ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні симптоми кардіологічної патології та методи дослідження в кардіологіїОсновні симптоми кардіологічної патології та методи дослідження в кардіології

 

Завдання «Крок-2».

1. Хворий 60 р., скаржиться на задуху, серцебиття, швидку втомлюваність. Впродовж 8 р. хворіє на гіпертонічну хворобу. Об-но: ліва межа серця зміщена на 2 см вліво від середньоключичної лінії, тони серця ритмічні, ослаблені, над аортою – акцент ІІ тону. АТ 170/100 мм рт. ст. Печінка + 2 см, пастозність гомілок. На ЕКГ – відхилення вісі серця вліво, гіпертрофія лівого шлуночка. ФВ - 63. Який варіант серцевої недостатності спостерігається в даному випадку?

A *Діастолічний.

B Систолічний.

C Змішаний.

D Норма.

E Невизначений.

2. Хворий 67 р., скаржиться на задуху при фізичному навантаженні, кашель, нічні напади ядухи із затрудненим вдихом. Рік тому переніс трансмуральний інфаркт міокарду. Об.-но: ЧСС – 98 за 1', Ps – 80 за 1'. Тони серця ослаблені. В нижніх відділах легень вислуховуються дрібно і середньопухірцеві хрипи. АТ - 125/75 мм рт. ст. На ЕхоКГ – пролапс мітрального клапана, ФВ -35%. Яка найбільш ймовірна причина виникнення вказаних клінічних ознак?

A *Систолічна дисфункція міокарда.

B Діастолічна дисфункція міокарда.

C Негоспітальна пневмонія.

D Пролапс мітрального клапана.

E Миготлива аритмія.

 

3. Хворий В., 47 років, протягом року скаржиться на болі за грудиною, стискувального характеру, що не зменшуються після прийому нітросорбіду в дозі 40мг на добу, який вживає протягом року. На ЕКГ: рубцеві зміні перенесеного інфаркту міокарда. Що є ймовірною причиною вказаних скарг?

A *Розвиток толерантності до нітратів

B Розвиток нестабільної стенокардії

C Рецидив інфаркту міокарда

D Розвиток повторного інфаркту міокарда

E Недостатня доза нітропрепаратів

4. Хворий С. 40 років госпіталізований у відділення реанімації з гострим інфарктом міокарда. З моменту виникнення болю пройшло три години. Які лабораторні зміни підтвердять встановлений діагноз?

A *Збільшення рівня тропоніну А та І

B Збільшення ШОЕ

C Збільшення аспартат-амінотрансферази

D Збільшення лактатдегідрогенази

E Збільшення аланін-амінотрансферази

 

5. Хворий М., 68р., що знаходиться в реанімаційному відділенні з діагнозом гострий інфаркт міокарда, раптово втратив свідомість. Об-но: пульс та АТ не визначаються. На ЕКГ: часті нерегулярні хвилі різної форми та амплітуди. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

A *Фібриляція шлуночків

B Асистолія

C Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

D Гостра серцева недостатність

E Тромбоемболія легеневої артерії

 

Ессенціальна артеріальна гіпертензія

1. Жінка, 53 років, підвищеної вгодованості скаржиться на головний біль, болі в області серця стискаючого характеру в стані спокою. Хворіє 5 років. АТ - 186/100 мм рт.ст. Об'єктивний статус без особливостей, маса тіла - 100 кг. Менструації відсутні 4 роки. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Гіпертонічна хвороба *

B. Клімактерична гіпертонія

C. Хвороба Іценко-Кушинга

D. Гіпоталамічний синдром

E. ІХС

 

2. У жінки, 52 років, протягом 15 років підвищується АТ. Хвора регулярно не лікувалася. Мати хворої хворіє на ГХ. На ЕКГ - ГЛШ. Останні 6 років АТ став постійно підвищеним до 175/100 - 180/110 мм рт.ст. Який механізм стабілізації АТ?

А. Активація ренін-альдостаронової системи *

В. Активація симпатоадреналової системи

С. Підвищення викиду вазопресину (АТГ)

Д. Надмірна продукція кінінів і простагландинів

Е. Активація барорецепторів дуги аорти

 

3. Чоловік, 52 років, хворіє на ГХ II стадії. Палить, регулярно не лікується. АТ - 175/105 мм рт.ст., ЧСС - 92/хв. У легенях розсіяні сухі хрипи, везикулярне дихання; печінка збільшена на 2 см, набряки гомілок. Виберіть оптимальний препарат:

А. Еналаприл *

В. Ніфедипін

С. Адельфан

Д. Клофелін

Е. Пропранолол

 

4. У жінки, 52 років, що хворіє на ГХ, після стресу раптово з'явився головний біль, серцебиття, біль в ділянці серця, неспокій, страх. Об'єктивно: хвора збуджена, пульс - 120/хв., АТ - 210/10 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. Які препарати найбільше доцільно призначити в даному випадку?

А. Бета-адреноблокатори *

В. Папаверин

С. Ніфедипін

Д. Інгібітори АПФ

Е. Адельфан

 

5. Чоловік, 30 років, скаржиться на головний біль і серцебиття після емоційного стресу. Хворіє на ГХ протягом 2 років. При обстеженні хворий збуджений, гіперемія лиця, шкіра волога. Пульс - 100/хв., АТ - 180/90 мм рт.ст. Зафіксовано збільшення ударного і хвилинного об‘єму кровообігу. Що необхідно призначити хворому в першу чергу?

