ТОП 10:

Родина Scrophulariaceae – Ранникові (Норичниковые) – 611456. (489) Antirrhinum majus L.* – Ротики садові (Львиный зевсадовый). Од., ст/к., внр., Т., MgTr., KsMs., MgT°., He., T°., Ent., Bal. –Cul. Походить з Пд.Євр., Пн. Афр. – Дек. По всій Д:2) та Зп:2): інколи дичавіє: Фл. УРСР, т. 9.

1457. Chaenorhinum minus (L.) Lange – Вушкоцвіт малий (Ушкоцвет малый). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., Ks., He., MsT°., Ent., Bal. – (Ptr.)Ru. Зах., Сер. Євр., Середзем., Кавк. (адв. у Пн. Ам.)..- Бур. Д:2), по степовому Лівобережжю зрідка (Кучер., 2004) в тому числі, наприклад, 21 (відвали Інгулецького ГЗ. комбінату, Тар., 2004!).

1458. (490). ++! Cymbochasma borysthenica (Pall .ex Schlecht.) Klokov et Zoz – Цимбохазма дніпровська (Цимбохазма днепровская). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr.(Ca), Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Пд. Укр. (ендем). – Дек., цікавий для науки. Д: 5 (с. Михайлівське, 1894, DSU!), 8 (Бар., 2000), 17 (Ак., 1889, Сидоров, 1897, Пестушко, 1938!), 19 (с. Борисівка, Демьянов, 1990, 2001!), 21, 23 (Сидоров, 1897, Кучер., 2000); 22 (ок. с. Широке, Котов, 1927, Красова, 1997, KRW!, с. Шестерня, 2001!). K. – 1; Зп: 3 (Левін, 1987!, Кор., 1993), 8, 13, 17 (Фл. УРСР, т. 9, DSU, 1987), 1, 3, 8, 11, 5 (Шелегеда, 2001), К.- 1. Черв. кн. Укр. К. – 1; Євр. Черв. сп. – R.

1459. (491). + Digitalis grandiflora Mill. – Наперстянка великоцвіта (Наперстянка крупноцветковая). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – Sil. Євр., Зах. Аз., Середзем. – Дек., мед., отр., інсект.Д:1): 3 (Присамар’я, Єрмаков, 1981! Тар. и др., 1988,); К. – 1; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 19 (Ногайськ, 1928! DSU). К. – 1.

1460. D. lanata Ehrt.* – Н. шерстиста (Н. шерстистая). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – Сul. (здичавіла). Серед. Євр., Балкани. – Дек., лік. Д: 8 (у окол. Ботсада ДНУ, Тар., 1974, 1981! DSU).

1461. (492). Euphrasia brevipila Burn. et Gremlin – Очанка коротковолоса (Очанка коротковолосистая). Од., ст/к., (з гаусторіями), внр., Т., S/par.(MsTr.), KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Євр., Сиб. – Лік. Д: 3 (смт Черкаське, Тар., 1985!).

1462. E. pectinata Ten. – О. гребінчаста (О. гребенчатая). Од., ст/к.,
(з гаусторіями), внр., Т., S/par.(MsTr.), Ks., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євраз. (без тропиків). – Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988); 7, 8, 9 (по р. Ворона, Бар., 2000, 17 (б. Тягінька, 2004), 14 (с. Заріччя), 15, ст. Воскобійня, Кучер., 2004); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1463. E. stricta D.Wolff. ex J.F.Lehm. – О. стиснута (О. сжатая). Од., ст/к., (з гаусторіями), внр., Т., S/par.(MsTr.), Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSil. Євр., Середзем. – Лік. (при хворобах серця). Д: 1 (Бельгард, 1940), 3, 5 (Самарський бір, Фл. УРСР, т. 9), 8 (Днп., Волков! DSU).

1464. + (493). Gratiola officinalis L. – Авран лікарський (Авран лекарственный). Бр., д/кщ., вр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PrPs. Голарктичний. – Лік., отр., дек. По всій Д:2), К. – 4, та Зп:(Пн. частина області): Фл. УРСР, т. 9, Сидоров, 1897, Тар. та ін., 1988, Кор., 1993.

