Самостійна робота 5. Співвідношення культури і цивілізації. Типи цивілізацій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота 5. Співвідношення культури і цивілізації. Типи цивілізацій.У даній темі слід розглянути такі проблемні питання:

Поняття культури і цивілізації. Історія та логіка розвитку співвідношення між цивілізацією і культурою. Багатоманітність сучасних тлумачень цього співвідношення.

Сутність культурного виміру цивілізації. Типологія цивілізацій. Культура як соціогенетичний код цивілізації. Роль культури в динаміці цивілізацій.

Перспективи взаємодії культури і цивілізації. Традиційний та техногенний типи цивілізаційного розвитку. Концепція світової глобальної цивілізації і метакультури. Мегатенденції сучасного розвитку. Інформаційне суспільство : етап цивілізаційного розвитку та виникнення нового типу культури. Особливості сучасного етапу цивілізаційного розвитку та проблеми культури.

 

Запитання для самоперевірки та завдання :

1. Дайте визначення поняттям культура і цивілізація, поясніть їх співвідношення.

2. Назвіть основні підходи до визначення поняття “цивілізація”.

3. Чим пояснюється багатозначність тлумачення поняття “цивілізація”?

4. Заповнити порівняльну таблицю : № 3

 

 

5.2. Текстові завдання:

1. Як ви розумієте вислів римського імператора і філософа Марка Аврелія “Світ – зміни, життя людини – переконання”__________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

2. Яку важливу рису сучасної самосвідомості геніально виразив письменник Хемінгуей у епіграфі до роману “По кому б’є дзвін” (Нема людини, що була б як острів, сама по собі, кожна людина грудка землі, частина суходолу ... смерть кожної людини зменшує й мене, бо я єдиний з усім людством; тим не питай по кому б’є дзвін : він по тобі.)____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

3. О.С. Пушкін писав “не продается вдохновенье, но можно рукопись продать”. Чому така культурна цінність як натхнення не може бути виражена в грошах?____________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

4. Визначте в чому, на Вашу думку, проявляється негативна, а в чому позитивна роль етноцентризму? Наведіть приклади.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

5. Які фактори забезпечують спорідненість між культурами одного регіону?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Вторгнення однієї регіональної культури на територію культури іншого регіону призводить до: ( наведіть приклади)

Її асиміляції і злиття з останньою або Витіснення місцевої культури
   
   
   
   
   
       

 

7. Чи можна вважати християнство феноменом контркультури? Чому?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Поставте відповідні цифри попереду букв першої колонки :

 

а) норми 1) заборона, або дозвіл що-небудь робити;

б) цінності 2) правила поведінки;

в) наказ 3) абстрактні поняття про те, що таке

добро і зло;

г) ціннісні орієнтації 4) мислені зразки об’єктів, які

максимально відповідають

потребам людей;

д) ідеали 5) уподобання особистості, психологічна

установка на виділення певних

пріоритетів;

9. Що з названого є цінністю (1), а що нормою (2), поставте відповідну цифру :

 

Життя людини , охорона життя , дитина , піклування про дітей , честь ,

захист честі і гідності , турбота про сім’ю .

 

10. Який з текстів належить до культури Передньої Азії, а який – до культури Давнього Єгипту? Обґрунтуйте вашу позицію. Яку ціннісну домінанту кожної з культур представлено в текстах?

а) Хто, мій друже, до небес вознісся?

Тільки боги з Сонцем будуть вічно,

А людина – на рахунку всі її роки.

Щоби не робила – вітер все!

 

б) Смерть стоїть сьогодні переді мною,

Як пахощі лотосів,

Як відчуття людини, що сидить на берегу сп’яніння…

Як небо, що очистилось від хмар.

Смерть стоїть сьогодні переді мною,

Як відчуття людини, що бажає знову побачити свій дім,

Після того, як довгі роки вона провела у полоні.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Як розуміє Вергілій у поемі „Енеїда” історичну місію Риму? Чому саме так?

