ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНШІ ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК 

Гострий параметрит і тазовий целюліт. Абсцес: -широкої зв’зки -параметрія (уточнені як гострі). N 73.0 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза. 3.Консультація проктолога (за показаннями). 1.Стаціонарне лікування.   Клінічні та діагностичні прояви процесу. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень.   1. Один рік (огляд два рази на рік). 2. Відсутність епізодів загост­рення процесу протягом ос-танніх 6 місяців. 3. Поінформо-ване нез’яв-лення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.
Хронічний параметрит і тазовий целюліт. (Будь-який із станів у підрубріці N 73.0, визначений як хронічний). N 73.1 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза. 3..Консультація проктолога (за показаннями). 1. Імуномодулююча, вітаміно-, мембрано­стабілізу­юча, розсмоктуюча терапія. 2. Симптоматична терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Санаторно-курортне лікування.   1. Загострен­ня запального процесу. 2. Порушення функції суміжних органів. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Один рік (огляд два рази на рік). 2. Відсутність загострення протягом останніх 6 місяців 3. Поінформо-ване нез’яв-лення на диспансер­ний огляд протягом 1 року..
Параметрит і тазовий целюліт, неуточнений. N 73.2 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Стаціонарне дообстеження та лікування.   1. Загострен­ня запального процесу. 2. Порушення функції суміжних органів. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Один рік (огляд два рази на рік). 2. Відсутність загострення протягом останніх 6 місяців. 3. Поінформоване нез’явлення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.
Гострий тазовий перитоніт у жінок. N 73.3 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Стаціонарне лікування.   Клінічні прояви гострого тазового перитоніту. 1. Відсутність клінічних проявів. 2.Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторноого та УЗ досліджень. 1. Один рік. 2. Відсутність загост­рення протягом останніх 6 місяців. 3. Поінформоване нез’явлення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.
Хронічний тазовий перитоніт у жінок. N 73.4 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Імуномоду­лююча, симп­томатична, розсмоктуюча, мембрано­стабілізу­юча терапія. 2. Фізіотерапія. 3. Санаторно-курортне лікування. 4. Синдромальна терапія.   Загост­рення запаль­ного процесу. 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінеко­логічно­го, лабораторноого та УЗ досліджень.   1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Відсутність епізодів загострення процесу протягом останніх 6 місяців. 3.Поінформоване нез’явлення на огляд протягом 1 року.
Тазовий перитоніт у жінок, неуточнений. N 73.5 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Симп­то­ма­тична, антибактеріальна, розсмоктуюча терапія. 2.Фізіотерапія. 3. Санаторно-курортне лікування. 4. Синдромальна терапія. 5.Стаціонарне лікування.   Клінічні прояви тазового перитоніту. 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Один рік при від­сут­ності загострення протягом останніх 6 місяців. 2.Поінформоване нез’явлення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.
Тазові перитоне­альні спайки у жінок (виключено післяопера­ційні тазові спайки). N 73.6 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза. 4.Гістеросальпінг­о­графія у І фазу менструального циклу. 1. Симп­то­ма­тична, розсмоктуюча терапія. 2.Фізіотерапія. 3. Санаторно-курортне лікування. 4. Хірургічне лікування в умовах стаціонару (за показаннями). Для проведення діагностично-оперативної лапароскопії   1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторноого та УЗ досліджень. 1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості.
Інші уточнені запальні хвороби органів малого таза у жінок. N 73.8 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Симп­то­ма­тична, антибактеріальна, розсмоктуюча терапія. 2.Фізіотерапія. 3. Санаторно-курортне лікування. 4. Синдромальна терапія.   Загост­рення запаль­ного процесу. 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень.   1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Відсутність епізодів загострення процесу протягом ос-танніх 6 місяців. 3. Поінформо-ване нез’яв-лення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.
Запальна хвороба органів малого таза у жінок, неуточнена БДВ. N 73.9 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.УЗД органів малого таза.   1. Симп­то­ма­тична, антибактеріальна, розсмоктуюча терапія. 2.Фізіотерапія. 3. Санаторно-курортне лікування. 4. Синдромальна терапія.   Загост­рення запаль­ного процесу 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень.   1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Відсутність епізодів загострення процесу протягом останніх 6 місяців. 3. Поінформоване нез’явлення на диспансер­ний огляд протягом 1 року.

