ТОП 10:

Родина Ranunculaceae – Жовтецеві (Лютиковые) – 181247. (439) + Aconitum nemorosum M. Bieb. ex Rchb. – Аконіт дібровний (Аконит дубравный). Бр., бул/к., вмр., HKr., MgTr., Ms., MsT°., НеSc., Ent., Bal. –PrSil. Ендем Сх. Євр. – Лік., дек., отр. Д: 3 (Бельгард, 1938, ок. с. Капітанівка, ок. с. Андріївки, заплава р. Самари, Тар., 1982!, 1990!, Єрмаков, 1982!), 8 (Днп., Ак., 1889), 9 (Синельниково, Шмальгаузен), 13 (ок. с. Біленщина), 21 (м. Кр. Ріг, Кучер., 2001, 2004). К. – 2. та Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 5). К. – 2.

1248. + A. rogoviczii Wissjul. – A. Роговича (А. Роговича). Бр., бул/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSil. Євр. – Дек., отр., Д:1): 3 (окол. с. Андріївка, на схилі балки, знайдена лише одна особина, Таранець, 1994! (Кучер., 2001). К. – 1.

1249. (440). + Actea spicata L. – Воронець колосистий (Воронец колосистый). Бр., к/кщ., (з кауд.), вмр., HKr., MgTr., Ms., MsT°., Sc., Ent., Endz. – Sil. Голарктика – Лік., отр., крас. Д: 14 (ок. с. Бородавка, б. Мале Парне, Сідельник, 1938!). К. – 0.

1250. (441). + Adonis aestivalis L. – Горицвіт літній (Горицвет летний). Од. ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Bal. – Ru. Євр., Зах. Аз. – Лік., дек., отр., бур’ян. Д: 9 (Синельникове, Ак., 1889). К. – 1.; Зп: 3 (Кор., 1993). К. – 1.

1251. A. flammea Jacq. – Г. полум’яний (Г. пламенный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – StRu. Cеред., Пд., Сх. Євр., Кавк., М. Аз. – Лік. Зп: 19 (ок. м. Ногайськ. Фл. УРСР, т. 5).

1252. + A. vernalis L. – Г. весняний (Г. весенний). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal.(Myrm.). – St. Євр., Пд. Сиб. – Лік., дек., віт., отр. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Сидоров. 1897, ок. Ігрені, Тар., 2007, б. Яцев Яр., Тар., 1977!; Бар., 2000), 14 (Сидоров, 1897, Кучер., 2001); К. – 2. Зп: 3 (Кор., 1993), 10, 14 (Ян., 1912), 17 (Ак., 1889), 21, 22 (Кучер., 2001). К. – 2.

1253. + A. wolgensis Steven– Г. волзький (Г. волжский). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal.(Myrm.). – St. Ц. Євраз. – Лік., віт., дек., отр. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, ок. Іігрень, Тар., 2008!), 21 (Фл. УРСР, т. 5, Кучер., 2000); К. – 2. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 2.

1254. (442). + Anemone nemorosa L. – Анемона дібровна (Ветреница дубравная). Бр., д/кщ., пуч/к., вр., G., MsTr., Ms., MsT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil. Євр. – Мед., дек., отр. Д: 3 (ок. с. Вісилівка, Бекетов, 1886). К. – 0.

1255. + A. ranunculoides L. – А. жовтецева (В. лютичная). Бр., д/кщ., пуч/к., вр., Hel., MgTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil. Євр., Середзем., Кавк. – Лік., дек., отр. По всій Д:3): (Фл. УРСР, т. 5, Тар., 1966!, Алекс. и др., 1986, DSU!, на правобережжі, рідко, Кучер., 2004). К. – 3. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 3.

1256. + A. sylvestris L. – А. лісова (В. лесная). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – StSil. Євр., Ц. Аз. – Лік., дек., пирофоб. Д:3 (ок. с. Попасне, Тар., 1964!, 5 (Присамар’я., Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889), 12 (Подороженко, 1954! DSU), 13 (c. Зелений Яр), 21 (ок. м. Кривий Ріг), 22 (ок. с. Шестерня. Кучер., 2001, Кучер., 2004). К. – 2.

