ТОП 10:

Аногенітальні герпесвірусні інфекції 

Герпесві­русна інфекція генітальна і урогені­тальна - герпес жіночих статевих органів. Герпес анальної ділянки та статевих органів, неуточ­нений. А 60.0   А 60.9   1.Відповідно до рубрик Г та І.   1. Загальне та місцеве лікування противірусними препаратами при наявності клінічної симптоматики. 2. Імунокоригуюча терапія. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 4. Скерування на обстеження та лікування статевого партнера. 1. Наявність пахового лім-фоаденіту. 2. Порушення працездатності в зв’язку з вираженим на-бряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Зменшення частоти рецидивів. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. Постійне перебування під диспансерним наглядом. 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.  

КАНДИДОЗ

 

Кандидоз вульви і вагіни. Кандидозний вульвовагініт. Моніліазний вульвовагініт. Вагінальна пліснявка. В 37.3 1.Відповідно до рубрик Г та І.   1. Протикандидозна терапія відповідно до існуючих схем (місцева та загальна). 2. Відновлення біоценозу піхви та кишківника.   Системний кандидоз. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Нормалізація біоценозу піхви.     1. Один рік. 2. Мікробіологічний контроль вилікованості протягом трьох менструальних циклів. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.

 

II. Доброякісні пухлин статевих органів, ендометріоз

 

Ендометріоз матки. Аденоміоз. N 80.0 1.Відповідно до рубрики Г. 2.УЗД органів малого таза. 3. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д   1. Гормональне лікування при І-ІІ стадіях аденоміозу: - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотропіни; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   1. Маткові кровотечі. 2. Больовий синдром. 3. Для дообстеження в умовах стаціонару. 4. Для оперативного лікування   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го та УЗ досліджень органів малого таза.   1. До менопаузи (огляд 2 рази на рік). 2. Протягом 1 року після оперативного лікування. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.  
Ендометріоз яєчника. N 80.1 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза. 3. Дослідження онкомаркерів (СА 125). 4. Фіброгастроскопія. 5. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д   Оперативне лікування   Ендометріоїдна кіста яєчника.   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологіч-ного та УЗ досліджень органів малого таза. 1. Протягом 2-х років після оперативного лікування (огляд 2 рази на рік). 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Ендометріоз маткової труби. N 80.2 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза. 3. Дослідження онкомаркерів (СА 125). 4. Гістеросальпін­гографія на 7-8 день менструального циклу. 5. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д     1. Гормональне лікування при І-ІІ стадіях: - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотропіни; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   Оперативне лікування. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го та УЗ досліджень органів малого таза. 1.Протягом 2-х років після оперативного лікування (огляд 2 рази на рік). 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Ендометріоз тазової очеревини. N 80.3 1.Відповідно до рубрики Г. 2.УЗД органів малого таза. 3.Фіброко­ло­носкопія або рентгенологічне дослідження шлунково-кишкового тракту. 4. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д     1. Гормональна терапія - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотро­піни; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   1. Для дообстеження (лапароскопія). 2. Оперативне лікування у разі неефективності гормональної терапії протягом 6 місяців. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го та УЗ досліджень органів малого таза.   1. До менопаузи (огляд 2 рази на рік). 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Ендометріоз прямокишково-піхвової перетинки і піхви. N 80.4 1.Відповідно до рубрики Г. 2.УЗД органів малого таза. 3. Ректоромано­скопія, ірігоскопія. 4. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д   1. Гормональна терапія - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотро­піни; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   1.Для проведення лапароскопії. 2.Оперативне лікування при неефективності гормональної терапії протягом 6 місяців. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го та УЗ- досліджень органів малого таза.   1. Протягом 2-х років після оперативного лікування. 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості.
Ендометріоз кишківника. N 80.5 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза. 3. Колоноскопія або рентгенологічне дослідження шлунково-кишкового тракту. 4. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д     1. Гормональна терапія - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотро­піни; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   1. Для оперативне лікування при неефективності гормональної терапії протягом 6 місяців. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го та УЗ до-сліджень орга-нів малого таза. 3. Нормаліза­ція функції киш-ківника. 1. 2 роки після оперативного лікування. 2. Відсутність клінічних проявів. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Ендометріоз шкірного рубця. N 80.6 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза.   1. Гормональне лікування - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотропіни. 2. Симптоматична терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Розсмоктуюча терапія. Оперативне лікування при неефективності гормональної терапії протягом 6 місяців.   Відсутність клінічних проявів захворювання. 1. 6 місяців після оперативного лікування. 2. Відсутність клінічних проявів протягом шести місяців.
Інший ендометріоз. Ендометріоз неуточ­нений. N 80.8 N 80.9 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза. 3. За показаннями: - Ректороманоскопія - Фіброколоно­скопія - Рентгеногра­фія органів грудної клітки. 4. При скеруванні на планове оперативне лікування – відповідно до рубрики Д   1. Гормональне лікування - монофазні КОК; - прогестагени; - антигонадотропіни; - антипрогестини; - агоністи ГнРГ. 2. Симптоматична терапія.   1. Для дообстеження. 2. Оперативне лікування при неефективності гормональної терапії протягом 6 місяців.   Відсутність клінічних проявів.   1. До менопаузи (огляд два рази на рік). 2. Два роки після оперативного лікування. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.

