Родина Chenopodiaceaе – Лободові (Маревые) – 25 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Родина Chenopodiaceaе – Лободові (Маревые) – 25701. (267). Atriplex aucheri Moq. – Лутига Ошера (Лебеда Ошера). Од., ст/к., внр., AlkTr., MsKs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Ц. Євраз. – Д: 8 (с. Сурсько-Литовське) та Зп: 5, 14 (с. Петровське), 16 (Фл. УРСР, т. 4).

702. А. hortensis L. – Л. садова (Л. садовая). Од., ст/к., внр.,Т., (Alk.)MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anph., Bal. – Ru(Cul.). Євр., Ц. Аз. – Лік., дек., їст., крас. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 3 (ст. Вільне, Тар., 2002!); на правобережжі, зрідка, Кучкр., 2004. Зп: 14 (Кузм., 1974), по Укр. в культурі, в садах (Фл. УРСР, т. 4).

703. А. littoralis L. – Л. прибережна (Л. прибрежная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., MsKs., MsT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Понтично-сибірський вид. – Лік., їст., крас. Д: 5 (Кириченко, 1936, ок. с. Булахівка, Тар., 1990!); Зп: 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974).

704. А. micrantha C.A. May. (A. heterosperma Bunge ). – Л. дрібноцвіта
(Л. мелкоцветная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr.(AlkTr.), Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – (Ru.)HalPr. Ц. Євраз. – Kорм., лік., бур., їст., бактерицид (листя). Д: 8 (Днп., Тар., 2000!), 19 (ок. м. Орджонікідзе, залишкова траншея Олексіївського кар`єру, Тар., 2007!), 21 ок. Кр. Рогу, (Кучер., 2000); Зп: 18 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Кузм., 1974).

705. А. oblonginfolia Waldst. et Kit. – Л. видовженолиста
(Л. продолговатолистая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Євр., Середзем., Сер. Аз. – Д: 19 (с. Покровське, Кор., 1934, DSU!); Зп: 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974), 16 (Фл. УРСР, т. 4).

706. A. patens (Litw.) Iljin – Л. розхилиста (Л. отклоненная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Сх. Євр., Ц. Аз. – Д:2), по усій території спорадично (Опред., 1987); Зп: 14 (Фл. УРСР, т. 4).

707. А. patula L. – Л. розлога (Л. раскидистая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs. MsT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Голарктичний. – Корм., лік., їст., Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 2000!, Бар., 2000), 13 (Сидоров,1897 ); Зп: 3): Фл. УРСР т. 4.

708. A. prostrata Boucher. ex DC. – Л. лежача (Л. простертая). Од., ст/к., внр., Т., Alk.-MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Anрh., Bal. – HalRu. Євраз. (помірна смуга), адв. у Пн. Ам..– Лік., їст., корм. По всій Д: 4) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4 та ін.

709. A. rosea L. – Л. рожева (Л. розовая). Од., ст/к., внр., Т., Ms-OgTr.(Ca), Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Євр. (помірна смуга), Середзем. – Лік. (від цинги, золотухи, сік проти раку), їст., корм., бур’ян. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Бар., 2000, 5 (Кочерезьке лісн-во, Тар., 2005!), 19 (ок. м. Орджонікідзе, дослідна ділянка ДДАгрУ, Тар., 2008!), 21 (Кучер., 2000,); Зп: 14 (Кузм., 1974).

710. A. sagittata Borkh (A. nitens Schkuhr ). – Л. стріловидна (Л. блискуча) Лебеда стреловидная (Л. лоснящаяся). Од., ст/к., внр., Т., Alk.-MsTr., MsKs., He., MgT°., Anрh., Bal. (H/Anch.) – (Hal.)Ru. (Адвент.). Походить з Ц. Аз. – Їст., корм., віт., бур. По всій Д: 3) та Зп:3): Определ..., 1987, DSU.

711. А. tatariсa L. – Л. татарська (Л. татарская). Од., ст/к., внр., Т., Alk.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Сер. Євр., Ц. Аз. – Лік. (проти жовтухи), їст., корм., бур’ян, техн. (одержують поташ). По всій Д: 5) та Зп: 4): Фл. УРСР, т. 4 та ін.