 

Інші майстерніш, ніж ти, відливатимуть статуї з міді,

З мармуру теж, я гадаю, різьбитимуть лиця живії,

Краще в судах промовлятимуть, краще далеко від тебе

Викреслять сферу небесну і зір кругове обертання, -

Ти ж пам’ятай, громадянине римський, як правити світом, -

Будуть мистецтва твої : у мирі тримати народи,

Милувать щедрих підданців і вкрай довойовувать гордих.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Між промовистими словами італійського гуманіста Піко делла Мірандоли й іронічною позицією нідерландського гуманіста Еразма Ротердамського лежить доба Відродження. Що і чому змінилось в уявленні людини про світ і саму себе? Про що це свідчить?

Піко делла Мірандола : „О чудове і величне призначення людини, якій дано досягти того, чого вона прагне, і бути такою, якою вона хоче! … Я створив тебе істотою не небесною, але і не земною, не смертною, але і не безсмертною, щоб ти, далекий від обмежень, сам собі зробився творцем і сам викував остаточно свій образ. Тобі дано можливість опуститись до рівня тварин, але також і можливість піднятись до істоти богоподібної – винятково завдяки твоїй внутрішній волі”.

Еразм Ротердамський : „Ви не повірите, яку розвагу, яку потіху, яке задоволення роблять щодня людиська богам! …Боже безсмертний, що за вистава ця блазнівська метушня дурнів!..”

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Стилістика якого напряму в культурі ХХ ст. представлена в уривку з тексту :

„ О цей жахливий потік що кипить внизу О і море море червоне як вогонь і розкішні заходи і дерева смоківниць у садах Аламеди та і всі примхливі провулки і рожеві жовті блакитні будиночки алеї троянд і жасмин герань кактуси і Гібралтар де я була дівчиною і Гірською квіткою та коли я вколола у волосся троянду як роблять андалузькі дівчата або червону мені заколоти дав і як він цілував мене під Мавританською стіною і я подумала не все одно він чи інший і тоді Я сказала йому очима аби він знову спитав так і тоді він спитав мене чи не хочу я сказати так моя гірська квітка і спочатку я охопила його руками та й пригорнула до себе…”

Яку особливість сприйняття дійсності в сучасній культурній традиції відображає подібна художня стилістика?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.Назву якого філософського напряму пропущено в наведеному нижче тексті? Яких представників цього напрямку ви знаєте? Яка особливість культури Новітнього часу постулюється в тексті?

„Людина просто існує, і вона не лише така, якою себе уявляє, але така, якою хоче стати…Людина - істота, яка спрямована в майбутнє. Людина – це, перш за все проект, який переживається суб’єктивно… Ніщо не існує до цього проекту, немає нічого на небі, і людина стане такою, якою вона проектує своє буття… Але якщо існування дійсно передає сутності, то людина відповідальна за те, якою вона є. Таким чином, …віддає кожній людині у володіння її буття і покладає на неї повну відповідальність за її існування.”

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Маніфест якого напряму в культурі ХХ ст. Представлено в наведеному нижче тексті? Які особливості змістової програми і художньої мови цього напряму відображено в маніфесті? Назвіть представників цього напряму.

У даному разі мій намір полягав у тому, щоб покінчити з ненавистю до дива...Скажімо коротко : диво завжди прекрасне, прекрасне все дивне, прекрасне тільки те, що дивне.

Я вірю, що в майбутньому сон і реальність – ці два різні стани – зіллються в якусь абсолютну реальність...І я вирушу на її завоювання, впевнений, що ніколи не досягну своєї мети...

Чистий психічний автоматизм, що має на меті виразити або усно, або письмово, або іншим способом реальне функціонування думки. Диктовка думки поза всяким контролем з боку розуму, поза всілякими естетичними або моральними міркуваннями.”__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестові завдання.

