Формування банківської виписки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування банківської виписки1. 1. Меню–Банк–Виписка банку:

Рахунок в банку– основний рахунок, період: поточна дата, додати, дата: поточна

2. Перевірка результатів

Увести самостійно реквізити.

2. Клацнути на кнопці Провести.

3. Провести документ? Так.

Перевірка результатів

.У Журналі проводок є бухгалтерські проводки по даній операції:

1. Д63.1 – К 31.1 - 1800 грн. або 1. Д371 – К 31.1 - 1800 грн.

2. Д64.1.5-К 64.4.1-300грн. 2. Д6442 –К 64.4.1-300грн

 

Приклад 4. Відповідно до договору № 4 на поставку встаткування заводом "Восток" й отриманим рахунком № 105 необхідно оплатити вартість: 1 шв. машини -2500 грн, 1 візка - 36 грн й 100 шт. голок швейних - 120 грн.

Усього 756 грн із урахуванням ПДВ.

Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій господарській операції.

У даному рахунку мова йде про оплату основного засобу - швейної машини й МБП - голок і візка. Оскільки вони ставляться до різних видів матеріальних цінностей, то необхідно сформувати два рахунки вхідних: один для Основних засобів, іншої - для МШП.

Виконання операції для основного засобу

Виконати самостійно

4.1. Формування рахунку вхідного для Основного засобу (швейної машинки)

4.2. Формування банківської виписки для ОЗ

4.3. Формування платіжного доручення вихідного для ОЗ


Перевірка результатів

У журналі Рахунку вхідні є запис: СВ-3.

У журналі Банк є запису: ПП-3 для з-да Восток" і БВ-6 про перерахування платежу.

У Журналі операцій є запис.

У Журналі проводок є бухгалтерські проводки по Даній операції:

1.Д63.1-К31.1-2500.00, або 1. Д371-К31.1-2500,00

2. Д64.1.5.- К 64.4.1 – 461,67 2. Д6442.- К 6441 – 416,67

Приклад 5. Відповідно до договору № 5 із МП "Юність" на оренду приміщення й на підставі рахунку №101 необхідно оплатити оренду за 1 місяць у сумі 48 грн із урахуванням ПДВ. Сформувати необхідні документи й проводки по цій операції.

Виконання операції

5.1. Формування рахунку на оплату постачальнику

Увести реквізити - ОК.

5.2. Формування платіжного доручення вихідного Увести реквізити ПП - ОК.

5.З.Формування банківської виписки

Увести реквізити ПП - ОК.

Приклад 6. Відповідно до договору № 6 з АКБ "Одеса" на розрахунково-касове обслуговування необхідно оплатити послуги банку в поточному місяці в сумі 8.20 грн.Витрати віднести на адміністративні витрати.

Сформувати необхідні документи й відповідні бухгалтерські проводки по цій

операції. Виконання операції самостійно

Приклад7. Підприємство «КОД» перерахувало коштив сумі 24000 грн. для купівлі валюти в сумі 3000дол.. Комісійні банку–0,5%. Курс –8,00 за 1 дол. Необхідно оформити господарську операцію за допомогою документів:


1) Меню–Банк–Заявка на купівлю-продаж валюти–Заповнити реквізити самостійно

2) Меню–Банк–Купівля-продаж валюти–Заповнити реквізити самостійно

Перевірка.

Приклад 8

Сформувати журнал-ордер, головну книгу по рахунку 31та дерево документів

Контрольні запитання:

1.В якому випадку та як виписується рахунок на оплату постачальнику?

2. В якому випадку та яким чином виписується рахунок на оплату покупцю?

3.На яких рахунках ведеться облік оплати через банк?

4.Якими документами оформлюється оплата постачальнику?

5. Якими документами оформлюється оплата покупцями за ТМЦ?

6.Які документи можна ввести на підставі інших?

7. Які проводки сформуються після проведення попередніх документів (з використанням рахунків 371 та 681 та без )?

