Родина Caryophyllaceae – Гвоздичні (Гвоздичные) – 25 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Родина Caryophyllaceae – Гвоздичні (Гвоздичные) – 25581. (230). Agrostemma gitago L. – Куліль звичайний (Куколь обыкновенный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal., Аntr. – Ru. Євр. (помірна смуга), Афр., Пн. Ам. (адв.). – Лік., отр., бур. Д: 8 (Ак., 1889, Іванов, 1927!), 14 (Бельгард, 1937!), Зп: 8 (Фл. УРСР, т. 4). Мабуть зник.

582. (231). Alsine media L. ( Stellaria media (L.) Vill. ). – Мокриця середня (З. средняя). Од.-Дв. (зимовозел.), ст/к., внр.,Т., НКr., Ms.-MgTr., HgMs., EuT°., ScHe., Ent.(Ah.), Bal. – Ru. Плюрирегіональний вид. – Лік. (лікує легені, нирки, сердце та ін.), їст., корм., крас., бур’ян. По всій Д: 4), напр., 3, 5 (Алекс. и др., 1986), 8 (Тар., 1999, 2001!); Зп: 3):Фл. УРСР, т. 4. DSU! та ін.

583. (232). Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. – Піщанка тонкостебельна (Песчанка тонковетвистая). Од., ст/к., внр., Т., ОgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent.(Ah.), Bal. – SilPs. Євраз. – Бур. Д: 2), 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Тар., 1991! DSU).

584. A. viscida Hall. f. Lois. (A. uralensis Pall. ex Spreng. ). – П. клейка (П. уральская). Од.-Дв. ст/к., внр., T., HKr., OgMsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – (Ps.) StRu. Ц. Євраз. – Бур. По всій Д: 4) та Зп: 3): (Фл. УРСР, т. 4, DSU, Тар., 1968, 1999!), Екофл., т. 3., 2003.

585. A. zozii Kleopow – П. Зоза (П. Зоза). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps(Lit.). Приазовський ендем. – Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 4, Опред..., 1987).

586. (233). Cerastium glomeratum Thuill. – Роговик скучений (Ясколка скученноцветковая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., He., Ent., Bal. – Ru. Плюрирегіональний (без Африки). – Д: 5 (Кириченко, 1941!), DSU, По Самарі (Сидоров, 1897).

587. C. heterotrichum Klokov – Р. різноволосий (Я. разноволосая). Од., ефемер, ст/к., внр., Т., OgTr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps(Lit.). Ендем Пд. Причорномор’я. – Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974).

588. C. holosteoides Fr. – Р. костянцевий (Я. ланцетовидная). Бр., ст/к., внр; HKr., MsTr., Ms., EuT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Космополіт. – Лік., (проти раков. пухлин), бур. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алєкс. та ін. 1986), 8 (ок. Днп., Тар., 1971!). 14 (Сидоров, 1897); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4).

589. C. kioviense Klokov – Р. київський (Я. киевская). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., Кs., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrPs. Понтичний ендем. – Д: 5 ок. с. Карабинівка, Фл. УРСР, т. 4 та Зп: 10 (Фл. УРСР, т. 4), 18, 19 (Екофл., т. 3).

590. C. nemorale M.Bieb. – Р. дібровний (Я. дубравная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., HgMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – RuSil. Ендем Укр., Кавк. – Д: 3 (Фл. УРСР, т. 4), 5 (Присамар’я, Алєкс. та ін., 1986, Кочерезьке ліс-во, Тар., 1989! DSU), 8 (ок. Днп., Ак., 1889); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

591. C. perfoliatum L. – Р. пронизанолистий (Я. пронзеннолистная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – StRu. Пд. Євр., Сер. Аз. – Лік., бур’ян у посівах, садках. Зп: 14 (Бердянська Коса), 19 (Фл. УРСР, т. 4).

592. C. pseudobulgaricum Klokov – Р. несправжньоболгарський (Я. ложноболгарская). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent.(Ah.), Bal. – PtrPs. Понтичний ендем. – Д: 8 (Днп., Ак., 1889), 3 (ок. с. Знаменка), 19 та Зп: 3, 4, 11 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (Екофл. т. 3.

593. C. semidecandrum L. (C. rotundatum Schur ). – P. п’ятитичинковий (Я. пятитічинковая). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsPtr.. Паннонсько-понтичний вид. – Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Фл. УРСР, т. 4), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Гроссгейм, 1903!), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4).

594. C. syvaschicum Kleopow – P. сивашський (Я. сивашская). Од., ефемер, ст/к., внр., Т., Og.-AlkTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – HalPs. Понтичний ендем. – Зп: 14 (Бердянська Коса), 16 (Фл. УРСР, т. 4).

595. C. ucrainicum Pacz. ex Klokov – P. український (Я. украинская). Од., ст/к., внр., Т., МsTr., Ms., ScHe., Ent.(Ah.), Bal. – RuSt. Пд. понтичний ендем – Д: 23 (с. Токівське, Шолохівське водосх-ще, Кучер., 2004 ).

596. (234). + Coccyganthe flos-cuculi (L.) Four. (Coronаria flos cuculi (L.) A. Braun. ). – Зозулин цвіт звичайний (Коронария кукушкина). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., MsTr., MsHg., MgT°., ScHe., Ent., Bal.(Endz). – SilPr. Евраз. (помірна смуга), Середзем. – Лік., корм., мед., дек., пірофоб. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 4), 2 (ок. с. Чернетчина, Альбицька, 1967!), 3 (Фл. УРСР, т. 4, Присамяр’я, Алекс., Тар. и др., 1986), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1981!), 8 (Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000). К. – 2; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 1.

