ТОП 10:

Графік візитів вагітної до лікаря1-ий візит

(Бажано до 12 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказо-вості Коментарі
Оформлення медичної документації А Форми 111/о та 113/о
Заповнення жінкою анкети вагітної А За згодою (додаток 2)
Збір анамнезу (загального, включаючи психічні захворювання, акушерського, гінекологічного; стан здоров’я батька дитини) А  
Виявлення факторів ризику гестаційного діабету В При їх наявності – проведення двогодинного перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ) (додаток 13)
Виявлення факторів ризику прееклампсії С При наявності факторів ризику (додаток 21) пропонуйте жінці з 16 тижнів вагітності до народження дитини приймати 75мг аспірину
Оцінка показань до направлення на медико-генетичну консультацію D додаток №7
Оцінка умов праці D Видається лікарський висновок за встановленою формою при необхідноті (додаток 14)
Загальний огляд А  
Пальпація щитовидної залози А  
Аускультація серця А  
Аускультація легенів А  
Огляд та пальпація молочних залоз А  
Пальпація лімфатичних вузлів D  
Вимірювання артеріального тиску А  
Вимірювання пульсу (частота, ритмічність) А  
Вимірювання температури тіла D  
Визначення зросту В  
Визначення маси тіла В  
Визначення індексу маси тіла В  
Гінекологічний огляд (в дзеркалах та бімануальне дослідження) D Рутинний огляд не є прогностично точним для визначення терміну вагітності, а також, не дає можливості передбачити передчасні пологи або тазо-головну диспропорцію
УЗД в терміні вагітності від 11+1 день до 13 тижнів та 6 днів (визначення терміну вагітності, вимірювання комірцевого простору та виявлення УЗ маркерів вродженої та хромосомної патології)       A Лікар надає інформацію жінці щодо доцільності одночасного проведення першого УЗД (11тиж +1 день. - 13 тиж. + 6 днів) і подвійного біохімічного тесту ( вільний-ХГЧ, РАРР А) і розрахунку ризику наявності у плода хромосомної і деякої розповсюдженої вродженої патології. Дослід-ження виконують за згодою жінки (додаток 8)
Призначення лабораторного обстеження: - Загальний аналіз сечі, включаючи тест на наявність білка   А  
- Посів сечі (скринінг на безсимптомну бактеріурію) А При виявленні призначається антибіотикотерапія
- Група крові та резус-фактор А  
- наявність резус-антитіл (при Rh- негативній належності крові у вагітної та Rh- позитивній у батька майбутньої дитини)   B Титри анти-резус антитіл визначають тільки при першій явці та у 28 тижнів за умови неускладненого пребігу вагітності
- Загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів   А  
- Серологічне обстеження на сифіліс (перше) В    
- Тест на ВІЛ-інфекцію (перший)     А   Якщо результат тесту позитивний – повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності. У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах.
- Тест на наявність HBsAg А  
- Мазок на цитологічне дослідження D  
- Мазок на флору (за показами) A При наявності скарг та клінічних проявів
Надання вагітній розгорнутої інформації щодо: необхідності прийому фолієвої кислоти (400 мкг) до 12 тижнів вагітності А Якщо в анамнезі відмічались випадки народження плодів/дітей з вродженими дефектами нервової трубки добова доза фолієвої кислоти складає 800 мкг (додаток 19)
доцільності ведення щоденнику самопочуття до кінця вагітності А додаток 15
раціонального харчування під час вагітності   гігієни харчування для зниження ризику виникнення харчових інфекцій (лістеріоз, сальмонельоз, токсоплазмоз)       А     З особливим наголосом на: - відсутність необхідності рутинного прийому вітаміну D; - тератогенний ефект від прийому вітаміну А у дозі більш ніж 10 000 ОД на добу (А) - відсутність необхідності рутинного прийому полівітаміно-мінеральних комплексів (А) (додаток 20).
здорового способу життя, включаючи: - припинення паління - вживання алкоголю - наркотичних речовин А  
оптимальних умов праці під час вагітності D  
внутрішньоутробного розвитку плода D  
статевого життя протягом вагітності В Доцільне використання презервативу
фізичні вправи, включаючи такі, що зміцнюють м’язи тазового дна А  
необхідності відвідування школи відповідального батьківства протягом вагітності, бажано з партнером A  
можливих загрозливих симптомів під час вагітності A додаток 16
Скерування вагітної до дільничного терапевта за «Випискою з амбулаторної карти»[1] B додаток 4
Заповнення вагітною інформованої згоди B додаток 3

 

