Тема: «Автоматизація реалізації готової продукції»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Автоматизація реалізації готової продукції»Мета: «Засвоїти роботу по оформленню реалізації готової продукції»

Обладнання:IBM РС, Windows - 9х, „"1С: Підприємство"

Хід роботи

Завантажити програму „"1С: Підприємство"

Приклад 1

Наше підприємство уклало договір №334 від ( поточна дата) з фабрикою Киянка( Киянка - покупець) про придбання товарів: спідниця 100 шт. за ціною без ПДВ 80 грн., плаття 100 шт. за ціною без ПДВ 120 грн. Оформити необхідні документи: договір, уведення залишків, видаткова накладна, банківський документ.

Меню–Підприємство– Введення залишків– Запаси по собівартості

Меню–Продаж– Видаткова накладна (реалізація товарів та послуг)

Меню–Продаж– Видаткова накладна –Ввести на підставі –Податкова накладна

Меню–Продаж– Видаткова накладна –Ввести на підставі –Платіжне доручення вхідне

Меню–Банк–Виписка банку

Зробити перевірку на всі документи , записати проводки.

Приклад 2

Скласти документи на наступні операції за попередніми прикладами:

Наше підприємство реалізувало фірмі „Південь” наступні товари :

ПДВ=20% (Необхідно за день ввести залишки цих товарів )

№. назва Од. Вим. Ціна, грн кількість
кромка М.п 1,20
шурупи шт 0,75
фурнітура шт 2,20
ДСП М.куб 55,00

Зробити перевірку на всі документи , записати проводки.

Приклад 3.

У відповідності з рахунком-фактурою №1 від 2-го числа необхідно відвантажити в МП "Радість" готову продукцію (сорочки чоловічі) у кількості 150 шт. за ціною 40 грн без ПДВ на суму 6 000 грн

Виконання операції

1. Формування видаткової та податкової накладної

1. Меню–Продаж– Видаткова накладна (реалізація товарів та послуг)

2. Меню–Продаж– Видаткова накладна –Ввести на підставі –Податкова накладна

Зробити перевірку на всі документи , записати проводки.

Видаткова накладна формує такі проводки:

1. Д 36.1 – К 70.1 - 7 200,00.

2. Д 70.1 – К 64.3 - 1 200,00.

З. Д 90.1 – К 26- 3 750.

Приклад 3

Сформувати оформити реалізацію готової продукції : Стільців 25 шт за ціною 300 грн МП «Радість» , продукцію «А» за ціною 150 грн МП «Анна» (за прикладом№3 л/б №15/16)

Контрольні запитання

1. Якими документами та на яких рахунках ведеться облік реалізації готової продукції?

2.Як сформувати податкову накладну та її перевірити?

3. Розкрийте алгоритм формування документів по реалізації ТМЦ та їх перевірку.

4. Накреслить схему роботи «Продаж»

Відповіді на контрольні запитання:

 

Лабораторна робота № 18

Тема : «Формування фінансових результатів»

Мета: «Засвоїти роботу по оформленню фінансових результатів» Обладнання: IBM РС, Windows - 9х, „"1С: Підприємство"

Хід роботи

1.Завантажити програму „"1С: Підприємство"

Приклад 1 Для того щоб визначити фінансовий результат, спочатку необхідно закрити період. Документ, що проводить більшу частину регламентних операцій в бухгалтерському й податковому обліку «Закриття місяця».Документ складається з переліку регламентних операцій бухгалтерського і податкового обліку, встановлених у порядку їхнього закриття. Кожна регламентна операція повинна бути виконана не більше одного разу на місяць в бухгалтерському обліку й не більше одного разу у квартал в податковому

Меню–Операці-Регламентовані операції–Закриття місяця

Нарахування амортизації– встановити прапорець–Нарахування амортизації основних засобів

При проведенні документа з встановленим прапорцем «Нарахування амортизації ОЗ» буде розрахована амортизація основних засобів по зазначених видах обліку, за винятком тих, по яких амортизація вже була нарахована протягом звітного періоду, наприклад документами Передача ОЗ (або Підготовка до передачі ОЗ) і Списання ОЗ

Нарахування амортизації– встановити прапорець–Нарахування амортизації нематеріальних активів

При проведенні документа з встановленим прапорцем «Нарахування амортизації НМА» буде розрахована амортизація нематеріальних активів по зазначених видах обліку, за винятком тих активів, по яких амортизація вже була нарахована протягом звітного періоду, наприклад документами Передача НМА і Списання НМА.