597. (235). Сucubalus baccifer L. – Дутень ягідний (Волдырник ягодный). Бр., з кауд.-д/кщ., ст/к-мич/к., вр. HKr., MgTr., MsHg., MgT°., HeSc., Ent., Endz. – PrSil. Ц. Євраз. – Їст. По всій Д: 2) та Зп: 1): Фл. УРСР, т. 4, DSU!.

598. (236). + Dianthus andrzejowskianus (Zaрal.) Kulcz. – Гвоздика Андржіовського (Гвоздика Андржиeвского). Бр., кауд.-к/кщ., вмр., HKr.,
Оg.-MgТr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – St. Євр., Зах. Сиб. (степи та лісостеп). – Дек. Д: 2), 3, 5 (Присамар'є, Альбицька, 1948, Алєкс. и др., 1986), 9 (Бар., 2000), 12 (1954! DSU), 17 (ок. с. Горіхове, 21 (ок. м. Кр. Ріг, б.Пн. Червона, Кучер., 2004): К. – 3. Зп: 2), 3, 14, 17 (Екофл., т. 3). K. – 5.

599. D. armeria L. Гвоздика армерiєвидна (Гвоздика армериевидная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PsSil. Сер. Євр., Кавк., Крим. – Дек. Д: 2 (біля с. Котівка, Бельгард, 1938!).

600. + D. borbasii Vandas – Г. Борбаша (Г. Борбаша) – Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., ОgТr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent. (р.а.), Bal. – SilPs. Пд. Сарматсько-Пн. понтичний ендем. – Дек., лік., корм. Д: 1 (Бельгард, 1937! DSU), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986). K. – 1.

601. D. campestris M.Bieb. – Г. польова (Г полевая). Бр., кауд. ст/к., внр., HKr., Оg.-MgТr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.)StPs. Понтично-Прикасп. ендем. – Дек. По всій Д: 3): Фл. УРСР, т. 4. DSU! Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (Фл. УРСР, т. 4).

602. D. capitatus Balb. ex DC. – Г. головчаста (Г. головчатая). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – Ptr. Кримський вид. – Дек. Д: 3 (б. Глибока, Альбицька, 1948! ). К. – 4.

603. + D. capitellatus Klokov – Г. дрібноголовчаста (Г. головчатая). Бр., кауд.-ст/к., внр., HKr., MsТr., Ks., MgT°., He., Ent.(p.a.), Bal. – LitPs. Пд. понтичний ендем. – Дек. Зп: 14 (Екофл., т. 3), 19 (Фл. УРСР, т. 4). К. – 1.

604. D. carbonatus Klokov– Г. вугільна (Г. угольная). Н/кущик, кауд.-к/кщ., мич/к., вмр., Сh., Og.-MsТr.(Ca), MsKs., He., MsT°., Ent.(p.a.), Bal.(Bar.). – PtrSt. Зах. понтичний ендем. – Дек., мед.. Д: 3 (по р. Самара), 9 (Фл. УРСР, т.4), 8 (Днп., 1945!, Тар., 1999!), 14, 17 (ок. с. Військове, Бельгард, 1940!), 21, 22 (Екофл., т. 3), Зп: 3 (о. Хортиця), 14 (ок. с. Андріївка), 17 (Фл. УРСР,т. 4), 7, 12, 13, 15 (Екофл., т. 3).

605. + D. deltoides L. – Г. дельтовидна (Г. дельтовидная). Бр., кауд.-д/кщ., ст/к., вр., Сh., MgТr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent.(р.а.), Bal.(Bar.).– SilPr. Ендем Сер. Євр., Сиб. – Дек., лік., мед.., корм. Д: 8 (ж/м. Ігрень, 1986! DSU), 3 (ок. м. Новомосковська), 8, 17 (вздовж берегів Дніпра, Бар., 2000); К. – 4; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

606. D. elongatus C. A. Mey. – Гвоздика видовжена (Гвоздика удлиненная). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., MgTr.(Ca), MsKs., MsT°., He., Ent.(p. a.), Bal.(Bar.). – St. Зах. Понтичний ендем. – Дек., мед. Д: 4, 5, 6, 8, 21 та Зп: 14, 18 (Екофл., т. 3).

607. D. eugeniae Kleopow – Г. Ївги (Г. Евгении). Бр., кауд.-д/кщ., ст/к.-мич/к., внр., HKr., MsТr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ендем лісостепу Сх. Європи. – Дек. Д: 3 (біля с. Турово, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Екофл., т. 3).

608. D. euponticus Zapal. (D. pseudobarbatus Besser еt Ledeb .). – Г. справжньопонтійська (Г. понтийская). Бр., з кауд.-ст/к., внр., HKr., Alk.-МgТr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – StPr. Eндем Пд.-зах. Євр. – Дек. Д: 8 (Екофл., т. 3 ), 14 (Фл. УРСР, т. 4).

609. + D. guttatus M. Bieb. – Г. краплиста (Г. капельчатая). Бр., кауд., ст/к.-мич/к., внр., HKr., (Alk.)MsТr., Ms., MgT°., He., Ent.(р.а.), Bal.(Bar.). – (Hal.)StPr. Пд.-понтичний ендем. – Дек., cапон., мед. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889), 13, 14 (Фл. УРСР, т. 4). К. – 4. Зп: 16, 17, 19 (Екофл., т. 3).