712. (268). Bassia hirsuta (Pall.) Asch. – Басія шорстка (Бассия волосистая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., MsKs., MsT°., He., AnPh., Bal.– Hal. Євр., Зах. Сиб., Арало-Прикаспій. – Зп: 14, 18, 19 (Фл. УРСР, т. 4).

713. B. sedoidis (L.) Asch. – Б. очитковидна (Б. очитковидная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ks., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Ц. Євраз. – По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!

714. (269). Beta maritima L. – Буряк морський (Свёкла морская). Дв., Од., ст/к., внр., HКr., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Зах. Євр., Середзем. – Зп: 5 (Фл. УРСР, т. 4).

715. (270). Camphorosma annua Pall. – Камфоросма однорічна (Камфоросма однолетняя) Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., MsKs., MsT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Балкансько-понтичний вид – Д: 3 (с. Орловщина, Євдущенко, 1947!), 5 (Кириченко, 1935!), DSU!

716. + C. monspeliaсa L. – К. монпелійська (К. монпелийская). Н/кущик, ст/к., внр., Ch., HКr, AlkTr., Ks., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Пд.-сх. Євр., Cередземн. – Лік., корм. (для кіз, коней, верблюдів). Д: 3 (с. Кулебiвка, Еліашевич, 1927!), 5 (Фл. УРСР, т. 4, Алекс. и др., 1986), К. – 5. Зп: 18 (Ян., 1912), 19 (Фл.УРСР, т. 4). К. – 2.

717. + C. soongaricum Bunge – К. джунгарська (К. джунгарская) Од., ст/к., внр., HКr, AlkTr., Ms., MgT°., He., Enрh., Bal. – PrHal. Сх. Євр., Ц. Аз. – Д:1), 5 (с. В'язовок, долина р. Самари, Кириченко, Пестушко, 1936!), К. – 4.

718. (271). Ceratocarpus arenarius L. – Устели-поле піскове (Рогоплодник песчаный). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., Ks., MgT°., He., Anрh., Bal.(Perv.). – StRu. Сер. Євр., Аз. (помірна смуга). – Корм., лік. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889) та ін., по всій Зп: 3): (Фл.УРСР, т. 4), DSU!

719. (272). Chenopodium album L. – Лобода біла (Марь белая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., EuT°., ScHe., Anрh., Bal. – Ru. Космополіт. – Корм., їст., лік., віт. По всій Д: 5) і Зп: 5): Фл. УРСР, т. 4.

720. + Ch. acerifolium Andrz. – Л. кленолиста (М. кленолистная) Од., ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MsT°., He., Anрh., Bal. – Ps. Євраз. (помірна смуга).– Д:1), 8 (Днп., Гроссгейм, 1904!, DSU), Зп: 11 (Фл. УРСР, т. 4), К. – 5.

721. Ch. chenopodioides (L.) Aellen (Ch. botryoides Smith). – Л. китицевидна (М. кистевидная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., HgМs., MsT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Євр., Сибір. – Д: 8 (ок. Днп., Тар., Бар., 2004!); Зп: 7 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Кузм., 1974).

722. Ch. botrys L. – Л. запашна (М. душистая) Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr.(Ca)., MsKs., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – PtrRu. Ц. Євраз., Середзем. – Лік., крас., бур’ян, інсектицид, ефіроол. Д: 5, 9, 12 (с. Вел.-Михайлівка, Сидоров, 1897), 8 (ок. Днп., Ак., 1889).

723. Ch. foliosum Asch. – Л. багатолиста (М. многолистная) Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – (Ru.)PsPtr. Євр., Ц. Аз., Середзем.– Лік., їст., космет. Д: 5 (ок. Павлограда, Сидоров, 1897), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 4); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

724. Ch. glaucum L. – Л. сиза (М. сизая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., MgT°., He., Anрh., Bal. – RuHal. Євр., Ц. Аз. – Віт. (С), техн. (сапонін). Д: 3 (Тар, 1993!), 5 (Алекс. и др., 1986. DSU!), 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1980!, 1992!), 8, 17 (побережжя Дніпра, Бар., 2000), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897. DSU, 1905!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

725. Ch. hуbridum L. – Л. гібридна (М. гибридная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – SilRu. Євр., Середзем., Пн. Ам. – По всій Д: 2), напр., 3 (Альбицька, 1956!), 2 (Котовське ліс-во, Тар., 1966); 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1999!, Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974) та ін, DSU!