 

ЗАПАЛЬНІ УРАЖЕННЯ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК ПРИ ХВОРОБАХ,

КЛАСИФІКОВАНИХ В ІНШИХ РУБРИКАХ

 

Туберкульоз­на інфекція шийки матки.     N 74.0 1.Відповідно до рубрики Г та І. 2. Трьохкратні бакпосіви сечі та менструальної крові на МБТ. 3. УЗД органів малого таза. 4. Рентгенографія органів грудної клітки. 5. Консультація фтізіатра   Лікування і спостереження у фтизіатра та гіне­колога.   Загострення запального процесу (госпіталізація до спеціалізованого стаціонару). 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Нормальна кольпоскопова картина. 3. Відсутність симптомів інтоксикації. 1. Спостере-ження у фтизі­атра та гіне­колога один рік. 2. Відсутність ознак туберкульозного запалення статевих органів. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформо-ваності.
Запальні хвороби органів малого таза туберкульоз­ної етіології у жінок. N 74.1 1. Відповідно до рубрики Г та І. 2. УЗД органів малого таза. 4. Рентгенографія органів грудної клітки та малого таза. 5. Трьохкратні бактеріологічні посіви сечі та менструальної крові на МБТ. 6. Консультація фтізіатра. 1.Гістеросальпінгографія, гістероскопія за показаннями. 2.Лікування і спостереження у фтизіатра та гінеколога.   Загострення запального процесу(госпіталізація до спеціалізованого стаціонару). 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. 3. Відсутність симптомів інтоксикації.   1. Спостере-ження у фтизіатра 2– 5 років. 2. Відсутність загострення запального процесу протягом останніх 6 місяців.  
Запальні хвороби органів малого таза, спричинені сифілісом. N 74.2 1.Відповідно до рубрики Г та І. 2. Серологічне дослідження крові на сифіліс 1. Лікування і спостереження у спеціалізованому дерматовенерологічному диспансері. Гостре запалення органів малого таза   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. Спостереження дерматовенеролога.
Гонококові запальні хвороби органів малого таза у жінок. N 74.3 1.Відповідно до рубрики Г та І.   1. Лікування у дерматовенеролога.   Гостре запалення органів малого таза   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічного, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Спостереження дерматовенеролога
Запальні хвороби органів малого таза, спричинені хламідіями. N 74.4 1.Відповідно до рубрики Г та І.   1. Антибактеріальна терапія в поєднанні з протикандидозними засобами та гепатопротекторами з паралельним лікуванням статевого партнера. 3. Відновлення біоценозу піхви та кишківника. 4. На етапі реабілітації: вітамінотерапія, ензимотерапія, імуномодулююча терапія, фізіотерапія, нормалізація гормональної функції яєчників. Гостре запалення органів малого таза   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно-го, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Негативні результати дослідження на антиген хламідій у цервікальному каналі протягом трьох мен­струаль­них циклів. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінфор-мованості.
Запальні хвороби органів малого таза при інших хворобах. N 74.8 1.Відповідно до рубрики Г та І.   1. Антибактеріальна етіотропна терапія в поєднанні з протикандидозними засобами та гепатопротекторами з паралельним лікуванням статевого партнера. 2. Відновлення біоценозу піхви та кишківника. На етапі реабілітації вітамінотерапія, ензимотерапія, імуномодулююча терапія, фізіотерапія. Гостре запалення органів малого таза   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічно­го, лабораторного та УЗ досліджень. 1. Один рік (огляд двічі на рік). 2. Від’ємні мікробіологічні дослідження на ІПСШ протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність загост­рення процесу про­тягом 6 місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості.

ХВОРОБИ БАРТОЛІНОВОЇ ЗАЛОЗИ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.004 с.)