610. +! # D. lancedolatus Steven еx Rchb. – Г. ланцетна (Г. ланцетная). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., MgТr., Ks., MsT°., He., Ent.(р.а.), Bal. – PtrSt. Понтичний ендем. – Дек. Д: 3 (Бельгард, 1936! DSU), 8 (ок. аеропорту, Тар., 1991!), 21 (Гуровський ліс, 1948! DSU), 13 (Сидоров, 1897), 15 (с. Малософіївка), 17 (с. Горіхове), 19 (с. Таврійське, Кучер., 2001, 2003). К. – 2; Зп: 3, 5 (Сидоров, 1897). К.– 3. Євр. Черв. сп. К.– І, Світ. Черв. сп. К. – R.

611. D. levigatum (Grun.) Klokov – Г. сглажена (Г. сглаженная). Бр., кауд., д/кщ., ст/к., HKr., Ms.-OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – (St.)PrPs. Пн. Понтичний ендем. – Дек., лік., корм. Д: 2): 1, 5, 19, 20 та Зп: 3, 4 (Екофл., т. 3).

612. + D. maeoticus Klokov – Г. азовська (Г. азовская). Бр., ст/к., внр., HKr., MsТr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Сх. понтичний ендем. – Дек. Зп: 3 (Кор., 1993), 8, 14, 19 (Фл. УРСР, т. 4). К. – 3.

613. D. membranaceus Borbas(KRW) – Г. пертинчаста (Г. перепончатая). Бр., НKr., MgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Зах. понтичний ендем. – Дек., Д: 2), По степовому Правобережжю, зрідка (Кучер., 2004).

614. D. pallidiflorus Ser. – Г. блідоквіткова (Г. бледноцветковая). Бр., кауд., ст/к., OgTr., Ks., MsT°., He., Ent.(p.a.), Bal.(Bar.). – StPtr. Понтичний ендем. Д:1): 8 та Зп: 3) на півдні обл. (Екофл., т. 3).

615. D. pineticola Kleopow – Г. борова (Г. боровая). Бр., кауд.-ст/к., внр., HKr., ОgТr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent.(р.а.), Bal. – PrSil. Сх. понтичний ендем. – Дек. Д: 8 (Ак. 1889), 13 (Сидоров, 1897), 14 (Фл. УРСР, т. 4).

616. D. platyodon Klokov – Г. плоскозуба (Г. плоскозубчатая). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., ОgТr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Sil.)StPs. Причорноморський ендем. – Дек., лік. Д: 2): 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, DSU, 2000!), 12 (Екофл. т. 3), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897); Зп: 3 (Кор., 1993), 14, 17 (Екофл. т. 3).

617. D. pseudoarmeria M. Bieb. – Г. несправжньоармерійовидна
(Г. ложноармерийская). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., МsKs., MsT°., He., Ent.(р.а.), Bal. – PtrSt. Балк. Пд.-сх. Євр. – Дек., Д: 23, звичайно, Кучер., 2004, 8, 21 та Зп: 3, 5 (Фл. УРСР, т. 4).

618. D. pseudosquarrosus (Novаk) Klokov – Г. несправжньорозчепірена
(Г. ложнорастопыренная). Н/кущик, кауд.-д/кщ., ст/к.-мич/к., вр., Ch., ОgТr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Sil.)StPs. Укр.-білоруський ендем. – Дек., сапон. Д: 12 (Вел.-Михайлівка, Бек., 1886), 13 та Зп: 3 (Сидоров, 1897).

619. + D. squarrosus M. Bieb. – Г. розчепірена (Г. растопыренная). Н/кущик, кауд.-д/кщ., ст/к.-мич/к., вр., Сh., ОgТr., KsMs., MsT°., He., Ent.(p.a.), Bal.(Вar.). – Ps. Сх. понтичний ендем. – Дек., мед. Д: 3 (ок. Новомосковська, Богомазов, 1939!), 3, 8 (Фл. УРСР, т. 4, Тар., 1999!), 7 (ок. с. Обухівка, Тар., 1961!, 1975!, 1983), Бар., 2000, K. – 1; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5, 11 (Фл. УРСР, т. 4). К. – 1.

620. D. stenocalyx Juz. – Г. стиснуточашечна (Г. узкочашечная). Бр., кауд.-д/кщ., ст/к.-мич/к., вр., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent.(р.а.), Bal.(Ваr.). – SilPr. Ендем Сх. Євр. – Дек., сапон. – Д:1), 3 (по нижній частині течії р. Самара), 16 (Екофл. т. 3). Зп:1), 3 (по прибережним скелям Дніпра ), (Фл. УРСР, т. 4),

621. (237). Dichodon viscidum (M. Bieb.) Holub (D. dubium (Bast.) Ikonn. – Діходон сумнівний (Диходон сомнительный). Бр., ст/к., внр., HKr., AlkТr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – PrHal. Евр., Середзем. – Д: 3 (Фл. УРСР, т. 4), 5 (ок. с. Булахівка, Алекс. и др., 1986), 8 (Ак., 1889?); Зп: 19 (м. Ногайскк, Фл. УРСР, т. 4).

622. (238). Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. – Елізанта ночецвіта (Элизанта ночная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent.(Ah.), Bal. – SilPr. Ц. Євраз. – Мед. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Тар., 1992, 2000!, DSU), 14 та Зп: 8 (Фл. УРСР, т. 4).

623. E. viscosa (L.) Rupr. – Е. клейка (Э. липкая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – RuPr. Ц. Євраз. – Мед., бур. По регіону, спорадично, Д:3), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Тар., 2000!), 8 (ок. Днп., Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 4), 14 (Екофл., т. 3), Зп: 3 (Кор., 1993).

