ТОП 10:

Родина Poaceae (Gramineae) – Злакові (Злаки) – 751806. (587). Aegilops cylindrica Нost– Егілопс циліндричний (Эгилопс цилиндрический). Од., мич/к. (Усі злаки, як відомо, мають мичкувату кореневу систему тому це кожний раз не указується), внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – (Ru.)PsPtr.Передня таСер. Аз. – Д: 3 (с. Андріївка, Тар., 1973! Алекс. и др., 1986), 8 (Тар., 1988!); Зп: 4 (Прок., 1977), 14, 19 (біля Бердянська, Приморська. DSU! Прок., 1977).

1807. + (588). Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. – Прибережниця берегова (Прибрежница береговая). Бр., повз., мич/к., вр., HKr., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anph., Bal. – Hal. Пд.-cх. Євр., Кавк., Іран. – Корм. Д:2), 3 (ок. с. Орловщина, Еліашевич, 1928! Присамар’я, Алекс. и др., 1986; Прок., 1977), 5 (ок. с. Булахівка, Тар., 1976! 1999! 2001!). K.–3, Зп: 4, 17, 19 (Сидоров, 1897, Фл. УРСР, т. 2, Прок., 1977).

1808. (589). + # Agropyron dasyanthum Ledeb. – Житняк пухнатоквітковий (Житняк пушистоцветковый). Бр., д/кщ., вр., G., OgTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – RuPs. Ендем Нижн. та Серед. Дніпрa. – Отр. Д:3 (с. Андріївка, DSU!), 7 (Чегорка та ін., 1998), 8 (Aк. 1889, Фл. УРСР, т. 2, Дніпр.-Орільськ. заповідника, Бар., 2000), 16 (ок. Дніпродзержинська, Клоков!); К. – 3; Зп: 14, 11 (Фл. УРСР, т. 2, Прок., 1977), 14 (бердянська коса, Кузм., 1974.). К. – 3. Світ. Черв. список. К.- R.

1809. + А. desertorum (Fisch. еx Link) Schult. et Schult. f. – Ж. пустельний (Ж. пустынный). Бр., пух/дер., пуч/к., вмр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – PtrSt. Ц. Євраз. – Корм. Зп:3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 4.

1810. А. lavrenkoanum Prokud.– Ж. Лавренка (Ж. Лавренко). Бр., пух/дер.-к/кщ., вмр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – Ps. Пд.-сх. Євр. – Корм. Д:3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Тар, 1973! 1999! Бар., 2000); Зп: 1, 4 (Прок., 1977), 3, 17 (Фл., УРСР, т. 2), 14 (Кузм., 1974).

1811. А. pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv. – Ж. гребінчастий (Ж. гребенчатый). Бр., пух/дер., вмр., HKr., MsTs., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – St. Ц. Євраз. – Корм. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Бекетов, 1886, Тар., 1983!, Бар., 2000), 19 (Тар., 1997!) та Зп: 3 (Бекетов, 1886), 5 (по р. Конка, Сидоров, 1897) та ін.

1812. (590). Agrostis canina L. – Мітлиця собача (Полевица собачья). Бр., к/кщ., вмр., HKr., OgTr., HgMs., MsT°., ScHe., Anph., Bal.(Anch.). – PrPs. Євр., Пн. Аз. – Корм., газонна. Д: 2 (по р. Оріль. DSU!); 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 7 (Дніпр.-Орільськ. заповідника, Бар., 2000), 8 (ок. Днп., Ак., 1889); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1813. А. capillaris L. (A. tenuis Sibth.) – М. тонка (П. тонкая). Бр., к/кщ, мич/к.*, вмр., HKr., OgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr, (субдомінант). Евр., Зах. Аз., Сх. Сиб, (адв. у Пн. Ам.) – Корм. Д:1): 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1991! Бар., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1814. А. gigantea Roth– М. велетенська (П. гигантская). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євраз. (помірна смуга), Пн. Афр. (у культурі в Ам., Австралії., Н. Зеландії). – Корм. Д: (2): 3 (ок. с. Андріївка, Тар., 1969!, Алекс. и др., 1986, Прок., 1977), 8 (ок. Днп., Тар., 1969!, Бар., 2000), 19 (Прок., 1977); Зп:2): 3 (Кор., 1993), 3, 11 (Прок., 1977).

1815. А. maeotica Klokov– М. азовська (М. азовская), Бр., щ/дер., вмр., HKr., Alk.-OgTr., KsMs., MsT°., He., Anph., Bal. – HalPs Пд. понтичний ендем. – Корм. Д:1): 19 (Прок., 1977); Зп:2): 5 (Прок., 1977), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974), 16, 18 (Фл. УРСР, т. 2)..

1816. А. sabulicola Klokov– М. піскова (П. песчаная). Бр., д/кщ., вр., HKr., OgTr., Ms., MsT°., He., Anph., Bal. – PrPs.Пд. ендем Укр. – Корм. Д:1): 9 (Прок., 1977)., Зп:2): 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (Прок., 1977).

1817. А. stolonifera L. – М. повзуча (П. побегоносная). Бр., повз., мич/к., HKr., Og.-MsTr., MsHg., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – PrPal. (Кондомінант). Евраз. (без тропіків), Пн. Афр. (в Ам. адв.). – Корм. по всій Д:4):, напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Бар., 2000 та ін.); 19 та Зп:2): 4 (Прок., 1977), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1818. А. vinealis Schreb. – М. виноградникова (П. виноградниковая). Бр., к/кщ., вмр., HKr., OgTr., Ms., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – (St.)SilPs, (кондомінант.). Евр., Пд. Сиб., Казах. – Корм. Д:2): 3, 5 (Алекс. и др., 1986., Прок., 1977), 3, 8, 9, 17 (Бар., 2000); Зп: 1, 4, 7 (Прок., 1977).

1819. (591). Аlopecurus aequalis Sobol. – Китник рівний (Лисохвост равный). Од., пуч/к., вмр., T., OgTr., HgMs., MgT°., He., Anph., Bal. – PalPr. Евраз. (без тропиків), Середзем., Пн. Ам. – Корм. Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 14 (Прок., 1977), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1984!), 7, 8, 9, 17 (Бар., 2000.), Зп: 5 (Фл. УРСР, т. 2).

1820. А. arundinaceus Poir. – К. тростиновий (Л. тростниковый). Бр., д/кщ., вр., G., Alk.-MgTr., Ms., MgT°., He., Anph., Bal. – (Hal.)Pr. (Кондомінант). Евраз., Пн. Афр. – Корм. По всьому регіону, звичайно. Д:3), наприклад, 3, 5 (Алекс. и др., 1986, с. Булахівка, Тар., 1982), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Бар., 2000), 13, 14 та Зп:2): 3 (Сидоров, 1897), 1 (по р. Вільнянка), 4 (Бар., 2000).

