У хворого на протязi 10 днiв має мiсце пiдвищена температура, приступи характерного кашлю. Лiкар назначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У хворого на протязi 10 днiв має мiсце пiдвищена температура, приступи характерного кашлю. Лiкар назначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?A * Палочку коклюшу

B Палочку iнфлюенцiї

C Лiстерiю

D Стафiлокок

E Клебсiєлу

241. В дитячому садку проведенi плановi щеплення вакциною проти кору. Яким методом можна перевiрити формування пiслявакцинального iмунiтету?

A *Серологiчним

B Вiрусологiчним

C Бактерiологiчним

D Бактерiоскопiчним

E Алергiчним

В бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруєння доставлена в'ялена риба, при дослiдженнi якої на середовищі Кiтта-Тароцi бактерiолог виявив мiкроорганiзми подiбнi до “тенiсної ракетки”. Збудником якоi хвороби вони могли бути?

A *Ботулiзму

B Сальмонельозу

C Дизентерiї

D Стафілококової токсикоінфекції

E Черевного тифу

При ідентифікації збудника харчовий токсикоінфекції з'ясувалося, що за своїми біохімічними властивостями він відноситься до роду Salmonella. Яка ознака збудника дозволить найбільш точно встановити його видову приналежність?

A *Антигенна структура

B Фаготип

C Культуральні властивості

D Патогенність для лабораторних тварин

E Морфо-тинкторіальні властивості

Студенту заборонено бути донором, бо у нього виявлено маркер, що вказує на інфікованість одним із вірусів гепатиту. Який маркер був виявлений?

A * НВs-АГ

B ВНs-АТ

C НВс - АГ

D НВс-АТ

E НВе - АГ

У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Виберіть, які з перерахованих пaтогенетичних впливів є основною причиною зневоднення.

A *Активація аденілатциклази

B Відщеплення нейрамінової кислоти

C Деструкція гіалуронової кислоти

D Дефект фосфоліпідів мембран

E Деструкція муцину

 

У мазку слизу з мигдалин у хворого на ангіну знайдено кулястої форми мікро-організми, розташованъ короткими ланцюжками. Який з перелічених мікроорганізмів знайдено в мазках з мигдалин?

A *Стрептококи

B Стафілококи

C Мікрококи

D Диплококи

E Тетракоки

При проведені медичного обстеження учнів була поставлена проба Манту. Наявністю яких із перелічених специфічних чинників зумовлена позитивна реакція?

A *Т-лімфоцити

B В-лімфоцити

C Антитіла

D Еритроцити

E Лейкоцити

248. Укажите возбудителя инфекции, который может поражать слизистые, вызывать воспаление внутренних органов, сепсис, образование сине-зеленого гноя, как правило, устойчив к большинству антибиотиков:

A *Pseudomonas aeruginosa

B Proteus vulgaris

C Staphylococcus aureus

D Streptococcus mutants

E Escherichia coli

249. После лабораторного обследования больного с часто рецидивирующими вирусными, бактериальными и грибковыми оппортунистическими инфекциями поставлен диагноз "ВИЧ-инфекция". Результаты какого исследования позволили поставить такой диагноз?

A *Иммуноферментный анализ.

B Реакция связывания комплемента.

C Реакция преципитации в геле.

D Реакция торможения гемагглютинации.

E Реакция пассивной гемагглютинации.

При бактериологическом исследовании рвотных масс больных выделены грам-отрицательные палочки средних размеров с закругленными концами, подвижные, агглютинирующие с сальмонеллезной О-сывороткой группы В. Идентичные микроорганизмы обнаружены в мясном салате, который накануне употребляли все заболевшие. О возбудителях какого заболевания можно думать в данном случае?

A *Сальмонеллы - возбудители острого гастроэнтерита.

B Сальмонеллы - возбудители брюшного тифа.

C Сальмонеллы - возбудители паратифа А.

D Эшерихии - возбудители пищевой токсикоинфекции.

E Протеи - возбудители пищевой токсикоинфекции.

Из кала и рвотных масс от больного с подозрением на холеру были выделены культуры вибрионов. Проведение какой реакции позволит определить вид микроба, вызвавшего это заболевание?

A *Агглютинации с сыворотками, содержащими О-антитела.

B Агглютинации с сыворотками, содержащими Н-антитела.

C Пассивной гемагглютинации с эритроцитарным антигенным диагностикумом.

D Агглютинации Видаля.

E Преципитации.