А. Пропранолол *

В. Апресин

С. Фуросемід

Д. Клофелін

Е. Дибазол

 

6. Чоловік, 52 років, звернувся до доктора зі скаргами на періодичний головний біль, запаморочення, оніміння кінцівок. У анамнезі - хронічний обструктивний бронхіт. Об'єктивно: пульс 78/хв., ритмічний. АТ - 160/95 мм рт.ст. Перкуторно - ліва межа серця на 1 см дозовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. Печінка не збільшена. Набряків немає. Який препарат доцільно призначити хворому в якості монотерапії:

А. Амлодіпін *

В. Пропранолол

С. Клофелін

Д. Допегіт

Е. Раунатін

 

7. У чоловіка, 54 років, з гіпертонічною хворобою під час лікування з'явився сухий кашель. Клінічних даних за ураження легеневої і серцево-судинної систем, що можуть обумовити кашель, немає. Доктор припустив побічну дію медикаментів. До якої групи може належить препарат, що викликав цей ефект?

А. Інгібітори АПФ*

В. Діуретики

С. Блокатори кальцієвих каналів

Д. Гангліоблокатори

Е. Препарати раувольфії

 

8. Чоловік, 47 років, скаржиться на періодичний головний біль, серцебиття і порушення серцевого ритму. Об'єктивно: тони серця ослаблені, ЧСС - 90/хв., АТ - 170/100 мм рт.ст. На ЕКГ - гіпертрофія лівого шлуночка, шлуночкові екстрасистоли, 10-15/хв. Установлено діагноз ГХ і ІХС. Для лікування хворого найкращим є препарат із групи:

А. Бета-адреноблокаторів*

В. Інгібіторів АПФ

С. Діуретиків

Д. Симпатолітиків

Е. Нітратів

 

9. Чоловік, 52 років, звернувся до доктора зі скаргами на періодичний головний біль, запаморочення, оніміння кінцівок. У анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Об'єктивно: пульс - 52/хв., ритмічний, АТ - 165/90 мм рт.ст. Перкуторно - ліва межа серця на 1 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. Печінка не збільшена. Набряки відсутні. Препарат вибору для лікування артеріальної гіпертензії:

А. Еналаприл*

В. Пропранолол

С. Клофелін

Д. Адельфан

Е. Раунатін

 

10. Під час профосмотра у металурга, 43 років, виявлений АТ 174/104 мм рт.ст., через 2 тижні - 166/98 мм рт.ст. Скарг не пред'являє. Раніше нічим не хворів. Торік АТ був 146/95 мм рт.ст., ЧСС - 90/хв. Палить 2 пачки сигарет у день, має надлишкову вагу. Найбільше раціональною тактикою терапевта є:

А. Призначення амлодипіну *

В. Направлення для визначення групи інвалідності

С. Госпіталізація хворого

Д. Немедикаментозні методи

Е. Виписати лист непрацездатності.

 

Атеросклероз

1. При обстеженні хворого М.,74 років, у ІІ міжребер’ї справа виявлено систолічний шум та акцент ІІ тону, АТ 175/80 рт.ст. Вкажіть причину виявленого шуму.

A. Коарктація аорти

B. Незарощення міжшлункової перетинки

C. Аортосклероз

D. Недостатність мітрального клапана

E. Стеноз гирла легеневої артерії

2. У хворого 68 р, з ІХС та артеріальною гіпертонією (АТ 170/90 мм рт.ст., лікувався нітратами, дібазолом) з’явились тривалі давлячі болі в серці, задишка. Виявлено шум над брюшною аортою. АТ стійко збільшилось до 220/112 мм рт.ст. На ЕКГ - плоский зубець Т, гіпертрофія лівого шлуночка. Чим можна пояснити стабілізацію АТ на високому рівні?

A. Розвитком атеросклерозу ниркових артерій

B. Прогресуванням гіпертонічної хвороби

C. Розвитком нефроангіосклероза

D. Приєднанням "застойної гіпертонії"

E. Неадекватним підбором гіпотензивної терапії

3. Чоловік 49 років скаржиться на напади стенокардії, що виникають при ходьбі до 500 м. Багато років хворіє на хронічний бронхіт. Об-но: В легенях невелика кількість сухих розсіяних хрипів, ЧД 18 за 1 хв. Межі серця розширені вліво, тони приглушені, ЧСС=ПС=86 за 1 хв. , АТ 160/100 мм рт.ст. У крові - Гб- 160 г/л, Л - 6,4 тис., ШЗЕ - 7 мм /год. На ЕКГ - гіпертрофія лівого шлуночка. Найбільш імовірною головною причиною болю в серці є:

A. Порушення реології крові

B. Спазм венечної артерії

C. Хронічна гіпоксія

D. Симвастатин

E. Нікотинову кислоту

6. Жінка 65р звернулась до лікаря зі скаргами на ниючий біль в ділянці серця, періодичне підвищення АТ, головний біль, шум у вухах. Об-но: пульс 74 в хв, ритмічний, напружений. АТ 180/80 мм рт.ст. Акцент II тону та систолічний шум в II міжребер’ї справа. З боку інших органів і систем без особливостей. Чим найбільш імовірно обумовлена артеріальна гіпертензія у хворої ?

