Правове регулювання організації та діяльності органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове регулювання організації та діяльності органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах1.1. Статус, функції та повноваження органів місцевого самоврядування

Соціально-економІчне значення місцевого самоврядування у країнах класичної демократії важко переоцінити. У різні роки на їх долю припадало від 10 до 40% асигнувань з державних бюджетів;

на муніципальній (комунальній) службі знаходилося, наприклад,

у США понад 56% Англії— понад 10%, ФРН — 28%

працівників публічного сектору.

Головними організаційними формами здійснення М.С. є його представницькі та виконавчіоргани. Однак, безпосередні форми місцевої демократії (місцеві референдуми, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо) також посідають важливе місце в системі місцевого самоврядування.

 

Конституції зарубіжних країн містять положення про основи функціонування органів місцевого самоврядування.

У федеративних державах ці питання, зазвичай, закріплюються в конституціях суб'єктів федерації. В унітарних державах їм присвячуються відповідні розділи або окремі положення національних конституцій.

Приклад: Так, у ч. 2 ст. 72 Конституції Франції 1958 р. міститься положення про те, що виборні ради вільно управляють у місцевих колективах комун, департаментів і заморських територій в межах чинного законодавства.


Cт. 138 Конституції Болгарії 1991 р. встановлює, що органом місцевого самоврядування в громадіє рада, а ст. 139— що органом виконавчої влади в громаді є кмет, який керується законом, актами ради та рішеннями, ухваленими населенням безпосередньо. Статті 140-141 закріплюють за громадою право на муніципальну власність і місцевий бюджет.

Ст. 43 Конституції Угорщини 1949 (розділ про місцеве самоврядування включений до її тексту у 1990 р.) закріплює положення про те, що основні права муніципалітетів рівні, а їх обов'язки можуть бути різними; закон визначає права й обов'язки муніципалітетів. Характерно, що Конституція цієї країни — одна з небагатьох, яка прямо закріплює функції та повноваження органів місцевого самоврядування (ст. 44/А): незалежно регулювати та керувати муніципальними справами.

 

Однак, детальніше питання місцевого самоврядування врегульовані у поточному законодавстві про місцеве самоврядування. У деяких країнах це законодавство настільки абстрактно формулює повноваження органів місцевого самоврядування, що теоретично вони можуть здійснювати будь-які дії, якщо ця сфера спеціально не закріплена за державою.

 

Проте, слід зважати й на те, що закони не повністю регулюють питання місцевого самоврядування, оскільки значна їх частина регулюється, як вже зазначалося, прецедентами, угодами та звичаями.


Отже, відповідно до національного законодавства зарубіжних країн органи місцевого самоврядування в них функціонують на засадах:

а) виборностіпредставницьких, а іноді й виконавчих органів (наприклад, мери міст у Франції) місцевого самоврядування;

б) суворого дотримання законодавства та можливість притягнення до юридичної відповідальності як органів, так і посадових осіб місцевого самоврядування. Збитки, завдані територіальному колективу незаконними діями його органу або посадової особи, відшкодовуються ними у регресному порядку;

в) фінансової самостійності у межах власних коштів місцевого самоврядування, але з урахуванням його цілей і завдань. Фінансово-господарська діяльність органів місцевого самоврядування не може спричинити зменшення майна територіального колективу;

г) самоорганізації населення у різноманітні форми участі в їх діяльності, у тому числі місцеві референдуми, органи самоорганізації громадян, громадські ініціативи та акції тощо;

д) міжнародного співробітництва через міжнародні організації місцевого самоврядування, а також на основі договорів та угод між органами місцевого самоврядування різних країн.

 

Можна розділити повноваження органів місцевого самоврядування у цих країнах на власні та делеговані, обов'язкові та добровільні (факультативні), організаційно-правові, майнові та фінансові, постійні та тимчасові тощо.

 

У зарубіжних країнах існують два головні способи визначення правосуб'ектності органу місцевого самоврядування: позитивний і негативний.