 

1) Історично першою теорією культурології є:

а) Етнологічна

б) Еволюційна

в) психологічна

2) Концепція “осьового часу” належить:

а) М. Веберу

б) К. Ясперсу

в) Ж. Локану

3) Аполонійське та діонісійське начала європейської культури виділив:

а) Ф. Ніцше

б) П. Сорокін

в) О. Шпенглер

2) Поняття колективного несвідомого уведене в культурологію:

а) А. Тойнбі

б) З. Фрейдом

в) К. Юнгам

3) Соціологічна концепція розроблена філософами:

а) М.Вебером

б) Ж.Лаканом

в) П.Сорокіним

4) Ідея розвитку соціокультурних форм від простих до складних належить представникам:

а) Функціоналізму

б) Структуралізму

в) Еволюціонізму

7) Визначення “культура – це друга природа” належить:

а) З.Фрейду

б) К.Юнгу

в) Г.Гегелю

8) Субкультура це :

а) сукупність негативно інтерпретованих норм культури

б) Сукупність норм культури, що суперечать її фундаментальним засадам

в) Сукупність специфічних норм всередині культури

9) Різке неприйняття норм фундаментальної культури – це :

а) Конформізм

б) Субкультура

в) Контркультура

10) Які існують підходи до співвідношення культури і цивілізації :

а) терміни “культура” і “цивілізація” тотожні;

б) “цивілізація – рівень соціокультурного розвитку;

в) “цивілізація” – період деградації, занепаду культури, набір техніко – механічних

засобів;

г) все перераховане.

11) Як називається культурологічний підхід, який інтерпретує культуру як систему цінностей, норм та інститутів?

а) Гносеологічний

б) Аксіологічний

в) Онтологічний

12) Що таке архетип?

а) Поняття культурології, що передбачає розпорядження людськими діями

б) Такий напрям помислів та почуттів, який розглядає життя індивіда як самоцінність

в) Прообраз, первинна форма, зразок, структурний елемент колективного несвідомого

13) Маргінальність – це :

а) сукупність негативно інтерпретованих норм культури

б) Сукупність норм культури, що суперечать її фундаментальним засадам

в) Сукупність специфічних норм всередині культури

г) Сукупність норм, що визначають існування на межі культур

14) Приведіть у відповідність поняття і їх значення :

1) Мимезіс а) позбавлений смаку

2) Катарсис б) очищення

3) Кіч в) наслідування

15) Культурний релятивізм - це :

а) Світоглядна установка на культурний синтез;

б) Світогляда на роз’єднання культур;

в) Розуміння іншої культури на підставі аналізу її власних зразків і цінностей.

16) Універсалізм культури – це :

а) ) Світоглядна установка на культурний синтез;

б) Світогляда на роз’єднання культур;

в) Розуміння іншої культури на підставі аналізу її власних зразків і цінностей.

17) Яке поняття відповідає визначенню : схильність людини оцінювати всі життєві явища крізь призму цінностей власної етнічної групи, яка розглядається в якості еталона?

а) Релятивізм;

б) Універсалізм;

в) Партикуляризм;

г) Етноцентризм.

18) Термін „культурологія” запропонував у 1909р.:

а) Леслі Уайт;

б) В. Освальд;

в) С.Пуфендорф.

19) Праця „Наука про культуру” яка сприяла виділенню культурології в окремий напрям досліджень належить :

а) Леслі Уайту;

б) Е. Тейлору;

в) А. Тойнбі.

20) Вислів „культура Духа є філософія” належить :

а) Марку Аврелію;

б) Цицерону;

в) О. Шпенглеру.

21) В 1684р. вперше вживає слово „культура” як самостійний термін для означення духовного світу людини яка починає усвідомлювати себе силою здатною протистояти „натурі” (природі) :

а) Марк Аврелій;

б) Пуфендорф;

в) Н.Данилевський.