A. Порушення ниркової регуляції

B. Порушення центральної регуляції

C. Порушення гормональної регуляції

D. Порушення церебрального кровотоку

Інфаркт міокарда

1. Чоловік, 45 років, госпіталізований із приводу стискаючого болю за грудиною та задишки. Болі почалися 4 години тому. Виявлений інфаркт міокарда. Об'єктивно: шкіра волога, над легенями в нижніх відділах вологі незвучні хрипи. АТ - 110/70 мм рт.ст. , пульс - 72/хв. На ЕКГ підйом SТ до 8 мм у V1-V4 відведеннях, депресія SТ у II, III, aVF. Який препарат найбільше ефективний для поновлення коронарного кровообігу?

А. Стрептокіназа* В. Аспірин С. Тік лід Д. Клексан Е. Гепарин

 

2. Хворий, 64 років, переніс інфаркт міокарда. При виписці пульс - 88/хв., поодинокі екстрасистоли; при аускультації - перший тон на верхівці послаблений, акцент П тону на аорті. АТ - 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ - патологічний зубець Q у III відведенні та аVF. Який препарат необхідно призначити з метою поліпшення прогнозу?

A. Метопролол + B. Нітросорбіт C. Амлодипін D. Мілдронат E. Молсидомін

 

3. Хворий, 52 років, скаржиться на інтенсивні стискаючі болі за грудиною, тривалістю до 4 часів. На ЕКГ - горизонтальна депресія ST у відведеннях III, аVF до 2 мм, високий зубець Т та підйом сегмента ST у V1-4 до 3 мм. На ЕКГ через 3 години зміни зберігалися. Встановлено діагноз інфаркту міокарда. Коли може бути дозволено хворому ходити по палаті?

A. На 4 - 5-й день + B. З 2-го дня C. На 10-12-й день

D. На 13-14-й день E. На 15-16-й день

 

4. Хворий, 48 років, із діагнозом: ІХС, гострий інфаркт міокарда з зубцем Q передньоперетинкової ділянки, верхівки і бічної стінки лівого шлуночка, надійшов у відділення в перші 4 години захворювання. Який із перерахованих підходів до лікування найбільше ефективно знижує летальність у цьому випадку?

А. Тромболізис в/в + В. Нітрогліцерин в/в С. Морфій в/в

Д. Лідокаін в/в Е. Поляризуюча суміш

 

5. Чоловік, 58 років, із гострим інфарктом міокарда раптово знепритомнів. На ЕКГ фібриляція шлуночків. Який захід необхідно провести?

А. Введення внутрішньовенно лідокаіну + В. Введення внутрішньосерцево адреналіну

С. Черезстравохідну кардіостимуляцію Д. Електроімпульсну терапію Е Вагусні проби

 

6. Жінка госпіталізована з приводу гострого трансмурального інфаркту. Час тому стан хворої погіршав. З'явилася наростаюча задишка, сухий кашель. ЧД - 30/хв., ЧСС - 130/хв., АТ - 90/30 мм рт. ст. Тони серця ослаблені, акцент II тону над легеневою артерією. У нижніх відділах легень справа та зліва - вологі середньопухирчасті хрипи. Температура тіла - 36,4oС. Який препарат доцільно призначити в першу чергу?

А. Морфій + В. Еуфілін С. Допамін Д. Гепарин Е. Дігоксин

 

7. Чоловік, 50 років, госпіталізований у палату інтенсивної терапії з гострим трансмуральним інфарктом міокарда задньодіафрагмального відділу лівого шлуночка. Який препарат доцільно призначити?

А. Ніфедипін + Б. Нітрогліцерин С. Пропранолол Д. Фентаніл Е. Морфін

 

8. У чоловіка, 53 років, що знаходиться в палаті інтенсивної терапії кардіологічного відділення з гострим інфарктом міокарда з зубцем Q передньоперетинкової ділянки лівого шлуночка, виник приступ шлуночкової тахікардії. Який із нижче перерахованих препаратів не варто використовувати в даному випадку?

А. Дізопирамід + В. Мексилетин С. Лідокаін Д. Пропранолол Е. Кордарон

9. Чоловік, 57 років, доставлений у приймальне відділення зі скаргами на пекучий біль за грудиною, відчуття нестачі повітря, загальну слабкість. Об'єктивно: над легенями везикулярне дихання, над нижніми відділами - поодинокі вологі хрипи. ЧД - 24/хв., Тони серця послаблені, ЧСС - 98/хв., АТ - 120/80 мм рт.ст. На ЕКГ - елевація сегмента SТ у відведеннях V1-V3. Черговий доктор установив діагноз «ІХС: інфаркт міокарда» Лікування варто почати з введення:

А. Морфіна + В. Гепарина С. Анаприліна Д. Поляризуючої суміші Е. Стрептокінази

10. У чоловіка, який перший день знаходиться в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого інфаркту міокарда, на ЕКГ з'явилися шлуночкові екстрасистоли, 10-15/хв., іноді парні, короткі «пробіжки» шлуночкової тахікардії. У даній ситуації найбільше доцільно ввести:

А. Лідокаїн + В. Новокаінамід С. Кордарон Д. Верапаміл Е. Анаприлін

 

Хронічні форми ІХС

1. Протягом останніх 3 місяців хвору, 68 років, при найменшому фізичному навантаженні турбує біль в ділянці серця тривалістю до 10 хвилин. Нітрогліцерином не користується через сильний головний біль. Неодноразово лікувалася з приводу ІХС, перенесла інфаркт міокарда. АТ періодично підвищується до 160/80 мм рт.ст. На ЕКГ - рубцеві зміни в області задньої стінки лівого шлуночка. Ваш діагноз?

