Облік авансів одержаних від іноземних покупцівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік авансів одержаних від іноземних покупцівПри отриманні повної передоплати від покупця - нерезидента в обліку експортера показують кредиторську заборгованість (Кт 681 " Розрахунки за авансами одержаними").

Оскільки це операція в інвалюті, її суму перераховують в національну валюту але за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Зазвичай експортери відображали в обліку надходження коштів за Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і Кт 681 "Розрахунки за авансами одержаними" - на всю суму авансу у валюті, яка надійшла на поточний рахунок.

Однак, у зв'язку з введенням обов'язкового продажу 75% валютних надходжень, на поточний рахунок експортера в іноземній валюті (враховують на субрахунку 312 ) потрапляє лише 25% отриманого авансу, а ще 75% суми після продажу з розподільчого рахунку зараховують на поточний рахунок в національній валюті ( субрахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті"). Причому банк повинен продати іноземну валюту (ту частину, яка підпадає під обов'язковий продаж) не пізніше наступного дня після її надходження на розподільчий рахунок. А навіть за один день валютний курс може змінитися. Тому для достовірності обліку слід показувати ще й рух коштів за розподільчим рахунком (наприклад, на субрахунку 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті") і при зміні валютного курсу розраховувати курсові різниці.

Щодо обліку операцій з надходження коштів, то існують наступні схеми проводок:

Дт 316 Кт 681 - на всю суму авансу, яка надійшла на розподільчий рахунок (за курсом НБУ на дату надходження коштів) і Дт 312 Кт 316 - на суму коштів, які зараховують на поточний рахунок (25% авансу у валюті);

При отриманні від іноземного покупця авансу в підприємства виникає кредиторська заборгованість перед ним. Такий борг – немонетарна стаття. Тож визначати за нею курсові різниці не потрібно.

У той же час експортери визначають курсові різниці за коштами в іноземній валюті на рахунку в банку (на дату балансу та/або на дату їх списання з рахунку) та дохід ( витрати) з продажу виручки від експорту.

Визнання доходу від експорту.

Дохід від експорту враховують за принципом нарахування, незалежно від надходження оплати. Його визнають при збільшенні активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу, і при додержанні наступних критеріїв:

- покупцю передані всі ризики і вигоди по активу ;

- продавець не здійснює надалі управління та контроль над ним ;

- сума доходу та пов'язані витрати можуть бути достовірно визначені;

- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод.

Що стосується розміру доходу, то при експорті з повною передоплатою суму доходу перераховують в національну валюту за курсом НБУ на дату отримання авансу. При цьому суму часткових авансів включають до складу доходу із застосуванням валютних курсів, що діяли на дату отримання кожного авансового платежу .

Дохід від експорту товарів (продукції) показують по Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками" Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" (701 "Дохід від реалізації готової продукції"). Одночасно відображають взаємозалік Дт 681 Кт 362 і списують на витрати вартість реалізованих товарів (продукції) - Дт 902 "Собівартість ре авізованих товарів" (901 "Собівартість реалізованої інший готової продукції") Кт 28, 26.

Експорт товарів з післяплатою

Операції експорту з післяплатою враховують з використанням тих же рахунків, що і при експорті з передоплатою, тільки проводки фіксують у іншій послідовності.

Так, у цій операції перша подія - визнання доходу з одночасним відображенням дебіторської заборгованості: Дт 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" Кт 701 "Дохід від реалізації готової продукції" (702 "Дохід від реалізації товарів"). Суму доходу перераховують в національну валюту із застосуванням курсу НБУ на дату його визнання .

Разом з визнанням доходу до витрат списують вартість реалізованих товарів: Дт 90 "Собівартість реалізації " Кт 28, 26.

Дебіторська заборгованість за реалізовані товари (Дт 362) відноситься до монетарних статей балансу, і по ній розраховують курсові різниці на дату балансу та/або на дату розрахунків. При цьому, якщо дебіторську заборгованість погашають лише частково, то на дату оплати здійснюють перерахунок її погашеної частини.

В обліку курсові різниці відображають за Дт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" або по Кт 945 «Втрати від операційної курсової різниці".

При отриманні оплати експортер в обліку відображає погашення дебіторської заборгованості, за курсом НБУ на дату отримання коштів, на рахунок.

Надходження грошей проводять в обліку: Дт 316 Кт 362 - на всю суму оплати за товар і Дт 312 Кт 316 на 25 % виручки, що не підлягає обов'язковому продажу;

Експорт товарів з частковою передоплатою

Надходження часткової передоплати враховують так: Дт 316 Кт 681 (на суму часткового авансу) і Дт 312 Кт 316 (на 25 % суми надходжень, що не підлягає обов'язковому продажу)

Такі проведення відображають за курсом НБУ на дату надходження коштів.

На дату відвантаження товарів зарубіжному покупцеві в обліку фіксують дохід: Дт 362 Кт 702 (701). Його суму визначають:

- за курсом НБУ на дату отримання передоплати - у частині вартості товарів, за які була отримана попередня оплата;

- за курсом НБУ на дату визнання доходу – у частині вартості товарів, які попередньо не були сплачені.