1465. + (494). Limosella aquatica L. – Мулянка водяна (Лужница водная). Од., внр., Т., MsTr., MsHg., EuT°., ScHe., Ent., Bal. – PrPal. Плюрирегіональний вид. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, DSU, 1827!, Манюк, Дніпр.-Орільський заповідник, 1998!); К. – 4, Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 15 (Фл. УРСР, т. 9). К. – 3.

1466. (495). # Linaria biebersteinii Besser – Льонок Біберштейна (Льнянка Биберштейна). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PrRu. Ендем України. – Мед., бур'ян. Д:2), по степовому Правобережжю, звичайно (Кучер., 2004), 19 (ок. Орджонікідзе , Тар., 2007!). Зп: 3 (Кор., 1993), 4, 14, 16, 18 (Фл. УРСР, т. 9). Св. Черв. сп. К.- І.

1467. + L. cretacea Fisch. ex Spreng. – Л. крейдяний (Л. меловая). Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr.(Ca), MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ptr.(Ca). Сх. понтичний ендем. – Д: 21 (на відвалах порід Кривого Рогу, Добровольський, 1982). К. – 4.

1468. L. dulcis Klokov – Л. солодкий (Л. сладкая). Бр., к/пар., вр., G., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – StPs. Ендем Пд.-сх. Євр. – Закріплювач пісків. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Сидоров, 1897, Тар., 1985! Бар., 2000), 11 (с. Гаврилівка, Фл. УРСР, т. 9); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 4, 11 (Фл. УРСР, т. 9).

1469. L. genistifolia (L.) Mill. – Л. дроколистий (Л. дроколистная). Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – PtrPs. Ц. Євраз. – Лік., мед., бур'ян. Ло всьому регіону, звичайно. Д:3). 3, 5 (Сидоров, 1897, Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 8 (Ак., 1889, Тар., 1990! Бар., 2000), 13 (Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

1470. + L. macroura (M. Bieb.) M. Bieb. – Л. великохвостий (Л. крупнохвостая). Бр., ст/к., внр., HKr., MsKs., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – St. Причорноморський ендем. – Дек. Д:1), 5 (Павлоград), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 14 (Ак., 1895), 19 (DSU, 1889!, ок. с. Катеринівка, Тар., 1998!), 20 (ок. с. Новокам’янка, Кучер., 2004), 22 (с. Шестерня, б. Кобильна, Красова, 1997! KRW), 23 (с. Михайлівка, Тар., 1998! DSU). К. – 2; Зп: 19 (Ногайск, 1923, DSU!). K. – 2.

1471. L. maeotica Klokov – Л. азовський (Л. азовская). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., H/anch. –RuSt. Ц. Євраз. – Лік., отр., бур'ян. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1472. L. vulgaris Mill. – Л. звичайний (Л. обыкновенный). Бр., к/пар., вр., G., MsTr., MsKs., MsT°., He., Ent., H/anch.(Bal.) – PrRu. Євр., Зах. Сиб. – Мед., лік., дек., отр., інсектицид., бур'ян. По всій Д:3) та Зп:2): Фл. УРСР, т. 9, Сидоров, 1897, Тар. та ін., 1988 та ін.

β-р/акт.: 350 Бк; Кн.: 0,42 (СГ1, Кривий Ріг).

1473. (496).+ Lindernia procumbens (Krock.) Borbas – Ліндернія простерта (Линдерния простертая). Од., Т., MsTr., MsHg., MgT°., ScHe., Ent.(ah.), Bal. – PrPal. Сер.Євр., Середзем., Аз. – Д: 8 (Дніпр.-Орільський заповідник, Манюк, 1995!), 19 (Шмальг., 1897). К – 4; Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 9). K. – 4.