Переоцінка валютних коштів– встановити прапорець

При проведенні документа з встановленим прапорцем "Переоцінка валютних коштів" відбувається переоцінка валютних коштів по зазначених видах обліку.

Регламентні операції з бухгалтерського обліку– встановити прапорець

– Коригування фактичної вартості номенклатури

– Списання витрат майбутніх періодів

– Розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг)

Ця операція закриває рахунок 91 "Загальвиробничі витрати" і рахунок 23 "Виробництво". Після її проведення залишок по рахунку 23 буде дорівати залишку, зазначеному в документі "Інвентаризація НЗВ" за відповідний період. Порядок закриття рахунків і підрозділів обов'язково повинен бути зазначений у регістрі "Порядок підрозділів для закриття рахунків" за допомогою документа "Встановлення порядку підрозділів для закриття рахунків". Розрахунок відбувається в кілька етапів:

· Розрахунок прямих витрат виробництва;

· Розрахунок непрямих витрат виробництва;

· Перерахування прямих витрат виробництва з обліком непрямих;

· Коригування вартості продукції з обліком розрахованої реальної собівартості

По кожному виробничому рахунку,і кожному підрозділуі і номенклатурній групі будуть зроблені коригувальні проводки

–Переоцінка вартості запасів

–Розрахунок торговельної націнки по проданих товарах

Регламентні операції з податкового обліку– встановити прапорець:

–Формування залишку незавершеного виробництва

–Розподіл суми поліпшення ОЗ

–Нормування витрат на рекламу

–Нормування видатрат на гарантійний ремонт

–Нормування витрат на ПММ

–Нормування витрат на страхування

Технологічні операції по податковому обліку– Закриття регістрів податкового обліку

 

Приклад 2Сформувати документ для нарахування податку на прибуток, якщо прибуток до оподатковування становить 1324 грн.

Виконання операції

Меню –Податковий облік–Розрахунок податку на прибуток–

Сума? грн. Команда «Заповнити»

Записати. ОК.

Перевірка результатів

1. Д98.1 – К 64.1.6 ? Податок нарахований.

Приклад 3Формування фінансових результатів у КСБО

Виконання операції

1. У меню вибрати: Операції– Документи - -Визначення Фин. результату

На екрані вікно для уведення реквізитів: №: ФР-1, Дата: 30-і число, Етап визначення фін.результатів: Закриття витрат та доходів

2. Записати. ОК.

Перевірка результатів

Приклад 4.Сформувати проводки для списання податку на прибуток, якщо прибуток до оподатковування становить 1324 грн.

Виконання операції

1. У меню вибрати: Операції - Журнал операцій - Новий рядок

На екрані вікно для уведення реквізитів: №: 1, Дата: 30-і число. Сума;(визначити самостійно), Зміст операції: Списання податку на прибуток.

У табличній частині вводимо:

№: 2, Д: 79 1, Субконто Д: Фин.результат, Кт: 98.1, Субконто К: Нарахування податків. Сума:____ №Ж: НН.

2 Увести реквізити й закрити вікно.

3. Зберегти зміни? Так

Перевірка результатів

Д79.1 – К 98.1 664.23 Податок списаний

Приклад 5Формування фінансових результатів у КСБО

Виконання операції

1. У меню вибрати: Операції– Документи - -Визначення Фин. результату

На екрані вікно для уведення реквізитів: №: ФР-1, Дата: 30-і число, Етап визначення фін.результатів: Визначення фінансових резльтатів

2. Записати. ОК.

Перевірка результатів

Приклад : Сформувати для перегляду довідки-розрахунки:

Меню–Операції–Регламентовані операції–Довідки–розрахунки

Контрольні запитання

1.З яких етапів складається формування фінансової звітності?