1821. + А. geniculatus L. – К. колінчастий (Л. коленчатый). Од., мич/к., внр.,Т., OgTr., HgMs., MgT°., He., Anph., Bal. – PalPr. Євраз. (без Далекого Сх. та Пн. Сиб.). – Корм. Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Сидоров, 1897, Алекс. и др.,1986), 8 (Сидоров, 1897). К. – 4; Зп: 3 (Гроссгейм!, Кор., 1993), К. – 4.

1822. A. pratensis L. – К. лучний (Л. луговой). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., He., Anph., Bal. – Pr. (Домінант). Євраз. (позатропічна). – Корм. По всій Д:3), напр., 3 (Прок., 1977), 3 (ок. Новомосковська, Бар., 2000), 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1988!, Бар., 2000 ) та ін. Зп: 1, 4, 7 (Прок., 1977) та ін.

1823. (592). + Anisantha sterilis (L.) Nevski– Анізанта неплідна (Анизанта бесплодная). Од., мич/к., внр.,Т., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. (Epz.). – (Ru.)PrSt. Ц. Євраз., Пн. Афр.(адв. у Пн. Ам.). – Д: 3 (ок. с. Андріївка, Тар., 1981!); К. – 4, Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (ок. Мелітополя, 2002! DSU). К. – 4.

1824. A. tectorum (L.) Nevski– А. покрівельна (А. кровельная). Од., пуч/к., внр., Т., Og.-MgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Epz. – Ru. Євр., Зах. Аз., Пн. Афр. (адв. у Пн. Ам.). – Бур'ян. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889, Тар., 1969! та ін.); Зп:4): 3 (Кор., 1993, Прок., 1977).

1825. (593). + Anthoxantum odoratum L. – Пахуча трава (Душистый колосок обыкновенный). Бр., пух/дер., внр., HKr., OgTr., Ms., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Голарктика (північні регіони), в Австралії – Адв., – Корм., лік. Д:1), 3, 8 (Ак., 1889), 18 (с. Милорадівка, Фл. УРСР, т. 2). К. – 0.

1826. (594). Apera maritima Klokov – Метлюг морський (Метлица морская). Од., пух/дер., внр., T., Og.-AlkTr., KsMs., MsT°., He., Anph., H/anch. –Lit.–PsHal. Пд.-сх. Євр. (береги Азовського та Чорного морів). Зп: 19 (Коломийчук, 2000).

1827. A. spica-venti (L.) P.Beauv. – M. звичайний (М. обыкновенная). Од., пух/дер., внр.,Т., OgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Anph., H/anch. – (Sil.)PrPs. Євр., Сиб., Далек. Сх. (адв. у Пн. Ам.). – Корм. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Прок., 1977, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1961!, Бар., 2000) та ін.; Зп:3): 4, 7 (Прок., 1977). та ін.

1828. (595). + Arrenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. – Райграс високий (Райграс высокий ). Бр., пух/дер., внр., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євр., Середзем.– Корм. Д:1): 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1982!, 1991), 8 (здичавіло у Днп., вул. Казакова, Тар., 1997!, DSU!), 21 (б. Приворотна, Кучер., 2001). K. – 2.

1829. (596). Avena fatua L. – Овес звичайний (Овес пустой). Од., пуч/к., внр,.T., MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ru. Євраз. (Адв. в Ам.). – Бур.. Д:2): 3 (ок. с. Вільне, Тар., 1997!), 5 (Алекс. и др., 1986), 3, 7, 8, 9, 17 (Бар., 2000), по степовому Правобережжю, зрідка (Кучер., 2004), 5, 8, 13 та Зп:1, 4 (Сидоров, 1897, Прок., 1977) та ін.

1830. А. persica Steud. (A. ludoviciana Durieu) – O. Людовіків (О. Людовика). Од., мич/к., внр., T., MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ru. Пд.-сх. Євр., Середзем., Сер. Аз. – Бур.. Д:1), 19 (Фл. УРСР, т. 2), 23 (гирло р. Базавлук, Прок., 1977).

1831. (597). Beckmania eruciformis (L.) Host– Бекманія звичайна (Бекмания обыкновенная). Бр., д/кщ., мич/к., вр., HKr., Alk.-MsTr., HgMs., MgT°.,ScHe., Anph., Bal. – PalPr. (Домінант). Ц. Євраз. – Корм. По всій Д:3):, напр., 3, 5 (Алекс. и др., 1986, Тар., 1991!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1999!, Бар., 2000); по степовому Правобережжю, спорадично. Кучер., 2004, Зп:3), 3 (по р. Конка, Сидоров, 1897, о. Хортиця, Кор., 1993), 11 (Прок., 1977) та ін.

1832. (598). Botryochloa ichaemum (L.) Keng– Бородач звичайний (Бородач обыкновенный). Бр., пух/дер., к/кщ., мич/к., вмр., HKr., OgTr.(Са), MsKs., MgT°., He., Anph., Anch. – (Ptr.)PsSt. (Домінант). Ц. Євраз., Середзем. – Корм., техн. Д:3): 3, 5 (Фл. УРСР, т. 3, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Тар., 1992!, Бар., 2000 та ін.), 21 (ок. Карачунівське вод-сх., Тар., 1996!) та інші джерела. Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 2), 3, 7, 19 (Прок., 1977) та ін.

1833. (599). Brachipodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. – Куцоніжка лісова (Коротконожка лесная). Бр., пух/дер., вмр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., Sc., Anph., Bal. – Sil. Євраз., Пн. Афр., – Корм. Д:2): 2 (с. Котовка, Ак., 1889), 3 (Фл. УРСР, т. 3, с. Андріївка, Тар., 1968!, Прок., 1977, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 9 (м. Синельнікове, Шмальг., 1897), 13, 17 (Кучер., 2004), Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1834. (600). + Briza media L. – Трясунка середня (Трясунка средняя). Бр., д/кщ., мич/к., вр., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євр. (помірна смуга), Кавк., М. Аз. – Корм., декор. Д: 3 (Прок., 1977), 5 (с. Вербки, 1938! DSU), 8 (Днп., Ак., 1889). К. – 1.

1835. (601). + Bromopsis benekenii (Lange.) Holub– Cтоколос Бенекена (Кострец Бенекена). Бр., пух/дер., к/кщ., мич/к., вмр., HKr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Sil. Ц. Євраз. (без Зах. Сиб.). – Корм. Зп: 19 (ок. м. Приморська, 1927!, один зразок в DSU!). K. – 1.