726. Ch. opulifolium Schrad. ex DC. – Л. калинолиста (М. калинолистная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., AnPh., Bal. – Ru. Пд.-сх. Євр., Середзем. – Лік., їст. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Гроссгейм, 1904!, ок, Ігрені, Тар., 1998!); Зп: 3 (Сидоров, 1897).

727. Ch. polyspermum L. – Л. багатонасінна (М. многосеменная). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Anрh., Bal. – Ru. Євраз..(помірна смуга).– Лік., їст. По всій Д:2), наприклад, 3 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889, Днп., Гроссгейм, 1908!, DSU, Тар., 2000!), 19 (DSU, 1934!); Зп: 3 (Сидоров, 1897).

– Ch. polyspermum L. var. acutifolium Becker – Л. багатонасінна (М. многосеменная). 5 (ок. с. Кочережки, Тар., 1995!).

728. Ch. rubrum L. – Л. червона (М. красная). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – Ru. Євр., Ц. Аз., Пн. Ам. – Лік. (листя проти ревматизму та ін.), їст. (салати, супи). Д: 5 (1996!, DSU), 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 19 (с. Покровське, Пестушко, 1934!) Зп: 3 (Кор., 1993, Сидоров, 1897).

729. Ch. strictum Roth (Ch. betaceum Andrz. ). – Л. бурякова (М. свекольная) Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – PsRu. Євраз., Середзем. (адв. у Пн. Ам.). – Д: 8 (Днп., Тар., 1996, 2000!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 4, 7 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Фл. УРСР, т. 4, Кузм., 1974).

730. Ch. suecicum J. Murr – Л. шведська (М. шведская). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Anрh., Bal. – Ru. Євраз. (помірна смуга). Д: 11 (Фл. УРСР, т. 4), 1 (DSU, 1937!).

731. Ch. urbicum L. – Л. міська (М. городская). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MsT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Євраз. (без тропічних регіонів). – Їст., бур'ян. По всій Д: 3); Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!

732. Ch. vulvaria L. – Л. смердюча (М. вонючая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – Ru. Євр., Середзем., (адв. у Пн. Ам., Австралії). – Лік., бур'ян, Д: 8 (Днп., Ак., 1889); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

733. Ch. zerovii Iljin – Л. Зерова (М. Зерова). Од., ст/к., внр., T., Alk.-MsTr., KsMs., MsT°., He., Anph., Bal. – RuHal. Ц. та півд. Укр. – Бур.. Зп: 19 (Коломийчук, 2000).

734. (273). Corispermum hissopifolium L. – Верблюдка гісополиста (Верблюдка иссополистная). Од., ст/к., внр., Т., Οg.-MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Anрh., Perv. – StPs. Середз., Сх. Євр., Сиб. – Д: 3 (ок. пос. Черкаське, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889, Ігрень, Гроссгейм, 1905!, DSU), 14 (м. Вільногірськ, піски, Кучер., 2004).

735. C. marsсhallii Steven– В. Маршалова (В. Маршалла). Од., ст/к., внр., Т., MsKs., MsT°., He., Anрh., Perv. – Ps. Пн., Сх. Євр. – Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889), 19 (ок. с. Покровське, Пестушко, 1934!).

736. C. nitidum Kit. (incl. С. nitidulum Klokov та C. calvum Klokov ): (Мосякін, 1988). – В. блискуча (В. лоснящаяся). Од., ст/к., внр., Т., MsKs., MgT°., ScHe., Anph., Perv. – StPs. Ц. Євраз. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алєкс. та ін. 1986, c. Орловщина, Кириченко, 1935, Кондратьєва, 1936!, с. В’язівок, Кириченко, 1936!), 8 (Ак., 1989, біля гирла Самари, Опред..., 1987, Тар., 1991!), 12, 11, 19 (Фл. УРСР, т. 4); Зп: 14 (о. Хортиця, Кор., 1993).