2-ий візит

(не пізніше 2 тижнів після 1-го візиту)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказо-вості Коментарі
Оцінка та обговорення результатів обстежень з вагітною D  
Якщо рівень гемоглобіну в загальному аналізі кро-ві складає менш ніж 110 г/л, обговоріть з жінкою питання необхідності раціонального харчування (вживання м’яса, бобових, зелених овочів, цитрусових) та доцільність прийому препаратів заліза А  
Якщо у вагітної Rh-негативний, а у батька май-бутньої дитини Rh-позитивний тип крові, у разі відсутності у неї антитіл, обговоріть необхідність введення їй антирезус імуноглобуліну в 28-32 тиж-ні вагітності А  
Обстеження вагітної: вимірювання артеріального тиску А  
вимірювання пульсу (частота, ритмічність) А  
вимірювання температури тіла А  
лабораторне обстеження - загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   А  
УЗД в терміні вагітності від 18 тижнів до 20 тижнів та 6 днів (визначення структурних аномалій плода) А У випадку, коли результат УЗД є сумнівним або таким, який виявив будь-яку структурну аномалію плода, лікар УЗД негайно скеровує вагітну до лікаря, який веде її вагітність для вирішення питання про подальше ведення вагітності і повідомляє лікарю про виявлену патологію по телефону. (додаток 15)
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів   D  

 

3-ій візит

(19-21 тиждень вагітності, після проходження другого УЗД)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказо-вості Коментарі
Надання розгорнутої інформації щодо результатів попереднього УЗД   D У разі виявлення низької плацентації, крайового прикріплення плаценти необхідно провести додаткове УЗД в 32 тижні вагітності. При виявленні центрального передлежання плаценти, вагітну скеровують до акушерського стаціонару.  
Обстеження вагітної: вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми     A     Додаток 17
вимірювання артеріального тиску А  
вимірювання пульсу (частота, ритмічність) A  
вимірювання температури тіла A  
Направлення на обстеження: - тест на ВІЛ-інфекцію (другий, в 22-23 тижні)   А  
- загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка A  
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих заг-розливих симптомів D Додаток 15

 

4-ий візит

(25-26 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказовості Коментарі
Надання розгорнутої інформації щодо: всіх отриманих результатів обстежень   D  
необхідності проведення обстежень перед оформленням відпустки по вагітності та пологам   A  
Обстеження вагітної: вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми   A додаток 17
вимірювання артеріального тиску А  
вимірювання пульсу (частота, ритмічність) A  
вимірювання температури тіла A  
огляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених вен
аускультація серцебиття плода A  
Направлення на обстеження: - загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів в 29 тижнів   C    
- серологічне дослідження на сифіліс (друге) в 29 тижнів   B    
- наявність резус-антитіл (при Rh- негативній належності крові у вагітної та Rh- позитивній у батька майбутньої дитини) A Титри анти-резус антитіл визначаються тільки при першій явці та у 28 тижнів за умови неуск-ладненого перебігу вагітності
- загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка A  
- двогодинний тест толерантності до глюкози всім вагітним A додаток 13  
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів.     D додаток 15
Надання вагітній адрес пологових будинків (відділень) та їх номерів телефонів, куди можна негайно звернутись за медичною допомогою   D  
Призначення анти-резус імуноглобуліну   B У 28-32 тижні вагітності жінкам з резус-негатив-ною принадлежністю крові при Rh-позитивній крові у батька майбутньої дитини і відсутності антитіл у вагітної

 

5-ий візит

(30 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказовості Коментарі
Надання розгорнутої інформації щодо всіх отриманих результатів обстежень   D  
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до мож-ливих загрозливих симптомів   D  
Підготовка до пологів та народження дитини, партнерських пологів А додаток 10
Якщо рівень гемоглобіну в загальному аналізі крові складає менш ніж 110 г/л, обговоріть з жінкою питання необхідності прийому препаратів заліза А  
Обстеження вагітної: огляд та пальпація молочних залоз А  
вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми А додаток 17
вимірювання артеріального тиску А  
вимірювання пульсу (частота, ритмічність) А  
вимірювання температури тіла А  
огляд нижніх кінцівок А На наявність варикозно розширених вен
аускультація серцебиття плода А  
Лабораторне обстеження: - загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   А  

 

