При обследовании донора, длительно не сдававшего кровь, методом ИФА выявлены анти-НBS антитела. О чем свидетельствует в данном случае положительный результат ИФА?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При обследовании донора, длительно не сдававшего кровь, методом ИФА выявлены анти-НBS антитела. О чем свидетельствует в данном случае положительный результат ИФА?A *Перенесенном гепатите В

B Остром гепатите В

C Остром гепатите С

D Хроническом гепатите В

E Хроническом гепатите С

При микроскопии волоса взятого от больного из пораженных участков обнаружены обрывки мицелия гриба, споры, пузырьки воздуха и капельки жира. Для возбудителей какого грибкового заболевания характерна такая микроскопическая картина волоса?

A * Фавуса

B Микроспории

C Трихофитии

D Эпидермофитии

E Споротрихоза

268. Для определения уровня противодифтерийного иммунитета у ребенка решено было поставить реакцию пассивной гемагглютинации. Чем необходимо сенсибилизировать эритроциты, чтобы решить поставленную задачу?

A *Дифтерийным анатоксином

B Дифтерийным антитоксином

C Антигенами дифтерийной палочки

D Противодифтерийной сывороткой

E Гемолитической сывороткой

При изучении мокроты, взятой у больного с подозрением на туберкулез, приготовили препарат и окрасили его по Цилю-Нильсену. Какова микроскопическая картина при подтверждении предполагаемого диагноза?

A *Тонкие бактерии красного цвета

B Микроорганизмы с ядром рубиново-красного цвета и голубой цитоплазмой

C Красного цвета овоидные бактерии биполярно окрашенные

D Палочковидные микробы в виде цепочек, фиолетового цвета

E Кокковидные микроорганизмы красного цвета

При подозрении на туберкулез больному ребенку сделали пробу Манту. Через 24 часа в месте введения аллергена появилась припухлость, гиперемия и болезненность. Какие основные компоненты определяют эту реакцию организма?

A *Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины

B Гранулоциты, Т- лимфоциты и Ig G.

C Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины

D В-лимфоциты, Ig М

E Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты

В інфекційне відділення поступив хворий з підозрою на дизентерію. Який основний із наведених методів лабораторної діагностики необхідно назначити?

A *Бактеріологічний.

B Серологічний.

C Алергічний.

D Біологічний.

E Мікроскопічний.

При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого пiєлонефритом видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на мясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний запах. Як вони називаються?

A *Псевдомонади

B Ешерiхiї

C Протеї

D Клебсiєли

E Азотобактерiї

273. Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6оС. Чим пояснити погіршення стану хворого?

A *Дією ендотоксинів збудника

B Алергічною реакцією

C Нечутливістю збудника до левоміцетину

D Приєднанням вторинної інфекції

E Реінфекцією

 

В лікарню поступив хворий з рваною раною гомілки, внаслідок укусу хворої на сказ тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

A * Антирабічну вакцину

B АКДП

C АДП

D БЦЖ

E ТАВte

 

Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

A *Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв'язування комплементу

D Реакція гемадсорбції

E Реакція нейтралізації

У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?

A *Леффлера.

B Буррі.

C Гінса.

D Грама.

E Нейссера.

На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличик О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55

A Антигенних властивостей

B Морфологічних ознак

C Культуральних ознак

D Біохімічних властивостей

E Визначення фаговару

У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого з підозрою на чуму. Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину

Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену, внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеній – тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?

A * Анафілаксія

B Антитіло-залежна цитотоксичність

C Гиперчутливість уповільненого типу

D Імунно-комплексна гиперчутливість

E Сироваткова хвороба

Из буклета 2013

280. Примером специфических паразитов человека является малярийный плазмодий, острица детская и некоторые другие. Источником инвазии таких паразитов всегда является человек. Такие специфические паразиты вызывают заболевания, которые называются:

A. Антропозоонозные

B. Мультифакториальные

C. Инфекционные

D. Зоонозные

*E. Антопонозные

 

281. В детском дошкольном учреждении накануне новогодних праздников была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. При бактериологическом исследовании испражнений больных патогенных бактерий выделено не было. При электронной микроскопии обнаружено образование округлой формы с четким ободком и толстой втулкой, напоминающие колесо. Укажите наиболее вероятный возбудитель данной инфекции.