22) Думка, що „культурність”, „цивілізованість” нації чи країни, на противагу „дикунству” і „варварству” первісних народів, полягають у „розумності”, справедливості суспільних порядків, вимірюються сукупністю досягнень у галузі науки і мистецтва, зародилась в епоху :

а) Просвітництва;

б) Античності;

в) Відродження.

23) Перше наукове визначення культури яку він назвав ланцюгом послідовних перетворень результатів людського розуму і праці із менш досконалих у більш досконалі, належить :

а) О.Шпенглеру;

б) Е. Тейлору;

в) М. Веберу.

24) Засновником культурологічного еволюціонізму є :

а) Д.Дідро;

б) Е.Тейлор;

в) Ф.Ніцше.

25) Крайній скептицизм, форма опору, що виражається у абсолютному запереченні культури як фіктивного, абсурдного вимислу :

а) традиція;

б) альтруїзм;

в) нігілізм.

26) Термін „культура” спочатку тлумачився як :

а) правила поведінки у суспільстві;

б) обробіток землі;

в) інтелектуальні досягнення людства.

27) Культура, яка орієнтована на можливість маніпулювання свідомістю великих людських колективів, це :

а) елітарна культура;

б) масова культура;

в) народна культура.

28) Філософ К.Маркс виділив у розвитку культури такі періоди :

а) первісність, рабовласництво, феодалізм, капіталізм, комунізм;

б) дикунство, варварство, цивілізація;

в) зародження, розквіт, занепад.

29) Теорія, згідно з якою культура – це три світи : світ природи („макрокосмос”), людська спільнота і світ окремої людини, Біблія („світ символів”) належить :

а) В. Перетцю;

б) І. Огієнку;

в) Г.Сковороді.

30) Хто був автором релігійної концепції в українській культурології, згідно з якою суть і зміст культури повинні базуватись насамперед на засадах християнської моралі – основі економічного добробуту та суспільного ладу?

а) Д Антонович;

б) А. Шептицький;

в) І. Огієнко.

31) Фундаментальне вирішення ключових життєвих проблем, з якими зтикається людство в тій чи іншій мірі, у всіх культурах – це :

а) культурні універсалії;

б) культурний порядок;

в) культурний релятивізм.

32) Твориться, як правило професійними митцями на замовлення, опирається у всіх видах мистецтва на високі зразки класики :

а) масова культура;

б) елітарна культура;

в) народна культура.

33) Матеріальні предмети або духовні принципи, які мають значення для даного соціального суб’єкта з позицій задоволення його потреб та інтересів :

а) цінності;

б) норми;

в) ідеалі.

34) Культурно – духовна спільність людей, споріднених походженням, мовою, культурними надбаннями, психологічними особливостями :

а) етнос;

б) нація;

в) народність.

35) Самовідчуття людини всередині конкретної культури, етнічне самоутвердження :

а) ціннісна орієнтація;

б) культурна ідентифікація;

в) культурна адаптація.

36) Здібність певної культурної якості не лише сформувати відповідну епоху, але й зберігатися у всіх наступних епохах у вигляді особливої тенденції чи аспекту, збільшуючи чи зменшуючи масштаб і актуальність :

а) культурно – історичний процес;

б) культурно – історичний тип;

в) культурно – історична доба.

37) Концепція всесвітньої історії як закономірного процесу, хід якого обумовлений саморозвитком світового духу – Абсолютної ідеї, запропонована :

а) О.Контом;

б) К.Сен-Сімоном;

в) Ф.Гегелем.

38) Поняття суспільно – економічної формації сформулювали :

а) К.сен-Сімон і О.Конт;

б) К.Маркс і Ф.Енгельс;

в) Е.Кант і Ф.Гегель.

39) Твердження :”Людство – це не більш як абстрактне збірне поняття : в реальності нема людства як цілого, а є окремі народи, які позначають собою різні втілення „ідеї людини””, належить :

а) Ф.Гегелю;

б) К.Марксу;

в) Н.Я. Данилевському.