737. C.x ucrainium Iljin – В. українська (В. украинская). Од., ст/к., внр., Т., Og.-AlkTr., KsMs., MsT°., ScHe., Anph., Bal. – LitPs. Понтичний ендем. Зп: 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

738. (274). Hаlimione pedunuilata (L.) Allen – Галіміона черешкувата (Галимиона стебельчатая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Євр., Ц. Аз. Д:2), 5 (с. Карабинівка, Алекс. и др., 1986), 6 (ок. с. Петропавлівка, с. Миколаївка, Тар., 1998!), Зп: 3 (Кузм., 1974).

739. H. verrucifera (M.Bieb.) Aell. – Г. бородавчаста (Г. бородавчатая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anph.(Ah.), Bal. – Hal. Ц. Євраз. Д: 3 (по Орілі), 5 (Ак., 1989, Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Фл. УРСР, т. 4) Зп: 16, 18, 19 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Кузм., 1974).

740. (275). + Hаloсnemum strobilaceum (Pall.) M. Bieb. – Сарсазан шишкуватий (Сарсазан шишковатый). Бр., н/кущ., ст/к., внр., HKr., Ch., AlkTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Ц. Євраз., Середзем. – Корм., інект., техн. (поташ). Зп: 14, 18, 19 (Фл. УРСР, т. 4). К.4.

741. (276). Kochia laniflora (S.G.Gmell.) Borb. – Віничча шерстисте (Кохия шерстистоцветная). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Anрh., Bal. – (Sil.)StPs. Середз., Пн. Казахст., понтичний вид. – По всій Д: 3), напр., 3, 5 (Присамяр’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1999), 7 (DSU!) і Зп: 3), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974).

742. K. prostrata Shrad. – В. сланке (К. стелющаяся). Бр., н/кущ., Ch., Og.-MsTr., EuKs., MgT°., He., Anрh., Bal. – St. Євраз. (без півночі). – Лік., корм., техн. (одержують соду). По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU! та ін.

743. K. scoparia (L.) Schrad. *- В. справжнє (К. веничная). Од., ст/к., внр., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Bal. – Ru. Євраз. (без півночі). – Лік., корм., техн. (одержання соди, віників), корм для гусениць шовкопряда, їст. По всій Д: 4), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др.,1986), 2, 8 (Тар., 1973, 2001!), Фл. УРСР, т. 4, Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974), 21 (Кривий Ріг, відвали кар`єрів, Тар., 2004!).

744. + (277). Krascheninnikovia ceratoides (L.) Geldenst. ( Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn. ). – Білолозник сірий (Терескен хохолковый). Н/кущ, Ch., MsTr.(Ca), Ks., MsT°., He., Anрh., Bal.(Perv.) – StRu. Сер. Євр., Аз.(помірна смуга).– Корм., лік. Д:1) 8 (с. Підгороднє, Манюк, 1997!); Зп: 3): Ново-Василівський р-н, Фл. УРСР, т. 4, DSU!

745. (278). Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge – Петросімонія розлога (Петросимония раскидистая). Од., ст/к., внр., внр., Т., AlkTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal., Perv. – Hal. Ц. Євраз. – Корм. Зп: 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974), 16 (Фл. УРСР, т. 4).

746. P. oppositifolia (Pall.) Litv. – П. супротинолиста (П. супротивнолистная). Од., ст/к., Т., AlkTr., HgMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Ц. Євраз. – Зп: 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974), 18 (Фл. УРСР, т. 4).

747. + P. triandra (Pall.) Simonk. – П. тритичинкова (П. тритычинковая). Од., ст/к., Т., AlkTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – StHal. Ц. Євраз. – Д: 3 (с. Кулебівка, Клеопов, 1934, Присамяр’я, Алекс. и др., 1986); К. – 4; Зп: 14 (Бердянська коса, Кузм., 1974). К.– 4.

748. (279). Polycnemum majus A. Braun – Наземка велика (Хруплявник большой). Од., ст/к., внр., Т., MsTr.(Ca)., Ks., MgT°., He., Anрh., Bal. – PtrRu. Ц. Євраз., Середзем. – Бур'ян. Д: 13 (ст. Зелена, 1905!, DSU), 19 (р. Базавлук, Еліашевич, 1941; Зп: 3 (Кор., 1993).

