ТОП 10:

Неправильні положення та передлежання плода 

Нестійке положення плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Сідничне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Поперечне або косе передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Комбіноване передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Інші форми неправильного передлежання плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги. Неправильне передлежання плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги, неуточнене. О 32.0     О 32.1   О 32.2   О 32.6   О 32.8   О 32.9 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності   1. Коригуюча гімнастика   1. Ускладнення перебігу вагітності. 2. В 38-39 тижнів вагітності – для підготовки до розродження. Відсутність перинатальних та акушерських ускладнень. Протягом пологів та після-пологового періоду.

 

Патологічні стани плода

(гіпоксія АБО резус конфлікт, СЗРП, крупний плід, інші імуноконфлікти)

 

Допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних станах плода. Включено: Стани, що є підставою для спостереження, госпіталізації чи іншої акушерської допомоги матері або для переривання вагітності. Виключено: Пологи та розродження, ускладнені стресом плода (дистресом) (068.) синдром плацентарної трансфузії (О43.0). О36          
Резус-ізоімунізація, при якій мати потребує надання медичної допомоги. Анти-Д (Rh-)-антитіла Rh-несумісність (з водянкою плода). О36.0 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності 3. Визначення титру Rh-антитіл в динаміці.   При зміні динаміки титру антитіл, ускладненнях вагітності, УЗ-ознаках ураження фетоплацентарного комплексу – госпіталізація в акушерський стаціонар ІІІ рівня 1. Ускладнення перебігу вагітності. 3. Погіршення перебігу резус-ізоімунізації (коливання титру антитіл, УЗ-ознаки ураження плаценти та плода).   Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень.   Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Інші форми ізоімунізації, при яких мати потребує надання медичної допомоги АВО-ізоімунізація. Ізоімунізація БДВ (з водянкою плода). О36.1 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності   При ускладненнях вагітності, УЗ-ознаках ураження фетоплацентарного комплексу – госпіталізація в акушерський стаціонар ІІІ рівня 1. Ускладнення перебігу вагітності. 3. УЗ-ознаки ураження плаценти та плода.   Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень.   Протягом вагітності та післяпологового періоду.
Водянка плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги. Водянка плода: - БДВ не пов’язана з ізоімунізацією. О36.2 1. УЗД 2. Негайне скерування в акушерський стаціонар для дообстеження та розродження. 1. Лікування в умовах акушерського стаціонару.   Виявлена при УЗ-обстеженні водянка плода Відсутність акушерських ускладнень.   1.Протягом вагітності та післяполого-вого періоду. 2.Медико-генетичне обстеження.
Ознаки внутрішньоутробної гіпоксії плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги. О36.3 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності 2. Тест рухів плода (ТРП). 3. Біофізичний профіль плода, починаючи з 32 тижнів вагітності. 4. КТГ плода з проведенням функціональних проб та тестів. 5. Допплерометрія судин системи “мати-плацента-плід”.   Скерування в акушерський стаціонар ІІІ рівня. 1. Діагностований дистрес плода Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. Протягом вагітності та післяполого-вого періоду.
Внутрішньоутробна загибель плода, при якій мати потребує надання медичної допомоги. Виключено: Викидень, який не відбувся (О02.1) О36.4 1. КТГ плода. 3. УЗД плода.     Скерування в акушерський стаціонар ІІІ рівня. Внутрішньоутробна загибель плода.   Відсутність акушерських ускладнень. Протягом післяпологового періоду. Медико-генетичне консультування
Недостатній ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Медична допомога матері при встановленій чи передбачуваній: -“мало вагомості для терміну” -плацентарній недостатності -“малорослості для терміну”. О36.5 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності 3. Оцінка показників висоти стояння дна матки та окружності живота. 3. УЗД плода, фетометрія. 4. Біофізичний профіль плода з 32 тижнів вагітності. 5. КТГ плода з проведенням функціональних проб та тестів. 7. Доплерометрія судин системи “мати-плацента-плід”. 8. Медико-генетичне консультування.   Скерування в акушерський стаціонар ІІІ рівня. Недостатній ріст плода Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. Протягом вагітності та післяполого-вого періоду.
Надлишковий ріст плода, при якому мати потребує надання медичної допомоги. Медична допомога матері при встановленому чи передбачуваному “великому для терміну” плода. О36.6 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності 3. Оцінка показників висоти стояння дна матки та окружності живота. 4. УЗД плода, фетометрія. 5. КТГ плода. 6 Вагітним, у яких немає чинників ризику гестаційного діабету, проводять 2-годинний пероральний тест толерантності до глюкози (ПТТГ) у терміні 24-28 тижнів. Вагітним, які мають один чи більше чинників ризику гестаційного діабету, ПТТГ проводять відразу після першого звернення з приводу вагітності. У разі негативного результату ПТТГ повторюють у терміні 24-28 тижнів.   1. Дієта з обмеженням вуглеводів та тваринних жирів. 2. Розвантажувальні дні.     1. Допологова госпіталізація в 38 тижнів вагітності для дообстеження та прогнозування методу розродження. 2. Ускладнення перебігу вагітності. Відсутність акушерських та перинатальних ускладнень. Протягом вагітності та післяполого-вого періоду.
Життєздатний плід при черевній вагітності, при якому мати потребує медичної допомоги. О36.7 1. УЗД органів малого тазу і плода 2. Негайне скерування в акушерський стаціонар. Лікування в умовах стаціонару. 1.Підозра на черевну вагітність 2. Встановлений діагноз черевної вагіт-ності. 1. Відсутність материнської летальності.   Протягом вагітності та післяполого-вого періоду.
Інші уточнені відхилення у стані плода, при яких мати потребує надання медичної допомоги. Відхилення у стані плода, при якому мати потребує медичної допомоги, неуточнене.   О36.8   О36.9 1. Рекомендований графік візитів 1 – бажано до 12 тижнів 2 – не пізніше 2-х тижнів після першого 3 – 19-21 тижнів вагітності після проходження другого УЗД 4 – 25-26 тижнів 5 – 30 тижнів 6 – 34-35 тижнів 7– 38 тижнів 8 – 40 тижнів 9 – 41 тиждень 2. Індивідуальний план ведення вагітності 2. Тест рухів плода (ТРП). 3. Біофізичний профіль плода, починаючи з 32 тижнів вагітності. 4. КТГ плода з проведенням функціональних проб та тестів. 5. Допплерометрія судин системи “мати-плацента-плід”. Госпіталізація в акушерський стаціонар ІІІ рівня для уточнення діагнозу 1. Дообстеження та уточнення діагнозу. 2.Для розродження. 3.ВВР плода – для переривання вагітності. 2. Відсутність акушерських та перинатальних втрат. 3. Відсутність післяпологових та післяабортних ускладнень. Протягом вагітності та післяпологового періоду.  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.006 с.)