ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНШЕ ЗАПАЛЕННЯ ПІХВИ ТА ВУЛЬВИ 

Гострий вагініт. Вагініт БДВ. Вульвовагініт - БДВ - гострий. N 76.0 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Аналіз калу на яйця гельмінтів. 1. Загальне та місцеве етіотропне лікування. 2 Нормаліза­ція біоценозу піхви.     Порушення працездатнос­ті в зв’язку з вираженим набряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному досліджені. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному досліджені протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Підгострий та хронічний вагініт. Вульвовагініт -хронічний -підгострий. N 76.1 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.Аналіз калу на гельмінти. 1. Загальне та місцеве етіотропне лікування. 2. Нормаліза­ція біоценозу піхви.   Порушення працездатнос­ті в зв’язку з вираженим набряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному дослідженні. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному досліджені протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поін-формованості.
Гострий вульвіт. Вульвіт БДВ. N 76.2 1.Відповідно до рубрик Г та І. 3. Аналіз калу на гельмінти. 1. Загальне та місцеве етіотропне лікування. 2. Нормаліза­ція біоценозу піхви.     Порушення працездатності в зв’язку з вираженим набряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному дослідженні. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному досліджені протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поін-формованості.
Підгост­рий та хронічний вульвіт. N 76.3 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Аналіз калу на гельмінти. 1.Загальне та місцеве етіотропне лікування. 2. Нормалізація біоценозу піхви.   Порушення працездатності в зв’язку з вираженим набряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному дослідженні. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Відсутність патологічних змін при бактеріологічному досліджені протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поін-формованості.
Абсцесс вульви. Фурункул вульви. N 76.4 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Аналіз калу на гельмінти. 1.Стаціонарне лікування. 2. Обстеження та лікування статевого партнера.     Абсцесс вульви. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців після стаціонарного лікування. 2. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 3. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поінформованості.
Виразка піхви. Виразка вульви. N 76.5 N 76.6 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Серологічне дослідження крові на сифіліс 3. Аналіз калу на гельмінти. 1.Етіотропна терапія залежно від даних бактеріологічного та серологічного обстеження.   Порушення працездатності в зв’язку з вираженим набряком та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 3. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поін-формованості.
Інші уточнені запалення піхви і вульви. N 76.8 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Серологічне дослідження крові на сифіліс 3. Аналіз калу на гельмінти 1. Загальне та місцеве етіотропне лікування. 2. Нормалізація біоценозу піхви.   1. Абсцес вульви. 2. Порушення працездатнос­ті в зв’язку з вираженим набряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Від’ємні дані бактеріологічних досліджень. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1. 6 місяців. 2. Від’ємні дані бактеріологіч-них досліджень протягом трьох менструальних циклів. 3. Відсутність рецидиву протягом трьох місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 6 місяців за умови попередньої поін-формованості.

Вульвова­гінальні виразки та запалення при хворобах,

класифі­Кованих в інших рубриках

 

Виразка вульви при інфекцій­них та пара­зи­тар­них хворобах, класифіко­ваних в інших рубриках: - герпесві­русній інфекції - туберку­льозі. N 77.0 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Флюорографія органів грудної клітини. 1. Загальне та місцеве лікування противірусними препаратами та індукторами інтерферону при наявності герпетичних висипань. 2. Нормалізація біоценозу піхви. 3. Спостереження та лікування у фтизіатра та гінеколога. 4.Скерування на обстеження та лікування статевого партнера. 1. Порушення працездатності в зв’язку з вираженим на-бряком вульви та больовим синдромом.     1. Відсутність клінічних проявів. 2. Зменшення частоти рецидивів генітального герпесу. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 1.Постійне перебування під диспансерним наглядом при герпесвірусному інфікуванні. 2. Спостереження фтизіатра та гінеколога.
Вагініт, вульвіт та вульвовагі­ніт при інфекцій­них та парази­тарних хворобах, класифіко­ваних в інших рубриках: - кандидозі - герпесві­русній інфекції - гостриках. N 77.1 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Аналіз калу на гельмінти. 1. Загальне та місцеве лікуван­ня противіру­с­ними препаратами та індукторами інтерферону при наявності герпетичних висипань. 2. Протикандидоз­не загальне та місцеве лікування. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 4. Дегельмінтизація. 5. Скерування на обстеження та лікування статевого партнера.     1.Порушення працездатнос­ті в зв’язку з вираженим на-бряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсутність клінічних проявів. 2.Зменшен­ня частоти рецидивів генітального герпесу. 3. Нормалізація біоценозу піхви. 4. Відсутність патологічних змін при мікробіологічному дослідженні.   1. 6 місяців при відсутності рецидиву кандидозу гені-алій. 2. Постійне перебування під диспансерним наглядом при герпесвірусному інфікуванні. 4. Відсутність патологічних змін при триразовому обстеженні на гострики. 5. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Виразки та запалення вульви і піхви при інших хворобах, класифіко­ваних в інших рубриках. N 77.8 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2.Аналіз калу на гельмінти. 1. Загальне та місцеве протизапальне лікування залежно від даних бактеріологічного обстеження. 2. Нормалізація біоценозу піхви. 3. Скерування на обстеження та лікування статевого партнера. 1. Абсцес вульви. 2. Порушення працездатності в зв’язку з вираженим на-бряком вульви та больовим синдромом. 1. Відсут­ність клінічних проявів. 2. Нормалі­зація біоценозу піхви.   1. 6 місяців 2. Відсутність рецидиву протягом 3 місяців. 3. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поінформованості.