1257. (443). Batrachiumcircinatum (Sibth.) Spach B. foeniculaceum (Gilib.) V. Krecz. – Водяний жовтець закручений (В. ж. фенхелевидний) – Водный лютик фенхелевидный. Бр., пуч/к., вр., Hd.(hy), (Alk.)MsTr., Aqph.hy., MgT°., ScHe., Ent., Hdch. – Aq. Євр., Сиб., Сер. Аз. – По всій Д:3), напр. 3 (Алекс. и др., 1986), 5 (ок. с. Булахівка, Тар., 1989!), на правобережжі, зрідка, Кучер., 2004), 8, 9, 17 та Зп: 1, 4 (Бар., 2000).

1258. + B. rionii (Lagger.) Nym. – В. ж. Ріона (В. л. Риона). Бр., д/кщ., пуч/к., Hd.(hy), MsTr., Aqph.hy., MgT°., ScHe., Ent., Hdch. – Aq. Ц. Євраз. – Корм., дек. Д:1): 8 (ок. смт. Сухачівка, Тар., 1983!), 8 (ок. Дніпр.-Орільського заповідника), 16 (ок. с. Карноухівка, Бар., 2000), 17 (с. Бутовичивка по р. Сура, Кучер., 2004). К. – 2.

1259. B. trichophyllum (Chaix) Bosch (B. divaricatum (Schrank) Schur). – В. ж. волосолистий (В. л. волосолистный). Бр., д/кщ., пуч/к., вмр., Hd.(hy), MsTr., Aqph.hy., MsT°., ScHe., Ent., Hdch. – Aq. Євр., Пн. Аз., Пн. Ам. – Д:2), 3 (ок. с. Богате, р. Оріль, Тар., 1997!), 5 (ок. с. Булахівка, Дубина, Тар., 1993!); 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Сідельник, 1948, Бар., 2000!),; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1260. (444). + Caltha palustris L. – Калюжниця болотна (Калужница болотная). Бр., пуч/к., внр., Hel., MsTr., Hg, EuT°., He., Ent., Bal. – PrPal. Євраз., Пн. Ам. – Дек., лік., отр. По всій Д:2), K. – 3 та Зп:2): Фл. УРСР, т. 5, DSU!, Присамар’я, Алекс. и др., 1986, о. Хортиця, Кор., 1993 та ін. K. – 3.

1261. (445). Ceratocephalus testiculata (Krantz.) Besser – Ріп’яшок яйцевидний (Рогоглавник яйцевидный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Epz. – Ru. Ц. Євраз. – Лік., бур’ян. По всій Д:3); Зп:3). Фл. УРСР, т. 5, Сидоров, 1897, DSU!

1262. (446). + Clematis integrifolia L. – Ломоніс цілолистний (Ломонос цельнолистный). Бр., к/кщ., вмр., НKr., MgTr., KsMs, MgT°., He., Ent., Anch. – StPr. Ц. Євраз. – Дек., лік. Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, DSU!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889; Бар., 2000), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 21 (Фл. УРСР, т. 5, Кучер., 2001); К. – 3; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 2.

1263. C. orіentalis L.* – Л. східний (Л. восточный). Кущ (2–4м заввишки), плеткий, ст/к., внр., nPh., OgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Anch. – Ps. (адв.) Ц. Євраз. – Дек. Д: 8 (здичавіло в Днп., Тар., 1998! Зп: 14 (Фл. УРСР, т. 5).

1264. C. vitalba L.* – Л. виноградолистий (Л. виноградолистный). Кущ (2–3 м), плеткий, ст/к., внр., nPh., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Anch. – SilPtr. (Дичавіє). Серед. Євр., Середзем., Кавк. – Дек., лік., корм (для кіз). Д:2), Фл. УРСР, т. 5, DSU! 3, 8 (Днп., Тар., 1974, 1998!).

1265. (447). Consolida orientalis (J. Gay ex Gnen et Godr.) Schrodingtr* – Сокирки східні (Сокирки восточные). Од., ст/к., внр., Т., MgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – Cul. (Дичавіє). Серед., Сх. Євр., Середзем., Серед. Аз. – Бур’ян, дек., мед. Д: 8 (DNP!), 21 (ок. м. Інгулець, заказник Візирка, Тар., 2004!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (Дюкова, 1938! DSU).