6-ий візит

(34 - 35 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказовості Коментарі
Æ Обстеження вагітної: Æ вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми   A додаток 17
Æ вимірювання артеріального тиску A  
Æ вимірювання пульсу (частота, ритмічність)   A  
Æ вимірювання температури тіла A  
Æ огляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених вен
Æ аускультація серцебиття плода A  
Лабораторне обстеження: - загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   A    
Надання розгорнутої інформації щодо всіх отриманих результатів обстежень D  
Обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів та необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою. Надайте адреси пологових будинків (відділень) та номери телефонів куди може звернутись жінка.   D додаток 15

 

7 -ий візит

(38 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказо-вості Коментарі
Ü Обстеження вагітної: Ü вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми   A додаток 17
Ü вимірювання артеріального тиску A  
Ü вимірювання пульсу (частота, ритмічність) A  
Ü вимірювання температури тіла A  
Ü огляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених вен
Ü аускультація серцебиття плода A  
Лабораторне обстеження: -загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   A  
Надання розгорнутої інформації щодо: дій жінки у разі початку пологової діяльності, вилиття навколоплідної рідини або появи можливих загрозливих симптомів; післяпологової контрацепції     D    
Обговоріть дані занесені в щоденник самопочуття вагітної. Надайте адреси пологових будинків (відділень) та номери телефонів куди повинна звернутись жінка за своєчасною медичною допомогою     D додаток 15  

 

8 -ий візит

(40 тижнів вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень дока-зовості Коментарі
Обстеження вагітної: u вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми     A додаток 17
u вимірювання артеріального тиску A  
u вимірювання пульсу (частота, ритмічність) A  
u вимірювання температури тіла A  
u огляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених вен
u аускультація серцебиття плода A  
Лабораторне обстеження: загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   A  
Надання розгорнутої інформації щодо: - можливих дій при переношеній вагітності, - післяпологової контрацепції - адрес пологових будинків (відділень) та номерів телефонів куди може звернутись жінка за своєчасною медичною допомогою.       D   Переношена вагітність – вагітність, термін якої складає більш ніж 294 дні (42 тижні) від першого дня останньої менструації.   Дослідження показали, що показники материнської захворюваності та смертності при неускладненій вагітності підвищуються після перевищення терміну вагітності більш ніж 42 тижні. Ризик народження мертвого плода у терміні вагітності 37 тижнів складає 1 на 3000, на 42 тижні – 3 на 3000, на 43 тижні – 6 на 3000.   Жінкам з неускладненим перебігом вагітності індукцію пологів потрібно запропонувати після 41 тижня вагітності (A)
Обговоріть дані занесені в щоденник самопочуттів вагітної D  

 

9 – ий візит

(41 тиждень вагітності)

Що повинно бути зроблено під час візиту Рівень доказовості Коментарі
Обстеження вагітної: u вимірювання висоти стояння дна матки та занесення даних до гравідограми   А додаток 17
u вимірювання артеріального тиску А  
u вимірювання пульсу (частота, ритмічність) А  
u вимірювання температури тіла А  
u огляд нижніх кінцівок А На наявність варикозно розширених вен
u аускультація серцебиття плода А  
Лабораторне обстеження: загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність білка   А  
Надання розгорнутої інформації щодо: - можливої подальшої тактики ведення вагітності (індукція пологової діяльності або «очікувальне» ведення, обговорення позитивних та негативних наслідків кожного з варіантів) - післяпологової контрацепції. - адрес пологових будинків (відділень) та номерів телефонів куди може звернутись жінка за своє- часною медичною допомогою   А Якщо вагітна обирає індукцію пологової діяльності – скеруйте її в пологовий стаціонар. Якщо вагітна обирає «очікувальну» тактику ведення – запропонуйте їй посилений антенатальний моніторинг, починаючи з 42 тижня вагітності: КТГ 2 рази на тиждень, УЗД з визначенням кількості амніотичної рідини (А)
Обговоріть дані занесені в щоденник самопочуття вагітної D додаток 15

 

Не потрібно проводити скрінінг на патогенний стафілококк усіх вагітних (А)

 

Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства та

санаторного забезпечення С.І. Осташко

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АКУШЕРКИ ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКОГО ПУНКТУ

 

1. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) є амбулаторно- поліклінічним закладом первинної ланки з наданням долікарняної медико-санітарної допомоги сільському населенню і відіграє важливу роль у лікувально-профілактичному обслуговуванні, проведенні комплексу профілактичних і оздоровчих заходів, а також санітарно-просвітницькій та протиепідемічній роботі.

2. На посаду акушерки ФАПу призначається молодший спеціаліст з медичною освітою, який закінчив вищий медичний заклад або середнiй спеціальний заклад і отримав кваліфікацію акушерки, фельдшера-акушерки або фельдшера.

