ТОП 10:

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.1. Гра «Влуч в ціль»

- З чого складається мовлення? Речення? Слово? Склад?

- Які бувають звуки?

- Назвіть голосні звуки. Чому вони так називаються?

- Назвіть приголосні звуки. Чому вони так називаються?

- Як дізнатися скільки у слові складів?

- Який склад називається наголошений?

- Чим відрізняється буква від звука?

2. Артикуляційна гімнастика «Щоб наш ротик був слухняний».

- Я називаю звук, а ви скоромовку з ним. А У М И О І

3. Розвиток в учнів орфоепічних умінь.

Артикуляційна хвилинка:

і-и-а-о-у

ір-ир-ар-ор-ур

ран-ром-рум-рим-рім

ара-оро-уру-ири-ірі

4. Виділення звука із слів. За таблицею «Звук [і], буква "і"» назива­ють слова, визначають, який спільний звук є у цих словах (індик, іграшка, діти, літо, коні, річка).

5.Спостереження за вимовою звука.

Який спільний звук у названих словах? Вимовте звук за мною. Чи є перешкоди при вимові? Який це звук? Чому він голосний?Якою буквою позначається?

6.Повторення вірша.

Буква “і”— неначе свічка,

З ясним вогником вгорі.

А погасне-чорний гнотик

Стане крапкою над «і».

7.Гра «Хто добре чує [і]?». Вчитель читає потішку. Учні сплескують, коли чують слово із звуком [і].

Іде Іринка в перший клас, Іти до школи ще не час,

А Вірочці-сестричці Бо зовсім невеличка.

8.Гра «Доповни слово». Учитель називає перший склад, діти допов­нюють, називають все слово:

Лі- (літак, літо, лісок), мі- (мішок, місток, місто, місяць), кі- (кіно, кільце, кінець), ві- (вітер, відро).

9.Гра «Кидаю склади»

Учитель називає «тверді» склади, а учні — «м’які».

ти-ті ни-ні ми-мі

ри-рі ви-ві ди-ді

10.Співвідношення звукових схем і малюнків.(На слайдах). Складання речень із словом зірки.

11.Фізкультхвилинка№1.

12.Гра «Розрізни нас». У кожного школяра картки з літерами «и», «і». Учитель називає слова, а діти сигналізують, який звук, [и] чи [і], є у слові: риба, річка, тигр, тісто, сіно, син, килим, кінь.

13.Робота в парах. Дібрати схему до слова самостійно. Взаємоперевірка.

14.Читання складів, слів, речень.(Cлайди).

IV. Читання. Слухання-розуміння, говоріння.

1.Читання слів у колонках (діти, які уміють читати, читають перше слово в колонці, усі повторюють це слово, упізнають його як частинку в другому слові, читають разом усе слово і т. д., с. 58-59).

2.Читання вчителем казки Н. Кир’ян «Про півника».

3.Відтворення змісту.

— Розгляньте малюнок (с. 59). Кого ви на ньому бачите? Що і чому сталося з півником? Чому квіти іриси називають півниками?

4.Робота в різнорівневих групах

А

-Послухайте, як читають ваші това­риші, запам’ятайте назву квітів, які виросли. Зробіть звукову схему слова-назви квітів.

Б

-Прочитайте останнє речення, зробіть звукову схему слова – назви квітів.

V.Вивчення нового матеріалу.

Буква "і" може бути окремим словом.

-Послухайте речення і скажіть, скільки в ньому слів: Мати і діти.

Складання речень за поданими на дошці предметними малюнка­ми, між якими стоїть слово "і". Складання речень за предметними малюнками і схемою.

На дошці вчитель виставляє парами малюнки (хлопчик і дівчинка, мак і ро­машка, береза і ялинка). Під малюнками схема: ___і______________ . Школярі ро­блять висновок, що «і» може бути окремим словом.

VI.Робота за Букварем.

1.Вступне слово вчителя (Бесіда про допомогу батькам удома, до­гляд за домашніми тваринами, упорядкування свого робочого місця, по­вага до батьків).

2.Читання вчителем тексту С. Кузьменко (с. 61).

3.Змістовий аналіз тексту.

- Про кого йдеться в тексті? Що робив Івасик уранці? Як він до­глядав рибок, котика? Як допомагав батькам?

4.Фізхвилинка №2

VII.Робота над розворотом «Букваря».

1.Повторне читання тексту (с. 60-61).

2.Робота за сюжетними малюнками.

3.Розгляд сюжетних малюнків.

4.Складання речень із підкреслених слів до схем.

- Знайдіть частину речення, яка відповідає схемі. (Яка в нас добра дитина!).

5.Читання оповідання дітьми, які уміють читати (ланцюжком).

6.Читання комбінованого тексту (с. 60).

VIII. Підсумок уроку.

- Назвіть в імені хлопчика звук [і]. Назвіть інші слова, у яких є буква і. Відшукайте букву і та інші вивчені букви. Знайдіть місце бук­ви і в абетці.

- Який звук вона позначає?

- Доведіть, що він голосний.

- Що було цікавого на уроці?

- Яке із завдань було найцікавішим?

- Чи справдились ваші очікування?

- Діти, ви молодці. Дякую за роботу.

 

 

Урок №55

 

Тема. Написання великої букви "І".Формування аудіативних умінь за змістом вірша. Зіставлення звукових схем зі словами – назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту.

Мета. Вчити учнів писати велику букву "І", поєднувати її з вивченими літерами, формувати у них уміння аналізувати букву; навчати зв’язно і послідовно передавати зміст малюнка; виробляти навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям; розвивати образне мислен­ня,пам’ять,дрібну моторику руки; ви­ховувати в учнів охайність, уважність, старанність та бережне ставлення до своїх іграшок.