2.Які документи відносяться до фінансової звітності?

3.На яких рахунках ведеться облік доходів та витрат підприємства?

 

 

Лабораторна робота №19-20

Тема: «Складання спеціалізованих та фінансових звітів. Автоматизація прийняття рішень з виконання договірних поставок на основі регламентованих звітів»

Мета: «Познайомитись з основними можливостями системи 1С: Підприємство по складанню звітів.»

Обладнення: IBM РС, Windows - 9х, „"1С: Підприємство"

Хід роботи:

Завантажити програму „"1С: Підприємство"

1.Скласти Оборотно-сальдову відомість та в ній розкрити :

-картку рахунка , аналіз рахунка, ОСВ по рахунку, обороти по рахунку

Виконання операції: Меню –> Звіти –> Оборотно-сальдова відомість –> Настройка–>Період–>організація–>розгорнуте сальдо–>ОК–>виділити рахунок №301 –> enter–>обираємо необхідний звіт:

è аналіз рахунка–> ОК

è ОСВ по рахунку–> ОК

è картка рахунка –> ОК

è обороти по рахунку–> ОК

(вміти читати звіт)

2. Сформувати наступні стандартні звіти:

– шахову відомість,

– головну книгу;

– зведені проводки;

– аналіз суб конто;

– журнал-ордер (обороти) по рахунку № 201 (тканина, основний склад);

– аналіз рахунку № 631(Фіра «Меблі»);

– картку рахунка № 26(сорочка чоловіча);

– ОСВ по раунку № 311(основний рахунок);

Виконання операції:

2.1 Меню –> Звіти –> шахова відомість –> Організація –> по субрахункам –> Сформувати ( за аналогією головну книгу, зведені проводки, аналіз суб конто)

2.2 Меню –> Звіти –> обороти по рахунку –>рахунок № 201 –> Настройка–> деталізація звіту –> номенклатура, склади–>

Меню–звіти– обороти по рахунку:

Назва Значення
Період 30.08.20__–поточна дата
Рахунок №201
Настройка:
Деталізація Номенклатура / Склади
Відбір Значення «тканина»/основний склад
ОК

за аналогією формуємо картку рахунка № 26 , аналіз рахунка № 631 , ОСВ по рахунку №312

3.Створити наступні регламентовані звіти:

3.1 Декларація про ПДВ (вміти читати)

3.2 Звіт малого підприємства

3.3 Баланс Форма №1

3.4 Звіт про фінансові результати Форма №3

Виконання операції: Меню –> Звіти –> регламентовані звіти –> „звіт” –> встановити період –>ОК –>заповнити

4. Зробити експрес-перевірку ведення обліку. Проаналізувати помилки:

Меню–Операції–Регламентовані операції– Експрес-перевірка ведення обліку

Контрольні запитання

1. На основі яких операцій, документів з’являлись цифри в створених звітів?

2. Який взємозв‘язок внутрішніх та регламентованих звітів?

3. Який алгоритм створення звітів в „1С: Підприємство”?

4. Як приймати рішення з виконання договірних поставок на підставі регламентованих звітів?

 

 

Лабораторна робота №21

Тема: «Створення словників в Парус Бухгалтерія 7.40»

Мета: «Засвоїти роботу по створенню словників»

Обладнання:ІВМ РС,Windows - 9х, “Парус Бухгалтерія 7.40”

Хід роботи

Завантажити програму " Парус Бухгалтерія 7.40".

ЗАВДАННЯ 1

1. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ОРГАНІЗАЦІЇ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТОВ "ДЕЛФИ", ТОВ "КОНСАЛГ", КАДРОВЕ АГЕНСТВО "ПЕРСОНАЛ", СП "ВІТРИЛО".

2. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ФОНДИ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ: "ПЕНСІЙНИЙ ФОНД", "ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ" И "СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД".

3. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ НАСТУПНИЙ СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ:

ЛЕБЕДЄВА Ирина Вікторівна - касир

ПОТАПОВ Сергій Миколайович - комірник

Виконаєте інструкцію СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.013 с.)