8 Де знаходиться команда «оплачено»?

9. Якими різними способами можна заповнити банківську виписку?

10. Наведіть алгоритм оформлення валютних операцій в програмі1С.

11. Накреслить схему роботи «Банк»

 

 

Відповіді на контрольні запитання:

Лабораторна робота № 9-10

Тема: «Технологія створення документів по оформленню необоротних активів»

Мета: « Засвоїти роботу по оформленню прибуття основних засобів»

Обладнання: IBM РС, Windows- 9х, "1С: Підприємство "

Хід роботи::

1. Завантажити програму „1С: Підприємство”

Приклад 1.Від завода "Восток" надійшла в супроводі накладній № 105 від __-го числа машина швейна МШ-2000 у кількості 1 шт. за ціною 2083,33. грн. без ПДВ.

Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій операції.

Виконання операції:

1.1 Формування прибуткової накладної:

1.У меню вибираємо: Журнали – Рахунок на оплату постачальника -3-д "Восток" - Увести на підставі – Надходження товарів та послуг(Прибуткова накладна) - ОК.

2.На екрані вікно для уведення реквізитів прибуткової накладної: №, Дата: 3-і число.

Вид ПДВ: 20%,. Контрагент: 3-д "Восток", Замовлення: Договір основний ДГ-0000004, Місце зберігання: Склад основний, Що прибуткуємо: ОЗ, , Примітка: Оприбуткування ОЗ.

У табличній частині вводимо: №: 1,ОЗ: Маш.швейна. К-сть: 1, Ціна: 2083,33,

ПДВ: 416,67. Усього: 2500.00.

Увести реквізити - ОК.

Реєстрація вхідного податкового документа

У меню вибираємо: Журнали - Прибуткові накладні - 3-д "Восток"

вести на підставі – Реєстрація вхідного податкового документа –Сформувати на друк

1. Відкриваємо Журнал проводок: у ньому є проводки:

2. Д152 -К6311 - 2083,33. Шв.маш..

3. Д64.4.1 - К631-416,67 .ПДВ

Приклад 2 Оформлення передачі основних засобів в експлуатацію

.Швейна машина МШ-2000, оприбуткована на складі, передається по акту приймання в експлуатацію. Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій операції.

Виконання операції

1. У меню вибираємо: ОЗ - Уведення в експлуатацію ОЗ

На екрані вікно для уведення реквізитів акту: №: 1 від __-го числа, Спосіб нарахування амортизації–прямолінійний, Строк корисного використання–65міс. МВО –Грозний. Витрати по амортизації –виробничі витрати (рах№23). Рахунок обліку № 104

.Місце зберігання: Склад.

У табличній частині вводимо:

Інвент №:00 1,.: Шв. машина Кільк: 1 шт. Ціна: 2083,33. грн, Сума: 2083,33. грн.

2. Увести реквізити акту - ОК.

Перевірка результатів

У Журналі проводок є відповідні проводки.

1. Д10.4 –К 15.2- 2083,33. грн. Шв. маш.

Приклад 3

Від МП «Юність» передано безоплатно МП «КОД» основний засіб «Копіювальний апарат». Реальна вартість на момент передачі визнана в сумі –3200 грн. Строк використання -60 міс. Метод нарахування амортизації –прямолінійний. Необхідно відобразити в обліку факт безоплатного отримання ОЗ та його введення вексплуатацію:

Меню– Операції – Операції введені вручну (Дт 1521 Кт 424)

Меню–ОЗ– Уведення в експлуатацію ОЗ

Приклад 4

На підприємстві «КОД» виконується модернізація об’єкту МШ–2000 на суму 1200 грн. Відобразити операцію з модернізації.

4.1 Меню–Покупка–Об’єктів будівництва:

–Послуга «Модернізація»

–Рахунок витрат –1521

Меню– ОЗ–Модернізація ОЗ

Приклад 5

На підприємстві «КОД» виконується ремонт Копіювального апарату на суму 1200 грн. Відобразити операцію з ремонту.