 


ПОЛІПИ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

 

Поліп жіночого статевого органа. Виключено: Аденоматозний поліп (D28.-). Плацентарний поліп (О 90.8). Поліп тіла матки поліп: - ендометрія - матки БДВ Виключено: поліпоїдну гі-перплазію ендометрію (N85.0). N 84     N 84.0 1.Відповідно до рубрики Г. 2. УЗД органів малого таза. 3. Гістероскопія. 4. Аналіз крові на онкомаркери 1. Роздільне вишкрібання цервікального каналу та стінок маткової порожнини з ПГД. 2. Лікування в залежності від результатів гістологічного дослідження.   1.Маткова кровотеча. 2.УЗ-верифікація поліпу 1.Позитивна динаміка даних гінекологічного досліджен-ня, УЗД (1 раз в 6 місяців); 2. Позитивна динаміка даних аспіраційної біопсії, контрольного вишкрібання. 1. Протягом 1 року після клінічного оду-жання . 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості.
Поліп шийки матки. Поліп оболонки шийки матки. N84.1 1.Відповідно до рубрики Г. 2. Розширена кольпоскопія.     1. Поліпектомія з лікувально-діагностичним вишкрібанням цервікального каналу та стінок маткової порожнини з ПГД отриманого матеріалу. 2. Лікування в залежності від результатів гістологічного дослідження. 1.Маткова кровотеча. 2.Наявність поліпу шийки матки Клінічне одужання; Відсутність рецидиву протягом 6 міс. 1.Протягом 6 міс. після клінічного одужання 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Поліп піхви. Поліп вульви. Поліп соромітної губи. Поліп інших відділів жіночих статевих органів. Поліп жіночих статевих органів, неуточнений.   N84.2 N84.3   N84.8   N84.9 1.Відповідно до рубрики Г. 2. Біопсія поліпу з гістологічним дослідженням біоптату. 3. Бактеріоскопічне дослідження виділень з піхви. Поліпектомія. Кровотеча, рецидив захворювання. Відсутність ускладнень поліпектомії та рецидиву захворювань. 1. Протягом 6 міс. після клінічного одужання 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.

 

Лейоміома матки та доброякісні новоутворення статевих органів

 