Одночасно з відображенням доходу в обліку:

- відображають зарахування заборгованості за отриманий аванс (Дт 681 Кт 362 ) за курсом НБУ на дату його отримання;

- списують на витрати собівартість реалізованих товарів: Дт 90 Кт 28, 26 і т.п.

Що стосується курсових різниць, то по кредиторці, що виникла після отримання авансу (Кт 681), їх не визначають, оскільки вона відноситься до немонетарних статей балансу. Замість того курсові різниці розраховують по дебіторській заборгованості (яка є монетарною статтею балансу) - на дату балансу та/або на дату її погашення

 

Тести

1.Підприємство-резидент уклало контракт з підприємством-нерезидентом про експорт товарів на суму 10000євро. 10.02 одержана попередня оплата від нерезидента на повну суму договору. 12.02 товари надійшли на митницю. Курс НБУ на 10.02 – 26,65 грн/євро, на 12.02 – 26,67грн/євро. Надходження попередньої оплати відображається записом

Отримано передоплату

Дт314-Кт681 (курс26,65) – 266500

Відвантажено товар

Дт362-Кт702

2. Суб′єкт ринку зобов’язаний продати без доручення клієнта- резидента кошти в іноземній валюті, які були куплені і перераховані на корсть нерезидента та повернені на адресу резидента у зв’язку з тим, що взаємні зобов’язання частково або повністю не виконані

Б)не пізніше ніж на третій робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок

3.Під консолідованим вантажем розуміється вантаж, що

Г) перевозиться одним транспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників

4. В обліку у консигнатора-резидента вартість реалізованих товарів списується за цінами продажу з

В)кт субрахунку 703

5.Міжнародний рахунок лоро – це

г) вірні відповіді б і в

( б)рахунок, який банк відкриває у своєму іноземному банку-кореспонденті й на якому враховуються всі його витрати і надходження; в)кореспондентський рахунок, за яким здійснюються всі операції з виконання кореспондентом доручень банку.)

6.Вигода використання оренди для орендаря полягає у

А)збільшуються можливості самофінансування

7.Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного часу з визначенням його загального обсягу – це

Г)відкрита ліцензія

8.Перелік товарів (робіт,послуг), експорт та імпорт яких за бартерними операціями забороняється, встановлюється

Б)Кабінетом Міністрів України

9.Списання на собівартість готової продукції вартості давальницької сировини відображають записом Дт903 – Кт23

10.Датою відвантаження експортного товару вважається дата

А)перетину митного кордону України

Задача

ТОВ «Дружба» (платник податку на прибуток і ПДВ) 01.06.2015 р. уклало договір із підприємством з Італії про продаж йому 10 диванів вартістю 10000 євро.

Згідно з умовами зовнішньоекономічного договору, перехід права власності на товар відбувається після відвантаження товару покупцю. Товар був відвантажений 08.06.2015 р., про що свідчать первинні документи (видаткова накладна тощо). Курс НБУ на 08.06.2015 р. — 25,146 грн/1 євро.

19.06.2015 р. на рахунок ТОВ «Дружба» отримало оплату від нерезидента. Курс продажу на міжбанківському валютному ринку станом на 19.06.2015 р. — 25,533 грн/1 євро). Комісія банку — 100 грн.

Курс НБУ станом на 19.06.2015 р. — 25,095 грн/1 євро.

Собівартість 1 дивана — 9 600 грн.

Особливості обліку розглянемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Облік експорту товарів на умовах постоплати

Дата Курс валют Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума  
Дт Кт  
08.06.2015 25,146 грн/1 євро Відвантажено товар покупцю нерезиденту (10000 євро × 25,146 грн/1 євро) = 251460 грн 10000 євро  
251460 грн  
08.06.2015 Списано на витрати собівартість виготовлених диванів (10 шт. × 9600 грн) = 96 000 грн 96000 грн  
19.06.2015 25,095 грн/1 євро Отримано оплату за ЗЕД-договором на розподільчий рахунок експортера (10000 євро × 25,095 грн/1 євро) = 250950 грн 10000 євро  
250950 грн  
19.06.2015 25,095 грн/1 євро Відображено курсову різницю на дату оплати (погашення дебіторської заборгованості) (25,095 грн/1 євро - 25,146 грн/1 євро) × 10000 євро = - 510 грн 510 грн  
19.06.2015 25,533 грн/1 євро Отримано кошти від продажу інвалюти за вирахуванням комісії банку (7500 євро × 25,533 грн/1 євро) - 100 грн = 191397,5 грн 191397,5 грн  
19.06.2015 - Відображено комісію банку 100грн  
 
19.06.2015 Відображено дохід від продажу валюти (25,533 грн/1 євро - 25,095 грн/1 євро) × 7500 євро = 3285 грн 3285 грн  
19.06.2015 Відображено зарахування зобов’язання щодо продажу інвалюти (191397,5 грн + 100 грн - 3285 грн) = 188212,5 грн 188212,5 грн  
             
             

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.007 с.)