749. P. arvense L. (P. minus Kitt. ). – Н. мала (Х. маленький). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Anрh., Bal.– StPr. Євр., Ц. Аз. – Бур'ян. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!, Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Ак., 1989, Кузм., 1974 та ін.

750. (280). Salicornia prostrata Pall. (S. europaеa L.) – Солонець європейський (Солерос европейский). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Bal. – Hal. Євраз., Середзем., Ам. – Їст. (тонкий овоч), лік., корм. (для овець, верблюдів, кіз). Д: 3, 5 (Примар’я, Ак., 1989, Алекс. и др., 1986), 8 (c. Обухівка, 1937! DSU), 12 (Бекєтов, 1886), Зп: 5 (Сидоров, 1897), 16, 18, 19 (DSU!).
- S. europaеa f. prostata (Pall.) Moq. Д: 19 (с. Новокиївка, Тар., 1992!).

751. (281). Salsola mutica C.A.Mej. – К. туполистий (С. туполистная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MsT°., He., Anph., Perv. – Hal. Східно-арало-каспийський вид. Зп: 14 (Бердянська Коса, Фл. УРСР, т. 4, Кузм., 1974).

752. S. soda L. – К. содовий (С. содоносная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Perv. – Hal. Ц. Євраз. – Корм., техн. (джерело соди), їст. (для салатів). Д: 2), 3 (с. Одинківка, 1940! DSU), 5 (ок. с. Булахівка, Тар., 1988!); Зп: 14 (Кузм., 1974), 18 (Фл. УРСР, т. 4).

753. S. tragus L. (S. iberica Sennen et Pau ). – Курай чіпляековий – К. іберійський (Солянка козлецовый – С. иберийская). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Anph., Perv.– StRu. Ц. Євраз., Середзем. – Корм., техн.(одержують поташ), бур'ян. По всій Д: 4):, напр., 3, 5 (Алекс. и др., 1986), 8 (Тар., 1960, 2001!) та ін. Зп: 4), напр., 16 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974), DSU!

754. (282). Spinacia oleracea L.* – Шпинат городній (Шпинат огородный). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Anрh., Bal. – Cul. Інколи дичавіє. Походить з Ірану. – Їст., вітам., лік. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4.

755. (283). + Suaeda. acumitata (C.A.May.) Moq. (S. confusa Iljin ). – Содник загострений – С. заплутаний (Сведа заостреннaя – С. запутанная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., KsMs., MgT°., He., Anph., Perv. – Hal. Ц. Євраз. – Tехн. (містить соду, поташ). Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Елішевич, 1927!); Зп: 14, 18, 16 (Фл. УРСР, т. 4). Потребує уточнення видового статусу Дніпропетровських зборів.

756. S. altissima (L.) Pall. – С високий (С высокая). Од., ст/к., внр., внр., T., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anph., Perv. – RuHal. Ц. Євраз. – Бур. Зп: 19 (Коломийчук, 2000). К. – 4.

757. + S. baccifera Pall. – Содник ягодоносний (Сведа ягодоносная). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MsT°., He., Anph., Perv. – Hal. Ендем Пн.-сх. Євр. – Д: 5 (с. Булахiвка, в Україні лише тут, Фл. УРСР, т. 4). К. – 1.

758. S. corniculata (C.A.Мey.) Bunge. – С. рогатий (С. рогатая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., HgMs., MgT°., He., Anрh., Perv. – Hal. Ц. Євраз. – Зп: 19 (біля Бердянська, Сидоров, 1897).

759. S. prostata Рall. – С. простертий (С. стелющаяся). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., HgMs., MgT°., He., Anрh., Bal.– Hal. Ц. Євраз. – Корм. (для верблюдів, овець), лік., техн. (містить соду, поташ). Д: 5 (Кириченко, Пестушко, 1936!, Тар., 1966!, 1991!), 8 (с. Обухівка, 1937!), 3 (Євдущенко, 1946). DSU; Зп: 14 (біля моря, Пестушко, 1927! DSU).

760.. S. salsa (L.) Pall.– С. солончаковий (С. солончаковая). Од., ст/к., внр., Т., AlkTr., Ms., MgT°., He., Anрh., Perv. – Hal. Ц. Євраз. – Зп: 14 (Фл. УРСР, т. 4, Бердянська Коса, Кузм ., 1974).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 356; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.031 с.)