Родина Fabaceae (Leguminosae) – Бобові (Бобовые) – 44 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Родина Fabaceae (Leguminosae) – Бобові (Бобовые) – 44830. (311). Amorpha frutiсosa L. * – Аморфа кущова (Аморфа кустарниковая). Кущ (1–3 м), ст/к., внр., Ph., Оg.–MgTr. (AlkTr.), Ms.(Ks.), MsT°., ScHe., Ent., Bal. – RuSil (адв.). Походить з Пн. Ам. – Дек., мед., лік., фітомеліоративна. Між тим, на вологих грунтах в заплавах веде агресивно, бо витісняє аборигенні види рослин, тому там необхідно всіляко обмежувати подальше її розповсюдження. По всій Д: 4) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

831. (312). Anthyllis macrocephala Wender – Заяча конюшина багатолиста (Язвенник многолистный). Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr.(Ca), KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – StPr. Сер., Сх. Євр., Кавк. – Корм., лік., мед. Д: 7, 8 (Бар., 2000).

832. (313). + Astragalus abrutus Krytzka – Астрагал нежданий (Астрагал неожиданный). Бр., стк., внр., HKr., MsTr.(Ca), Ks., He., Ent., Bal. – StPtr. Предкавказзя, Причорном., Нижн. Поволж. Мед. Д: 1), 19 (ок. м. Марганець, б. Крутенька, Кучер., 2004). К.-1.

833. + А. albidus Waldst. et Kit. – Астрагал білуватий (Астрагал беловатый). Н/кущ, ст/к., внр., Ch., MsTr.(Ca), Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – Ptr. Причорноморський ендем. – Корм. Д: 3, 5 (Присамар’я), Тар. та ін., 1988. (DSU, МW). К.– 4.

834. + А. аsper Jacq.– А. шорсткий (А. шершавый). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Причорноморський ендем. – Корм. Д: 3, 16 (Сидоров, 1897), 8 (Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 6); 17(с. Тритузне, Кучер., 2004), 22 (с. Шестерня, Кучер., 2004): К. – 4; Зп: 15 (DSU!). К. – 4.

835. А. austriacus Jacq. – А. австрійський (А. австрийский). Бр., ст/к., вмр., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ц. Євраз. – Корм., дек. Д: 3, 5 (Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889), 21 (Тар., 1999!, Кучер., 2000); 21 (Тар., 2004), 22 (Красова! KRW); Зп: 3 (Кор., 1993, Фл. УРСР, т. 6), 10 (Ян., 1912), 14 (Фл. УРСР, т. 6).

836. ++! # A. borysthenicus Klokov (~ A. onobrichys L. s. l .). – А. дніпровський (А. днепровский). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – StPs. Ендем півдня України. – Корм. Д: 19 (Покровське ліс-во, Тар., 1999! DSU); К. – 4; Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 6), 19 (DSU!). К.– 1; Черв. кн. Укр. К. – ІІ; Євр. Черв. сп. К. – R, Св.Черв. сп. К. – R.

837. A. cicer L.– А. нутовий (А. нутовый). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., ScHe., MgT°., Ent., Bal. – (Ru.)SilPr. Євр., Середзем. – Корм., лік.; Д: 3, 5 (Сидоров, 1897; Тар. та ін., 1988), 8 (Ак., 1889; Фл. УРСР, т. 6, Тар., 1996!), 13, 14 (Сидоров), 21 (Кучер., 2000); Зп: 3 (Кор., 1993), 19 (Фл. УРСР, т. 6).

838. + A. contortuplicatus L. – А. скручений (А. свернутый). Од., ст/к., внр., Т., Og. – MsTr.(AlkTr.), HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – Pr. Ц. Євраз. – Корм.; Д: 4, 23 (Фл. УРСР, т. 6). K. – 5.

839. + A. corniculatus M.Bieb. – А. ріжковий (А. рожковый). Н/кущ., ст/к., внр., Ch., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – StPtr. Пд. причорноморський ендем.– Дек.; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 10, 14 (Ян., 1912). К. – 3.