 

ІНШІ, СПРИЧИНЕНІ ХЛАМІДІЯМИ ХВОРОБИ,

ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

 

Інфекція нижнього відділу сечостатевого тракту, спричинена хламідіями. Хламідій­ний -цервіцит -цистит -уретрит -вульво­ва­гініт. А 56.0 1.Відповідно до рубрик Г та І.   1. Антибіотикотерапія відповідно до існуючих схем лікування хламідіозу та змішаних інфекцій. 2. Імуномодулююча терапія. 3. Протикандидозна терапія. 4. Відновлення біоценозу піхви та кишківника. 5. Скерування на обстеження та лікування статевого партнера.   Розповсюд­ження гострого запального процесу на органи малого таза.   1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічного, лабораторного дослідження. 3. Нормалізація показників аналізів зішкрябів слизових уретри, цервікального каналу. 4. Нормалізація біоценозу піхви. 1. Один рік (ог-ляд двічі про-тягом року). 2.Мікробіоло-гічний контроль вилікованості ( ПЛР) через 1,5 місяці після завершення ан-тибіотикотерапії. 3. Відсутність загострення процесу протягом 6 місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Інфекція тазових та інших сечостатевих органів, спричинена хламідіями -запальна хвороба органів малого таза у жінок. А 56.1 1. Відповідно до рубрик Г та І.     1.Стаціонарне лікування. 2.Скерування на обстеження та лікування статевого партнера.   Гостре запалення тазових сечостатевих органів. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічного дослідження. 3. Нормалізація показників аналізів зіш-крябів слизо-вих уретри, цервікального каналу. 4. Нормалізація біоценозу піхви. 1. Протягом 1 року (огляд двічі про-тягом року). 2. Мікробіологічний контроль вилікованості (ДНК-діагностика) через 1,5 місяці після завершення антибіотикотерапії. 3. Відсутність загострення процесу протягом 6 місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.
Хламідійна інфекція, неуточнена. А 56.2 1.Відповідно до рубрик Г та І. 2. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження мазків з піхви.   1. Імуномодулю­юча терапія. 2. Антибіотико­терапія відповідно до існуючих схем лікування хламідіозу та змішаних інфекцій. 3. Протикандидозна терапія. 4. Відновлення біоценозу піхви та кишківника. 5.Скерування на обстеження та лікування статевого партнера.     Гостре запалення тазових сечостатевих органів. 1. Відсутність клінічних проявів. 2. Позитивна динаміка даних гінекологічного дослідження. 3. Нормалізація показників аналізів зішкрябів слизових уретри, цервікального каналу. 4. Нормалізація біоценозу піхви. 1. Один рік (ог-ляд двічі про-тягом року). 2. Мікробіологічний контроль вилікованості (ДНК-діагностика) через 1,5 місяці після завершення антибіотикотерапії. 3. Відсутність загострення процесу протягом 6 місяців. 4. Нез’явлення на огляд протягом 1 року за умови попередньої поін-формованості.

 

ТРИХОМОНІАЗ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.005 с.)