1836. + В. erecta (Huds.) Fourr. – C. прямий (К. прямой ). Бр., к/кщ., мич/к., вмр., HKr., MsTr., MsKs., MsT°., He., Bal. – StRu. Зах. Євр. – Корм. Д:0), 8 (лівобережжя р. Самари, Гроссгейм, 1886!), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897). К. – 4. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 4.

1837. B. inermis (Leyss.) Holub– С. безостий (К. безостый). Бр., д/кщ., мич/к., вр., G., Og.-MgTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. – PrSt. Євр., Ц. Аз. (адв. у Пн. Ам.). – Корм., фітомел. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Алекс. и др., 1986, Фл. УРСР, т. 3), 8 (ок. Днп., Ак., 1889) та ін. Зп:3): 1, 4, 11 (Прок., 1977) та ін.

1838. B. riparia (Rehmer) Holub – С. прибережний (К. береговой). Бр., пух/дер., мич/к., вмр., G., MgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – PrSt.Євр., М. Аз. – Корм. По всій Д:2). Наприклад, 7 (Прок., 1977), 3, 5 (Алекс. и др., 1986), 8, 9 (Бар., 2000), 21 (Кучер., 2000) та ін.; Зп: 3 (Кор., 1993), 5, 7 (Прок., 1977) та ін.

1839. B. taurica Sljussar. – С. кримський (К. крымский). Бр., щ/дер., внр., HKr., MsTr.(Ca), Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – St. (Ассектатор). Кримський ендем. – Зп: 16 (с. Володимирівка, біля Сиваша, Фл. УРСР, т. 3).

1840. (602). Bromus arvensis L. – Бромус польовий (Костер полевой). Од.-Дв., пуч/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ru., Адв., Євр., Зах. Аз. (адв. в Афр.). – Бур'ян. Д: 1 (ок. с. Курилівка, Чернуський, 1969!), 3 (с. Хащове, DSU!), 5 (Сидоров, 1897), 8 (Днп., Гроссгейм, 1912!, DSU), 13 (с. Комисарівка, 1959, DSU!), по степовому Правобережжю, зрідка. Кучер, 2004, Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5 (Прок., 1977).

1841. B. commutatus Schrad. – Б. мінливий (К. переменчивый). Од., мич/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. –Ru. Євр., Кавк.. Пн. Афр. – Бур'ян, корм. Д: 2 (с. Котівка,, 1938! DSU), 5 (хут. Іванівка! DSU), 8 (Ак., Сидоров, 1897, Гроссгейм, 1913, Фл. УРСР, т. 3), 13 (ст. Зелена, DSU, 1905!), Зп: 3 (о. Хортиця, Ак., 1889! DSU).

1842. В. japоnicus Thumb. – Б. японський (К. японский). Од., пуч/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – StRu. Ц. Євраз. (адв. в Китаї, Яп., Ам.). – Корм., бур'ян. Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Прок., 1977), 17 (Прок., 1977); Зп: 17 (м. Мелітополь, Фл. УРСР, т. 3), 14, 19 (Прок., 1977).

– Відомий гібрид: B. japonicus x B. squarrosus L. – Т., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – StRu. Пд.-cх.Укр. – Корм. Зп: 17 (Фл. УРСР, т. 3).

1843. В. hordeaceus L. (B. mollis L.) – Б. м'який (К. мягкий). Од.-Дв., мич/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. –Ru. (Інгредієнт). Євр., Пн. Аз., Яп., Близ. Сх., Середзем. (адв. в Ам., Австрал.). – Бур. Д: 3 (Прок., 1977, с. Андріївка, Тар., 1983!, с. Ів.-Михайлівка, Алекс. и др., 1986, ок. Новомосковська, Бар., 2000), 5, 14 (Сидоров, 1897), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1984!, Бар., 2000), 17 (Бар., 2000); Зп: 16 (Прок., 1977).

1844. В. secalinus L.– Б. житній (К. ржаной). Од.-Дв., мич/к., внр., Т., HKr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Ru. Ц. Євраз., Далек. Сх., Середзем. (адв. у Пн. Ам.). Д:0): 8 (ок. Днп., Ак., 1889).

1845. B. squarrosus L. – Б. розчепірений (К. растопыренный). Од.-Дв., мич/к., внр., Т., HKr., Og.-MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – StRu. Ц. Євраз. – Корм., бур'ян. По всій Д:5) та Зп:5): Фл. УРСР, т. 3, Прок., 1977 та ін.

1846. (603). Calamagrostis canescens (Weber) Roth– Куничник сіруватий (Вейник седеющий). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., MsHg., MgT°., ScHe., Anph., Anch. – SilPal. (Домінант). Ц. Євраз. – Корм. Д:2): 3 (cел. Знаменівка), 5 (Присамар’я, Фл. УРСР, т. 3, Алекс. и др., 1986, Тар., Кочер. ліс-во, Тар., 1970!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Бар., 2000), по степовому Правобережжю, рідко, Кучер., 2004; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 7 (Прок., 1977).

1847. C. epigeios (L.) Roth– К. наземний (В. наземный). Бр., д/кщ., вр., G., Og.-MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anph., Anch. – (Sil.)PrPs. (Домінант). Євраз. (адв. у Пн. Ам.). – Корм. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 1, 13 (Прок., 1977), 21 (Кучер., 2001) та ін., Зп:4): 4, 7, 11 (Прок., 1977), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993) та інші джерела.

b-р/акт.: 385,54 Бк (65,02% дає 40К), Кн.: 3,69, (Д: 3 – Присамар'я, 1975!).

1848. (604). + Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. – Катаброза водяна (Поручейница водная). Бр., повзучий, мич/к., вр., Hel., MsTr., Hg, MgT°., He., Anph., Bal. – PrPal. Євр., Зах. Аз., Пн. Ам. – Корм. Д: 2 (Бельгард, 1938!, DSU), 3, 5 (зокрема, м. Павлоград, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889), по степовому Правобережжю, зрідка, кучер, 2004, К. – 4; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5 (по р. Конка, Сидоров, 1897). К. – 4.

1849. (605). Cenchrus longispinus (Hack) Fernala (C. pauciflora Benth.) – Ценхрус малоквітковий (Ценхрус малоцветковый). Од., мич/к., внр., Т., ОgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Epz. – PsRu. (Адв.) Походить з Пд. та Пн. Ам. – Карантинний бур'ян. Д: 3 (с. Гвардійське, Тар., 1983!), 8 (вперше у м. Днп., знайдений біля заводу Вторчермет, Тар., 1969!, біля Інститута фізкультури, на житл. масиві "Перемога", Тар., 1979, 1986!, Бар., 2001); Зп: 14 (Прок., 1977).