1474. (497).+ Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol. – Перестріч сріблястий (Марьянник серебристохохлатый). Од., ст/к.,
(з гаусторіями), внр., Т., MsTr.(S/par.), Ms., MgT°., ScHe., Ent., Myrm. – SilPr. Ц. Євраз. – Д: 3 (ок. с. Черкаське, Тар., 1988!), 5 (с. Тернівка, DSU, 1939!, 3, 5 (Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 6 (Тар., 1999), 12 (Кр. Ріг, б. Північна Червона, Кучер., 1983!). Зп: 4 (Фл. УРСР, т. 9). К. – 4.

1475. M. arvense L. – П. польовий (М. полевой). Од., ст/к (є корені – гаусторії), внр., Т., MsTr.(S/par.), KsMs., He., MsT°., Ent., Myrm. – Ru. Євр., Кавк., Зах.Сиб. – Лік., мед., корм., бур'ян. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Фл. УРСР, т. 9).

1476. + M. cristatum L. – П. гребінчастий (М. гребенчатый). Од., ст/к. (є корені – гаусторії), врн., Т., MsTr.(S/par.), Ms., MsT°., ScHe., Ent., Myrm. – SilPr. Євр., Зах. Сиб. – Д: 3 (с. Попасное, Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 9), 2 (Лоза, 1999), 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Сидоров, 1897, Бар., 2000), 12 (Дібрівський ліс, Бельгард, 1975!), 13 (с. Біленщина, Кучер., 2001); К.– 3; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1477. + M. nemorosum L. – П. гайовий (М. дубрaвный). Од., ст/к. (є корені – гаусторії), внр., Т., MsTr.(S/par.), Ms., MgT°., ScHe., Ent., Myrm. – PrSil. Євр., Зах. Середзем. (адв. у Сх. Сиб.). – Лік., мед., отр., корм., бур'ян. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (ок. Днп., Гембицька, 1918!), 12 (Фл. УРСР, т. 9); К. – 2; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1478. + M. pratense L. – П. лучний (М. луговой). Од., ст/к. (є гаусторії), MsTr.(S/par.), Ms., MsT°., ScHe., Ent., Myrm. – SilPr. Євр., Зах. Сиб. – Лік., мед., корм. Д: 3 (Знаменівка, Фл. УРСР, т. 9, Тар. та ін., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889). К. – 3. Крім типової форми знайдена subsp. lacinatum (Koshevn. et Zing.) Tzvelev, Тар., та ін. 1988).

1479. (498). Odontites salina (Kotov) Kotov – Кравник солончаковий (Зубчатка солончаковая). Од., ст/к. (є гаусторії), внр., Т., AlkTr.(S/par.), Ms., MgT°.,He., Ent., Bal. –Hal. Пд. понтичний ендем. – Зп: 14 (Бердянська коса), 19, (Обіточна коса, Фл. УРСР, т. 9).

1480. O. vulgaris Moench – К. звичайний (З. обыкновенная), Од., ст/к. (є гауторії), внр., Т., MsTr.(S/par.), MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PrRu. Євраз., Середзем., (адв. у Пн. Ам.). – Лек., мед., бур'ян., корм (у сіні). По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, Опред..., 1987, DSU!

1481. O. luteus (L.) Clairv. (Orthanta lutea (L.) A. Kerner et Wettst.). – К. жовтий – Ортанта жовта (Зубчатка желтая – Ортанта желтая). Од., ст/к. (є гаусторії), внр., Т., Og.-MgTr.(S/par.), MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – RuSt(Ps). Євр. (Причорноморський ендем). – Лік., мед. Д: 3 (Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 9, Тар., 1980! Бар., 2000), 9, 17 Бар., 2000), 15 (DSU!); по степовому Правобережжю, звичайно, Кучер., 2004); Зп: 2, 4, 3 (Фл. УРСР, т. 9), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1482. (499). + Pedicularis dasystachys Schrenk – Шолудивник пухнатоколосий (Мытник мохнатополосый). Бр., ст/к. (є гаусторії), внр., HKr., Ms.-AlkTr.(S/par.), Ms., MgT°., He., Ent., Bal. – HalPr. Ц. Євраз. – Лік., мед., корм., дек., інсектицид. Д: 3 (по р. Оріль, Бар., 2007!), 5 (Сидоров, 1897, с. Сосновка, Тар. та ін., 1988, с. Карабинівка, 1941!, DSU), 8 (Днп., Ак., 1889). К. – 3.