624. (239). Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub – Пустельниця Біберштейна (Эремогоне Биберштейна). Бр., кауд., ст/к.-пуч/к., внр., HKr., MsТr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Причорномор’я, Зах. Сиб. (ендем). Дек., мед. Д:1) 3 (с. Богате, схил до р. Оріль, Тар., 1997!), 23 (часто?, Кучер., 2004), Зп: 3), Фл. УРСР, т. 4.

625. + E. micradenia (P. Smirn.) Ikonn. – Е. дрібнозалозкова (Э. лугово-степная). Бр., кауд.-ст/к., внр., HKr., MsТr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Sil.)PrSt. Сх. Євр. Зах. Сиб. (ендем). – Д: 8 (Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 8 (Днп., Ак., 1889); К.– 3; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 3.

626. + E. longifolia (M. Bieb.) Fenzl– Е. довголиста (Э. длиннолистная). Бр., кауд.-к/кщ., ст/к.-мч/к., внр., HKr., OgТr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsSil. Ендем Сх. Євр. – Дек., мед. Д: 8 (ок. Днп., Ак., 1889, ок. ж/м. Ігрень, Тар., 2007!), К. – 4; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

627. # E. rigida (M.Bieb.) Fenzl – Е. жорстка (Э. жесткая). Бр., ст/к., OgТr., Ks., MsT°., ScHe., Ent. (Ah.), Bal. – (Ps.)SilSt. Зах. понтичний ендем. – Дек., мед. Д: 3, 5 (Присамар’я, Фл. УРСР, т. 4, Алекс. и др., 1986), 8, 13, 14 (Фл. УРСР, т. 4); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14 (Ян., 1912), 16, 17 (Фл. УРСР, т. 4). Світ. Черв. сп. К. – R.

628. (240 ). Gypsophil la acutifolia Fisch. ex Spreng. * – Лещиця гостролиста (Качим остролистный). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., MsТr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – (Cul.) PrRu. (Aдв.) Походить з Пн. Кавказу. – Дек., отр., акарицид. – Д: 8 (Біля Ботсаду ДНУ, Тар., 1979!, 2000!). DSU!

629. G. dichotoma Besser – Лещиця вилчаста (Качим вильчатый). Бр., кауд., ст/к., Hel.(Ch.), MsTr.(Ca), MsKs., MsT°., He., Bal. – StPtr. Понт. – Дек., отр., лік. Д: 1): 3 (Екофл., т. 3).

630. G. oligosperma A. Krasnova. (~ G. altissima aggr.). – Л. малонасінна (К. малосеменной). Бр., ст/к., внр., HKr., MsТr.(Са), Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Пд.-Сх. Євр. (Лісостеп та степова смуга). – Дек., лік., техн. (сапонін). Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, с. Андріївна, Тар., 1993!); Зп: 3 (о. Хортиця, Сидоров, 1897).

631. G. paniculata L. – Л. волотиста (К. метельчатый). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., Og.-MgТr., KsMs., MsT°., He., Ent., Perv. – PrSt. Євраз. (помірна смуга), ендем. – Лік., дек., отр., техн. (сапонин). Корм. (для верблюдів). По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!

632. G. paulii Klokov – Л. Павла (К. Павла). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., AlkTr (MsTr), MsKs., MgT°., He., Ent., Perv. – HalPs. Пд. понтичний літоральний ендем. Дек., мед., лік. – Д: 8 (адв.). На відкосах із ракушняка біля залізниці в Днп. (р-н аеропорту), Тар., 1978, 1990! інші такі ж місця, 3 (ст. Вільне, 1995!), 14 (м. Вільногорськ, Тар., 1981!); Зп: 14, 16 (Фл. УРСР, т. 4).

633. G. perfoliata L. – Л. пронизанолиста (К. пронзеннолистный). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., AlkТr., Ms., MgT°., He., Bal. (H/аnch.) – HalPr. Ц. Євраз. – Техн. (сапон.), дек., їст., мед. Д:2). 5 (біля с. Карабінівка, Пестушко, 1928!), 17 (м. Орджонікідзе, відвали кар’єрів, Тар., 2007!).

634. (241). Herniaria besseri Fisch. eх Hornem. – Остудник Бессера (Грыжник Бессера). Н/кущик, зимовозелений, кауд., ст/к., внр., HKr., MgТr., Ks., MsT°., He., Anph., Bar. – St. Причорноморський ендем. – По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4.

635. H. euxina Klokov – О. чорноморський (Г. черноморский). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsТr., Ks., MsT°., He., Еnph.(Ah.), Bar. – St. Понтично-каспійський ендем. – Зп: 3 (Кор., 1993), 16, 17 (Фл. УРСР, т. 4.).

636. H. glabra L. – О. голий (Г. голый). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., НКr., MsТr., KsMs., MsT°., He., Anph.(Ah.), Bar.(Endz.). – RuSt. Євр., Пд. Сиб. – Лік., техн. (сурогат мила), корм., отр. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алєкс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Ак. 1889), 13, 14 та Зп: 3 (Сидоров, 1897), 14 (Кузм., 1974).

637. H. hirsuta L. – О. шорсткий (Г. волосистый). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., OgТr., MsKs., MgT°., He., Anph.(Ah.), Bar. – StPr. Євраз., Пн. та Пд. Афр. – Лік. Д: 12 (Вел.-Михайлівка, Фл. УРСР, т. 4).

638. H. kotovii Klokov (~H. glabra L. ). – О. Котова (Г. Котова). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., MsKs., MsT°., He., Anph., Bar. – StPr. Ендем Пд.-сх. Євр. – Зп: 6, 10 (Екофл. т. 3), 14, 19 (Фл. УРСР, т. 4).