1850. (606). + Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – Золотобородник цикадовий (Золотобородник цикадовый). Бр., щ/дер., внр., мич/к., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – St. Пд. Сх. Євр., Середзем., Іран. – Зп: 14 (ок. м. Бердянська, Фл. УРСР, т. 3, Прок., 1977). К. – 1.

1851. (607). Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng.(разом з C. maeotica Klokov et Zoz) – Зміївка болгарська (Змеевка болгарская). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – StPtr. (Субдомінант). Пд. Сер. та Сх. Євр., Кавк., М. Аз. – Корм. Д: 3 (ок. с. Андріївка, Тар., 1982! Алекс. и др., 1986), 8 (гирло Мокрої Сури, Прок., 1977), 12 (Вел.-Михайлівка, Еліашевич, 19227), 21 (хут. Богданівка, Фл. УРСР, т. 3, Кучер., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, ), 4 (с. Біленьке), 14 (м. Бердянськ), 17 (Фл. УРСР, т. 3, Прок., 1977).

1852. C. serotina (Link.) Keng– Зміївка пізня (Змеевка поздняя). Бр., щ/дер., к/кщ., вмр., мич/к., HKr., OgMsTr., Ks., He., MgT°., Anph.(Ah.), Bal. – PtrSt.. Пн. Середзем., Крим, Кавк., М. та Сер., Аз. – Корм., фітомеліор., цікавий для науки. Д:1), 21 (ок. м. Інгулець, у заказнику „Візірка”, Тар., 2007!).

1853. С. squarrosa (Trin.) Keng– З. розчепірена (З. растопыренная). Бр., щ/дер., внр., HKr., OgTr., Ks., MsT°., He., Anph.(Ah.), Bal. – StPs. Пд.-сх. Євр., Аз. (помірна смуга). – Корм. Д: 8 (Днп., Опред..., 1987, c. Волоське (Фл.УРСР, т. 3); Зп: 3 (Ак., Гроссгейм, DSU!), 4 (с. Біленьке, Фл. УРСР, т. 3).

1854. + (608). Crypsis aculeata (L.) Aiton– Скритниця колюча (Скрытница колючая). Од., пух/дер., внр., Т., Og.-AlkTr., HgMs., MgT°., He., Anph., Bar. – HalPalPr. Ц. Євраз., Китай, Афр. – Корм. Д: 2 (с. Котовка, Тар., 1996!), 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 6 (ок. смт. Петропавлівка, Тар., 1998!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 17 (Прок., 1977), 21 (Кучер., 2001) та ін.К. – 4; Зп: 1, 7, 14, 17 (Прок., 1977). K. – 4.

1855. С. alopecuroides (Piller. et Mitterp) Schrad. – С. китниковидна (С. лисохвостовидная). Од., мич/к., внр., Т., (Alk.)MsTr., HgMs., MgT°., He., Anph., Bal. – HalPs. Ц. Євраз. – Корм. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Гроссгейм, ), 10 (смт. Васильківка), 18, 19 (Фл. УРСР, т. 3). К. – 4; Зп: 3, 4, 7, 11 (Прок., 1977).

1856. С. schoenoides (L.) Lam. – С. схенусовидна (С. камышевидная). Од., пуч/к., внр., Т., Alk.-OgTr., Ms., MgT°., He., Anph., Bal. – HalPsPr. Ц. Євраз. – Корм. Д: 3 (Прок., 1977, ст. Вільне, Тар., 1992!), 7 (ок. с. Курилівка, Гореліков, 1947!, визначив Тар., 2002), 8 (ок. Днп., скелі, Ак., 1889, Прок., 1977, Тар., 1973!), 19 (Прок., 1977). К. – 4; Зп: 3 (Кор., 1993), 5, 7, 11, 18 (Прок., 1977), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

1857. (609). Cynodon dactylon (L.) Pers. – Свинорий пальчастий (Свинорой пальчатый). Бр., д/кщ., повз., вр., Alk.-MsTr., KsMs., MgT°., He., Anch., Bal. – HalPr. (Адв.). Тропічні, субтропічні помірні регіони Земної кулі. – Корм., газонний, бур'ян. Д: 3 (с. Андріївка, Тар., 1987!), 8 (Днп, Тар., 1979, 1997!, Лихолат та ін., 1998), 19 (м. Нікополь, Ак., 1905), 21 (Прилипко, 2003!, KRW); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 11 (Прок., 1977), 16 (Альбицька, 1950).

1858. (610). Dactylis glomerata L. – Грястиця збірна (Ежа сборная). Бр., пух/дер., мич/к., внр., HKr., Og.-MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євр., Зах. Аз., Пн. Афр. (адв. у Пн. Ам., Австрал.). – Корм. По всій Д:3), напр., 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1963! Бар., 2000), 21 (Кучер., 2000 та ін.) Зп: 3 (Прок., 1977, о. Хортиця, Кор., 1993).

1859. (611). Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv. – Щучник дернистий (Щучка дернистая). Бр., щ/дер., вмр., HKr., MsTr.(Ac.), MsHg., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Голаркт. (бореальний). – Корм. Д:0): 8 (ок. Днп., Ак., 1889).

1860. (612). Digitaria aegyptica (Retz.) Willd.– Пальчатка єгипетська (Росичка египетская). Од., мич/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Ru. Сер., Пд.-сх. Євр., Кавк., Сер. Аз., Індія та ін. – Бур'ян. Д: 3 (с. Андріївка, Алєкс., 1989! Прок., 1977), 8, 9, 20 та Зп: 7, 11, 16 (Прок., 1977).

1861. D. ischaemum (Schreb.) Muehl.– П. звичайна (Р. обыкновенная). Од., мич/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – Ru. Євраз. (помірна смуга). Пн. Ам. – Корм., бур'ян. Д: 3 (пониззя р. Самари, Кот., 1927), 12 (Вел.-Михайлівка, Бек., 1886), 17 та Зп:2), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 4, 11 (Прок., 1977).

1862. D. pectiniformis (Henrard) Tzevel.– П. гребінчаста (Р. гребенчатая). Од., мич/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – PsRu. Пд. Євр., Кавк., Іран. – Корм., бур'ян. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (Опред..., 1987).

1863. D. sanguinalis (L.) Scop. – П. кров'яна (З. кроваво-красная). Од., мич/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – PsRu. Голарктика. – Бур'ян. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамарєя, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1990! Бар., 2000); Зп: 1, 3, 7, 5, 11 (Прок., 1977), 3 (Тар., 2001!), 17 (Фл. УРСР, т. 3),Зп: 14 (Кузм., 1974) та ін.