1483. + P. kaufmanii Pinzg. – Ш. Кауфмана (М. Кауфмана). Бр., ст/к.-бул/к., (є гаусторії), внр., HKr., MgTr.(S/par.), Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Ендем Сх. Євр., Зах. Сиб. – Лік., дек., отр., інсектицид. Д: 3 (ок. с. Андріївка, Тар., 1963!), 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 6 (заказник, Волошанська дача, Бар., 2007!), 8 (Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897). К. – 3; Зп: 3 (Сидоров, 1897). К. – 4.

1484. (500). Rhinanthus aestivalis (N.Zinger) Schischk. et Serg.Дзвінець літній (Погремок летний). Од., ст/к. (з гаусторіями), внр., Т., MsTr.(S/par.), Ms., MgT°.,ScHe. Ent., Bal. – RuPr. Сер., сх. Євр., Кавк., Сиб. (Адв. у Пн. Ам). - Бур’ян лучний.Д:2), 7, 8 (ок. Дніпр.-Орільського заповідника, Бар., 2000), для правобережного лучного степу, звичайно (Фл. УРСР, т. 9).

1485. R. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg.– Дзвінець весняний (Погремок весенний). Од., ст/к. (з гаусторіями), внр., Т., MsTr.(S/par.), Ms., MgT°., He., Ent., Bal. –RuPr. Євр., Сиб., М. Аз. – Паразитує на багатьох травах. По всій Д:3) та Зп:3), Фл. УРСР, т. 9, DSU! та інші джерела.

1486. (501). Scrophularia nodosa L.– Ранник вузлуватий (Норичник узловатый). Бр., к/кщ.-баз/бул., вмр., HKr., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSil. Євр., Сиб., Пн. Ам. (Канада) – Лік. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 7 (ок. Дніпр.-Орільського заповідника, Бар., 2000, Бар., 2000); Зп: 3 (Кор., 1993).

1487. + S. umbrosa Dumort. – Р. тіньовий (Н. теневой). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – PalPr. Євр., Ц. Аз., Середзем. – Лік., Д: 3 (ок. с. Вільне), 12 (Вел.-Михайлівка, Фл. УРСР, т. 9), 8 (Днп., Ак., 1889). К. – 0.

1488. + S. vernalis L. – Р. весняний (Н. весенний). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MgTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPtr. Зах., Сер. Євр. – Лік. Д:0), 3, с. Андріївка, Бельгард, 1938, байрак Глибокий, Федотова, 1948!), 17 (Микольське ліс-во, Альбицька, 1974). К. – 4.

1489. (502). Verbascum banaticum Schrad.– Д. банатська (К. банатский). Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – PsPr. Причорномор'я. – Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1490. V. blattaria L.– Д. тарганяча (К. тараканий). Дв., Од., ст/к., внр., HKr., T., AlkTr., MsKs., He., MgT°., Ent., Bal. – HalPr. Євраз. – Лік., мед., бур., іхтиоцид. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889, Воїнов, Фл. УРСР, т. 9, Бар., 2000), 17 (ок. с. Військове, Тар., 1965!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 4 (ок. с. Біленьке, 2000), 11, 14 (Фл. УРСР, т. 9).

1490. V. densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad.) – Д. густоквіткова (К. густоцветковый). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., Og.-MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – StPr.Євр., Середзем. – Лік. По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, Сидоров, 1897, DSU!

1491. V. marchallianum Ivavina et Tzvel. (V. orientale M.Bieb., V. austriacum auct. non Schott). – Дивина австрійська (Коровяк австрийский). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ц. Євраз. – Лік. По всій Д:4) та Зп:4) – північна частина. По степах, узліссях.

