Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів рук пораненою лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мисливець звернувся за медичною допомогою з приводу укусів рук пораненою лисицею. Яку допомогу слід надати йому з метою специфічної профілактики сказу?A. * Введення антирабічної вакцини

B. Хірургічна обробка рани

C. Введення антибіотиків

D. Промивання рани мильним розчином

E. Обробка рани спиртовим розчином йоду

 

При обследовании молодого мужчины в центре по борьбе со СПИДом получен положительный результат ИФА с антигенами ВИЧ. Жалобы на состояние здоровья отсутствуют. О чем может свидетельствовать положительный результат ИФА?

A. * Об инфицировании ВИЧ

B. О заболевании СПИДом

C. Об инфицировании ВГБ

D. О перенесенном заболевании СПИДом

E. О персистенции ВГБ

 

 

В баклаборатории при микроскопии мазков из мокроты больного с хроническим легочным заболеванием, окрашенных по Цилю-Нильсену, обнаружены красные палочки. Какое свойство туберкулезной палочки выявлено при этом?

A. *Кислотоустойчивость

B. Щелочеустойчивость

C. Спиртоустойчивость

D. Капсулообразование

E. Спорообразование

 

В реакции пассивной гемагглютинации, поставленной с эритроцитарным брюшнотифозным Vi-диагностикумом, выявлены антитела в разведении сыворотки обследуемого до 1:80, что выше диагностического титра. Такой результат свидетельствует?

A. *О возможном носительстве палочек брюшного тифа

B. Об остром заболевании брюшным тифом

C. О рецидиве брюшного тифа

D. Об инкубационном периоде брюшного тифа

E. О реконвалесценции больного брюшным тифом

 

51. Для определения токсигенности дифтерийных палочек на плотную питательную среду положили полоску фильтровальной бумаги пропитанную антитоксической дифтерийной сывороткой, а рядом с ней подсеяли в виде бляшек изучаемую культуру микробов и заведомо токсигенный штамм. Если изучаемая культура микробов продуцирует экзотоксин то образуются:

A. *Линии преципитации

B. Зоны гемолиза

C. Зоны диффузного помутнения

D. Зоны лецитоветилазной активности

E. Кольцо преципитации

 

Возвратный тиф, вызываемый B. caucasica встречается лишь на определенных территориях, где есть переносчик клещ рода Alectorobius. Как можно назвать такую инфекцию?

A. *Эндемической

B. Экзотической

C. Спорадической

D. Пандемической

E. Эпидемической

 

У місті епідемія грипу. Який препарат із перерахованих нижче можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A. * Лейкоцитарний інтерферон

B. Протигрипозну вакцину

C. Пеніцилін

D. Протигрипозний імуноглобулін

E. Протигрипозну сироватку

 

З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії культури висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку імунологічну реакцію було виконано?

A. * Реакцію преципітації в гелі

B. Реакцію Кумбса

C. Реакцію аглютинації

D. Реакцію кільцепреципітації

E. Реакцію опсонізації

 

55. В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі - укус кліща. В реакції затримки гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника кліщового енцефаліту в розведенні 1 : 20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії лікаря після одержання вказаного результату:

A. *Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

B. Дослідити цю ж сироватку повторно

C. Використати чутливішу реакцію

D. Повторити дослідження з іншим діагностикумом

E. Відхилити діагноз кліщового енцефаліту

 

Жінка Д., 54 років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що з’явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар призводили до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?

A. *Ig E

B. Ig А

C. Ig D

D. Ig G

E. Ig M

 

57. У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагоноз "дифтерія". Який препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A. *Протидифтерійну антитоксичну сироватку

B. Дифтерійний анатоксин

C. АКДП

D. АДП

E. ТАВte

 

В першому класі було проведене медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації проти туберкульозу. Яку з наведених нижче проб при цьому використали?

A. *Проба Манту

B. Проба Шика

C. Нашкірна проба з тулярином

D. Проба Бюрне

E. Проба з антраксином

 

59. В дитячому садку планується проведення вакцинації проти коклюшу. Який з наведених нижче препаратів необхідно використати з цією метою?

A. *Вакцина АКДП

B. Вакцина БЦЖ

C. Типоспецифічна сироватка

D. Нормальний гама-глобулін

E. АДП анатоксин

 

Хворій жінці поставили клінічний діагноз “гонорея”. Яке із перерахованих нижче досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

A. *Мікроскопія патологічного матеріалу

B. Зараження лабораторних тварин

C. Проба з бактеріофагом

D. Реакція гемаглютинації

E. Реакція іммобілізації

 

61. У хворого з періодичними нападами ядухи, які виникають при вдиханні різних ароматичних речовин, діагностована атопічна бронхіальна астма. Діагностовано збільшення IgE. Для якого типу реакцій це характерно:

A. * Анафілактичні реакції

B. Цитотоксичні реакції

C. Імунокомплексні реакції

D. ГСТ

E. Автоімунні реакції

 

У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект структур яких клітин є можливим?

A. *Макрофаги, моноцити

B. Т-лімфоцити

C. В-лімфоцити

D. Фібробласти

E. 0-лімфоцити

 

63. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. *Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв‘язування комплементу

D. Опсоно-фагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

 

Для решения вопроса ретроспективной диагностики перенесенной бактериальной дизентерии было назначено провести серологическое исследование сыворотки крови с целью установления титра антител к шигеллам. Какую из перечисленных реакций целесообразно использовать для этого?

A. *Пассивной гемагглютинации

B. Связывания комплемента

C. Преципитации

D. Гемолиза

E. Бактериолиза

 

При повторной постановке реакции агглютинации Видаля обнаружено нарастание титров антител к О-антигенам S.typhi в сыворотке больного с 1:100 до 1:400. Как можно трактовать полученные результаты?

A. *Болеет брюшным тифом

B. Является острым носителем брюшнотифозных микробов

C. Является хроническим носителем брюшнотифозных микробов

D. Ранее переболел брюшным тифом

E. Ранее прививался против брюшного тифа

 

Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?

A. * Реінфекція

B. Рецидив

C. Суперінфекція

D. Персистуюча інфекція

E. Хронічна інфекція

 

У дитини 10-ти років поставлено пробу Манту (з туберкуліном). Через 48 годин на місці введення туберкуліну з'явилаcя папула розміром до 8 мм у диаметрі. Який тип реакції гіперчутливості розвинувся після введення туберкуліну?

A. * Реакція гіперчутливості IV типа

B. Реакція типа феномен Артюса

C. Реакція типа сироваткової хвороби

D. Атопічна реакція

E. Реакція гіперчутливості ІІ типа

 

Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні антигени gp 41 i gp 120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв’язується gp 120 вірусу.

A. *CD 4

B. CD 3

C. CD 8

D. CD 19

E. CD 28

 

У хворого з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічні дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана. Який висновок слід зробити на основі даних аналізу?

A. *Зниження рівня Т-лімфоцитів

B. Зниження рівня В-лімфоцитів

C. Зниження рівня натуральних кілерів (NK-клітин)

D. Зниження рівня системи комлементу

E. Недостатність клітин-ефекторів гуморального імунітету

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.015 с.)