639. H. polygama J. Gay. – О. багатошлюбний (Г. многобрачный). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ah. (Anph.), Bar. – RuPs. Ц. Євраз. – Лік., їст. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. Днп., Тар., 1983!), 15, 19, 23 (Екофл., т. 3), Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). У Степу Укр. – звичайно (Фл. УРСР, т. 4).

640. (242). Holosteum umbellatum L. – Костянець зонтичний (Костенец зонтичный). Од., ефемер, ст/к., внр., Т., Og.-MsТr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PrStRu. Євр., Середзем., Ц. Аз. – Лік., бур’ян. По всій Д:3) та Зп: 3): (Фл. УРСР, т. 4), DSU!

641. (243) Hylebia nemorum (L.) Fourr. (Stellaria nemorum L .). – Гілебія гайова –– Зірочник гайовий (Гилебия лесная – Звездчатка лесная). Бр., (зимовозел)., кауд., д/кщ., вр., НКr., MsTr., HgMs., MsT°., HeSc., Ent.(Ah.), Bal. – Sil. (nemor.). Євр. (без Арктики). – Лік., віт., отруйн. Д: 8 (Бекетов, 1886), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986).

642. + (244). Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth – Кольраушія паросткова (Кольраушия побегоносная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent.(Ah.), Bal. – PrPtr. Євр., Середзем., Перед. Аз. – Дек. Д:1), 21 (Доброволький, Шанда, 1982, Кучер., 2001), 23 (с. Токівське, Кучер., 2003). К. – 1.

643. (245) Lychnis chalcedonica L. * – Зірки городні. (Лихнис, татарское міло). Бр., кауд., ст/к., HKr., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bar. – Cul. Євр., Сиб., Монг. - Дек., отр., лік., бур. Д: 8 (Екофл., т. 3).

644. (246). Melandrium album (Mill.) Garke – Куколиця біла (Дрема белая). Дв., ст/к., внр., HKr., Og. – MsТr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., (Двод.), Bal. – SilPr. Євр. – Середзем. (адв. у Пн. Ам.). – Мед., корм., техн. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!

645. M. latifolium (Poir.) Maire- K. широколиста (Д. широколистная). Бр., Дв., кауд.-кщ., ст/к.-мич/к., HKr., MsTs., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilRu. Євр., Пд. Аз. – Лік., дек., тех., бур. Д:1), 8 (Екофл., т. 3).

646. (247). Minuartia birjuczensis Klokov – Mінуарція бірючська (Минуарция бирючская).-ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – PrPs. Приазовський ендем. – Зп: 14, 16 (Фл. УРСР, т. 4).

647. M. glomerata (M.Bieb.) Degen – M. скупчена (M. скученная). Од.-Дв., внр., Т., HKr., MsТr.(Ca), Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – StPtr. Понтичний вид. – Д: 14 (ур. Дубова Балка) та Зп: 3, 18 (Фл. УРСР, т. 4), 5 (Екофл., т. 3).

β -р/акт.:801,05 Бек., Кн.: 2,52 (Присамар'я, 1975).

648. M. hypanica Klokov– М. бузька (М. бужская). Од., ст/к., внр., Т., MsТr. Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Ендем Пд.-cх. Євр. – Д: 8 (Сидоров, 1897, на тепер затопленому о-ві, біля Днп.), 22 (с. Шестерня, Кучер. 2004); Зп: 19 (Бекетов, 1886).

649. M. leiosperma Klokov – М. гладеньконасінна (М. гладкосеменная). Н/кущ., ст/к., внр., Сh., OgТr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal.(Bar.). – Дек. PsPtr. Пд.–cх. Євр. Ендем. – Д: 13, 21 (Котов, 1927) та Зп: 17, 18 (Фл. УРСР, т. 4).

650. M. viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. (М. рiskunovii Klokov ). – М. Піскунова (М. Пискунова). Од., ст/к., внр., Т., OgТr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps. Пн. понтичний ендем. – Д: 3, 14, 8 (Фл. УРСР, т. 4), 7, 8 (ок. Дніпр.-Орільського заповідника, Бар., 2000), Зп: 11 (Козлов!). DSU.

651. (248). Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерінгія трижилкова (Мерингия трехжилковая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., HeSc., Ent., Bal. (Myrm.). – Sil. Євр., Середзем., Ц. Аз. – Бур. Д: 3, 5 (Тар., 1980!, 2004!, Алекс. и др., 1986), 8 (ок. ж/м. Ігрень, Ак., 1889); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4). DSU.

652. (249). Myosoton aquaticum (L.) Moench – Слабник водяний (Мягковолосник водяной). Бр., зимовозелений, мич/к., внр., HKr., Og.-MsТr., HgMs., MgT°., HeSc., Ent.(Ah.), Bal. – (Pal.)PrSil. Євраз. (помірна смуга). – Лік. (хвороби очей та ін.), корм. По всій Д: 4) та Зп: 4): Фл. УРСР, т. 4, DSU та ін.

653. (250). Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene vulgaris (Maench) Garcke).– Хлопавка звичайна (Оберна обыкновенная). Бр., кауд., ст./к., внр., НКr.(Ch.) MsTr., KsMs., MgT°., Sc.-He., Ent., Bal.(Bar.). – SilPr. Євраз., Середзем. (без тропиків), адв. у Пн. Ам..– Лік., їст. (листя для салатів), мед., корм. По всій Д: 2) і Зп: 2): Фл. УРСР т. 4, DSU!