1492. V. lychnitis L.– Д. борошниста (К. мучнистый). Дв., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ps).StRu. Понтичний вид. – Дек., лік., мед., іхтиоцид. По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9. DSU!

b–p/a: 345, 95 Бек.(71,4% дає 40К). Д: 3 (Присамар'я).

1493. + V. nigrum L.– Д. чорна (К. черный). Дв., Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Євр., Зах., Ц. Сиб., Середзем. – Лік.. дек. Д: 3 (Фл. УРСР, т. 9, Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 5 (Кочерезьуке ліс-во, Тар., 1981!), 8 (Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 21 (Фл. УРСР, т. 9). К. – 3.

1494. V. ovalifolium Donn. ex Sims.– Д. овальнолиста (К. овальнолистный). Дв., ст/к., внр., HKr., MgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – StRu. Пд. Сх. Євр. – Бур'ян. Д: 9 (с. Варварівка, Фл. УРСР, т. 9, ок. ст. Хорошево, Тар., 1975!), 21 (Котов, долина р. Інгулець, 1927); Зп: 3 (м. Запоріжжя), 14 (м. Бердянськ), 17, 19 (Фл. УРСР, т. 9).

1495. V. phlomoides L. – Д. лікарська (К. лекарственный). Дв., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Сер. Євр., Середзем., Кавк. – Лік., іхтиоцид, ротицид. По степах, порушених землях. По всій, Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, DSU!

1496. V. phoeniceum L.– Д. фіолетова (К. фиолетовый). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., Og.-MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – RuSt. Зах. Сиб, М. Аз. – Лік. (листя стимулюють роботу серця), корм. По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9.

-Відомі такі гібриди: V. lychnitis x V. nigrum L. Д: 8 (Срединський);

-V. pinnatifidum Vahl x V. lychnitis L. Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 9).

1497. V. pinnatifidum Vahl– Д. перистороздільна (К. перистораз- дельный). Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPs. Крим, Кавк., М. Аз. – Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 9), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

1498. V. sinuatum L.– Д. виїмчаста (К. выемчатый). Дв., ст/к., внр., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Крим, Кавк., Середзем. – Лік. (при хворобах очей), бур'ян. Зп: 17 (м. Мелітополь, Фл. УРСР, т. 9).

1499. V. thapsus L. – Д. ведмежа (К. ведмежье ушко). Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Євр. (адв. у Пн. Ам.). – Лік., отр. Д:1): Сидоров, 1897; 3 (Присамар`я, заплава в ок. с. Андріївка, тут знайдені гігантські особини виду висотою 328 см, Тар., 1968, є фото), 14 (урочище Івашкове, Кучер., 2004); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1500. (503). Veronica anagallis–aquatica L.– Вероніка джерельна (Вероника ключевая). Бр., д/кщ., пуч/к., вр., HKr., MsTr., Hg., MgT°., He., Ent.(Ah.), Bal. – PrPal. Євраз., Середзем.– Лік. (серцева дія), їст., мед. По вологих місцях біля рік, струмків, по всій території, спорадично. Д: 8 (Днп., Ігрень, Ак., 1889, DSU, 1961!), 7, 8, 9, 17 (Бар., 2000), 9 (ок. с. Хорошево, Тар., 1986!), по степовому Правобережжю, часто, Кучер., 2004.

1501. + V. anagalloides Guss. – В. грязьова (В. грязевая). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., MsHg., MgT°., He., Ent., Bal.(Hdch.) – PrPal. Сер. Євр., Аз. (помірний пояс). – Лік., мед. Д: 8 (Днп., Ак., 1889, Корольов, 2004!, визначив Тар., 2004!), 12 (с. Кіровське, Бар., 2007!), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897). К. – 4; Зп: 3 (Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974). К. – 4.

1502. V. arvensis L.– В. польова (В. полевая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – Ru. Євраз. (адв. у Пн. Ам.). – Лік., бур'ян. На полях, степових схилах толоках, луках, тощо. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, DSU.