1864. (613). Echinochloa сrusgalli (L.) P. Beauv. – Полоскуха звичайна (Ежовник обыкновенный) Од., мич/к., внр., Т., Og.-MgTr., MsHg., MsT°., He., Anph., Bal.(Synz.) – Ru. Голарктика. – Бур'ян, корм. По всій Д:3), напр., 8 (Дн., Ак., 1889, Тар., 1973, 2000!) та ін. Зп:3): 1, 3, 4, 7 (Прок., 1977) та ін.

1865. (614). Elymus canius (L.) L. (Roegneria canina (L.) Nevski) – Регнеріа собача – Пирійник собачий (Рэгнерия собачья – Пырейник собачий). Бр., пух/дер., внр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., HeSc., Anph., Bal. – Sil. Євр., Сиб., Середзем., Ц. Аз. – Корм. Д:2): 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Прок., 1977, Бар., 2000), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1979!), 12 (Прок., 1977). K. – 4.

1866. (615). Elytrigia bessarabica (Sàvul. et Rayss) Prokud. – Пирій бессарабський (Пырей бессарабский). Бр., щ/дер.-к/кщ., вмр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – Ps. Береги Азовського та Чорного морів. – Корм. Зп: 14, 16 (Фл. УРСР, т. 3).

1867. Е. elongata (Host) Nevski– П. видовжений (П. удлиненный). Бр., щ/дер.-к/кщ., вмр., HKr., AlkTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – PrHald. Понтичний вид. – Корм. Д: 2 (Тар., 1979! Бар., 2000), 3 (Фл. УРСР, т. 3), 5 (с. Булахівка, Тар., 1971! Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Бар., Тар., 2004!); 12 (Прок., 1977); Зп: 18, 19 (Прок., 1977), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

1868. E. intermidia (Host) Nevski – П. середній (П. средний). Бр., кщ., вр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph.(Ah.), Bal. – (St.)PtrPs. Ц. Євраз. – Корм. По всій Д:3): 2 (ок. с. Котовка, 1938, DSU!), 3, 5 (Прок., 1977, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 5 (Сидоров, 1897), 8, 17 (Прок., 1977, Бар., 2000), 14 (Прок., 1977), 21 (Кучер., 2000); Зп: 4, 7, 18 (Прок., 1977).

1869. + E. maeotica (Prokud.) Prokud. – П. азовський (П. азовский). Бр., д/кщ., вр., G., MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – (Sil.)PrSt. Пд.-сх. Євр. – Корм. Д:2), 8 (ок. ж/м. Ігрень, Тар, 2007!), 6 (ок. с. Самарівка, б. Крутий Яр, Бар., 2008!), 21 (ок. м. Орджонікідзе, Тар., 2008!). К. – 4; Зп: 3, 16, (Прок., 1977), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974), 17 (под „Солодкий”, Левіна).

1870. + E. pseudocaesia (Pacz.) Prokud. – П. несправжньосизий (П. ложносизоватый). Бр., д/кщ., вр., G., AlkTr., Ms., MsT°., He., Anph., Bal. – HalPr. Причорномор'я (ендем). – Корм. Зп: 16, 17 (Альбицька, 1950). К. – 4.

1871. E. х mucronata (Opiz) Prokud. + (E. repens x E. intermedia). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – StPr. Сер., Пд.-сх. Євр., Кавк. – Корм. Д: 3 (ст. Губиниха, Тар.,2003!), 5 (ст. Булахівка, Тар., 1992!), 8 (Прок., 1977), 19 (с. Олександрівка, Тар., 1995!, DSU, KW).

1872. E. repens (L.) Nevski– П. повзучий (П. ползучий). Бр., д/кщ., вр., G., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – StPrRu. (Домінант), Євраз., Пн. Афр. (адв. в усіх позатропічних регіонах). – Корм, лік., бур'ян. По всьому регіону, звичайноД:5) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 3, Прок., 1977 та ін.

b-р/акт.: 205,94 Бк; Кн.: 0,64. Д:3 (на СГ 1–2 , Присамар'я, 1975).

1873. ++ ! # E. stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski– П. ковилолистий (П. ковылелистный). Бр., щ/дер., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – StPr. Сх. Євр. (степові регіони). Кавк. – Корм. Д: 8 (Фл. УРСР, т. 3, Бар., 2000), 13 (ок. с. Водяне,), 17 (ок. с. Сурсько-Михайлівка), 21 (м. Кр. Ріг, б. Приворотна, с. Рахманівка, Кучер., 2001); К. – 1; Зп:1): 16, 19 (Прок., 1977). К. – 1. Черв. кн. Укр. К. – II. Євр. Черв. сп. К. – V (вразливі). Світ. Черв. сп. К. – І.

1874. E. trichophora (Link) Nevski – П. волосистий (П. волосоносный). Бр., д/кщ., вр., G., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – SilSt. Ц. Євраз. – Корм. Д: 5 (хут. Кабаки, біля р. Самарп, DSU!1936), 3, 19 та Зп: 1, 17, 18, 19 (Прок., 1977), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1875. (616). Eragrostis aegyptica (Willd.) Delile – Гусятник єгипетський (Полевичка египетская). Од., мич/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ps. Пд.-сх. Євр., Пн.-cх. Афр., Мал. Аз. – Корм. Д:2): 3 (ок. с. Андріївка, Алєкс., 1988!), 8 (Днп., Ак., 1889), 18 та Зп:3 (о. Хортиця, Фл. УРСР, т. 3).

1876. E. minor Host – Г. малий (П. малая). Од., пуч/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – (Ps.)Ru. Ц. Євраз., Пн. Афр. – Бур., корм. По всьому регілну, звичайно. Д:3), напр., 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 5 (Прок., 1977), 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1990! Бар., 2000), 13 (Сидоров, 1897) та ін., Зп:3): 3, 4, 7, 11 (Прок., 1977), 5 (Сидоров, 1897) та інші джерела.

1877. E. pilosa (L.) P. Beauv. – Г. волосистий (П. волосистая). Од., мич/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. –(Ru.)PtrPs. Євраз. (помірна смуга). Пн. Афр., Пн. Ам. – Корм. Д: 1 (по р. Оріль, Бельгард, 1937), 3 (Прок., 1977). 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Гроссгейм, 1885!, Дніпр.-Орільський заповідник. Бар., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Фл. УРСР, т. 3), 7, 11 (Прок., 1977).

1878. E. suaveolens Becker ex Claus – Г. запашний (П. пахучая). Од., пуч/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – (Sil.)PrPs. Пд.-сх. Євр., Сер. Аз. – Корм. Д:2), 1, 8 (Днп., Ігрень, Ак., 1889, лівий берег Дніпра, Тар., 1997!, Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 5 (с. Преображенка, Кор., 1941), 9 та Зп: 3 (ок. Запоріжжя), 4 (с. Біленьке), 7 (Прок., 1977).