840. + A. danicus Retz. – А. датський (А. датский). Бр., ст/к., HKr., MgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PrSt. Євр., Сибір. – Корм.; Д: 3 (Ак.,1889, с. Вільне, Бельгард, Альбицька, 1945), 19 (Тар., 1998!), К. – 4.

841. + +! # A. dasyanthus Pall. – А. шерстистоквітковий (А. шерстистоцветковый). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – St. Ц. Євр., Пд.-cх. Євр. – Лік., корм., мед.; Д: 3, 5 (Присамар’я, Ак., 1889; Тар. та ін., 1988), 8 (ок. Аеропорту, Тар., 1971!, 1986!, ок. Ігрень, 2008!), 13 (Сліпaк, 1885!), 21, 18 (Кучер., 2000), К. – 2; Зп: 3 (Сидоров, 1897; Кор., 1993), К. – 1. Черв. книга Укр. К. – ІІ; Євр. Черв. cп. К. – J. Світ. Черв. сп. К. – R.

842. + A. dolichophyllus Pall. – А. довголистий (А. длиннолистный). Бр., ст/к., кауд., внр., HKr., MgTr., Ks., MgT°., ScHe., Ent.(Ah.), Bar. – St. Ц. Євраз. – Корм.; Д: 3 (Ак., 1889), 5 (с. Кочережки, Тар. та ін., 1988), 9 (ст. Хорошево, Тар., 1974!), К. – 3; Зп: 15, 14, 18 (Фл. УРСР, т. 6), К. – 3.

843. + А. glycyphyllos L. – А. солодколистий (А. сладколистный). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent.(Ah.), Bal. – Sil. Ц. Євраз. – Корм., мед.; Д: 2), 3, 5 (Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 8 (Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 6); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 3.

844. +! # A. henningii (Steven) Klokov – А. Геннінга (А. Геннинга). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – St. Ендем Пд.-сх. Євр. – Корм.; Д: 21 (с. Н.–Житомир, Фл. УРСР, т. 6), 18, 21 (Кучер., 2001). К. – 2; Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 6), К. – 2. Європ. Черв. сп. К. – R, Світ.Черв. сп. К. – R.

845. + A. odessanum Besser – А. одеський (А. одесский). Н/кущ, ст/к., внр., Сh., OgTr. (Ca), Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – Ptr. Зах. причорноморський ендем. – Корм., алкал.; Д: 14 (с. Сергіївка, DSU!), 13 (Ак., 1889); 21 (Фл. УРСР, т. 6, с. Недайвода – Тар., 1995!, Кучер., 2001). К. – 4. Зп: 14 (Ян., 1912). К. – 4.

846. A. onobrychis L. – А. еспарцетний (А. эспарцетный). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – St. Євраз. – Корм., мед.; По всей Д: 3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1897; Тар. та ін., 1988.

847. + # A. pallescens M.Bieb. – А. блідий (А. бледный). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – StPtr. Ендем Пд.-cх. Євр. – Корм.; Д: 3, 5 (Тар. и др., 1988), 19 (с. Підгорне по р. Солона, Тар., 1998!), 20 (с. Миколаївка, Кучер., 2003), 21 (6 місцезнаходжень, Кучер., 1994), 20 (б. Кобильна, Красова, 1998!, с. Михайлівна, Кучер., 2001). К. – 2; Зп: 14, 19 (Фл. УРСР, т. 6), К. – 2. Світ. Черв. сп. К. – І.

848. + A. ponticus Pall. – А. понтичний (А. понтический). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ks., MsT°., Не., Ent., Bal. – PtrSt. Євраз. (помірна смуга). – Корм., мед., дек.; Д: 8 (Фл. УРСР, т. 6; Тар., 1990!), 13, 17 (Фл. УРСР, т. 6; DSU! 1937), 14 (Фл. УРСР, т. 6; Тар., 1994!, 15, 18, 21, 22 (Кучер., 2000, 2001); К. – 3; Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 6; Мицик, Тар., 1995!), 4 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 2.