A. Стабільна стенокардія напруги ФК IV +

B. Рецидивуючий інфаркт міокарда

C. Нестабільна стенокардія

D. Аорталгія на фоні атеросклерозу аорти

E. Розшаровуюча аневризма аорти

2. Чоловік, 34 років, скаржиться на періодичний біль в ділянці серця в нічний час, що триває до 15 хв., нітрогліцерин помітного ефекту не робить. Вчора біль виникн удень, після обіду. ЕКГ, знята сьогодні в поліклініці, - без змін. На ЕКГ, знятої раніше, у момент приступу, зафіксований підйом сегмента ST на 3 мм. Ваш діагноз?

A. Стенокардія Принцметала +

B. Міжреберна невралгія

C. Стабільна стенокардія ФК I

D. Діафрагмальна кила

E. Прогресуюча стенокардія

3. Хворий, 50 років, скаржиться на короткочасні, інтенсивні болі в ділянці в серці у нічний час. Нітрогліцерин малоефективний. Толерантність до навантаження 100 Вт. На ЕКГ - короткочасний підйом ST у відведеннях V1-V4. Холестерин крові не підвищений. Ваш попередній діагноз?

A. Стенокардія Принцметала +

B. Стенокардія напруги І ФК

C. Інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка

D. Сухий перикардит

E. Фібринозний плеврит

4. Хворий, 56 років, відзначає при фізичному навантаженні біль за грудиною, що віддає в ліву руку та купується нітрогліцерином. За останні 2 дні частота приступів збільшилася до 6 у день, зросла інтенсивність, виникає в стані спокою. Об'єктивно: тони серця приглушені, I тон ослаблений, акцент II тону на аорті. Пульс - 76/хв. АТ - 160/96 мм рт.ст. Причина погіршення стану?

A. Надрив покришки атеросклеротичної бляшки +

B. Збільшення ударного об‘єму крові

C. Перевантаження лівого шлуночка

D. Розвиток резистентності до нітрогліцерину

E. Передозування нітрогліцерину

5. У лікарню звернувся хворий, 42 років, з скаргами на нападоподібний біль за грудиною, з іррадіацією в ліву лопатку. Біль з'являється при значному фізичному навантаженні, триває 5-10 хвилин і проходить у стані спокою. Хворіє 3 тижні. Який попередній діагноз?

A. ІХС: Стенокардія, що виникла вперше +

B. ІХС: Варіантна стенокардія (Принцметала)

C. ІХС: Стабільна стенокардія напруги I ФК

D. ІХС: Стабільна стенокардія напруги IV ФК

E. ІХС: Прогресуюча стенокардія

6. Чоловік, 41 року, звернувся до дільничного терапевта зі скаргами на приступи стискаючого болю за грудиною, що виникають під час ходьби на відстані до 100 м і зникають після припинення навантаження. Вважає себе хворим біля 1 тижня після значної нервової перенапруги. За цей час приступи стали виникати частіше, при меншому навантаженні. Об'єктивно: астенічний, фіксований на власних почуттях. Межі серця в нормі, тони ослаблені, ЧСС і пульс - 76/хв., АТ 130/80 мм рт.ст. ЕКГ без патології. Лікар установив діагноз ІХС. Яка найбільше обгрунтована тактика ведення хворого?

А. Ургентна госпіталізація +

В. Амбулаторне лікування

С. Планова госпіталізація

Д. Направлення до психіатра

Е. Призначення аналгетиків

7. Чоловік, 62 років, скаржиться на приступи стенокардії під час ходьби, при підйомі на 2 поверх. Багато років хворіє на ІХС. Об'єктивно: над легенями везикулярне дихання, ЧД - 18/хв. Тони серця ослаблені. ЧСС і пульс - 94/хв., АТ 140/70 мм рт.ст. Кінцівки пастозні. На ЕКГ - гіпертрофія лівого шлуночка. Найбільше обгрунтованим є призначення:

А. Метопрололу +

В. Ніфедипіну

С. Нітрону

Д. Кордарону

Е. Рибоксину

8. У чоловіка, 47 років, ранком регулярно виникає приступ стенокардії. За даними Холтеровського моніторування ЕКГ у цей час фіксується куполоподібний підйом SТ у грудних відведеннях, що зберігається протягом 15 хвилин. Об'єктивно: тони серця ослаблені. ЧСС - 64/хв. АТ - 140/80 м рт.ст. Найбільше обгрунтоване призначення:

А. Ніфедипіну +

В. Метопрололу

С. Корданону

Д. Нітрону

Е. Еналаприлу

9. У чоловіка, 49 років, виявлена стенокардія напруги II ФК. Прийом нітрогліцерину і нітратів пролонгованої дії викликає сильний головний біль. Яким із перерахованих препаратів можна замінити нітрогліцерин для зняття приступів стенокардії?