1879. (617). + Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach– Мортук східний (Мортук восточный). Од., мич/к., внр., Т., Alk.-OgTr., Ks., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – (Hal.)PsSt. Ц. Євраз., Середзем. – Корм. Зп: 3 (с. Н. Сирогози), 16 (Фл. УРСР, т. 3). К. – 1.

1880. E. triticetum (P. Gaertn.) Nevski – М. пшеничний (М. пшеничный). Oд., мич/к., внр., Т., Alk.-MsTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – (Hal.)RuSt. Ц. Євраз., М. Аз. – Корм. Д:2): 1 (с. Могильов, Тар., 1976!), 5 (с. Кочережки, Тар., 1991!), 8 (Днп., Ак., 1889), 9 та Зп: 4 (с. Біленьке), 12, 17, 18 (Прок., 1977).

1881. (618). + Festuca arietina Klokov – Костриця бараняча (Овсяница баранья). Бр., щ/дер., вмр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – Sil(Ps). Пн.-сх. Укр. – Корм. Д:1): 3 (с. Андріївка, Алекс. и др., 1986). К. – 1.

1882. F. beckeri (Hack.) Trautv. – К. Беккера (О. Беккера). Бр., щ/дер., вмр., HKr., OgTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – PsSt.(Домінант). Ц. Євраз. – Корм. Д:3): 3, 5 (Присамар’я, Бельгард, 1938, Алекс. и др., 1986), 7 (Дніпр.-Орільський заповідник. Бар., 2000), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1988, 2000!), 18, 19 (с.Миколаївка –с. Лощкарівка, Кучер., 2004), Зп: 3, 4 (Прок., 1977) та ін.

1883. F. gigantea (L.) Vill.– К. велетенська (О. гигантская). Бр., пух/дер., внр., HKr., MgTr., HgMs., MgT°., Sc., Anph., Bal. – Sil. (Домінанат кверцетальний), Євр., Зах. та Сер. Аз., Сх. Сиб. – Корм. Д:2), 3 ок. с. Капітанівка, Тар., 1979!, 5 (Присамар’я Алекс. и др., 1986), 5 (Прок., 1977), 8 (Днп., Ак., 1889), 21 (Кр. Ріг, по р. Саксагань), 14 (ок. с. Бородаївка, Кучер., 2004).

1884. F. ovina L. s.l. – К. овеча (О. овечья). Бр., щ/дер., внр., MsTr., Ks., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – SilPr. Євр. (лісова частина), Зах. Сиб., Пн. Кавк. – Корм. Д: 3 (ок. с. Андріївка, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань) та Зп: 5 (по р. Конка, Сидоров, 1897).

1885. F. pratensis Huds.– К. лучна (О. луговая). Бр., пух/дер., вмр., HKr., MsTr., Ks.-Ms., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Pr. (Домінант). Євр., Сиб., Сер. Аз., Кавк. – Корм. По регіону звичайно: Д:4), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889), 3, 8 (Бар., 2000), 13 та Зп: 5 (Сидоров, 1897), 1, 18, 19 (Прок., 1977) та інші джерела.

1886. F. pseudodalmatica Krajina ex Domin– К. несправжньодалматська (О. ложнодалматская). Бр., щ/дер., внр., HKr., MgTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – (Hal.)StPtr. Степова зона Євр., Зах. Сиб., Сер. Аз., Середзем. – Корм. Д:2), 6, 21 (по доллині р. Інгулець) та Зп: 8, 17 (Прок., 1977).

1887. F. pseudovina Hack ex Wiesb. – К. несправжньоовеча
(О. ложноовечья). Бр., щ/дер., внр., HKr., Alk.-MsTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. –St. Євр., Зах. Сиб., Сер. Аз., Середзем. – Корм. Д: 5 (ок. Повлограда, часто, Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), Зп: 3, 18 (Прок., 1977).

1888. F. regeliana Pavl. (F. orientalis (Hack.) V. Krecz. et Borbas).– К. східна (О. восточная). Бр., дер., к/кщ., вмр., HKr., AlkTr., HgMs., MgT°., He., Anph., Bal. – (Pal.)HalPr. Ц. Євраз. – Корм. Д: 3, 5 (по р. Самара, Алекс. и др. 1986, DSU!), 7, 9, 20 (Прок., 1977), 8 (Днп., Ак., 1889, 8, 17 (Бар., 2000), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897); Зп: 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

1889. F. rubra L. s.l. – К. червона (О. красная). Бр., пух/дер.-д/кщ., вр., HKr., MgTr., Ms., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – (Sil.)Pr. Голарктика. – Корм., дек. Д: 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1997! (адв.?), 13 (по р. Жовта!, DSU); Зп: 5 (Сидоров, 1897).

1890. F. rupicola Heuff.– К. борозниста (О. бороздчатая). Бр., щ/дер., вмр., MgTr., Ks. – Ms., MgT°., He., Anph., Bal. – PrSt. Ц. Євраз., Пн. Афр. – Корм. Д: 3 (Присамар’я, Апекс., 1986), 20 та Зп: 16 (Прок., 1977).

1891. + F. taurica (Hack.) A. Kerner ex Trautv. – К. таврійська (О. таврическая). Бр., щ/дер., внр., HKr., MsTr., Ks., MsT°., He., Anph., Bal. – PtrSt. Балк., Пд.-сх. Євр. – Корм. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Прок., 1977). К. – 2.

1892. F. valesiaca Goud. s.l. – К. валіська (О. валисская). Бр., щ/дер., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – St. Євр., Зах. Сиб., Кавк. – Корм. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889, Тар., 1970!, Прок., 1977, Бар., 2000), Зп: 5.17, 18 (Прок., 1977) та інші джерела.

1893. (619). + Glyceria arundinacea Kunth– Лепешняк тростиновий (Манник тростниковый). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., MsHg., MgT°., He., Anph., Bal. – PrPal. Пд.-сх. Євр., Кавк., Балк. – Корм., їст. Д:1): 3 (Присамар’я, Алєкс. и др, 1986), 5 (ок. м. Богуслав, Тар., 1998!), 8 (Прок., 1977), по степовому Правобережжю, зрідка, Кучер., 2004. К. – 4; Зп:1): 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

1894. G. fluitans (L.) R. Borbas– Л. плаваючий (М. плавающий). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., Hg., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – PrPal. Євр. (без Арктики), Пн. Афр., Пд. Ам.). – Корм. Д: 7 (Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 8 (по р. Омельник, Фл. УРСР, т 2, Днп., Ак., 1889, Тар., 1973!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 7 (Прок., 1977).