849. + A. pubiflorus DC. – А. пухнастоквітковий (А. пушистоцветковый). Бр., д/кщ., вр., HKr., Ks., MsT°., Не., Bal. – St. Пд.-сх. Євр. – Корм., мед.; По всій Д: 2); Фл. УРСР, т. 6; Опред..., 1987, DSU!. К. – 4. Зп: 3 (Сидоров, 1897, Кор., 1993), 10 (Ян., 1912).

850. + А. reduncus Pall.(A. concavus Boriss.). – А. ввігнутий (А. вогнутый). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – St. Ендем Пд.-cх. Європи. – Корм.; Зп: 17 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 1.

851. A. sulcatus L. – А. борозенчастий (А. бороздчатый). Бр., cт/к., внр., HKr., MgTr. (Alk.Tr), Ms., MgT°., ScНе., Ent., Bal. – SilPr. Ц. Євраз. – Мед., цінний корм. Д: 2), 6 (ок. с. Самарське, Бар., 2008), 13 (с. Боровківка, Кучер., 2004), 8 та Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993) 7 (Фл. УРСР, т. 6), 18 (Ян., 1912).

852. +! # A. tanaiticus K. Koch – А. донський (А. донской). Бр., д/кщ., вр., HKr., OgTr., Ks., MsT°., Не., Ent., Bal. – (St.)PtrPs. Сх. Причорноморський ендем.– Д:1), 12 (Фл. УРСР, т. 6); К. – 4. Черв. кн. Укр. К. – ІІІ. Євр. Черв. сп. К. – R. Світ. Черв. сп. К. – V.

853. + A. ucrainicus M. Pop. et Klokov – А. український (А. украинский). Бр., н/кущ, внр., HKr., Сh., MgTr.(Ca), MsT°., Не., Ks., Ent., Bal. – StPtr. Ендем Пд. – сх. Євр. – Мед., грунтозахисний; Д: 3, 5 (Ак., 1889; Тар. та ін., 1988), 8, 16 (Ак., 1889), 21 (Кучер., 2000), Зп: 3, 17 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 3.

854. ++ A. utriger Pall. – А. пухирчастий (А. пузырчатый). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr.(Ca), Ks., MsT°., Не., Ent., Bal. – PtrSt. Ендем Пд. – сх. Євр. – Мед. Д: 21 (Фл. УРСР, т. 6), К. –3; Зп: 16, 17 (Альбицька, 1956!), 19 (Ян., 1912). DSU!, K.– 3. Черв. кн. Укр. К. – ІІ.

855. A. varius S. G. Gmel. – А. мінливий (А. изменчивый). Бр., cт/к., внр., HKr., OgTr., Ks., MgT°., Не., Ent., Ah., Bal. – PsSt. Ц. Євраз. – Kорм., мед.; по всій Д: 3) у тому числі 3, 5 (Тар. и др., 1988), 14 (Сидоров, 1889), 21 (Кучер., 2000) та Зп:3): 3 (Кор., 1993), 11 (DSU! 1945) та ін.

856. (314). + +! Calophaca wolgarica (L. f.) DC. – Кaлофака волзька (Майкараган волжский). Кущ (20-80 см), ст/к., внр., Сh., MsTr.(Ca), Ks., MsT°., He., Ent., Ach. – StPtr. Ендем. Пд. – Сх. Євр. – Корм., мед., дек.; Д: 3 (DSU!) K. – 0; Зп: 3 (Бекетов, 1885), 13 (Ян., 1912), 15 (Cидоров, 1897), 19 (б. Лисяча, Огульчанський, 1978). К. – 1. В Черв. кн. Укр. К. – ІІ. В Євр. Черв. сп. K. – V.