1503. V. barrelieri Schostt (V. steppacea Kotov). – В. степова (В. степная). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., MgT°., Ks., He., Bal. – PrSt. Пд. Євр., Кавк. – Дек. Д: 8 (ок. Днп., Тар., 1970!, пониззя р. Самара, Бар., 2000), 21 (Фл. УРСР, т. 9). На правобережжі області, звичайно, Кучер., 2004. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14, 17 (Фл. УРСР, т. 9). Дуже мінливий вид.

1504. + V. beccabunga L. – В. струмкова (В. поточная). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., MsHg., MsT°., He., Ent., Bal. – PrPal. Голарктика, Пн. Ам. – Лік. (при гепатиті тощо). Д:2), 3, 8 (Сидоров, 1897, Фл. УРСР, т. 9). К. – 0. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993,), 5 (по р. Конка, Сидоров, 1897).

1505. V. borysthenica OstapkoВ . дніпровська (В. днепровская). Бр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. - PtrSt. Locus classics - степові схили ок. м. Кр. Рогу, б. Північна Червона, Кучер., 2004, ареал ще не з’ясований.

1506. V. chamaedrys L.– В. дібровна (В. дубравная). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євр., Середзем., М. Аз. – Лік. (при зубному болі, ОРЗ, тощо). По всій Д:2) та Зп:2): Фл. УРСР, т. 9, DSU! На правобережжі області. зрідка, Кучер., 2004.

1507. V. capsellicarpa Dubovik– В. грицикоплода (В. пастушко -сумкоплодная). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., Ks., He., MgT°., Ent., Bal. – StPtr. Сер. Причорномор'я, Перед. Аз. – Зп: 8 (с. Чапаєвка, Фл. УРСР, т. 9).

1508. V. dentata F.W. Schmidt (V. austriaca L. s. l.)– В. австрійська (В. зубявста) – В. австрийская (В. зубчатая ). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Серед., Сх. Євр., М. Аз. – Мед. Д:3), 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889, DSU, 1990! Бар., 2000), 14 (с. Червоний Кут, Сидоров, 1897). По степовому Правобережжю, звичайно (Кучер., 2004). Зп: 1, 4 (Бар., 2000).

1509. V. dillenii Crantz– В. Диленія (В. Дилления). Од.-Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євр., Серед. Аз. – По всій Д:2), напр., та Фл. УРСР, т. 9, Тар. та ін., 1988, DSU! та Зп: 3 (Кор., 1993!).

1510. V. griniana KlokovВ. Гриньова (В. Гринёва) Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent. Bal. – (Ptr.)SilSt. Пн. понтичний ендем. Дек. Д:1), 17 (с. Нікольське-на-Дніпрі, б. Тігінька, Кучер., 2004).

1511. V. hederifolia L.– В. плющолиста (В. плющелистная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilRu. Євраз.
(без тропічних регіонів). – По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, DSU! та ін.

1512. V. incana L.– В. сива (В. седая). Бр., ст/к., HKr., Og.-MsTr., Ks., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євраз. (помірна смуга). – Дек., мед., корм. Д: 3 (с. Андріївка), 5 (ок. с Булахівка, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889).

1513. V. longifolia L. – В. довголиста (В. длиннолистная). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., HgMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PalPr. Євраз. (без тропиків). – Лік. (при неврозах, тощо), мед., корм., дек. Д: 3, 5 (Присамар’я,Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889, ок. с. Обухівка, Тар., 1961! Бар., 2000), 13, 15 (Сидоров, 1897); По степовому Правобережжю, звичайно (Кучер., 2004). Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

β–р/акт.: 345,95 Бек (71,4% дає 40К), Присамар'я, 1975.

1514. + V. officinalis L.– В. лікарська (В. лекарственная). Бр., повз., пуч/к., вр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil. Євр., Середзем., Близ. Сх. – Лік., мед., їст. Д: 3 (Ак., 1889, с. Хащове, 1937, DSU,!), 8 (Днп., Гембицька, 1928!). К. – 0; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 1.

1515. V. opaca Fr. – В. тьм'яна (В. тусклая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ru. Атл., Серед. Євр. – Бур'ян (рудеральний). 3 (с. Андріївка, Тар., 1992!), 8 (Днп., біля парку ім. Шевченка, Тар., 2003!).