A. Coxsacki-virus

B. Adenovirus

C. E. coli

D. P. vulgaris

*E. Rotavirus

У мальчика 8-ми лет появилась боль в горле, повышение температуры тела. На 2-й день от начала заболевания обнаружены высыпания красного цвета в виде мелких, густо расположенных пятен, величиной с маковое зерно. Они покрывают все тело, за исключением носогубного треугольника. При осмотре полости рта – в зеве яркое покраснение, миндалины увеличены, язык малиново-красный. Какой наиболее вероятный диагноз?

A. Стрептококковая ангина

B. Корь

*C. Скарлатина

D. Аденовирусная инфекция

E. Дифтерия зева

В инфекционную больницу доставлен пожилой мужчина, бесприютный. Жалобы на высокую температуру, головокружение, сыпь на коже. Учитывая, что больной страдает педикулезом, врач заподозрил сыпной тиф. Какой метод диагностики наиболее целесообразно использовать для подтверждения диагноза?

A. Бактериологический

B. Микроскопический

*C. Серологический

D. Аллергологический

E. Вирусологический

Для лечения пиодермии врач назначил вакцину, которая изготовлена из штамма бактерий, выделенного от больного. К какому типу вакцин принадлежит данный препарат?

A. Химическая вакцина

B. Ассоциированная вакцина

C. Аттенуированная вакцина

*D. Аутовакцина

E. Генно-инженерная вакцина

 

285. Фильтрат бульонной культуры возбудителей газовой анаэробной инфекции разлили по пробиркам, добавили видовые антитоксические сыворотки, выдержали в течение 40 минут при комнатной температуре. Для определения вида анаэроба теперь необходимо:

A. Добавить в пробирку агглютинирующую диагностическую сыворотку

B. Добавить в пробирку эритроцитарный диагностикум

C. Добавить в пробирку преципитирующую диагностическую сыворотку

*D. Ввести животным содержимое пробирок

E. Содержимое пробирок посеять на плотные питательные среды

У больного диагностирована ОРВИ. В сыворотке крови обнаружены иммуноглобулины класс М. Какой период инфекционного процесса в данном случае?

*A. Острый

B. Продромальный

C. Инкубационный

D. Реконвалесценция

E. Микробоносительство

Из буклета 2012

Мальчик на втором году жизни стал часто болеть респираторными заболеваниями, стоматитами, гнойничковыми поражениями кожи. Даже небольшие повреждения десен и слизистой осложняются длительно протекающим воспалением. Установлено, что в крови ребенка практически отсутствуют иммуноглобулины всех классов. Снижение функциональной активности какой клеточной популяции лежит в основе описанного синдрома?

А.Макрофаги

B.Нейтрофилы

C.NK-клетки

*D.В-лимфоциты

E.Т-лимфоциты

Установлено, что в клетках организмов отсутствуют мембранные органеллы и их наследственный материал не имеет нуклеосомную организацию. Что это за организмы?

А.Вирусы

*B.Прокариоты

C.Простейшие

D.Аскомицеты

E.Эукариоты

Пациент через 15 суток после возвращения из многомесячного плавания в районах Средиземноморья и Западной Африки почувствовал слабость, головную боль, периодические повышения температуры. Врач заподозрил у больного малярию. Какой из перечисленных методов является наиболее адекватным в диагностике данного заболевания?

А.Биологический

B.Микроскопический

*C.Серологический

D.Микробиологический

E.Аллергический

В инфекционное отделение госпитализировали больного с признаками общей слабости сильными головными и мышечными болями, высокой температурой, гиперемией лица. Установлено, что неделю назад больной отдыхал возле озера. Врач заподозрил лептоспироз. Каким образом лептоспиры могли попасть в организм больного?

А.С почвой

B.С воздухом

C.Через предметы быта

*D.С водой

E.С пищейПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.018 с.)