1895. G. maxima (C. Hartm.) Holmberg– Л. великий (М. большой). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., Hg., MgT°., He., Anph., Bal. – Pal. Євр., Сиб., М. Аз. – Корм. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1886), 8 (Ак., 1889, Тар., 1961! Бар., 2000), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897) та ін.; Зп: 3, 7 (Прок., 1977), 5 (Сидоров, 1897) та ін.

1896. G. notata Chevall. (G. plicata (Fr.) Fr.– Л. складчастий (М. складчатый). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., Hg., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – PrPal. Євр., Зах. Аз., Зах. Причорномор'я. – Корм. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алєкс., 1986), 8 (Фл. УРСР, т. 2, Прок., 1977, Бар., 2000); Зп: 3 (Прок., 1977).

1897. (620). + Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Вівсюнець пухнатий (Овсец опушенный). Бр., д/кщ., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anph., H/Anch. – (Sil.)StPr. Ц. Євраз. – Корм. Д: 3, 5 (с. Єв.-Миколаївка, Фл. УРСР, т. 2, 5 Кочерезьке ліс-во, Тар., 1985!, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 14 (с. Красний Кут, Ак., 1894). К. – 3; Зп: 18 (Прок., 1977). К. – 2.

1898. (621). Hіerochloë odorata (L.) P. Beauv.– Чаполог пахуча (Зубровка душистая). Бр., д/кщ., вр., G., Og..-MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – (Sil.)StPr. Сeр. Євр., Аз., Кавк., Пн. Ам. – Лік., бур'ян. По всій Д:3); Зп:1) Сидоров, 1897, Фл. УРСР, т. 2. Опред..., 1987.

1899. H. repens (Host) P. Beauv. – Ч. повзуча (З. ползучая). Бр., д/кщ., вр., G., Og.-MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – (Ps.)StPr. Причорном.–каспійський ендем. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Кочережське ліс-во, 1939! DSU та ін. Зп:2): 3 (о. Хортиця, Кор., 1993) та ін.

1900. (622). + Holcus lanatus L. – Медова трава шерстиста (Бухарник шерстистый). Бр., дерн., MgT°., внр., HKr., Og.-MsTr., Ms., ScHe., Anph., Epz. –(Sil.)Pr. Євр., Кавк., М. Аз., Пн. Афр. (адв. у Пн. Ам.). – Отр. Зп:1), 5 (Прок., 1977, Опред..., 1987). К. – 1.

1901. (623). Hordeum jubatum L. – Ячмінь гривастий (Ячмень гривастый). Од., пуч/к., внр., T., MsTr., MsKs., MsT°, He., Anph., H/Anch. – Ru(Cul).Адв. Походить з Пн. Ам. – Дек., бур'ян рудеральний. Д: 3 (ст. Новомосковськ, по залізниці, Тар., 1993–1998! DSU!, 1 (смт. Царичанка, в культурі, Тар., 1994!).

1902. H. leporinum Link– Я. заячий (Я. заячий). Од., пуч/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ru(адв.). Походить з Середзем., Сер. Аз., Індія, (адв. в Ам., Пд. Афр.). – бур'ян. Д: 3 (м. Новомосковськ, Тар., 1991! 1998!), 8 (Днп., Тар., 1974!, 2002! DSU); Зп: 14 (Прок., 1977).

1903. H. murinum L. – Я. заячий (Я. заячий). Од., пуч/к., внр., Т., Og.-MsTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – RuSt(адв.). Турансько-середземн.-іранський вид. – Бур. Д:3), по степовому Правобережжю звичайно (Кучер., 2004), 8 (Днп., Тар., 2006).

1904. (624). + Koeleria brevis Steven– Келерія коротка (Тонконог короткий). Бр., щ/дер., вмр., HKr., OgTr.(Ca), MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – StPtr. Румунія, Пд.-сх. Євр. – Корм. Д:1): 22 (ок. с. Шестерня, Кучер., 2000), 19, К. – 4 та Зп: 17 (Фл. УРСР, т. 2), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. - 2.

1905. K. cristata (L.) Pers. - К. гребінчаста (Т. гребенчатый). Бр., щ/дер., внр., MgTr., Ks., MsT°., He., Anph., Bal. - St. Голарктика. - Корм. По всій Д:4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1974! Бар., 2000) та ін., Зп:4): Фл. УРСР, т. 2, Прок., 1977 та ін.

1906. K. delavignei Gern. ex Domin- К. Делявиня (Т. Делявиня). Бр., пух/дер., внр., HKr., Alk.-MsTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. –(Hal.)StPr. Зах., Ц. Євраз. – Корм. Д:2): 2 (Бельгард, 1938!), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1988), 8 (ок. Днп., Ак., 1889).

1907. K. glauca (Speng.)DC. – К. сиза (Т. сизый). Бр., пух/дер., вмр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – StPs. Ц. Євраз. – Корм., Зп: 3 (Кор., 1993). Попередні вказівки про розповсюдження К.g., звичайно, стосуються К. sabuletorum.

1908. + K. lobata (M. Bieb.) Roem. et Schult. – К. лопатева (Т. лопастный). Бр., щ/дер., внр., HKr., OgTr.(Ca), Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – StPtr. Середземном. Ендем. – Корм. Д: 22 (c. Городуватка, Красова! KRW); K. – 4; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5 (Прок., 1977). К. – 4.

1909. K. sabuletorum (Domin) Klokov– К. піскова (Т. песчаный). Бр., щ/дер., вмр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. –PsSt. Євраз. (без тропіків). – Корм. По Лівобережжю області, нерідко: Д:3), напр., 1 (Прок., 1977), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889, Тар., 1975! Прок., 1977, Бар., 2000). та ін. По степовому Правобережжю, дуже рідко, Кучер., 2004 Зп: 3, 4, 7 (Прок., 1977) та ін.

1910. (625). + Leersia orizoides (L.) Sw. – Леєрсія рисовидна (Леерсия рисовидная). Бр., д/кщ., вр., G, Og.-MsTr., HgMs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – PalPr. Голарктика. – Д:2): 3 (ок. Новомосковська), 16 (ок. Дніпродзержинськ., с. Водяне, Козлов, Фл. УРСР, т. 2), 8 (сел. Таромське, Тар., 1969!, ок. Дієвки, Кучер., 2004, Ст. Ігрень, Тар., 2001!, Дн.-Орільського заповідника, Бар., 2000). К. – 3. Зп: 4 (ок. с. Біленьке, Бар., 2000). К. – 4.

