Визначення готовності дітей до навчання у школіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення готовності дітей до навчання у школіПроблема визначення готовності дитини до навчання у школі була і залишається достатньо актуальною. Початок навчання у школі є для неї переломним моментом життя, який викликає зміну стереотипів, вироблених в дошкільних закладах і сім'ї. Тривалі й систематичні навчальні заняття, значне статичне навантаження, вимоги режимного і дисциплінарного характеру, призвичаювання до життя і спілкування в колективі, постійне оцінювання педагогами його навчальних досягнень і поведінки — все це супроводжує першокласника від початку його шляху до здобуття середньої освіти.

Перші 2-3 місяці навчання є важкими практично для всіх учнів, незалежно від рівня їх фізичного і психічного розвитку. Іноді навіть спостерігається такий стан, який трактується лікарями як адаптаційна хвороба. Деякі дослідники описують стан, у якому перебуває дитина першого року навчання у школі як "шкільний стрес" чи "шкільний шок". Приводом для таких висновків є реакція дитячого організму, що переживає період інтенсивної гістоморфологічної та функціональної перебудови органів і систем в цей період, на незвичні впливи шкільного оточення.

Завдання вчителя — полегшити адаптацію дитини до нових умов, тобто зменшити ступінь нервово-психологічної травматичності перехідного періоду від дошкільного життя до шкільного. Потім, у міру завершення періоду адаптації, більшість дітей звикає до нових умов і більш чи менш успішно оволодіває навчальною програмою. Проте частина першокласників (за даними різних дослідників їх від 10 до 20 %) або не справляється з навчальними завданнями, поповнюючи ряди невстигаючих учнів, або справляється, але надзвичайно напружуючи фізичні і психічні сили. Особливої уваги педагогів та батьків потребує саме остання категорія, адже діти, які входять до неї досягають успіхів ціною здоров'я. Найчастіше це призводить до нервового виснаження, а іноді й до неврозу.

Як же дізнатися чи готова дитина до школи, чи "дозріла" вона для неї? Зауважимо, що останнім часом у початкових класах досить гострою є проблема шкільної зрілості. Більшість спеціалістів сходиться на думці, що шкільна зрілість— це такий рівень фізичного і психоемоційного розвитку дитини, котра приходить до першого класу, який дасть змогу їй без шкоди для здоров'я справитися з вимогами, які висуваються школою.

Слід відзначити, що ранній вік дитини, з яким збігається початок шкільного навчання, не можна вважати основною причиною недостатньої шкільної зрілості. Наукові дослідження дають підставу вважати, що у значної частини дітей 6-річного віку основні фізіологічні системи є достатньо зрілими і готовими до умов навчання. Перехід до систематичного навчання, на думку психологів, стимулює подальший розвиток психіки дитини, її пізнавальної та особистісної сфери.

Проте діти одного календарного віку можуть суттєво відрізнятися за рівнем морфофункціональної зрілості. Тому при вступі до школи необхідно враховувати не лише їх календарний, але й біологічний вік.

Більшість дослідників проблеми шкільної зрілості сходяться на думці, що на початок систематичного навчання у школі дитина повинна відповідати таким вимогам:

1) мати розвинене образне мовлення, достатній запас слів, вміння будувати поширені речення;

2) не мати виразних дефектів звуковимови;

3) мати достатній рівень розвитку довільної уваги, тобто здатність зосередитися на одному предметові, на виконанні одного завдання;

4) необхідний для навчання письма розвиток моторики дрібних м'язів кисті рук;

5) відповідний віку рівень фізичного розвитку, який визначається за показниками зросту відповідно табличним даним, приросту довжини тіла за останній рік, кількістю постійних зубів;

6) відсутність хронічних захворювань та інших значних порушень у стані здоров'я.

На сучасному етапі науково обґрунтованими є використання таких критеріїв готовності дитини до систематичного навчання:

· зрілість форми тіла, що виявляється у показниках фізичного розвитку;

· рівень розвитку мовлення;

· успішність виконання тесту Керна-Іразека;

· дозована в часі (2 хв.) робота з фігурними таблицями;

· психофізичний рейтинг.