Обладнання. Демонстраційні картки з друкованими й рукописними літерами; сю­жетні малюнки; фішки для звукових моделей,книжка «Івасик-Телесик»; різні іграшки.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

1.Повторення вивчених букв

Гра «Знайди пару»

Учні до карток із друкованими буквами добирають відповідні рукописні літери. Називають букви, звуки, які вони позначають, складають із ними слова.

Гра «Впіймай звук « і»

19. Яку букву ми вивчили на попередньому уроці?

20. Який звук вона позначає?

21. У якому слові ви почуєте цей звук, плескайте у долоні. (Чи­тання вірша учителем.)

Індик в миску воду лив.

Індик шию довго мив. Індичатко помагало —

Індика за хвіст тримало.

І гусак почав сваритись: «Індики, вже годі митись!»

2.Розвиток зв’язного мовлення

• Складання опису індика за малюнком.

• Складання звуко-буквеного аналізу слова індик.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

- Сьогодні ми навчимося писати нову букву. А яку, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте, з якої казки цей уривок.

...Ото Івасик як підріс трошки, став просити батька:

-Зробіть мені, татку, човник та весельце, то я буду рибку ловити, та вас при старощах годуватиму.

-Здогадалися? Молодці! Про кого ця казка? Вимовте ім’я хлопчика. Назвіть перший звук. Який цей звук? Яка буква його позначає? А хіба ми не вміємо писати букву"? (Вміємо.) Хто напише цю букву на дошці? Яка вона? (Маленька.) А чи можна з цієї букви починати писати слово Івасик? Чому? Отже, щоб написати ім’я героя української народної казки «Івасик-Телесик», ми повинні навчитися писати велику букву "І".

IV. Вивчення нового матеріалу.

1.Співставлення великої друкованої й писаної літери "І". Спільне й від­мінне у них.

2.Повторення правил сидіння за партою, тримання ручки, розміщення зошита.

3.Пояснення написання великої літери "І".

- Починаємо писати з малої прямої лінії трохи нижче міжрядкової лінії, веде­мо похило праворуч вгору до міжрядкової і, не відриваючи руки, пишемо під лічбу: і-раз-і.

4.Написання великої букви "І".

Учні "пишуть" букву "І" у повітрі (два-три рази), обводять зразок у зошиті. У другому рядку пишуть букву "І", чергуючи з паличкою.

5.Гра «Конкурс красунь» (робота в парах)

Після того, як учні написали рядок букв, їм пропонується серед букв вибрати «Красуню» (найкраще написану букву) і «вдягнути» їй корону (намалювати над нею) та «Попелюшку» (найгірше напи­сану букву) і поставити над нею лише крапочку.

-А зараз перетворіть «Попелюшку» на прекрасну принцесу і напишіть якомога краще наступний рядок букв у зошиті.

6.Фізкультпауза №1 . Розминка пальців, гімнастика очей, м’язів шиї.

V.Поєднання букви "І" з іншими буквами.

1.Поєднання букви «і» з «ем». Розглядаючи склади у третьому ряд­ку, роблять висновок, що склади мі, Мі з’єднуються вгорі, а ім, їм — вни­зу. Пишуть у повітрі над складами, а потім у рядку. Учитель звертає ува­гу на те, що в поєднанні їм є коротка з'єднувальна лінія.

Поєднувальна лінія — коротка пряма, виведена з основної букви, яку ведемо до верхньої рядкової, звідки починаємо писати наступну букву.

2.Закріплення письма складів. Учитель називає склади, школярі ви­значають, які звуки входять у склад, якими буквами треба їх позначити. Склади записують на дошці та в зошитах.

Перед записом з’ясовують, як треба поєднати букви — вгорі, посередині чи внизу. Склади: мо, мі, му, ам, ом, ім, Ма, Мі, Ми, їм. Ом.

3.Виділення складів зі слів-відгадок.

Учитель читає загадки. Слова - відгадки ділять на склади. Перший склад записують у зошити.

Маленьке, сіреньке, а хвостик як шило. (Мишка)

Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? (Мороз)

На небі біліє, світить, а не гріє. (Місяць)

4.Послідовне називання звуків у словах огірок, квіти. Позначення голосних літерами.

5.Фізкультхвилинка№2.

6.Продовження роботи в зошиті.

Написання великих літер "О, М". (Повторення правила написання слів з великої літери.)

Списування з друкованого тексту. О, мамо! У мами …

7.Гра «Дай ім’я ляльці».

Учні дають імена дівчинці та хлопчикові, які б починалися літерами І, О, М.

VI. Розвиток зв’язного мовлення.

1. Гра «Назвіть одним словом».На столі виставлені різні іграшки.

Назвіть предмети, виставлені на столі. Як назвати їх одним словом? (Іграш

ки.) Які іграшки є у вас? Якими іграшками ви найбільше любите гратись? Як ви ставитесь до своїх іграшок?

2. Робота за малюнком.

- Розгляньте малюнок. Кого зображено на ньому? Дайте дітям імена, що почи­налися б літерою "І". (Іван, Ірина.) Звідки йдуть Іван та Ірина? (З прогулянки.) Що везе Іванко? (Іграшки.) Назвіть їх. Як він ставиться до своїх іграшок? Яким словом можна замінити слово Іванко? (Хлопчик, він.) Що несе Ірина? Яким словом можна замінити слово Іра? (Дівчинка, вона.) Складіть невеличку розповідь за малюнком.

3.Розфарбовування малюнка.

VII. Підсумок уроку.

-Яку букву ви навчилися писати? Для чого потрібно вміти писати велику букву І? Запишіть на дошці букву. Якою буквою починається ім’я героя казки «Івасик-Телесик»?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.008 с.)