1911. (626). Leymus ramosum (Trin.) Tzvelev– Колосняк гіллястий (Колосняк ветвистый). Бр., д/кщ., вр., G., Alk.–MgTr., Ks., MgT°., He., Anph., Bal. – HalSt. Пд.-cх. Євр., Зах. Сиб., Сер. Аз. – Корм. Зп: 14 (ок. Бердянська), 16 (Фл. УРСР, т. 2).

1912. L. sabulosus (M.Bieb.) Tzvelev– К. пісковий (К. песчаный). Бр., д/кщ.. вр., G., OgTr., MsKs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ps(Ru). (Адв.). Причорномор'я., Кавк. – Д: 3 (ст. Новомосковськ, Тар., 1990!), 8 (біля Дніпра, Сидоров, 1897, у Днп. по залізниці, Тар., 1986!), 9 (ст. Ілларіонове, Тар., 1988!); 19 (Прок., 1977), Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974), 18, 19 (Прок., 1977).

1913. (627). Lolium multiflorum Lam. – Пажитниця багатоквіткова (Плевел многоцветковый). Дв., Од., пуч/к., внр., HKr., T., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – (Ru.)Cul. Євр., Пн. Афр., Сірія. – Корм. Зп: (адв.) 14, 19 (DSU!).

1914. L. perenne L. – П. багаторічна (П. многолетний). Бр., пух/дер., вмр., HKr., MgTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. – Pr. Євр., Зах. Аз., Пн. Афр. (адв. у Пн. Ам.). – Корм. Д: 3 (с. Андріївка, Тар., 1983, ст. Вільне, 1997!), 8 (Ак., 1889, с. Братське, біля Мокрої Сури, Тар., 1966!), 21 (с. Недайвода, Тар., 1995!).

1915. L. temulentum L.– П. п'янка (П. опьяняющий). Од., пуч/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., He., Anph., Bal. (Антропохор). – Ru. Євр., Перед. Аз., Середзем., (адв. у Пн. Ам., Австрал.). – Бур'ян. Д: 1 (с. Курилівка, Чернуський, 1969!, опр. Тар., 1970, DSU!).

1916. (628). Melica altissima L. – Перлівка висока (Перловник высокий). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., H/аnch. – SilPr. Ц. Євраз. – Корм. По всьому регіону, часто: Д:3): напр., 3 (ок. Новомосковська, Алекс. и др., 1986, Бар., 2000 та ін.), 5 (Присамар’я, Тар., 1988!), 8 (Днп., Ак., 1889, Прок., 1977), 18, 20 та Зп:2): 3, 19 (Прок., 1977).

1917. + M. chrysolepis Klokov– П. золотолускова (П. золотисточешуйный). Бр., пух/дер., внр., HKr., MsTr., MsKs., MsT°., He., Anph., H/anch. – PsPtr. Пд.-сх. Євр. – Корм. Д:1): 17, 23 (Прок., 1977). К. – 4.

1918. + M. nutans L. – П. поникла (П. поникающий). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., Sc., Anph., Bal. – Sil. Євраз. (помірна смуга). – Корм. Д:2): 3 (по р. Самара, Ак., 1889), 3, 5 (Присамар’я, ок. Павлоград, Алекс. и др., 1986, 9,? (Прок., 1977). К. – 4.

1919. M. picta K. Koch– П. ряба (П. пестрый). Бр., пух/дер., внр., HKr., MsTr.(Ca)., KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Sil. (неморальний). Ц. Євр., Кавк. – Корм. Д:2): 8 (ок. Днп., 1889, сел. Таромське, Бар., 2000), 3 (ок. Новомосковська, Бар., 2000, ок. с. Андріївка, Присамар’я, Алекс. и др., 1986).

1920. M. transsilvanica Schur– П. трансільванська (П. транссильванский). Бр., к/кщ., пух/дер., вмр., HKr., MsTr.(Ca), KsMs., MgT°., ScHe., Anph., Anch. – (Chs.)SilSt.Ц. Євраз. – Корм., дек. По всій Д:3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Тар., 1988!), 8 (Ак., 1889, Тар., 1971! Бар., 2000), по степовому Правобережжю, звичайно, Кучер., 2004, Тар.. 2005!, 9 та Зп: 3, 4, 7, 18, 14 (Прок., 1977).

1921. (629). Milium effusum L. – Просянка розлога (Бор развесистый). Бр., к/кщ., вмр., HKr., HgMs., MgT°., Sc., Anph., Bal. – Sil. (Дібровний). Євраз., Пн. Ам. – Д:2): 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Тар., 1989!), 8 (Фл. УРСР, т. 2), 12 (Фл. УРСР, т. 2), 14 (Ак., 1894, cт. Гранове,), 17 (ок. с. Микольське-на-Дніпрі, Кучер., 2004).

1922. + M. vernale M. Bieb. – П. весняна (Б. весенний). Од., пуч/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – RuSil. Середзем., Ц. Євраз. – Корм. Д: 7 (с. Паньківка), 14 (Верхньодніпровськ, Ак., 1889), 21 (м. Кр. Ріг, Пачоський, 1910, Фл. УРСР, т. 2). К. – 0.

1923. (630). + Molinia caerulea (L.) Moench– Молінія голуба (Молиния голубая). Бр., к/кщ.-щ/дер., вмр., HеlPr., OgTr., HgMs., MsT°., ScHe., Anph., Bar. – SilPal. (Домінант, субдомінант). Євр., Зах. Аз. – Корм. (після цвітіння),Д: 3 (Фл. УРСР, т. 2, ок. с. Андріївка, 1979!, ок. сел.. Черкаське, Тар., 1983, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1898!). К. – 2.

1924. (631). + Nardus stricta L.– Біловус стиснутий (Белоус торчащий). Бр., щ/дер., внр., HKr., OgTr(Ac.), HgMs., MgT°., He., Anph.(p.g.), Bal. – (Sil.)PalPr. Євр., М. Аз., Пн. Афр. (гори), адв. у Пн. Ам. .– Корм. Д: 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 21 (Пачоський, 1910, Опред..., 1987). К. – 0.

1925. (632). Panicum capillare L. – Просо волосовидне (Просо волосовидное). Од., пуч/к., п/дер., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bal. – Ru.(Адв.). Походить з Пн. Ам. – Бур. Д:1): 10 (біля залізниці, Мицик та ін., 2000), на Правобережжі області, зрідка (Кучер., 2004).

1926. (633). Phalaris canariensis L.* – Канаркова трава справжня (Канареечник канарский). Од, пуч/к., внр., Т., MgTr., Ms., MgT°., ScHe., Anph., Bar. (Bal.) – Cul.(Ru).Адв. Зах. Середзем. – Корм. Д: 19 (ок. м. Нікополь, плавні, Ак., 1889); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (о. Степок, Тищенко , 2000).

1927. (634Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.75.196 (0.028 с.)