1516. V. persica Poir.– В. персидська (В. персидская). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilRu. (адв.). Євр., Середзем.– Лік. Д: 8 (на газонах, Тар., 1989!, на городах, Бар., 2000), 3, 9, 17 та Зп: 1, 4 (Бар., 2000).

1517. V. polita Fr. (V. didyma Ten.) – В. витончена (В. изящная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilRu. Євраз. – Бур'ян. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1979! 2000! Бар., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 4 (Бар., 2000).

1518. V. praecox All. – В. рання (В. ранняя). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. –RuSt. Євр., Середзем. – Д: 3 (Бар., 2000), 19 (ок. м. Орджонікідзе, Тар., 1998!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5 (Сидоров, 1897).

1519. V. prostrata L.– В. лежача (В. простертая). Бр., к/кщ., вмр., HKr., (Alk)MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Hal.)StPr. Євр., Середзем., Зах. Аз. – Дек. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Тар. и др., 1988); Зп: 17, 8 (Фл. УРСР, т. 9), DSU!

1520. V. sclerophylla Dubovik (V. austriaca L. s. l.). – В. жорстколиста (В. жестколистная). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., MsKs., MT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Сер. та сх. Євр. – Мед., дек. Д: По степовому Правобережжю, звичайно (Кучер., 2004).

1521. + V. scutellata L. – В. щиткова (В. щитковая). Бр., внр., HKr.,
Og.-MgTr., HgMs., MыT°., He., Ent., Bal. – PalPr. Євраз. (помірна смуга). – Лік. Д:2): 3, 5 (по Присамар'ю, Тар. и др., 1988, на р. Оріль, ок. с. Йосипівка, Тар., 1997!), 5 (біля с. Булахівка, Бар., Александрова. 2004!), 8 (Днп., Ак., 1889). К. – 2; Зп: 4 (с. Водяне, Фл. УРСР, т. 9). К. – 2.

1522. + V. serpyllifolia L.– В. чебрецелиста (В. тимьянолистная). Бр., ст/к., пагони іноді повзучі, внр., HKr., MgTr., HgMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr.Голарктика. – Д:2), 3 (ок. с. Вільне, 1938! DSU), 5, 8 (Ак., 1889, Сидоров, 1897), 3, 7 (Бар., 2000), 7 (Манюк, 1995). К. – 3.

1523. V. spicata L.– В. колосиста (В. колосистая). Бр., к/кщ., вмр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євр., Сиб., Серед. Аз. – Лік., корм., дек., перганос. По всій Д:2) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, Присамар’я, Тар. та ін., 1988, Сидоров, 1897, Бар., 2000, 23 (Кучер, 2004).

1524. V. spuria L.– В. несправжня (В. ложная). Бр., вмр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – StSil. Ц. Євраз. – Лік., дек. Д:2): 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 9). К. – 0.

1525. V. teucrium L.– В. широколиста (В. широколистная). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSil. Євр., Середзем., Зах. Аз. – Лік., корм., дек.По всьому регіону, часто: Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889, Бар., 2000, Ігрень, Тар., 2008!), 14, 13 (Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993)!

1526. V. triphyllos L. – В. трилиста (В. трехлистная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Сер. Євр., Середзем. – Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1971! Бар., 2000); Зп: 3, 5 (Сидоров, 1897), 1 (Бар., 2000).

1527. V. verna L. – В. весняна (В. весенняя). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – PrRu. Євр., Середзем., Ц. Аз. – По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Днп., Ігрень, Ак., 1889, Бар., 2000) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 9, Сидоров, 1897, DSU!

1528. V. viscosula Klokov – В. клейка (В. клейкая), Бр., HKr., MsTr., Ks., MgT°.,He., Ent., Bal. – Понтичний дез’юнктивний ендем. –Дек. Д61), 18 (с. Макорти, Кучер., 2004), 21 (с. Недайвода, Кр. Ріг, Кучер., 2004).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.014 с.)