654. O. cserei (Baumg.) Ikonn. (Silene cоringifolia Andrz. ). – Х. бобовидна (С. бобовая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal.(Bar.). – RuSt. Причорномор’я, Середзем. – Бур., лік., мед. Д: 8 (Фл. УРСР, т. 4, Тар., 1986, 1990!), 13 (Сидоров, 1897), 21 (м. Кр. Ріг, Тар., 1999!) та Зп: 14, 3 (Фл. УРСР, т. 4).

655. O. procumbens (Murrey) Ikonn. – Х. лежача (С. стелющаяся). Бр., д/кщ., ст/к., HKr., OgТr., Ms., MsT°., SсHe., Ent., Bal. – PsPr. Сх. Євр., Сиб. – Д: 20 (Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

656. + (251). Otites artemisetorum Klokov – Вуханка полинкова (Ушанка полынная). Од.-Дв., кауд., ст/к., внр., HKr., Alk.-MsТr., MsKs., MsT°., He., Ent. (Двод.), Bal. – HalSt. Пд. український ендем. – Д: 19 (ок. м. Орджонікідзе, заказник «Богданівський», Тар., 1997!); К. – 4. Зп: 14, 16 (Фл. УРСР, т. 4), 17 (Екофл., т. 3).

657. O. borysthenica (Grun.) Klokov (O. parviflora Zapal. ). – В. дніпровська (У. днепровская). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., OgТr., KsMs., MgT°., He., Ent. (Двод.), Bal.(Bar.) – StPs. Ц. Євраз. – По всій Д: 3) та Зп: 2): Фл. УРСР, т. 4, DSU.

658. О. chersonensis (Zapal.) Klokov – В. херсонська (У. херсонская). Од.-Дв., кауд., ст/к., Т., HKr., MgTr., Ms., He., Ent. (Двод.), Bal.(Bar.). – PrSt. Сх. Євр. – Мед. Д: 3): 3, 8, 16, 21, 22 та Зп: 3, 8, 16, 17 (Екофл., т. 3).

659. O. densiflora (D`Urv.) Grossh. – B. густоцвіта (У. густоцветковая). Од.-Дв., кауд. ст/к., внр., HKr., Og.-MsТr., MsKs., MgT°., He., Ent.(Двод.), Bal. – PsSt. Ендем Криму. – Зп: 14 (Фл. УРСР, т. 4).

660. + O. dolichocarpа Klokov (~O. densiflorus). – В. довгоплода (У. длинноплодная). Дв., кауд., ст/к., внр., HKr., MsТr., MsKs., MsT°., He., Ent. (Двод.), Bal. – Ptr. Причорноморський ендем. – Mед. Зп: 14 (Фл. УРСР, т. 4). К. – 4.

661. O. maeotica Klokov– У. азовська (У. азовская). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent. (Двод.), Bal. – StPs. Євраз, Зах. Сиб. – Мед. Д:1), 6 (б. Гракова, Бар., 2008).

662. O. mediа (Litv.) Klokov– У. середня (У. средняя). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., OgТr. KsMs., MgT°., He., Ent. (Двод.), Bal. – StPs. Євраз, Зах. Сиб. – Д: 3, 8 (Фл. УРСР, т. 4); Зп: 14 (Кузм., 1974), 17 (Альбицька, 1958!). DSU та ін.

663. O. оrae-syvaschicae Klokov – В. узбережно-сивашська (У. прибрежно-сивашская). Од.-Дв., кауд., ст/к., Т., HKr., AlkTr., KsMs., MsT°., He., Ent. (Двод.), Bal.(Bar.). – StHal. Євр. (Ендем Причорномор'я). – Мед. Зп: 19 (Екофл., т. 3).

664. O. wolgensis (Hornem.) Grossh. – У. волзька (У. волжская). Од. Дв., кауд., ст/к., внр., MgTr., МsKs., MgT°., He., Ent. (Двод.), Bal. – PtrSt. Причорномор`я, Ц. Аз. – Техн. (сапоніни). Д: 3, 5 (Присамар’я, Алєкс. та ін. 1986). 9, (DSU!), 8, 22 (Фл. УРСР, т. 4), 12 (Екофл., т. 3), на степовому правобережжі, зрідка (Кучер., 2004), Зп: 1): 17 (Екофл., т. 3).

665. (252). + Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Besser– Загнітник головчастий (Приноготовник головчатый). Н/кущик., кауд., ст/к. вмр., Сh., MsТr., MsКs., MgT°., He., Ent., Bar. – (Ptr.) Chs. Причорн., Kрим, Kавказ. – Дек. Д: 13 (Ак., 1889, Сидоров, 1897), 22 (ок. с. Ганнівка, Кучер., 2004). К. – 1. Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4), 14 (по р. Берда, Корзун, 1999! DSU), 17 (Екофл., т. 3). К. – 1.

666. (253). Petrorhagia saxifraga (L.) Link* – Петрорагія ломикаменева (Петрорагия камнеломка). Бр., кауд., ст/к., внр., Сh., MsТr., КsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – Cul. (адв.). Походить із Середземномор’я. – Дек., техн. (сапон.). Д: 8 (Окол. Ботсаду ДНУ, пустир, здичавіло, Тар., 1991!); Зп: 3), 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

667. (254). Pleconax subconica (Friv.) Surcova ( Silene subconica Friv. ). – Конусівка напівконічна (Плеконакс полуконический). – Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsТr., MsКs., MsT°., He., Ent., Bal.(Bаr.). – PalPr. Бал., Причорномор`я. – Лік. Д: 3 (Ак., 1889, Алекс. и др., 1986), 5 (Тар., 1990!), 8 (Фл. УРСР, т. 4), 12 (Сидоров, 1897), Зп: 14, 17 (Екофл., т. 3).