У нашій країні досить поширений тест А.Керна у модифікації І.Іразека, більш відомий як тест Керна-Іразека. Він дає змогу створити загальне враження про рівень психічного розвитку дитини, а саме: ступінь зрілості сенсомоторики, рівень координації пальців рук, рухливість нервових процесів тощо. Тест складається з трьох завдань: намалювати фігуру людини; скопіювати десять намальованих крапок, розташованих одна від одної на однаковій відстані по вертикалі і горизонталі; відтворити незнайому комбінацію штрихів, перемалювавши якусь просту фразу на зразок "Він їв суп" , "Спи бо час" тощо.

Діти, які готові до навчання в школі повинні намалювати фігуру людини з головою, тулубом та кінцівками, зобразивши деталі — ніс, вуха, очі, рот, волосся, шию, пальці; точно скопіювати десять крапок, довівши цим здатність до наслідування; написати фразу, відтворивши при цьому штрихи букв, їх нахил і поставивши крапку в кінці фрази.

Кожне завдання оцінюється за 5 бальною системою: від 1 до 5. Причому 1 – це найкраща оцінка, 5 – найгірша. Рівень "зрілості" визначається за сумарною кількістю балів, яку одержить дитина, виконавши всі три завдання. Дітей, які одержали від 3 до 5 балів, вважають готовими до систематичного навчання; оцінка 6-8 балів вказує на необхідність більш пильної уваги до таких дітей у процесі навчання, хоча вони також вважаються готовими до школи (так звані "середньозрілі" діти). Оцінка 9 і більше балів свідчить про неготовність дитини до навчання в школі.

Завдання 1. Намалювати фігуру людини.

У балах: 1 — фігура має такі елементи: голову, очі, вуха, ніс, рот, волосся, тулуб (з одягом), шию, кінцівки з пальцями; 2 — фігура може не мати окремих елементів: волосся, пальців; 3 — при зображенні фігури допускається відсутність шиї, вух, волосся, одягу, пальців; 4 — примітивне зображення фігури; 5 — головонога фігура (рис.82).

 

Рис.82. Визначення шкільної зрілості за результатами зображення фігури людини (тест Керна-Іразека).

 

 

Завдання 2. Скопіювати 10 крапок (рис.83).

У балах: 1 — повна подібність, допускається лише невелике відхилення окремих крапок або всього стовпчика з трьох крапок, загальний малюнок не повинен бути зменшеним більше ніж удвічі; 2 — кількість крапок повинна відповідати зразку, допускається відхилення трьох крапок у вертикальному або горизонтальному напрямку більше, ніж на половину відстані між ними; 3 — відтворено загальну подібність, але кількість крапок не відповідає зразку, вона не повинна перевищувати 20 і бути меншою від 7, допускається поворот малюнка на 180 градусів; 4 — подібності немає, зображення складається з окремих крапок, розміри і кількість крапок не відповідають зразку; 5 — абсолютна невідповідність.

. . .

. . . Він їв суп

. . .

.

Рис.83. Визначення шкільної зрілості за результатами копіювання крапок та перемальовування простої фрази (тест Керна-Іразека).

 

Завдання 3. Відтворити незнайому комбінацію штрихів (рис.83).

У балах: 1 — букви відповідають зразку або відрізняються за розміром не більше, ніж вдвічі, прописна буква вища, між словами є відстань, нахил букв вправо не перевищує 30 градусів; 2 — фразу можна прочитати, але немає єдиного нахилу букв; 3 — зображено правильно не менше ніж 4 букви; 4 — набір штрихів; 5 — плутане зображення.

Крім описаного вище досить популярним є "філіппінський" тест визначення шкільної зрілості. Дитину просять дістати правою рукою ліве вухо, причому рука повинна охоплювати голову зверху. Якщо дитина добре справляється із завданням, тобто пальці руки дістають вуха і при цьому положення голови залишається прямим, це свідчить про достатню "зрілість" і готовність дитини до систематичного навчання. Коли дитина не може дотягнутися рукою до вуха або ж нахиляє голову, щоб виконати завдання, тоді говорять про неповну готовність дитини до шкільного навчання. Очевидно, що тест простий у використанні і може бути застосований не лише психологами чи педагогами, але й батьками.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.013 с.)