1266. C. paniculata (Host) Schur – C. волотисті (С. метельчатые). Од., ст/к., внр., Т., MgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Пд., Сх. Євр., Середзем. – Бур’ян, дек., отр. По всій Д:2), Фл. УРСР, т. 5; 10 (ок. с. Дебальцеве, Тар., 1998!), DSU!, Зп: 3 (Кор., 1993), 14 (Кузм., 1974, Коломийчук, 2000).

1267. C. regalis S.F. Gray – С. польові (С. полевые). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – Ru. Євр. Зах. Сиб. (адв. Пн. Ам.). – Лік., дек., отр., бур’ян. По всій Д:4) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 5, DSU!

β-р/акт.: 305,62 Бк, Кн.: 0,96 (Присамар'я , СГ чорнозем, 1975).

1268. (448). + Delphinium cuneatum Steven ex DС. – Дельфіній клиновидна (Живoкость клиновидная). Бр., к/кщ., вмр., HKr., OgTr., Ms, MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Ендем Пд.-cх. Євр. – Дек., отр. Д: 3 (байрачні ліси, Бельгард, 1938, піщана тераса р. Самари, ок. с. Андріївка, Тар., 1981, 1988!), 8 (Дніпр.-Орільський заповідник, Манюк, 1995!), 13 (с. Біленщина, Кучер., 2004). DSU! К. – 3.

1269. (449). + Ficaria calthaefolia Rchb. – Пшінка калюжницелиста (Чистяк калужницелистный). Бр., бул/к., вмр., G., MgTr., KsMs, MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSil. Сер., Пд.-cх. Євр. – Дек., отр. Зп: 3 (Кор., 1993). К. – 4.

1270. F. stepporum P. Smirn. – П. степова (Ч. степной). Бр., бул/к., вмр., Hel., MgTr., KsMs, MsT°., ScHe., Ent., Bal. – StSil. Пд. понтичний вид. – Дек., отр. (під час цвітіння).Д:2), По степовому Правобережжю спорадично (Кучер., 2004). Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1271. F. verna Huds. aggr. – П. весняна (Ч. весенний). Бр., бул/к., вмр., Viv., G., MgTr., Ms, MsT°., HeSc., Ent., Viv., Bal. – Sil. Євр., Ц. Аз. – Дек., отр. (під час цвітіння), їст. (бульби та листя після цвітіння рослин), віт. Д:3): Фл. УРСР, DSU та ін. джерела. Зп:3 (Сидоров, 1897; Кор., 1993), 4, 5 (DSU!).

1272. (450). Myosurus minimus L. – Мишачий хвіст малий (Мышехвостник малый). Од., пуч/к., внр., Т., Ms.-AlkTr., Ms., EuT°., He., Ent.(Ah.). Bal. – RuPr. Євраз., Пн. Ам., Пн. Афр., Австралія. – Бур’ян. По всій Д:2) та Зп:2): напр., Фл. УРСР, т. 5, DSU, Кор., 1993 та ін.

1273. (451). Nigella arvensis L. – Чорнушка польова (Чернушка полевая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Ц. Євраз., Пн. Афр. – Мед., дек., бур’ян. Д:3), 3, 5 (Присамар’я, Акімова, 1959!, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889; Тар., 1999! Бар., 2000), 21 (Кучер., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974), 17 (Фл. УРСР, т. 5).

1274. (452). + + Pulsatilla grandis Wender – Сон великий (Прострел большой). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., KsMs, MsT°., He., Ent., Anch. – PrSil. Сер., Пд.-сх. Євр. – Дек., лік. Д: 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889, Пестун, 1946! DSU!). К. – 2. Черв. кн. Укр. К.– II.

1275. + P. patens (L.) Mill. (P. latifolia Rupr.). – С. широколистий (П. широколистный). Бр., ст/к., вмн., HKr., ОgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Anch. – SilPr. Пд.-сх. Євр. – Дек., лік., отр. Д: 3 (Клеопов, 1934), 8 (Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897). K. – 0. Зп:1),10 (зак. Кам’яні могили).

1276. + + P. pratensis (L.)Mill. (P. nigricans Stork.) – С. чорніючий (П. чернеющий). Бр.,ст/к., внр., HKr., Оg.-MsTr., KsMs, MsT°., ScHe., Ent.(p.g.), Anch. – SilPr. Сер., Пд.-сх. Євр. – Дек., лік. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986) 8 (Ак., 1889, Гембицкая, 1918! Тар., 1970!, 1983, 2007!; Бар., 2000), 17 (Тар., 1997!), 21 (Кучер., 2000), К.– 3. Зп: 3 (Кор., 1993), 10 (Фл. УРСР, т. 5), 6, 8, 11, 13, 14, 17 (Шелегеда, 2001). К.– 3. Черв. кн. Укр., К.– ІІ.