668. (255). Psammophiliella murаlis (L.) Ikonn.). – Пісколюбка мурова (Псамофилиелла постенная). Од., ст/к., внр., Т., ОgТr., KsMs., MgT°., He., Ent.(р.а.), Bal.(Endz.). – PrPs. Євраз. (адвент у Пн. Ам., Австралії). – Корм., техн. (сапон.), бур. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, DSU!.

669. (256). + Sagina nodosa (L.) Fenzl – Моховинка вузлувата (Мшанка узловатая). Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsТr., HgMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsPr. Євросибірський вид. – Дек. Д: 1), 8 (ок. с. Обухівка, Тар., 1978!, 1999), 12 (ок. с. Вел.-Михайлівка, Бекетов, 1886). К. – 1.

670. S. procumbens L. – М. лежача (М. лежачая). Бр., зимовозел., ст/к.-пуч/к., вр., HKr., Og.-MsТr., HgMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PalPr. Голарктика (без Пд.-сх. Аз.). – Лік., корм., бур. Д: 3 (Ак., 1889, Алекс. и др., 1986), 5 (Тар., 1990!), 8 (Фл. УРСР, т. 4), 12 (Бекетов, 1886, Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

671. (257). Saponaria officinalis L. – Мильнянка лікарська (Мыльнянка лекарственная). Бр., кауд.-д/кщ., ст/к.-мич/к., вр., HKr., Og.–MsТr., Ms., MgT°., ScHe., Ent.(р.а.), Bal.(Bar.). – SilPr. Євр., Середзем. – Дек., лік., техн. (сапон.), віт., крас., інсектиц., антивірус. По всій Д: 3): та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, Екофл., т. 3.

b -р/акт.: 808,8 Бк, Кн.: 1,5; 40К дає 44% активності (на СГ-1 у Присамар'ї).

672. + (258). Scleranthus annuus L. – Червець однорічний (Дивала однолетняя). Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsТr., KsMs., MgT°., He., Ah.(Anph.), Bar. – Ps. Євр., Середзем.(адв. у Пн. Ам.). – Лік., корм. (для овець), на корінні живе комаха кошеніль, яка дає цінну червону фарбу. Д: 8 (Днп., на пісках, Тар., 1990!). К. – 4. (Рис. 11).

673. (259). Silene сhlorantha (Willd.) Ehrh. – Смілка зеленоцвіта (Смолёвка зеленоцветная). Бр., ст/к., (є каудекс), внр., HKr., OgТr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal.(Bar.), – SilPs. Ц. Євраз. – Мед., корм., лік., бур. По всій Д: 2) та Зп: 1): (Пн. частина області): Фл. УРСР, т. 4, DSU!

674. S. dichotoma Ehrh. – С. вильчаста (С. вильчатая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., KsMs., MsT°., He., Ent.(А.h.), Bal. – RuSt. Сх. Євр., Зах. Сиб. (адв. у Зах. Євр., Пн. Ам.). – По всій Д: 2) та Зп: 1): Фл. УРСР, т. 4, Екофл., т. 3.

675. S. gallica L. – С. гальська (С. гальская). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsТr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – Ru. Євр., Середзем., Іран. – Бур’ян, дек. Д: 3 (Фл. УРСР, т. 4).

676. S. longiflora Ehrh. – С. довгоквіткова (С. длинноцветковая). Бр., кауд., ст/к., внр., НКr., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Пд.-сх. Євр. – Лік. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, Тар., 1999!), 8 (Ак., 1889), 9, 21 (Фл. УРСР т. 4), 13 (Сидоров, 1897); Зп: 3): 3, 4, 5, 6, 16, 17, 19 (Екофл., т. 3), 14 (Кузм., 1974).

677. S. multiflora (Ehrh.) Pers. – С. багатоквіткова (С. многоцветковая). Бр.(висота відома до 60 см, а знайдена – 87 см), кауд., ст/к., внр., HKr., Alk.-MgТr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal.(Bar.). – StPr. Пд.-сх. Євр., Зах. Сиб. – Дек. Д: 2 (1938, DSU!), 5 (Тар., 1985, 2003!, Фл. УРСР, т. 4); Зп: 3 (Кор., 1993).

678. + S. nutans L. – С. поникла (С. поникающая). Бр., ст/к., внр., HKr., OgТr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bal.(Bar.). – PsSil. (У борах). Євр., Сиб. – Д: 5 (Тар., 1991!, Черкашина, 1987! DSU), 14 (Сидоров, 1897). К. – 4.

679. S. procumbens Murr .. – С. лежача (С. стелющаяся). Бр., ст/к., HKr., MsТr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal. – Pr(Ps.). Сх. Євр., Сиб. – Зп: 3): 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

680. S. sibirica (L.) Pers. – С. сибірська (С. сибирская). Бр., кауд., ст/к., HKr., MgТr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – PrSt. Причорномор`я, Сер. Сиб., Монг.– Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 10 (Фл. УРСР, т. 4).

681. + S. supina M. Bieb. – С. приземкувата (С. приземистая). Н/кущик, кауд., ст/к., вмр., Сh., Og.-MsТr., HgMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsPr. Понт.-Арало-Касп.). – Лік. Д: 3 (Алекс. и др., 1986), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1990!), 8 (Фл. УРСР, т. 4), 12 (о. с. Вел.-Михайлівка, Сидоров, 1897); К.– 4; Зп: 3): 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 5, 14, 17, 19 (Екофл., т. 3).

