Алгоритм дій працівників ОВС при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження (розділ 2 КПК України)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Алгоритм дій працівників ОВС при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження (розділ 2 КПК України) 

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є необхідність безумовного виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам перешкоджати досудовому розслідуванню.

За наявності фактичних підстав для застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України (існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням), орган досудового розслідування (слідчий або співробітник іншого підрозділу органів внутрішніх справ) складає відповідне клопотання до слідчого судді, яке погоджується із прокурором (п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України).

У клопотанні слідчий або співробітник іншого підрозділу ОВС повинні мотивувати та обґрунтувати необхідність застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, потреба втручання в права і свободи особи, необхідність виконання певного завдання під час досудового розслідування (наприклад, забезпечення явки свідка для виконання ним процесуальних обов’язків тощо).

До відповідного клопотання додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження. Клопотання про застосування, зміну або скасування заходів забезпечення кримінального провадження, погоджене з прокурором, подається слідчим до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Клопотання розглядається і вирішується ухвалою слідчого судді.

 

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження

1. Складання слідчим, прокурором клопотання про застосування, зміни або скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Погодження слідчим клопотання у прокурора.

3. Подання клопотання слідчому судді до місцевого суду за територіальною належністю.

4. Надання слідчому судді під час розгляду ним питання про застосування, зміну або скасування заходів забезпечення кримінального провадження доказів обставин, на які він посилаються в клопотанні.

 

Виклик слідчим і привід

 

Виклик застосовується слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС, якщо є достатні підстави вважати, що певний учасник кримінального провадження може дати показання про обставини вчиненого правопорушення або його участь у процесуальній дії є обов’язковою. Виклику підлягають свідки, потерпілі, підозрювані, цивільні позивачі, цивільні відповідачі, перекладачі, експерти, спеціалісти для забезпечення їх участі у допитах або в інших процесуальних діях.

1. Виклик по телефону або телеграмою без складання повістки. Після інформування особи, що викликається складається рапорт про таке повідомлення

2. Складання повістки про виклик, зміст якої повинен відповідати вимогам ст. 137 КПК України Див. Додаток № 9.

3. Вручення її працівником органу зв’язку, правоохоронного органу, слідчим, як правило, не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом, одним із способів, передбачених ч. 1 ст. 135 КПК України, а саме: а) дорослому члену її сім’ї чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи; б) неповнолітньої особи – батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику; в) обмежено дієздатної особи – її піклувальнику; г) особи, яка проживає за кордоном, – згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого – через дипломатичне (консульське) представництво.

Надіслання повістки про виклик особи поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком. За умови відправлення повістки електронною поштою працівник ОВС складає рапорт.

4. Отримання підтвердження про отримання особою повістки одним із способів, передбачених ст. 136 КПК України (розпис особи про отримання повістки, у тому числі на поштовому повідомленні; відеозапис вручення особі повістки будь-які інші данні, що підтверджують вручення).

5. Складання рапорту або протоколу про неприбуття на виклик Див. Додаток № 10.

6. Складання відповідно до вимог ст. 141 КПК України клопотання про здійснення приводу свідка, підозрюваного у разі їх неприбуття на виклик без поважних причин, перелік яких наведено у ст. 138 КПК України Див. Додаток № 11. Погодження клопотання з прокурором та надання його на розгляд слідчому судді за територіальністю. Надання слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС слідчому судді доводів щодо необхідності застосування приводу. Виконання ухвали слідчого судді про здійснення приводу відповідним підрозділом ОВС в порядку, передбаченому ст. 143 КПК України.

Накладення грошового стягнення

 

Грошове стягнення накладається на учасників кримінального провадження за невиконання ними процесуальних обов’язків (ч. 1 ст. 144 КПК України), у тому числі у разі неявки підозрюваного, свідка, потерпілого, цивільного відповідача на виклик без поважних причин (ч. 1 ст. 139 КПК України).

1. Складання відповідно до вимог ст. 145 КПК України клопотання про накладення грошового стягнення Див. додаток № 12.

2. Погодження клопотання з прокурором

3. Надання клопотання на розгляд слідчому судді за територіальністю.

 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 

Зазначений вид забезпечення кримінального провадження застосовується лише щодо підозрюваного, якого законно затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. Підстави для вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, та їх види передбачені ст. 148 КПК України. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом застосовується за рішенням слідчого судді на строк не більше двох місяців. Цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора слідчим суддею. Під час затримання особи в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, у неї може бути тимчасово вилучено документи, які посвідчують користування спеціальним правом у порядку, передбаченому ст. 149 КПК України. Про тимчасове вилучення зазначених документів слідчий складає протокол. Тимчасово вилучені документи передаються на зберігання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1. Складання відповідно до ч. 2 ст. 150 КПК України клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом Див. додаток № 13.

2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором.

3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю. У випадку тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом, слідчий за погодженням з прокурором зобов’язаний звернутися до слідчого судді із відповідним клопотанням не пізніше двох днів з моменту тимчасового вилучення.

4. Участь у розгляді слідчим суддею клопотання з метою доведення наявності достатніх підстав для застосування цього заходу.

5. Отримання копії ухвали про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.

 

 

Відсторонення від посади

Відсторонення від посади застосовується щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується Президентом України на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством. Відсторонення судді від посади здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора України в порядку, встановленому законодавством.

Зазначений вид забезпечення кримінального провадження здійснюється на підставі рішення слідчого судді на строк не більше двох місяців, який може бути продовжено ним за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 158 КПК України.

1. Складання відповідно до вимог ч. 2 ст. 155 КПК України клопотання про відсторонення від посади Див. додаток № 14.

2. Погодження зазначеного клопотання з прокурором.

3. Звернення із відповідним клопотанням до слідчого судді за територіальністю.

4. Участь у розгляді слідчим суддею вищевказаного клопотання.

5. Отримання копії ухвали про відсторонення від посади.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.129.123 (0.006 с.)