1277. (453). Ranunculus acris L. – Жовтець їдкий (Лютик едкий). Бр., пуч/к., внр., HKr., MsTr., HgMs, MgT°., He., Ent., Bal.(Hdch.). – Pr. Ц. Євраз. – Лік., отр., бур’ян. Д:2), 3 (с. Богате, Тар., 1996!), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1990!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 14 (с. Мишурін Ріг, Сидоров, 1897); Зп: 3 (Запоріжжя, Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 5).

1278. + R. auricomus L. – Ж. золотистий (Л. золотистый). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MsTr., Ms, MgT°., ScHe., Ent., Bal.(Hdch.). – SilPr. Євр., Сиб., Кавк. – Дек., мед., їст., корм (в сіні). Д: 5 (Сидоров, 1895, ок. с. Кочережки, Тар., 1985!), 8 (Дніпр.-Орільський заповідник, Манюк, 1996!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 14 (Сидоров, 1897). К. – 3.

1279. + R. cassubicus L. – Ж. кашубський (Л. кашубский). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Ц. Євраз. – Дек., мед. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889). К.– 0.

1280. R. flammula L. – Ж. вогнистий (Л. жгучий). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MsTr., HgMs, MsT°., He., Ent., Bal.(Hdch.). – Pr. Євр., Зах. Сиб. – Лік., бактерицид., отр. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар., 1974!), К. – 3. Зп: 3 (Бекетов, 1886, Запоріжжя, Сидоров, 1897).

1281. R. illiricus L. – Ж. ілірійський (Л. илирийский). Бр., бул/к., внр., G., Og.-MsTr., KsMs, MsT°., ScHe., Ent., Bal. – StPr(Ps). Євр. – Дек., пергоніс, лік. По всій Д:3), Сидоров, 1897, DSU! Зп: 3, 14, 19 (Фл. УРСР, т. 5).

1282. + R. lingua L. – Ж. язиколистий (Л. языколистный). Бр., д/кщ., пуч/к., Hel., MsTr., MsHg, MgT°., ScHe., Ent., Bal. (Hdch.). – PrPal. Євр., Ц. Аз., Кавк. – Лік., корм. (для бобрів), дек. Д: 3 (Ак., 1889, Сідельник, 1937!), 5 (Сидоров, 1897, DSU, 1977!, Тар., 1978), 8 (ок. Днп., Ак., 1889). К. – 3. Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 5). К. – 3.

1283. R. oxyspermum Willd. – Ж. гостронасінний (Л. остроплодный). Бр., бул/к., вмр., HKr., MsTr., Ks, MgT°., He., Ent., Bal. – StPtr. Сх. Євр., Кавк., Сер. Аз. – Пергоніс., дек. Д: 3, 5 (Алекс. и др., 1986); К. – 4. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5 (лів. берег р. Конки, Сидоров, 1897), 14, 17, 19 (Фл. УРСР, т. 5).

1284. R. pedatus Waldst. et Kit. – Ж. стоповидний (Л. стоповидный). Бр., бул/к., вмр., G., MgTr., Ms, MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Ц. Євраз. – Корм. (для оленів). Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 5 (о. с. Булахівка, Тар., 1990!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1985!), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 23 (по р. Кам`янка, Кучер., 2004); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1285. R. polyanthemos L. – Ж. багатоквітковий (Л. многоцветковый). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., Og.-MgTr., KsMs, MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Євр., Зах. Аз. – Дек., бактерицид, лік., корм. (для оленів), пірофоб. По всій Д:4) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 5, DSU!

1286. + R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. – Ж. багатолистий (Л. многолистный). Бр., д/кщ., вр., Hel.-Hd.(hy), MsTr., Aqph.pl., MgT°., ScHe., Ent., Hdch. – Aq(Pal.). Ц. Євраз. – Д:2): 3 (Ак., 1889, R. p. f. terrestris,ок. с. Богате, Тар., 1997!), 5 (ок. с. Кочережки, Тар., 1986!), 8 (ок. ж/м. Ігрень, Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 5). К.– 4. Зп:1), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К.– 2.