682. S. tatarica (L.) Pers. – C. татарська (С. татарская). Бр., кауд., ст/к., вмр., HKr., Сh., MsТr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – PsPr. Євраз. (без Пд.-сх. Аз.). – Лік. Д: 3 (Ак., 1889, Присамар’я, Алєкс. та ін. 1986), 5 (Тар., 1990!), 8 (Фл. УРСР, т. 4, Тар., 1981, Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 12 (о. с. Вел.-Михайлівка, Сидоров, 1897); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

683. (260). Spergula arvensis L. – Шпергель польовий (Торица полевая) Од., ст/к., внр., Т., Og.-MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsRu. Голаркт. – Лік., корм., бур., адв. (з Полісся та Лісостепу). Д: 3 (ок. с. Андріївка, на полі, Тар., 1981!). (Рис. 10).

684. (261). Spergularia media (L.) C. Presl – Стелюшок середній (Торичник средний) Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., AlkTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal.– PrHal. Євр., Ц. Аз. – Лік., крас., корм. (для овець). Д: 2): 3 (Фл. УРСР, ок. с. Вільне, Еліашевия!, DSU), 14 (Екофл., т. 3), 19 (по р. Солона, Тар., 1993!), Зп: 14, 17, 19 (Фл. УРСР т. 4).

685. S. rubra (L) J.Presl et C. Presl– С. червоний (Т. красный) Од.-Дв., ст./к., внр.,Т., НКr., Og.-MsTr., Ms., MsT°., He., Ent.(Ah.), Bal.(Epz.). – PsRu. Сер. Євр., Аз. (Без Пд.). – Бур’ян. Д:2), 8 (Днп., Ігрень, Ак., 1889), по степовому Правобережжю, спорадично, Кучер., 2004, Зп: 3, 5 (Фл. УРСР, т. 4), 3 (Екофл., т. 3).

686. S. salina J.Presl et C. Presl – Стелюшок морський (Торчник морской) Од.-Дв., Бр., ст/к., внр., Т., НКr., AlkTr., HgMs. MgT°., He., Ent.(Ah), Bal. – PrHal. Євраз. (без Пд. Аз.), Пд. Ам. – Корм., лік., крас. Д: 3): 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986, ок. с. Василівка, на „висячому” болотці, Тар., 1974!), 8, 13 (Сидоров, 1897); по всій Зп: 3): Фл. УРСР, т. 4, Екофл., т. 3.

687. (262). + Stellaria bartiana Schur (~S. palustris Retz. ). – Зірочник Бартіонова (Звездчатка Бартионова). Бр., вмр., НКr., MsTr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal.– Pr. Сер. Євр. – Д:2), 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986). K.– 4.

688. S. graminea L. – З. злаковидний (З. злаковидная) Бр., д/кщ., вр., НКr., Оg.-MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.) SilPr. Євраз. (крім пд. частини). – Лік., віт., мед., отруйн. По всій Д: 4), Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4). DSU!

689. S. hippoctona (Czern.) Klokov – З. п’яне сіно (З. пьяное сено). Бр., зимовозел., д/кщ., вр., НКр., Оg.-MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal.– SilPr. Євр.- Сх. Аз., Сиб.– Отр., лік. Д: 3), напр., 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4), 12, 16, 14 (Екофл., т. 3), DSU!

690. S. holostea L. – З. костянцевий (З. ланцетовидная). Бр., вічнозелений, д/кщ., вр., НКr.(Ch), MsTr., HgMs., MgT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil. Євр., Cередзм., Зах. Сиб. – Лік., їст., мед., отр. (для коней). Д: 3, 5 (Фл. УРСР, т. 4, Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8, 14 (Ак., 1889), 19 (Сидоров, 1897).

691. S. neglecta Weihe ( Alsine neglecta (Weihe)A.Love et D.Love ). – З. занедбаний (З. незамеченная). Од.-Дв., Т., НКr., MsTr., Ms., MgT°., НеSc., Ent., Bal. – RuSil. Євр., Середзем., Ц. Аз. – Бур., віт., їст. Д: 3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986!).

692. S. palustris Retz. – З. болотний (З. болотная) Бр., зимовозел., д/кщ., вр., MsTr., HgMs., MsT°., He., Ent.(Ah.).– PalPr. Євраз. (крім троп. регіонів). – Д: 3 (Ак., 1889, Тар., 1973!), 8 (ок. с. Обухівка, Тар., 1986! Слюсаренко, 1994! DSU, Дніпр.-Орільський заповідник, Бар., 2000), 10 (с. Добровілля, Еліашевич, 1927!), 19 (с. Шишкіно, Тар., 1998!), 14 і Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 4).

693. (263). Steris viscaria (L.) Raf. ( Viscaria vulgaris Bernh ). – Смолівка клейка (Смолка обыкновенная). Бр., кауд., ст/к., внр., HKr., КsMs., Og.-MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ps.)SilPr. Євр., Зах. Сиб. – Мед., дек., лік. По всій області. Д:2), наприклад,3, 5 (Присамар’я, Алекс. и др., 1986), 8 (Днп., Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 4), 21 (Кучер., 2000); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

694. (264). Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (V. segetalis Garcke ) – Стоголовник іспанський (Тысячеголов испанский). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent.(р. g.), Ah., Bal.(Bar.). – Ru. Євраз. (без Зах. Євр.). – Дек., лік., бур’ян., отруйн. (насіння). Д: 4, 5, 15 (Екофл., т. 3), 8 (Днп., Ак., 1889). 13 (Сидоров, 1897), тепер мабуть зник; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 14, 17, 19 (Екофл., т. 3).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.084 с.)