3. Акушерка безпосередньо підпорядкована завідувачу ФАПу. Методичне керівництво роботою здійснює лікар лікувально-профілактичного закладу, відповідальний за надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню на території діяльності ФАПу.

4. Функції акушерки ФАПу:

4.1. Забезпечення надання медичної допомоги вагітним і гінекологічним хворим за призначенням лікаря акушера-гінеколога.

4.2. Санітарно-просвітницька робота з питань охорони материнства і дитинства, планування сім’ї та відповідального батьківства.

4.3. Ведення амбулаторного прийому на ФАПі.

4.4. Здійснення патронажу вагітних, породілей та новонароджених удома.

4.5. Здійснення екстреної акушерської і гінекологічної допомоги з подальшим направленням жінок у відповідні лікувально-профілактичні заклади, супроводжуючи їх при необхідності.

4.6. Надання першої невідкладної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках (поранення, кровотечі, отруєння та ін.) з подальшим викликом лікаря, організацію госпіталізації пацієнтки у відповідний найближчий лікувально-профілактичний заклад незалежно від відомчої підпорядкованності лікувально-профілактичної допомоги вагітним і гінекологічним хворим (швидкий тест на вагiтнiсть, визначення бiлка у сечi, ацетона у сечi).

4.7. Здійснення фізіотерапевтичних процедур у разi спецiального навчання, стажировки, супроводжуючи хвору в необхідних випадках.

4.8. Направлення вчасно вагітних у стаціонари відповідних лікувально-профілактичних закладів.

4.9. Проведення профілактичних оглядів жінок відповідно до встановленних термінів.

4.10. Виконання лікарських призначень.

4.11. Підготовка робочого місця для прийому вагітних і гінекологічних хворих лікарем на ФАПі.

4.12. Проведення найпростіших лабораторних досліджень, пов’язаних з наданням екстреної допомоги.

4.15.Ведення документації у встановленому порядку за своїм розділом роботи.

5. Акушерка ФАПу зобов’язана:

5.1.Керуватись у своїй роботі цим Положенням, наказами, інструкціями, методичними та іншими вказівками органів охорони здоров’я, а також розпорядженнями.

5.2.Видавати довідки й інші документи медичного характеру згідно з чинними нормативними актами МОЗ України.

6. Акушерка ФАПу має право:

6.1. Спостерігати за станом здоров’я і розвитком дітей першого року життя у разі відсутності в штаті ФАПу посади патронажної медичної сестри.

6.2. Проводити у межах компетенції і професійних прав консультування з питань планування сім’ї, обстеження, встановлювати попереднiй діагноз, термін вагітності, виконувати медичні маніпуляції і здійснювати профілактичну роботу.

6.3. Подавати завідувачу ФАПу пропозиції щодо удосконалення організації акушерсько-гінекологічної допомоги.

6.4. Підвищувати свої професійні знання.

 

Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства та санітарного забезпечення С.І. Осташко


Примірна посадова інструкція лікаря загальної практики-сімейної медицини з надання акушерсько-гінекологічної допомоги.

Основні компетенції сімейного лікаря:

1. Організація роботи на робочому місці;

2. Зосереджена на пацієнтові допомога;

3. Володіння спеціальними навичками;

4. Всебічний, комплексний підхід;

5. Холістичний підхід.

6. Медична опіка над вагітною

 

Профілактична та інформаційно-просвітницька робота:

1. Організація та проведення школи відповідального батьківства. Консультування та проведення навчан-ня майбутніх батьків з питань вигодовування, догляду за залишком пуповини та шкірою немовляти, безпеки дитини, характеру сну та стулу, нормального фізичного та психічного розвитку дитини, графіку щеплень та ін.

2. Розробка індивідуальних рекомендацій та проведення консультування батьків з питань: порушення харчування і вигодовування; порушення поведінки дитини; взаємостосунків між батьками і дитиною та ін.

3. Координація вирішення психосоціальних проблем, що виникають у вагітних та в їх сім’ях.

4. Навчання вагітних раціональному режиму дня, харчування.

5. Консультування та підготовка вагітних та членів їх сім’ї до появи новонародженої дитини.

6. Консультування з питань підготовки до пологів.

7. Консультування вагітної щодо ознак початку пологів.

8. Індивідуальні і групові консультування з профілактики ІПСШ/ВІЛ, планування сім’ї, методів контрацепції, в т.ч. післяпологової контрацепції, профілактики вроджених вад розвитку (насамперед за допомогою фолієвої кислоти), репродуктивних ризиків, ендемічних хвороб; імунопрофілактики.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.023 с.)