скипілося. У виготовлених препаратах-мазках знайденi Грам+ овальнi дрiжджоподiбнi клiтини. Якi це збудники?

A. *Гриби роду Кандiда

B. Стафiлококи

C. Дифтерiйна паличка

D. Актиноміцети

E. Фузобактерії

 

Кровь, взятую у больного с подозрением на сепсис, посеяли на сахарный бульон. В сахарном бульоне образовался придонный осадок. При пересеве на кровяной агар выросли мелкие, прозрачные, круглые колонии, окруженные зоной гемолиза. В мазке, приготовленном из осадка, определялись грам-положительные кокки, располагающиеся в виде длинных цепочек. Какие микроорганизмы присутствуют в крови у этого больного?

A. *Стрептококки

B. Микрококки

C. Стафилококки

D. Тетракокки

E. Сарцины

 

41. В одному з гірських селищ мала місце масова загибель гризунiв. Одночасно хворіло населення цієї мiсцевостi. Хвороба супроводжувалася швидким підвищенням t до 40°С, вираженою інтоксикацією, збільшенням пахових лiмфовузлiв. У препаратах-мазках з трупного матеріалу виявлені грам-негативні палички овоїдної форми з біполярним забарвленням. Якi мікроорганізми є збудниками цього інфекційного захворювання?

A. *Паличка чуми

B. Стафілокок

C. Збудник туляремії

D. Збудник сибірки

E. Клостридії

 

У хворого 25 років з численних шкірних пустул висівається золотистий стафілокок в асоціації з епідермальним стафілококом, в аналізі харкотиння виявлена пневмоциста карінії, у випорожненнях - криптоспоридії, вульгарний протей та гриби роду кандіда. При якому захворюванні зустрічається таке множинне інфікування умовно-патогенними мікроорганізмами?

A. *СНIД

B. Цукровий діабет

C. Сепсис

D. Дисбактеріоз

E. Медикаментозний агранулоцитоз

 

У хворого на виразкову хворобу шлунка при проведенні фіброгастроскопії взятий біоптат слизової оболонки в області виразки. З біоптату виготовлений мазок-відбиток, пофарбований за методом Грама; з рештою біоптату проведена проба на уреазну активність. Під час мікроскопії мазка-відбитка виявлені Грам-негативні спіралеподібні мікро-організми, тест на уреазну активність - позитивний. Які бактерії були виявлені?

A. *Helycobacter pylori

B. Spirilla minor

C. Shigella flexneri

D. Treponema pallidum

E. Campylobacter jeuni

 

44. Територію старого худобомогильника, який не використовувався більше 50 років, планується відвести під житлове будівництво. Однак дослідження грунта показало наявність життєздатних спор збудника особливо небезпечного захворювання. Який із вказаних мікроорганізмів найбільш імовірно міг зберігатися у грунті протягом такого тривалого часу?

A. * Bacillus anthracis

B. Francisella tularensis

C. Brucella abortus

D. Yersinia pestis

E. Mycobacterium bovis

 

У хворої з клінічними ознаками імунодефіциту, з незміненою кількістю та функціональною активністю Т- і В-лімфоцитів, при обстеженні виявлений дефект на молекулярному рівні, при якому порушена функція антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A. *Макрофаги, моноцити

B. Т-лімфоцити, В-лімфоцити

C. NK-клітини

D. Фібробласти, Т-лімфоцити, В-лімфоцити

E. 0-лімфоцити

 

При бактеріологічному дослідженні промивних вод хворого на харчове отруєння висіяли чисту культуру бактерій з такими властивостями: грамнегативна рухлива паличка, на середовищі Ендо росте у вигляді безбарвних колоній. Представником якого роду було зумовлене захворювання?

A. * Salmonella

B. Shigella

C. Iersinia

D. Esherichia

E. Citrobacter

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.013 с.)