ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальностю «акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів 

Загальні профілактичні заходи попередження акушерсько-гінекологічної патології (рубрика а):

1. Рекомендації щодо формування здорового способу життя.

2. Рекомендації щодо планування сім'ї.

3. Рекомендації щодо попередження ІПСШ.

4. Навчання методу самообстеження молочних залоз.

5. Проведення онкоцитологічного обстеження шийки матки.

6. Визначення титрів Ig G до CMV, HSV, токсоплазм, хламідій у сироватці крові до планованої вагітності.

 

Загальні профілактичні заходи попередження ускладнень вагітності

(рубрика б)

 

1. Преконцепційна підготовка.

2. Рекомендації щодо харчування протягом вагітності.

3. Рекомендації щодо запобігання впливу шкідливих факторів на організм вагітної.

4. Інформування щодо небезпеки самолікування під час вагітності.

5. Рекомендації щодо працевлаштування на період вагітності.

 

Стандартне обстеження жінок під час вагітності (рубрика в).

1. Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини).

2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультація серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів, вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок ІМТ (при постановці на облік).

3. Огляд та пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки із занесенням даних до гравідограми; вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання маси тіла (всім вагітним при кожному візиті); огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плода (всім вагітним з 25-26 тижня вагітності).

4. Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження) (при постановці на облік).

5. Мазок на цитологічне дослідження (при постановці на облік).

6. Мазок на флору (при постановці на облік за показаннями: при наявності скарг та клінічних проявів).

7. Лабораторні обстеження:

Ü загальний аналіз сечі, включаючи тест на наявність білку ( при постановці на облік і при кожному відвідуванні);

Ü посів сечі для виявлення безсимптомної бактеріурії (при постановці на облік);

Ü визначення групи крові та резус-належності (при постановці на облік);

Ü аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові (при постановці на облік та у 28 тижнів).

Ü загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту (при постановці на облік, у 29 тижнів вагітності, за показаннями);

Ü серологічне обстеження на сифіліс (перше при постановці на облік, друге - у 29 тижнів вагітності);

Ü тест на наявність HbsAg (при постановці на облік);

Ü двогодинний тест толерантності до глюкози (всім вагітним у 25-26 тижнів).

 

 

8. Тест на ВІЛ-інфекцію (перший при постановці на облік, другий в 22-23 тижні вагітності). Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності. У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах

9. УЗ-обстеження: Перше - в терміні вагітності від 11 тиж.+1 день – 13 тижнів+6 днів вагітності; Друге - в терміні вагітності 18-21 тиждень. Проведення третього планового УЗД визначається індівідуально (висока група ризику вродженої вади серця або ін.).

10. Біохімічний скринінг І триместру в терміні вагітності від 11 тиж.+1 день – 13 тижнів+6 днів вагітності (PAPP-A, вільний β-ХГ); ІІ триместру у терміні 16-20 тижнів (АФП + вільний β-ХГ (double-test), або (АФП + вільний β-ХГ + вільний естріол (triple-test) з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плода (при інформованій згоді – всім або за показаннями). Вагітним жінкам, які пройшли біохімічний скринінг у І триместрі вагітності і не були включені до групи високого ризику, рекомендується у ІІ триместрі визначати лише рівень АФП.

 

Загальне обстеження хворих з гінекологічною патологією (рубрика г)

 

1. Анамнез.

2. 3агальне фізикальне обстеження.

3. Клінічне обстеження молочних залоз.

4. Огляд шийки матки і піхви в дзеркалах.

5. Кольпоскопія.

6. Бімануальне гінекологічне обстеження.

7. УЗД органів малого тазу.

8. Онкоцитологічне дослідження мазків з шийки матки.

9. Дослідження крові на сифіліс; ВІЛ (за інформованої згоди).

 

Стандартне обстеження хворих

з гінекологічною патологією дитячого та підліткового віку (рубрика Г1)

 

1. Анамнез.

2. 3агальне фізикальне обстеження.

3. Клінічне обстеження молочних залоз.

4. Бімануальне ректоабдомінальне обстеження.

5. УЗД органів малого тазу.

6. Аналіз калу на яйця глистів.

 

Стандартне обстеження гінекологічних хворих для планового оперативного втручання (лапаротомні, вагінальні гінекологічні операції, операційна гісте-роскопія, лапароскопія) (рубрика Д)

 

1. Група крові та Rh-фактор.

2. Дослідження крові на сифіліс; ВІЛ.

3. Загальний аналіз крові з формулою.

4. Загальний аналіз сечі.

5.Цукор крові.

6. Біохімічні аналізи крові (білірубін, креатинін, електроліти, коагулограма).

7. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви і цервікального каналу.

8. Кольпоскопія.

9. Онкоцитологічне дослідження або результат патогістологічного дослідження.

10. УЗД органів малого тазу.

11. Електрокардіограма.

12. Рентгенографія легень.