5.1 Меню–Покупка–Об’єктів будівництва:

–Послуга «Ремонт»

–Рахунок витрат –1521

Меню–ОЗ– Ремонт ОЗ

Приклад 6Засновник - фізична особа Богатий В.И. _-го числа передає як внесок у СК

4 швейні машини МШ-2009- основні засоби загальною вартістю 12 000 грн без обліку ПДВ.

Сформувати відповідну операцію й проводку в режимі ручного уведення.

Виконання операції

1. У меню вибрати: Операції - Журнал операцій - Новий рядок

На екрані вікно Операція нова для уведення реквізитів: №: 2, від 5-го числа, Сума: 12000.00, Зміст операції: Внесок у статутний капітал.

У табличній частині вводимо:

№: 1, Д: 10.4, Субконто 1Д: Місце зберігання: Цех - Грозний, Субконто 2Д: Необоротні активи - Основні засоби - Швейна машина МШ-2009, К: 46, Субконто К: Засновники - Богатый, Сума: 12 000.00,

2. Увести реквізити й закрити вікно.

Перевірка результатів

1. Відкрити Журнал операцій: у ньому є запис.

2. Відкрити Журнал проводок: у ньому є проводка: Д10.4 - К46 - 12 000,00. Богатый.

Приклад 7Нарахувати самостійно амортизацію основного засобу: –швейна машинка МШ 2000, та іншим основним засобам.

Приклад 8 Оформити

8.1 Оборотно-сальдовую відомість по:

- групі основних засобів

- по швейній машинці

- по копіювальному апарату

- по нарахованої амортизації

- по придбанним ОЗ

Інветарну книгу ОЗ

Відомість нарахування амортизації

Гголовну книгу, журнал-ордер, картку рахунку по рахунку №10, 15, 13.

Контрольні запитання:

1 Якими документами та на яких рахунках оформлюється прибуття ОЗ ?

2. В яких довідниках зберігається інформація про необоротні активи?

3 Якими документами та проводками оформлюється передача ОЗ в
експлуатацію та нарахування амортизації?


Відповіді на контрольні запитання:

 

ЛАБОРАТОРНА робота № 11

Тема: «Оформлення передачі ТМЦ до цеху»

Мета: «Засвоїти оформлення передачі МЦ до цеху в програмі "1С: Підприємство"

Обладнання: IBM PC, Windows - 9х, "1С: Підприємство"

Хід роботи

1. Завантажити програму „"1С: Підприємство"

На вимогу начальника цеху зі складу в цех передаються необхідні матеріальні цінності.

Приклад 1. Відповідно до вимоги начальника цеху передати у виробництво продукції «Сорочк чоловіча» наступні матеріали :

тканина- 100 м по 1грн, 2.) нитки - 30 кат по 1грн., 3).бірки - 300шт., по 0,1грн Підрозділ –цех №2. Оформити накладну-вимогу, Акт списання товарів

1.1 У меню вибрати: Виробництво – Вимога накладна - Новий рядок.

На екрані для уведення реквізитів: Підрозділ – цех №2, Склад –голвний склад, Номенклатура: Матеріали–Тканина, Кількість –100м, Номенклатурна група: Сукня, Рахунок обліку 201, Рахунок витрат –231, Стаття приросту/збитку запасів: Матеріали на складі. Стаття витрат: прямі матеріаль. витрати: власні матеріали .

Enter –insert– заповнюємо за аналогією наступні матеріали

Зробити перевірку. Записати проводки.

1.2 Меню –Склади –Списання товарів –Новий рядок: Підрозділ – цех №2, Склад –голвний склад, Номенклатура: Матеріали–Тканина , Кількість –100 м, Номенклатурна група: Сукня , Рахунок обліку 201, Рахунок витрат –231, Стаття приросту/збитку запасів –Матеріали на складі. Стаття витрат – прямі матеріальні витрати: власні матеріали .