40) Надетнічні культурні спільноти, які складаються на певному географічному ареалі і протягом довгого історичного часу зберігають свою специфіку :

а) регіональні культури;

б) культурні епохи;

в) культурно – історичні типи.

41) Світомодель архаїчного мисливця :

а) антропоморфна;

б) теоцентрична;

в) хаотична;

г) структурована.

42) Світомодель архаїчного землероба :

а) антропоморфна;

б) теоцентрична;

в) хаотична;

г) структурована.

43) Архаїчній архітектурі не належать :

а) мегаліт;

б) кромлех;

в) дольмен;

г) неоліт.

44) Релігія пов’язана з вірою у зв’язок людини з твариною:

а) анімізм;

б) фетишизм;

в) тотемізм;

г) магія.

45) Культ надприродної сили неживих предметів :

а) анімізм;

б) фетишизм;

в) тотемізм;

г) магія.

46) Не розрізнення первісною людиною внутрішнього і зовнішнього світу проявляється в :

а) анімізм;

б) фетишизм;

в) тотемізм;

г) магія.

47) Процес виникнення людини :

а) антропоморфізм;

б) антропогенез;

в) антропоцентризм.

48) Зміст давньоєгипетського канону зображення людини :

а) тілесність;

д) духовність;

в) вічність;

49) Давньоримська культуроутворююча ідея :

а) космічність;

б)державність;

в) антропоцентричність.

50) Людина в культурі Давнього Сходу :

а)дієва;

б) персоналістична;

в) родова.

51) Передньоазійська культура має орієнтацію :

а) потойбічну;

б) небесну;

в) земну

52) Вислів : ”Твоя душа просвітлена, і твоє ім’я живе у вічності. Ти так завжди, поза загибеллю „ належить культурі :

а) Давнього Єгипту;

б) Передньої Азії;

в) Давньої Греції.

53) Давньоєгипетська культура порушує образотворчий канон за правління фараона :

а) Рамзеса;

б) Ехнатона;

в) Хатшепсут.

54) Феномен „влади – власності” притаманний культурам :

а) давньосхідним;

б) середземноморським;

в) ренесансним.

55) Портретна традиція притаманна культурі :

а) шумерській;

б) грецькій;

в) римській.

56) Співвідношення інтер’єру й екстер’єру в давньоукраїнському храмі відображає його :

а) тілесність;

б) духовність;

в) космічність.

57) Слова : „Я створив тебе ..., щоб ти без обмеження сам собі зробився творцем і сам викував цілком свій образ” – були звертанням до людини доби :

а) середньовіччя;

б) ренесансу;

в)бароко.

58) Ренесансна модель світу :

а) антропокосмічна;

б) антропоморфічна;

в) антропоцентрична.

59) Форма „перевертання” світу в середньовічній культурі :

а) хорал;

б) літургія;

в) карнавал.

60) Український культурний менталітет :

а) патріархальний;

б) державницький;

в) персоналістичний.

61) Українська середньовічна модель світу :

а) космоцентрична;

б) теоцентрична;

в) антропоцентрична.

62) Доба Відродження – це відродження традиції :

а) архаїчної;

б) античної;

в) середньовічної.

63) Утвердження суб’єктивності світосприйняття :

а) бароко;

б) реалізм;

в) імпресіонізм.

64) Український бароковий портрет втілює :

а) гармонію людини і оточення;

б) конфлікт між особистістю і суспільством;

в) внутрішній особистісний конфлікт.

65) У словах персонажа української новели : „Як мені хочеться взяти перо, обмокнути в блакить неба, в шумливі води, в кров свого серця, і все списати, востаннє списати, що бачив, що почув – відображено художню мову :

а) реалізму;

б) романтизму;

в) модернізму.

66) Ідея природної людини є парадигмою :

а) бароко;

б) реалізму;

в) рококо.

67) Визначальна риса духовного життя доби українського бароко :

а) аскеза;

б) гедонізм;

в) розірваність між аскезою і гедонізмом.