857. (315). Caragana arborescens L.* – Карагана дерев’яниста (Карагана древовидная). Кущ (до 5 м)., ст/к., внр., nPh., MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Ach. – Sil. Походить із Зах. Сибіру. – Мед., дек., їст.; По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

858. C. frutex (L.) К. Koch – К. кущова (К. кустарниковая). Кущ (0,6–1,5 м заввишки), к/пар., вр., Сh., MsTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Ach. – (Sil.)St Сх.Євр., Сибір, Сер. Аз., Монг. – Мед., дек., фітомеліоративний; По всій Д: 3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

859. + C. mollis (M. Bieb.) Besser – К. м’яка (К. мягкая). Кущ. (вис. до 1 м)., к/пар., вр., nPh., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Ach. – PtrSt. Ендем Пд. України. – Мед., дек.; Д: 18 (Фл. УРСР, т. 6), 19 (по р. Базавлук, Тар., 1998!), 21 (Кучер., 2001), К.- 4 та Зп: 5 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 4.

860. + +! C. scythica (Kom.) Pojark. – К. скіфська (К. скифская). Кущ (до 0,35 м). к/пар., вр., Ch., MsTr., Ks., MsT°., He., Ent., Ach. – PtrSt. Ендем Пд.-сx. Євр. – Мед., дек.: Д: 9 (Бар., 1990), 21 (Кучер., 2000), 22 (ок. с. Широке, Котов, 1927, Фл. УРСР, т. 6). К. – 2; Зп: 10, 13 (Ян., 1912), 14, 19 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 2. Черв. кн. Укр. К. – II. Євр. Черв. сп. К. – R.

861. (316). Chamaecytisus austriacus (L.) Link – Зіновать австрійська (Ракитник австрийский). Кущ, (до 0,6 м), вмр., Сh., OgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – (Sil.)PsSt. Сер. Євр. - понтичний вид. – Мед., дек., Д: 3, 5 (Тар. и др., 1988), 8 (Крім звичайної форми тут знайдена білоцвіта – С. leucanthus Led. – Ак., 1889; Tap., 1999!). 13, 14 (Сидоров, 1897, DSU! 1962); Зп: (на півночі області частіше): Фл. УРСР, т. 6.

862. + Ch. borysthenicus (Grum.) Klásková – 3. дніпровська (Р. днепровский). Кущ (до 1,2 м), внр., nPh., OgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPs. Ц. Євраз. – Мед., грунтозакріплювач, дек.; Д: 3 (Фл. УРСР, т. 6); 5 (окол. м. Богуслав, Шевера, 1989), 1, 12 (Кучер., 2001), 8 (Тар., 1999!), 19, К.– 4 та Зп: 4, 17 (Фл. УРСР, т. 6), 3 (Кор., 1993). К. – 3.

863. +! Ch. lindemanii (V. Krecz.) Klásková – 3. Ліндмана (Р. Линдемана). Кущ (до 0,6 м)., внр., Ch., MgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ендем Укр. – Мед., дек.; Д: 3, 5 (Тар. та ін., 1988), 8 (Фл. УРСР, т. 6). К.– 4. Євр. Черв. сп. К.– R.

864. Ch. ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klásková – З. руська (Р. русский). Кущ, (вис. до 1,8 м), внр., nPh., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ц. Євраз. – Мед., дек.; По всій Д: 3) та Зп:3): (Фл. УРСР, т. 6, DSU!, Сидоров, 1897).

865. ++! # Ch. skrobiszewskii (Pacz.) Klásková. Ch. graniticus (Rehman) Rothm. (3. Скробічевського (Р. Скробичевского). Кущ (15–30 см), Ch., MsTr. (Са), Ks., MsgT°., He., Ent., Bal. Ptr. Пд. Причорномор'я. – Мед.; Д: 21, 22 (Кучер., 2001). К. – І. Черв. кн. Укр. К. – I; Євр. Черв. сп. К. – R, Св. Черв. сп. К. – R.

866. (317). Cicer arietinum L.* –Нут звичайний (Нут обыкновенный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., Не., Ent., Bal. – Cul. Культивується по всій Д: 2) та Зп:2). Походить з Пд.-зах. Азії. – Корм., їст. (Опред..., 1987).