Enter –insert– заповнюємо за аналогією наступні матеріали

Зробити перевірку. Записати проводки.

Приклад 2.Оформити списання матеріалів до цеху через операції вручну:

Тканини–10 м, бірки –10шт, нитки –5 шт.

Меню –Операції – Операції вручну–новий рядок:

                   
Дебет Кредит   Сума Зміст проводки
Рахунок, субрахунок Об'єкти аналітичного обліку Рахунок, субрахунок Об'єкти аналітичного обліку Кількість сума  
цех сукня прямі матеріальні витрати Бірки Основний склад 10,000     1,00 списання в цех
…. самостійно -//- -//- -//- -//- -//-

Зробити перевірку

Приклад 3.Оформити документально проведену інвентаризацію матеріалів на складі за наступними результатами:

В результаті перевірки виявлено: тканини -150м, бірки –900 шт, нитки–200 шт

Контрольні запитання

1. За допомогою яких документів ведеться передача матеріальних цінностей до цеху ?

2. На яких рахунках ведеться облік руху матеріальних цінностей ?

3. Як оформлюється інвентаризація ТМЦ ?

4. Що таке субконто та які субконто можуть бути до рахунків 231, 201?

5. Накреслить схему роботи «Основні засоби»

 

Відповіді на контрольні запитання

Лаборатория робота №12

Тема: «Оприбуткування ТМЦ від дебіторів»

Мета: «Засвоїти, як приходуются ТМЦ від дебеторів за допомогою 1С»

Обладнання: IBM PC, Windows - 9х, „"1С: Підприємство"

 

Хід роботи

1. Завантажити програму "„"1С: Підприємство"".

Приклад 1. Нач. цеху Грозний Г.И.в касі за видатковим касовим ордером отримав підзвітні готівкові кошти в розмірі –25 грн. на закупівлю матеріалів на МП «ВЯЗ» та передав на склад: нитки:

- нитки 15 котушок за ціною 1 грн (з ПДВ);

- голки 150 шт. за ціною 0.02 грн (з ПДВ);

Залишок невикористаних суми (7 грн) повернув до каси .

Оформити необхідні документи й сформувати відповідні проводки.

1.1 Оформлення Видаткового касового ордера:

Меню –Каса-ВКО

Реквізити заповнити самостійно (відповідно лаб. роботи №6)

Записати. ОК.

1.2 Оформлення авансового звіту №1

1. У меню вибираємо: Виробництво(або Каса) - Авансовий звіт–Новий рядок

На екрані вікно для уведення реквізитів авансового звіту:, Підзвітня особа: Грозний, Вид ПДВ: 20%, Місце зберігання: Склад, Призначення авансу: Придбання матеріалів.

У табличній частині вводимо:

Аванси: ВКО на суму 25 грн.Номенклатура :матеріали–Нитки, Кількість –15 шт, Ціна (з ПДВ)– 1 грн, Контрагент –МП «Вяз» , Стаття в/р– покупка товарів, Рахунок: 20.1, Стаття приросту/збитку запасів –Матеріали на складі, Податкове призначення –госп. діяльність. Уводимо 2-й рядок:

№: 2, дата, Рахунок: 221, Номенклатура: МШП– Голки, Кількість: 150, Ціна: 0.02, Сума (з ПДВ): 3.00 , Стаття приросту/збитку запасів –МШП на складі, Податкове призначення –госп. діяльність.

Записати. ОК.

1.3 Реєстрація вхідного податкового документа (податкова від постачальника)

У меню вибираємо: Журнал Операцій– Авансовий звіт – Ввести на підставі (команда контекстного меню) – Реєстрація вхідного податкового документа – Записати. ОК.

1.4Оформлення Прибуткового касового ордера (залишок підзвітних сум)

Меню –Каса–ПКО

Реквізити заповнити самостійно (відповідно лаб. роботи №6)

Записати. ОК.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 398; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.022 с.)