68) Атомістична картина світу характеризує культуру :

а) античну;

б) середньовічну;

в) нову.

69) Слова : „Людина є тим, що вона їсть” – виголошував герой :

а) рококо;

б) класицизму;

в) реалізму.

70) Філософське підґрунтя стилю рококо :

а) раціоналізм;

б) сенсуалізм;

в) емпіризм.

71) У словах : „Життя брудне, життя нікчемне

Забути – і пізнать надземне” – відображено художнє мислення :

а) реалізму;

б) символізму;

в) модернізму.

72) Класицизм XVIII ст.. воскресив дух :

а) архаїки;

б) античності;

в) середньовіччя.

73) У рядках українського поета : „Живе світ у руїні. Гинучи вікує.

Хвилює, хоч застиглий : згуба скрізь чатує.

Упавши, підніметься. Вставши, упадає” –

відображено модель світу доби :

а) бароко;

б) класицизму;

в) романтизму.

74) Ідеал людини Нового часу :

а) богоподібна істота;

б) „мислячий очерет”;

в) страстотерпець.

75) Українському бароко притаманний :

а) раціоналізм;

б) ірраціоналізм;

в)сенсуалізм.

76) Якій добі належить думка філософа : „Людське тіло – це машина, яка заводить сама себе, живе уособлення безперервного руху” ?

а) античній;

б) ренесансній;

в) новій.

77) Трагічний конфлікт особистості і суспільства є концепцією стилю :

а) бароко;

б) рококо;

в) романтизму.

78) Заклик „одрізувати живі тремтячі скибки життя” є змістом художньої мови :

а) реалізму;

б) романтизму;

в) імпресіонізму.

79) Художній текст : „ Я – м’яч несталого щастя, образ рухомості та зерцало несталості життя людського” – належить стилю :

а) бароко;

б) класицизму;

в) романтизму.

80) У рядках : „ І знову на небо, бо на землі горе

Бо на їй, широкій, куточка нема.

Тому, хто все знає, тому, хто все чує:

Що море говорить, де сонце ночує.

Його на сім світі ніхто не прийма” – постає герой світосприйняття :

а) барокового;

б) реалістичного;

в) романтичного.

81) Альтернативність, плюралізм, прийняття суперечностей – художня парадигма :

а) модерну;

б) авангарду;

в) постмодернізму.

82) Відчудження людини у ворожому їй світі – філософська концепція :

а) експресіонізму;

б) концептуалізму;

в) сюрреалізму.

83) Слова шекспірівської Гертруди на адресу Гамлета : „Ти повернув очі зіницями усередину” – стали світоглядним принципом мистецтва доби :

а) ренесансної;

б) нової;

в) новітньої.

84) Ситуацію втечі особистості від банальної дійсності у світ підсвідомості і асоціацій характеризує філософська програма стилю :

а) сюрреалізм;

б) абсурдизму;

в) абстракціонізму.

85) Відображення життя свідомості поза реаліями дійсності – сутність :

а) футуризму;

б) дадаїзму;

в) потоку свідомості.

86) Постмодернізм не оперує поняттям :

а) пастіш;

б) образ;

в) симулякр.

87) В долинах річок Тигр і Євфрат виникла цивілізація :

а) Китаю.

б) Індії.

в) Месопотамії.

88) Який фактор соціокультурної детермінації характеризується стихійним розповсюдженням культури в соціальному та географічному просторі через взаємопроникнення культурних рис різних спільнот?

а) Синтез

б) Симбіоз

в) Диффузія

89) Як називається перенесення людських якостей на природу та на богів?

а) Синкретизм.

в) Антропоморфізм.

г) Гедонізм.

90) Складіть співвідношення : культурна доба – ідеал людини в ній

а) Античність 1) Універсал

б) Відродження 2) Мислитель

в) Середньовіччя 3) Раб

г) Просвітництво 4) Страстотерпець

д) Ранньокласові цивілізації 5) Герой

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.054 с.)