14.Огляд терапевта.

15.Огляд та рекомендації, надані профільними спеціалістами (за показаннями).

Стандартне обстеження гінекологічних хворих

для проведення малих діагностичних та лікувальних втручань

(рубрика Д1)

1. Група крові та Rh-фактор.

2. Дослідження крові на сифіліс; ВІЛ.

3. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви і цервікального каналу.

4. Онкоцитологічне дослідження або результат патогістологічного дослідження.

 

Стандартне обстеження на ІПСШ (рубрика І2)

 

1. Визначення pH піхвового вмісту.

2. Проба з 10% розчином KOH («амінотест»)

3. Бактеріоскопчне дослідження мазків з уретри, піхви, цервікального каналу.

4. Визначення антигенів хламідій, вірусу простого герпесу, вірусу папіломи людини (за показаннями) у зішкрябному матеріалі методом ПЛР.

 


 

АКУШЕРСТВО – ДОПОЛОГОВА ДОПОМОГА

I. Спостереження за перебігом нормальної вагітності

Нозологічна форма Шифр МКХ-10 Діагностичні заходи Лікувально-реабілітаційні заходи   Показаня до госпіталізації Критерії ефективності лікування Тривалість диспансерного нагляду та критерії зняття з обліку
Спостереження за перебігом нормальної вагітності. Спостереження за перебігом нормальної першої вагітності. Спостереження за пе­ребігом іншої нормальної вагітності. Спостереження за перебігом іншої нормальної вагітності, неуточненої. Z 34     Z 34.0     Z 34.8     Z 34.9   Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень Перший візит 1.Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини). 2. Загальний огляд; пальпація щитоподібної залози; аускультація серця і легенів; огляд і пальпація молочних залоз; пальпація лімфатичних вузлів; вимірювання артеріального тиску (на одній руці), пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; вимірювання зросту, маси тіла і розрахунок ІМТ. 3. Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження). 4.Мазок на цитологічне дослідження. 5.Мазок на флору (за показаннями: при наявності скарг та клінічних проявів). 46. Лабораторні обстеження: загальний аналіз сечі (включаючи тест на наявність білку); посів сечі (виявлення безсимптомної бактеріурії); група крові та резус-належність; загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів і гематокриту; 7.Серологічне обстеження на сифіліс (перше). 1.Прийом фолієвої кислоти до 12 тижнів вагітності (400 мкг щодня). Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/ дітей з вродженими вадами нервової трубки - 800 мкг щодня.     1. Ускладнення перебігу вагітності   2.Під час 8 візиту вагітна інформується про необхідність 9 візиту і госпіталізації в стаціонар у 41 тиждень. При відмові від госпіталізації проводиться сумісний огляд вагітної з завідуючим жіночою консультацією чи іншим лікарем. У разі повторної відмови від госпіталізації пропонується посилений антенатальний моніторинг - КТГ 2 рази на тиждень, УЗД рівня амніотичної рідини   1. Відсутність ускладнень перебігу вагітності. 2. Відсутність перинатальних ускладнень. 1.Протягом післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції
    8.Тест на ВІЛ-інфекцію (перший). 9.Тест на наявність HbsAg. Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності. У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах (Клінічний протокол від 14.11.2007 № 716 «Попередження передачі ВІЛ інфекції від матері до дитини»).          
    УЗ-обстеження протягом вагітності Перше - в терміні вагітності від 11 тиж.+1 день – 13 тижнів+6 днів вагітності. Інформація про доцільність визначення біохімічних маркерів в сироватці крові (PAPP-A, вільний β-ХГ) в терміні вагітності від 11 тиж.+1 день – 13 тижнів+6 днів вагітності з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плода. Друге - в терміні вагітності 18-21 тиждень. Інформація про доцільність проведення біохімічного скринінгу ІІ триместру у терміні 16-20 тиж. (АФП + вільний β-ХГ (double-test), або АФП + вільний β-ХГ + вільний естріол (triple-test) з розрахунком індивідуального ризику наявності хромосомної та деякої вродженої патології плода. - У випадку сумнівного результату УЗД або виявлення будь-які структурні аномалії плода - негайне скерування вагітної до медико-генетичного центру для вирішення питання про проведення інвазивної пренатальної діагностики. - Вагітним жінкам, які пройшли біохімічний скринінг у І триместрі вагітності, рекомендується у ІІ триместрі визначати лише рівень АФП.          
    Під час кожного візиту: Вимірювання АТ, пульсу, температури тіла, висоти стояння дна маткиіз занесенням даних до гравідограми; загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка. Під час 3 візиту (19-21 тиж.) – аналіз крові на наявність антитіл при Rh негативній належності крові. Під час 4 візиту (25-26 тиж.) - огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плода; аналіз крові на антитіла при Rh негативній належності крові; двогодинний тест толерантності до глюкози (всім вагітним). Скерування на аналізи для сдачі аналізів у 29 тиж.: - Загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів - Серологічне обстеження на сифіліс (друге).            
    З 30 тижнів вагітності під час кожного візиту: Огляд та пальпація молочних залоз; вимірювання висоти стояння дна матки. занесення даних до гравідограми; вимірювання АТ, пульсу (частота, ритмічність), температури тіла; огляд нижніх кінцівок на наявність варикознорозширених вен; аускультація ЧСС плода. Лабораторні обстеження: -кров на антитіла при Rh негативній належності крові (окрім жінок, яким було введено анти-резус імуноглобулін) -загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка Призначається в 28-32 тижні введення анти-резус імуноглобуліну усім вагітним з негативним резус-фактором при відсутності у них антитіл, у яких чоловік має позитивний резус фактор        