А. Молсідомін (сіднофарм) +

В. Аміодарон (кордарон)

С. Ніфедипін (коринфар)

Д. Пропранолол (обзідан)

Е. Верапаміл (феноптин)

10. Хворий страждає на ІХС, стабільну стенокардію напруги II функціонального класу, знаходиться під динамічним спостереженням дільничного лікаря. Як часто необхідно обстежитися хворому в умовах поліклініки?

А. 2 рази в рік +

В. 1 раз в рік

С. 3 рази в рік

Д. 1 раз в 2 роки

Е. Щомісяця

 

Вроджені вади серця

Міокардит, кардіоміопатія

1. У жінки 30 років, хворої на грип, виникла задишка при помірному фізичному навантаженні, серцебиття, ниючий біль в ділянці серця. Пульс – 96/хв., AT – 100/60 мм рт. ст. Над верхівкою І тон ослаблений, м'який систолічний шум. Про появу якого ускладнення свідчить дана клінічна картина?

А Гострого вірусного міокардиту*

B Гострого перикардиту

C Ідіопатичного міокардита

D Дилатаційної кардіоміопатії

E Нейроциркуляторної дистонії

 

2. Хворий 38 років, скаржиться на виражену задишку, біль в ділянці серця. Своє захворювання пов'язує з перенесеним 2 тижні тому грипом. Об'єктивно: сидить, нахилившись уперед. Обличчя набрякле, ціанотичне, відмічається набрякання шийних вен. Межі серця розширені в обидва боки, тони ослаблені, ЧСС, пульс – 112/хв., AT – 100/60 мм рт. ст., печінка +4 см. У крові ШОЕ – 42 мм/год. На ЕКГ – низький вольтаж зубців в усіх відведеннях. На рентгенограмі – трапецієподібна тінь серця. Визначте найбільш імовірний діагноз:

A Ревматична вада серця

B Вірусний міокардит

C Ішемічна хвороба серця

D Дилатаційна кардіоміопатія

Е Ексудативний перикардит*

 

3. Хвора 28 років, скаржиться на задишку при звичайному фізичному навантаженні. На ревматизм та ангіни не хворіла. Об'єктивно: набряк вен шиї. Межі відносної тупості серця в нормі. Аускультативно: над ділянкою серця шумів не виявлено, над легенями відмічаються застійні хрипи. ЧД – 26/хв., ЧСС, пульс – 90/хв., АТ – 105/65 мм рт.ст. Печінка +3 см. Периферичних набряків немає. Аналіз крові в межах норми. На ЕКГ: ритм синусовий, знижений вольтаж зубців в усіх відведеннях. Який попередній діагноз?

A Гіпертрофічна кардіоміопатія

B Міксома серця

C Ексудативний перикардит

D Констриктивний перикардит*

Е Дилатаційна кардіоміопатія

 

4. У хворого із сформованою мітрального вадою з переважанням недостатності мітрального клапана поступово з'явились загальна слабкість, виражена задишка. Об'єктивно: акроціаноз, набряки на ногах, вологі хрипи в нижніх відділах легень, розширення меж серця. Виникнення данних ознак свідчить про розвиток:

А Хронічної серцевої недостатності*

В Хронічної судинної недостатності

С Гострої серцевої недостатності

D Пневмонії

E Перикардіального випоту

 

5. Хвора 28 років, скаржиться на задишку, біль у ділянці серця, слабкість, підвищення температури до 38,3°С. Своє захворювання пов'язує з перенесеною 10 днів тому пневмонією Об'єктивно: шкірні покриви бліді, ціаноз губ. AT 110/70 мм рт.ст: ЧД – 24/хв. Над легенями – дихання везикулярне. Межі серця не розширені, тони ослаблені, у ІІІ-IV міжребер'ї зліва біля краю грудини систоло-діастолічний шум м'якого тембру. ЧСС, пульс – 96/хв. Печінка +1 см. У крові: Л – 11,2х109/л, ШОЕ – 38 мм/год. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A Ревматична вада серця

B Інфекційно-алергічний міокардит

С Гострий фібринозний перикардит*

D Гострий плеврит

E Ексудативний перикардит

 

6. У чоловіка 57 років, що протягом 10 років страждає на стабільну стенокардію напруження, раптово виник інтенсивний стискаючий біль за грудиною, відчуття нестачі повітря, Після прийому 3 таблеток нітрогліцерину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хв. став нестерпним, наростала задишка. Об'єктивно: блідість шкіри, гіпергідроз. Пульс – 100/хв., AT – 100/60 мм рт.ст. Над верхівкою – ослаблений І тон. Який попередній діагноз?

А Інфаркт міокарда*

В Прогресуюча стенокардія

C Перикардит

D Розшарування аорти

E Тромбоемболія гілок легеневої артерії

 

7. Після тривалого періоду субфебрилітету хворий помітив посилення задишки, болі в правому підребер'ї, набряки ніг. Шийні вени набряклі. Пульс – 120/хв., часом на вдиху зникає. Тони серця різко ослаблені. На ЕКГ – зниження вольтажу зубців шлуночкового комплексу. Місяць тому відзначався підйом сегмента ST V1-V4. Тінь серця розширена, округла. Укажіть найбільш імовірний діагноз:

А Інфаркт міокарда з зубцем Q

В Ексудативний перикардит*

С Постінфарктний кардіосклероз

D Дисметаболічна кардіоміопатія

E Гостра ревматична лихоманка

 