позитивним способом визначення їх правосуб'єктностІ законодавство встановлює детальний перелік предметів відання, прав та обов'язків цих органів. Це практикується в США, Англії та більшості інших зарубіжних країн. У цих державах органи місцевого самоврядування можуть вчиняти лише такі дії, які прямо передбачені законодавством Усе Інше вважається для них забороненим. Другий — негативний спосіб визначення функцій і повноважень органів місцевого самоврядування полягає в тому, що за ними зберігається право діяти в усіх випадках, за винятком прямо заборонених. Він застосовується у комунальному законодавстві ФРН.  

 

 

Органи місцевого самоврядування зарубіжних країн виконують політичну, соціальну, економічну, екологічну, управлінську та деякі Інші функції які втілюють у життя, реалізуючи свої повноваження.

 

1. Формування та реалізація місцевої політики — це одна з головних функцій. Розробкою цієї політики займаються політичні партії, які йдуть на місцеві вибори, а у разі їх перемоги на цих виборах її реалізацією опікуються партійні фракції у представницьких органах місцевого самоврядування.

Місцева політика реалізуєтьсяорганами місцевого самоврядування через їх правотворчу, контрольну, інформаційну та іншу діяльність. Така політика може мати консервативний, ліберальний, соціал-демократичний чи інший характер, але вона завжди має бути легальною, тобто відповідати конституції та чинному законодав­ству, відкритою та прозорою.

2. Формування й управління апаратом органів місцевого самоврядування. Статус муніципальних (комунальних) службовців визнача­ється спеціальними законами про муніципальну службу або єдиними законами про публічну (і державну, і комунальну) службу, як у ФРН. Існує декілька способів формування апарату органів місцевого самоврядування. По-перше, представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування, зазвичай, формують свій апарат і керують ним, тобто формують свою муніципальну службу. По-друге, окремих муніципальних чиновників обирає безпосередньо населення (мерів населених пунктів, інших посадових осіб).

Окремі виконавчі органи місцевого самоврядування можуть водночас виконувати делеговані їм функції органів виконавчої влади (мери комун у Франції).

3. Економічна діяльність органів місцевого самоврядування полягає у керівництві роботою підпорядкованих їм підприємств і служб, управлінні муніципальним майном і, певною мірою, регулюванні приватного бізнесу. Вчені розрізняють декілька моделей муніципальних господарств у цих країнах:

1) комунальна модель, яка характеризується перекладанням на громадян основних витрат щодо підтримання життєзабезпечення громад, а головним ресурсом є податки з громадян;

2) комунально-рентна модель муніципального господарства передбачає участь органів місцевого самоврядування у сфері використання ресурсів території та її розвиток через надання їм
обмежених прав щодо фінансово-кредитної діяльності та права ресурсної ренти, тобто податки з населення доповнюються обкладанням ними виробника продукції та послуг;

3) муніципально-рентна модель муніципального господарства означає перекладання основних витрат з обслуговування потреб населення та вирішення питань місцевого значення на органи місцевого самоврядування

 

Під безпосереднім керівництвом органів .місцевого самоврядування знаходяться муніципальні підприємства й організації, переважно у сфері комунального господарства, побутового обслуговування частково-житлового фонду. Зазвичай, муніципальні підприємства не можуть вільно конкурувати з приватними, які користуються протекцією закону, створюються у промисловості тощо з бізнесовими цілями.

Муніципальні підприємства створюються лише для задоволення потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці, якщо при цьому не обмежуються інтереси приватного бізнесу. Лише у ФРН та Австрії муніципальні органи володіють промисловими підприємствами на паях із приватними компаніями.

Сфера економічної діяльності органів місцевого самоврядування постійно розширюється за рахунок нових, життєво важливих для населення питань: житло, містобудування, екологія, нові види/ Сфера економічної діяльності органів місцевого самоврядування постійно розширюється за рахунок нових, життєво важливих для населення питань: житло, містобудування, екологія, нові види

 

4. Соціальне обслуговування— важлива функція органів місцевого самоврядування, які займаються питанням освіти, культури, соціального забезпечення тощо. Саме тут вони наділені найширшими повноваженнями.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.012 с.)