 

 


 

 

II. Ускладнення під час вагітності

Гестози вагітних

 

Попередня гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня есенціальна гі-пертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня кардіоваскулярна гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня ниркова гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня кардіоваскулярна та ниркова гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня вторинна гіпер-тензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня неуточнена гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий період. Попередня гіпертензія з протеїнурією, яка приєдналася. О 10     О 10.0   О 10.1   О 10.2   О 10.3     О 10.4   О 10.9   О 11 1.Вимірювання АТ 2.Визначення добової протеінурії в динаміці вагітності 3.Огляд окуліста (при постановці на огляд, у 28 і 36 тиж.) 4.ЕКГ ( при постановці на огляд, у 28-30 тиж, після 36 тиж.) 5.Коагулограма     Згідно Клінічного протоколу «Гіпертензивні розлади під час вагітності »(Наказ №676 від 31.12.2004) 1. До 12 тиж. для вирішення питання про можливість виношування вагітності. 2.Неконтрольо-вана тяжка гіпертензія 3. Приєднання прееклампсії. 4.Екстрагеніта-льні ускладне-ння гіпертензії 3. Виникнен­ня акушерських усклад­нень. 1. Попередження еклампсії 2. Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень..     1. Протягом післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції
Гестаційний (зумовлений вагітністю) набряк та протеїнурія без гіпертензії. Гестаційний (зумовлений вагітністю) набряк. О 12     О 12.0 1.Вимірювання АТ, контроль прибавки маси тіла 2.Визначення добової протеінурії в динаміці вагітності 3.Огляд окуліста 4. Аналіз крові, тромбоцити, гематокрит. 5. Коагулогра­ма. Дієтотерапія.   1.Приєднання прееклампсії. 2. Виникнен­ня акушерських усклад­нень. 1. Відсутність загрозливих ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. 2.Народження живої дитини 1.Протягм післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції
Гестаційна (зумовлена вагітністю) протеїнурія. Гестаційні (зумовлені вагітністю) набряк та протеїнурія. Гестаційна (зумовлена вагітністю) гіпертензія без значної протеїнурії О 12.1   О 12.2   О 13 1.Вимірювання АТ, контроль прибавки маси тіла 2.Визначення добової протеінурії в динаміці вагітності 3.Огляд окуліста 4. Аналіз крові, тромбоцити, гематокрит. 5. Коагулогра­ма. Згідно Клінічного протоколу «Гіпертензивні розлади під час вагітності »(Наказ №676 від 31.12.2004) 1.Приєднання прееклампсії. 2.Екстрагеніта-льні ускладне-ння гіпертензії 3. Виникнен­ня акушерських усклад­нень. 1. Відсутність загрозливих ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. 2.Народження живої дитини 1.Протягом післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції  
Гестаційна (зумовлена ва-гітністю) гіпертензія зі значною протеїнурією. Прееклампсія середньої тяжкості. О 14     О 14.0 Вимірювання АТ Ургентне скерування в акушерський стаціонар. Наявність зазначеної патології. 1. Відсутність загрозливих ускладнень в пологах та післяпологовому періоді. 2.Народження живої дитини 1. Протягом післяпологового періоду. 2. Консультування з питань контрацепції  
Тяжка прееклампсія. Прееклампсія неуточнена. Еклампсія. Еклампсія під час вагітності. Еклампсія під час пологів. Еклампсія в післяпологовому періоді. Еклампсія неуточнена щодо проміжку часу (еклампсія БДВ) Неуточнена материнська гіпертензія. О 14.1 О 14.9 О 15 О 15.1   О 15.1 О 15.2   О 15.9     О 16 Обстеження та лікування в умовах аку­шерського стаціонару. Невідкладна госпіталізація, лікування в умовах акушерського стаціонару Наявність зазначеної патології. 1. Відсутність загрозливих для життя матері ускладнень в пологах та післяпологовому періоді.   1. Закінчення післяпологового періоду 2. Консультування з питань контрацепції    

КРОВОТЕЧА В РАННІ ТЕРМІНИ ВАГІТНОСТІ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.21.209 (0.008 с.)