1287. R. polyrhizos Stphan ex Willd. – Ж. багатокореневий (Л. многокорневой). Бр., внр., HKr., AlkTr., MsKs, MgT°., He., Ent., Bal. – HalSt. Ц. Євраз. – Дек., мед. Д: 12 (ок. с. Вел.-Михайлівки, Бекетов, 1886).

1288. R. repens L. – Ж. повзучий (Л. ползучий). Бр., повз., пуч/к., вр., HKr., MsTr., Ms, MgT°., ScHe., Ent., Bal.(Hdch.). – RuPr. Євраз., Пн. Ам. – Лік., їст., отр., бактерицид. По всій Д:4) та на півночі Зп:3): Фл. УРСР, т. 5, Опред..., 1987, DSU!

1289. + R. sardous Crantz (R. pseudobulbosus Schur). – Ж. несправ -жньобульбистий (Л. ложноклубневой). Бр., пуч/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – RuPr. Ц. Євраз., Пн. Афр. – Дек. Д: 8 (Днп., Бот саду ДНУ, Тар., 1978!, 2000!). K. – 4.

1290. R. sceleratus L. – Ж. отруйний (Л. ядовитый). Од., пуч/к., внр., Т., MsTr., MsHg., MsT°., ScHe., Ent., Hdch. – PrPal. Євраз. (помірна смуга). – Отр., лік. По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 5, Сидоров, 1897. DSU!

1291. R. scyticus Klokow (~ R. illyricus L.). – Ж. скіфський (Л. скифский). Бр., бул/к., внр., G., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – PrSt.Пд.-сх. Євр., Кавк. – Дек., лік. Д:2), 3 (с. Вільне, пр. берег Самари, Сідельник, 1937!, с. Андріївка, Баранова, 1969!), 5 (ок. с. Кочережки, Тар., 1963, 1981!), 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 2001! ). DSU.

1292. (454). Thalictrum aquilegifolium L. – Рутвиця орликолиста (Василистник водосборолистный). Бр., к/кщ., пуч/к., вмр., HKr., MgTr., KsMs, MsT°., ScHe., Anph., Bal. – PrSil. Серед. та Сх. Євр. - Дек. Д: 14 (балка Демурено, Ак., 1894!).

1293. Th. flavum L. – Рутвиця жовта (Василистник желтый). Бр., к/кщ., вмр., Hel., MsTr., MsHg., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – PrPal. Євр., Ц. Аз. – Лік., корм., фарб., дек., отр. Д: 7 (ок. с. Обухівка, берег р. Оріль (канала), Тар., 1985!), 8 (Ак., 1894! Бар., 2000); 12 (Покровські плавні, Бельгард, 1937), 19 (с. Мор’янівка, Кучер., 2004) Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 1, 4 (Бар., 2000).

1294. Th. flexuosum Bernh. (~Th. minus L.). – Р. звивиста (В. извилистый). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – SilSt. Євраз., по Україні спорадично. – Д: 8 (Ботсад ДНУ, дендропарк, Тар., 2000!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1295. Th. foetidum L. – Р. смердюча (В. вонючий). Бр., HKr., MsTr.(Ca), Ks., MsT°., He., Anph., Bal. – Ptr.(Ca), Сер. Євр., Пн. частина Аз., Середзем.(західне). – Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1296. + Th. lucidum L. – Р. блискуча (В. блестящий). Бр., к/кщ., вмр., Hel., MsTr., MsHg., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – PalPr. Євр.-причорноморський ендем. – Дек., бактерицид., крас. Д: 3 (ок. с. Андріївка, Тар., 1983, Алекс. и др., 1986), 8, (Ак., 1889, 1894, Опред..., 1987), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), К. – 3.

1297. Th. minus L. – Р. мала (В. малый). Бр., повз., к/кщ., вмр., HKr., Og.-MsTr., KsMs, MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilSt(Ps.). Євраз. (помірна та холодна смуга), Пн. Ам. – Лік., корм., бактерицид. По всій Д:3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 5, DSU! та ін.

1298. Th. simplex L. – Р. проста (В. простой). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ms, MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євраз. (помірна смуга). – Лік., корм. Д: 8 (ок. Днп., Еліашевич, 1928! Бар., 2000), 21 (Кучер., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.01 с.)