8. Хворий 56 років, скаржиться на біль стискаючого характеру, який з'являється вночі в один і той же час, іррадіює у ліву лопатку, не проходить після прийому нітрогліцерину. На ЕКГ під час нападу: сегмент ST вище ізолінії на 5 мм у відведеннях V5-V6, після нападу – повертається на ізолінію. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

A Стенокардія спокою

B Інфаркт міокарда

C Остеохондроз шийного відділу хребта

D Сухий перикардит

E Стенокардія Принцметала*

 

9. Чоловік 36 років, скаржиться на постійний біль в ділянці серця, підвищення температури до 37,3°С щовечора. Захворів тиждень тому після простуди. Об'єктивно: ЧСС і пульс – 88/хв., AT – 120/80 мм рт.ст. Межі серця не змінені, звучність тонів збережена, в систолу та діастолу вислуховується шкрябаючий шум. У крові: Л – 9,2х109/л, ШОЕ – 23 мм/год. На ЕКГ – елевація сегмента ST у стандартних відведеннях. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A Сухий перикардит*

B Ревматичний ендоміокардит

C Субепікардіальний інфаркт міокарда

D Міокардит

E Бактеріальний ендокардит

 

10. Хворий А., 36 років, скаржиться на задишку, давлячий біль за грудиною. Початок захворювання пов'язує з перенесеним грипом. Об'єктивно: положення вимушене – сидить, нахиливши тулуб уперед, обличчя одутле, ціанотичне, набряклі шийні вени. Межі серця різко розширені в обидва боки, тони – глухі, ритмічні, пульс – 104/хв., зникає на вдиху. ЧД – 28/хв. На ЕКГ – зниження вольтажу зубців. На рентгенограмі – куляста тінь серця, ознаки застою в легенях. Аналіз крові: ШОЕ – 38 мм/год. Ваш діагноз?

А Інфекційно-алергійний міокардит

В Ексудативний перикардит*

C Ревматизм

D Дилатаційна кардіоміопатія

E Констриктивний перикардит

Аритмії

4. Жінка, 37 років, скаржиться на напади серцебиття, що супроводжується запамороченням, задишкою і ниючим болем у області верхівки серця. Хворіє близько 3 міс. На початку напади наголошувалися 1-2 рази на місяць і були короткочасними, купірувалися затримкою дихання. Останнім часом вони почастішали. Об'єктивно: шкіра волога, обличчя гипереміровано. Тони серця звучні, ритмічні. ЧСС – 80 за хв., АТ– 140/90 мм. рт. ст. Живіт м'який, безболісний, часте сечовипускання. На ЕКГ: під час нападу –ЧСС – 180 за хв., QRS не змінений, зубець Т нашарувався на зубець Р. Який вид тахікардії у даного хворого?

А.Групова шлуночкова екстрасистолія.

В.Пароксизм мерехтіння передсердя.

С. *Суправентрикулярная пароксизмальна тахікардія.

Д. Желудочковая пароксизмальна тахікардія.

Е. Синусовая тахікардія.

 

5. У чоловіка, 46 років, раптово виникло серцебиття. Прийом валідолу, корвалолу ефекту не дав. На протязі 6 років хворий спостерігався у кардіолога. Об'єктивно: ЧД – 20 в 1 хв., ЧСС – 130 в 1 хв., пульс – 100 в 1 хв., АТ – 130/80 мм рт. ст. У легенях вислуховується везикулярне дихання, тони серця звучні. На ЕКГ: миготлива аритмія, вогнищеві зміни не виявлені. З чого найдоцільніше почати ліування аритмії?

А. Насищеніє хінідином всередину.

В. Введеніє дигоксина внутрішньовенно краплинно.

С. Введеніє лідокаїну внутрішньовенно краплинною

Д. Электроїмпульсной терапії.

Е. *Введение новокаинамида внутрішньовенно стуйно.

 

6. Чоловік 58 років, що знаходився 1 доби в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарду, раптово знепритомнів. Об'єктивно: шкіра бліда. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Які заходи найдоцільніше провести?

А. Введеніє внутрисерцево адреналіну.

В. Черезстравохідну кардіостимуляцію.

С. *Электроимпульсную терапію.

Д. Введеніє внутрішньовенно лідокаїну.

Е. Вагусні проби.

 

7. У чоловіка 72 років, тричі виникала втрата свідомості. Об'єктивно: ЧСС – 42 за 1 хв., АТ – 160/70 мм рт. ст. На ЕКГ: частота РР – 80 за 1 хв., частота RR – 4 за 1 хв., ритм правильний. Яке порушення провідності спостерігається у хворого?

А. Сіноаурікулярна блокада першого ступеня.

В.* AV – блокада III ст.

C. AV - блокада II ст.

Д. AV - блокада I ст.

Е. Сіноаурікулярна блокада 2 ступені.

 

8. Пацієнт 72 років, з не-Q інфарктом міокарду в анамнезі, скаржиться на серцебиття, задишку при помірному фізичному навантаженні. Об'єктивно: аритмія, ЧСС – 96 за 1 хв., тони серця ослаблені, систолічний шум, над аортою, ЧД – 16 за 1 хв. На ЕКГ – відсутність зубців Р у всіх відведеннях, різні відстані між R-R, якнайкращий вираз хвилі у відведенні V1. Про яке порушення ритму йде мова?