Из гнойной раны больного выделен патогенный стафилококк и определена чувствительность его к антибиотикам: пенициллин - зона задержки роста 8 мм; оксациллин - 9 мм; ампициллин - 10 мм; гентамицин - 22 мм; линкомицин - 11 мм. Какой антибиотик необходимо выбрать для лечения больного?

A *Гентамицин

B Оксациллин

C Ампициллин

D Пенициллин

E Линкомицин

В лабораторiї була визначена чутливість стафiлокока до антибіотиків i отримані наступні результати дослідження - діаметр зон затримки росту дорівнює: пенiцилiн - 8 мм, оксацилiн - 8 мм, ампiцилiн - 25 мм, гентамiцин - 22 мм. Який метод дослідження був використаний?

A *Метод паперових дисків

B Метод серійних розведень

C Біохімічний

D Бактерiоскопiчний

E Біометричний

254. При мікроскопії харкотиння хворого з попереднім діагнозом "гостра пневмонія" виявлено хаотично розташовані мікроорганізми овоїдної форми довжиною до 2 мкм, інтенсивніше забарвлені на полюсах. Який найбільш імовірний діагноз можна встановити на підставі отриманих даних?

A *Легенева форма чуми

B Пневмококова пневмонія

C Стафілококова пневмонія

D Клебсієльозна пневмонія

E Дифтерія

У приймальному відділенні лікарні відбирають матеріал для бактеріологічного дослідження. З якою метою слід взяти матеріал у хворого з гнійним ураженням глибоких тканин нижньої кінцівки?

A *Для встановлення етіології гнійного процесу і визначення чутливості до антибіотиків

B Для виявлення патогенного стафілокока і визначення антибіотикограми

C Для виявлення збудника, щоб попередити внутрішньолікарняне інфікування

D Для підтвердження анаеробної інфекції

E Для виявлення токсичності збудника

Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження. Який показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?

A *Колі-індекс

B Колі-титр

C Титр колі-фага

D Перфрінгенс-титр

E Мікробне число

При вірусоскопії клітинного моношару, зараженого інфекційним матеріалом, лікар-лаборант поставив діагноз - респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція. Які зміни викликає цей вірус у культурі клітин?

A *Утворення багатоядерних клітин

B Круглоклітинна дегенерація

C Тотальна деструкція клітинного моношару

D Наявність тілець Бабеша-Негрі

E Відшарування моношару

При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми?

A *Ешерихії

B Сальмонели

C Стафілококи

D Стрептококи

E Шигели

У дитини, що одужує після кору, развинулася пневмонія, викликана умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш імовірна форма цієї інфекції?

A *Вторинна інфекція

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Госпітальна інфекція

У хлопчика 7 років - холероподібне захворювання (блювота, профузна діарея). При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії: малинового кольору, з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

A * ентеротоксигенна Escherichia coli

B Salmonella enteritidis

C Yersinia enterocolitica

D Shigella sonnei

E НАГ-вібріон

У лікарні вирішено проводити контроль якості стерилізації інструменту в автоклаві за допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використати як тест - культури?

A * Спорові

B Капсульні

C Кислотоупорні

D Патогенні

E Термофільні

З носоглотки дитини 5 років виділено мікроорганізм, який за морфологічними та біохімічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не утворює екзотоксин. У результаті якого процесу цей мікроорганізм може стати токсигенним?

A * Фагова конверсія

B Культивування на телурітовому середовищі

C Пасаж через організм чутливих тварин

D Вирощування у присутності антитоксичної сироватки

E Хромосомна мутація

Для серологічної діагностики черевнотифозного бактеріоносійства було використано діагностикум, що являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбований Vi-антиген Salmonella typhi. В якій реакції буде застосовано цей діагностикум?

A * РПГА

B РГГА

C РГА

D РП

E РЗК

У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи – порушення активації системи комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

A *Ig M, IgG

B Ig A, IgG

C Ig D, IgG

D Ig E, IgG

E Ig M, Ig А

265. При оформлении ребенка в школу для решения вопроса о необходимости ревакцинации поставлена проба Манту, которая оказалась отрицательной. О чем свидетельствует данный результат пробы?

A *Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулезу

B О наличии клеточного иммунитета к туберкулезу

C Об отсутствии антител туберкулезным бактериям

D Об отсутствии антитоксического иммунитета иммунитета к туберкулезу

E О наличии антител к туберкулезным бактериямПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.024 с.)