Лейоміома матки. Включено: Доброякісні новоутворення матки з морфологічним кодом М889 та кодом характеру новоутворення / 0 фіброміома матки Підслизова лейоміома матки.     D25.0 1. Відповідно до рубрики Г, Д. 2. Гістеросальпінгографія. 3. Трансвагінальна, трансабдомінальна ехографія.   1. Оперативне лікування з часу встановлення діагнозу. 2. Замісна гормональна терапія в післяопераційному періоді за показаннями. 3. Симптоматична терапія. 1. Симптомна лейоміома матки. 2. Дообстеження (роздільне діагностичне вишкрібання із ПГД препаратів, гістероскопія). Відсутність патологічних змін при гіне-кологічному дослідженні та УЗД.   6 місяців після оперативного лікування.  
Інтрамуральна лейоміома матки. Субсерозна лейоміома матки. Лейоміома матки, неуточнена.   D25.1   D25.2   D25.9     1.Відповідно до рубрики Г . 2.Відповідно до рубрики Д при симптомній лейоміомі матки. 3. Гістеросальпінгографія. 4.Трансвагінальна, трансабдомінальна ехографія.   1. Консервативне лікування: - прогестагени; - агонисти гонадотро-пінрилізінг гормонів; - антигормони. 2. Оперативне лікування (симптомна лейоміома матки). 3.Замісна гормональна терапія в післяопераційному періоді (за показаннями). 4.Симптоматична терапія.   1. Симптомна лейоміома матки. 2. Дообсте-ження (роздільне діагностичне вишкрібання із ПГД препаратів, гістероскопія, лапароскопія). Позитивна динаміка змін при гінеколо-гічному дослід-женні та УЗД. 1.Постійно до оперативного лікування (огляд двічі на рік). 2. 6 місяців після оперативного лікування.  
Інші доброякісні новоутворення матки. Шийки матки. D26   D26.0 1.Відповідно до рубрики Г. 2. Цервікоскопія. 3. Гістероскопія. 4. Гістеросальпінгографія. 5. Біопсія шийки матки із ПГД біоптату. 1. Оперативне ліку-вання. 2. При малоінвазив-них втручаннях – в умовах стаціонару одного дня. 1. Оперативне лікування. 2. Дообстеження. 3. Поява ускладнень. Клінічне одужання, підтвер-джене цито- і патогістоло-гічним дослід-женням. Протягом 1 року після оперативного лікування (огляд двічі на рік).
Тіла матки, інших частин матки, неуточнені. D26.1 D26.7 D26.9 1. Відповідно до рубрики Г, Д. 2. Гістеросальпінгографія. 3. Гістероскопія. 4.Трансвагінальна/ трансабдомінальна ехографія. 5. Комп’ютерна томографія (за показаннями). 1. Оперативне ліку-вання (симптомна пухлина матки). 2. Симптоматична терапія.     1. Симптомна пухлина матки. 2. Дообсте-ження (роз-дільне діагно-стичне вишкрі-бання із ПГД препаратів, гістероскопія, лапароскопія). Клінічне одужання. Протягом 1 року після оперативного лікування (огляд двічі на рік).
Доброякісні новоутворення яєчника.   D27     1. Відповідно до рубрики Г, Д. 2. УЗД органів малого таза. 3. Комп’ютерна томографія за показаннями. 4. Фіброгастроскопія. 5. Ірігоскопія. 6. Аналіз крові на онкомаркери (СА 125, СЕА, МСА). 7. ТФД та гормональні дослідження за показаннями. Оперативне лікування. 1. Наявність пухлини яєчника. 2. Симптомне новоутворення яєчника. 3.Дообстежен-ня.   1. Клінічне виздоровлення. 2. Відсутність патологічних змін при гіне-кологічному дослідженні та УЗД. 3. Відсутність рецидиву пу-хлини протя-гом 5 років. Протягом 5 років після операції (огляд двічі на рік).
Доброякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів. Включено: Аденоматозний поліп шкіри жіночих статевих органів. Вульви. D28   D28.0 1.Відповідно до рубрики Г, Д. 2. Біопсія новоутворення із ПГД. Стаціонарне ліку-вання.   1.Дообстження 2. Оперативне лікування.   Клінічне одужання, підтверджене результатами цитологічного і пато- гістологічного досліджень. 3 місяці після оперативного лікування.
Піхви. D28.1 1.Відповідно до рубрики Г. 2. Біопсія новоутворення із гістологічним дослід-женням біоптату.   Оперативне лікування в умовах стаціонару. 1. Симптомні доброякісні новоутворення піхви. 2. Оперативне лікування. Клінічне одужання, підтверджене результатами цитологічного і пато- гістологічного досліджень. 3 міс після оперативного лікування
Маткових труб та зв’язок: Фалопієвої труби Маткової зв’язки (широкої, круглої).   D28.2 D28.7 1. Відповідно до рубрики Г, Д. 3. Фіброгастроскопія. 6. Аналіз крові на онкомаркери   Оперативне лікування в умовах стаціонару. 1.Симптомні пухлинні процеси. 2. Оперативне лікування. 1. Відсутність рецидиву пу-хлини протя-гом 5 років. 2. Відсутність патологічних змін при гіне-кологічному дослідженні та УЗД. Протягом 5 років після операції (огляд двічі на рік).

 

III. Порушення репродуктивної функції жінкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.007 с.)