А. Неполна блокада правої ніжки пучка Гіса.

В. Атріовентрікулярна блокада.

С. Желудочкова екстрасистолія.

Д. Предсердна екстрасистолія.

Е. *Фібриляція передсердь.

 

9. Дівчина, 17 років, одержала електротравму, доторкнувшись рукою до оголеного дроту. Була «відкинута», знепритомніла з подальшою зупинкою серця. Після проведення реанімації була госпіталізована. Яке з наступних ускладнень найймовірніше після поразки електрострумом?

А. Остра ниркова недостатність.

В. Порушення нервово-м'язової провідності.

С. Зупинка дихання.

Д. Набряк легенів.

Е. *Фібриляція шлуночків.

 

7. В лікарню доставлений хворий після епізоду втрати свідомості. Об-но: хворий блідий, акроцианоз. ЧД – 22 за 1 хв., PS не пальпується, АТ – 64/50 мм.рт.ст. На екрані монітору виявляється тахікардія з широким комплексом (QRS – 0,22 с), ЧСС до 200 уд за 1 хв. Яка тактика в даному випадку буде найбільш доцільною ?

А.*Електрична кардіоверсія за життєвими показами

В.Черезстравохідна електростимуляція передсердь

С.АТФ 2 мл в/в болісно

Д.Ізоптин 0,25\% 4 мл в/в струминно.

Е.Допамін 4\% 10 мл в/в крапельно

 

8. У хвора 52 років, оперованої з приводу мітральної вади серця и з протезуванням клапану несподиванно вночі з`явилось почуття серцебиття. Об-но: АТ 135/80, ЧСС 108, ПС 88. На ЕКГ: Р відсутній, QRS без змін, PR = 0,88-0,60 сек., хвилі f. Найбільш ефективним засобом для відновлення серцевого ритму є:

А.*Новокаінамід

Б.Анаприлін

С.Верапамил

Д.Строфантин

Е.Молсидомин.

 

9. У підлітка 15 років при проведенні аускультації серця виявлена аритмія, при проведення ЕКГ дослідження виявлено: коливання інтегралу R R в межах 10% без зміни зубця Р та інтервалу РQ. Ваш діагноз.

А.*Підліткова дихальна аритмія /варіант норми/

Б.Синдром слабкості синусного вузлу

С.Надшлуночкова тахікардія

Д.Синдром Вольфа - Паркінсона - Уайта

Е.Синоаурикулярна блокада

 

10. Хворий К., 38 років. Скаржиться на слабкість, задишку, серцебиття. Об’єктивно: Шкірні покриви бліді, пульс 160 за 1 хв., ритмічний, слабкого наповнення, АТ 90/60 мм.рт.ст. Межі серця в нормі, тони серця ритмічні, ослаблені. На останній ЕКГ – синдром WPW. Хворому слід призначити:

А.*Кордарон

Б.Верапаміл

С.Дігоксин

Д.Обзідан

Е.Лідокаїн

 

Нейроциркуляторна дистонія

1. Хвора С., 19 років, студентка, після фізичного і психічного перенапруження раптово відчула інтенсивний пекучий біль в грудях. Оглянута лікарем в медпункті, який не виявив у неї відхилень від норми. Дорогою додому неодноразово відчувала напади того ж болю. Наступного дня госпіталізована в стаціонар з діагнозом міокардит. При об'єктивному обстеженні, в даних лабораторних і інструментальних методів дослідження всі показники в межах норми Ваш діагноз?

А. *Нейро-циркуляторна дистонія за кардіальним типом

В. Інфекційно-алергічний міокардит

С. Ішемічна хвороба серця

Д. Гіпертонічна хвороба

Е. Ревматична лихоманка

 

2. Хвора С., 32 роки, викладач вузу, захворіла раптово. Напередодні захистила кандидатську дисертацію. Піднявся артеріальний тиск до 160/90 мм рт. ст., відчула різкий головний біль, серцебиття. У минулому епізоди підйому АТ спостерігалися неодноразово, в основному, при психічних стресах. Для зниження тиску застосовувала валокордин, корвалол. При об'єктивному обстеженні - загальний стан задовільний, АТ 140/90, пульс 86 за хв, ритмічний. Решта показників в межах норми. З чим необхідно диференціювати дане захворювання?

А. *Гіпертонічна хвороба

В. Ішемічна хвороба серця

С. Хронічна серцева недостатність

Д. Ревматична лихоманка

Е. Інфекційно-алергічний міокардит

 

3. Хвора В., 35 років, перед надходженням в клініку була у відрядженні в Північній Африці. Скаржиться на періодично виникаючі епізоди підвищення АТ (максимально до 170/90 мм рт. ст.), що супроводжуються головним болем, слабкістю, серцебиттям, болем в серці. Після ретельного збору анамнезу, оцінки даних об'єктивного, лабораторного і інструментального обстеження пацієнтці був виставлений діагноз нейро-циркуляторної дистонії. Який препарат для зниження АТ слід призначити даній пацієнтці?

А. *Метапрололу сукцинат

В. Клофелін

С. Резерпін

Д. Адельфан

Е. Фуросемід

 

4. Хвора В., 35 років, перед надходженням в клініку була у відрядженні в Північній Африці. Скаржиться на періодично виникаючі епізоди підвищення АТ (максимально до 170/90 мм рт. ст.), що супроводжуються головним болем, слабкістю, серцебиттям, болем в серці. Після ретельного збору анамнезу, оцінки даних об'єктивного, лабораторного і інструментального обстеження пацієнтці був виставлений діагноз нейро-циркуляторної дистонії. Які зміни були знайдені на електрокардіограмі?

А. *Змін не виявлено

В. Гіпертрофія лівого шлуночку

С. Ішемічні зміни на ЕКГ

Д. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

Е. Ознаки АВ-блокади II ступеню

 

5. Хвора С., 17 років, поступила в терапевтичне відділення зі скаргами на біль в області серця, серцебиття, задишку, слабкість, запаморочення. В анамнезі сепсис в 3-тижневому віці, часті ангіни, перебуває на обліку з приводу ревматичної лихоманки. Межі серця перкуторно і рентгенологічно не змінені, тони серця чисті, шумів і акцентів немає. Стійка тахікардія 100-110 за хв. ЕКГ без особливостей. Червоний розлитий дермографізм. Гематологічні, біохімічні, ревматологічні тести негативні. Ваш діагноз?

А. *Нейро-циркуляторна дистонія за кардіальним типом

В. Інфекційно-алергічний міокардит

С. Ішемічна хвороба серця

Д. Гіпертонічна хвороба

Е. Ревматична лихоманка

 

1. Хвора 36 р., скаржиться на сильну задишку ("нестачу" повітря) , різкі болі в нижньому відділі грудної клітки справа, кашель з кровохарканням, різку слабкість, що появилася раптово після фізичного навантаження (копала на городі). Об'їктивно: стан важкий, температура тіла 38.0С, ціаноз слизових оболонок, акроціаноз. ЧД-32 в 1 хв. ЧП-106 в 1 хв. АТ-100/60 мм рт ст.Справа в нижньому відділі грудної клітки дозаду різко ослаблене везикулярне дихання, перкуторно-вкорочений звук. На правій гомілці в н/третині - варикоз з гіпереміїю навколишньої шкіри. Про який діагноз треба думати ?

А.* Тромбоемболія легеневої артерії, правобічна інфаркт- пневмонія.

Б. Правобічна вогнищева пневмонія в нижній долі.

В. Правобічний сухий плеврит

Г.Туберкульоз легень

Д. Спонтанний пневмоторакс

2. Чоловік 55 р. скаржиться на прогресуючу задишку з утрудненим видихом у спокої, кашель з невеликою кількістю слизового харкотиння. Багато років курить по 1 пачці за добу. Хворіє 10 років, лікується періодично. Об'єктивно: температура тіла – 36,7˚С, ЧД – 24 за хв., пульс – 94 уд./хв., АТ – 140/90 мм рт. ст. Шкіра волога, дифузний ціаноз. Участь допоміжної мускулатури в акті дихання, видих подовжений. Грудна клітина бочкоподібна, міжреберні проміжки розширені. Перкуторно над легенями – коробковий звук, аускультативно - дихання послаблене, розсіяні сухі хрипи. Межі серця звужені, тони серця ритмічні, приглушені, акцент ІІ тону на легеневій артерії. Печінка виступає на 3 см. Гомілки пастозні. Ваш діагноз.

А. Декомпенсоване легеневе серце

Б. Серцева недостатність IIБ стадії

В. ІХС: інфаркт міокарда.

Г. *ХОЗЛ, хронічне легеневе серце

 

3. Хворий 37 років, скаржиться на задишку післе фізичного навантаження. Хворіє на хронічний обструктивне захворювання легень протягом 10 років. Об-но: дифузний теплий ціаноз. Над легенями множинні сухі хрипи. Межи серцевої тупості зміщені вправо, акцент II тону, над легеневою артерією систолічний шум біля мечоподібного відростка грудини, тони серця глухі, ритмічні. Печінка у краю реберної дуги. На рентгенограмі: збільшені праві відділи серця, посилення судинного малюнка, розширені корні легень. Тиск в легеневій артерії 50 мм рт.ст. На ЕКГ – RV1 – 8 мм, R/S1 – 1,2 мм, RV1+SV5 – 11 мм, інверсія зубця T у V1-V2, P-pulmonale у I, II, III, aVF та правих грудних . відведеннях. В крові ерітроцитоз, збільшення гематокрита. Яке ускладнення розвинулось?

A *Хронічне легеневе серце

B Гостре легеневе серце

C Гостра лівошлуночкова недостатність

D Хронічна серцева недостатність

E Негоспітальна пневмонія

 

4. Хворий 56р., скарги на задишку, кашель з мокротинням, біль у ділянці серця. Об-но: дифузний “теплий” ціаноз, набухання шийних вен, симптоми “барабанних паличок” і “годинникових скельців”. ЧД – 28/хв, ЧСС – 110/хв. Тони серця ослаблені, акцент ІІ тону над легеневою артерією. В легенях жорстке везикулярне дихання, розсіяні сухі та вологі хрипи. Печінка+5см, периферійні набряки. Ваш ймовірний діагноз?

A *Декомпенсоване легеневе серце

B Стеноз гирла легеневої артерії

C Дилатаційна кардіоміопатія

D Ішемічна хвороба серця. СН - ІІБ

E Стеноз лівого атріовентрикулярного отвору

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.056 с.)