867. (318 ). Desmodium canadensis L. * – Десмодіум канадський (Десмодиум канадский). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., KsMs., MsT°., ScHe., Fnt., Bal. – SilPr. (адв.). Євр., Походить з Пн. Ам. – Мед.; Д: 8 (Tap., 1968! 1991!). Здичавіло (з колекційної ділянки Бот. саду ДНУ. DSU!)

868. (319). + Galega officinalis L. – Козлятнік лікарський (Козлятник лекарственный). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr. (AlkTr.), HgMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Hal.)SilPr. Пд. Cx. Євр., Середзем. – Лік., корм.; Д: 3 (Ак., 1889), 5 (DSU!), 8 (Фл. УРСР, т. 6); К. – О. Зп: 3 (Кор., 1993). К. – 1.

869. (320). ++ Genista scythica Pacz. – Дрік скіфський (Дрок скифский). Кущик (до 25 см), ст/к., внр., Ch., MsTr.(Са), Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – StPtr. Південнопонтичий ендем. – Мед.; Д: 21 (Фл. УРСР, т. 6); 21, 22 (б. Вирка, Кучер., 2001). К. – І. Черв. кн. Укр. К. – ІІІ.

870. + G. sibirica L. (G. borysthenica Kotov). – Д. сибірський (Д. сибирский). Н/кущ, (вис. 1,5 м), ст/к., внр., Ch., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps. Пд. український ендем (у пониззі Дніпра). – Мед., дек.; Д: 3 (Бельгард, 1938), 8 (Тар., 1999!), 19 (DSU!). К. – 2.

871. ++! # G. tanaitica P. Smirn. – Д. донский (Д. донской). Кущ. (до 0,6 м), ст/к., внр., Ch., MsTr.(Са), Ks., MsT°., He., Bal. – Ptr. Сх. Причорноморський ендем. – Мед.; Д: 13, 14, (ок. ст. Граново, Кучер., 2000), 20 (с. Водяне, Кучер., 2003). KRW. К. – 1. Черв. кн. Укр. К. – ІІІ, Євр. Черв. сп. К. – V. Світ. Черв. сп. К. – I.

872. G. tinctoria L. – Д. красильний (Д. красильній). Кущ. (170 см), ст/к., внр., nPh., OgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – PsSil. Євр., З. Сиб. – Крас., лік., мед.; Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889); Зп: 3 (Кор., 1993).

873. (321). + Glycyrrhiza echinata L. – Солодка щетиниста (Солодка щетинистая). Бр., д/кщ., вр., G., MsTr (AlkTr)., MsKs., MgT°., He., Ent., Epiz. – (Hal.)PrSt. Ц. Євраз. – Лік., корм., дек.; Д: 8 (Фл. УРСР, т. 6; Тар., 1970, 2000! здичавіло), 13 (Кучер., 2001), 21, 23 (Фл. УРСР, т. 6), 19 (біля р. Солона, Тар., 1995!). К. – 3; Зп: 14 (Кузм., 1974, Фл. УРСР, т. 6), 19 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 3.

874. + G. glabra L. – С. гола (С. голая). Бр., к/пар., д/кщ., вр., G., Alk.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – HalSt. Ц. Євраз. – Корм., лік.; Д: 8 (Бекетов, 1886; у Днп., Тар., 1978, 2000, здичавіло!), 11 (Бурда! цит. за Кучер., 2001), К. – 5; Зп: 3 (Кор., 1993, Мицик, 2000!), 14, 19 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 3.
β -р/акт.: 800,0 Бк. Кн: 0,54 (на СГ1 чорноземі у Днп.).

875. (322). + Hedysarum grandiflorum Pall. – Солодушка великоквіт­кова (Копеечник крупноцветковый). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr.(Сa), MsКs., MsT°., He., Ent., Bar. – StPtr(Cr). Cх. Причорноморсько-прикаспійський ендем.. – Корм., мед., дек. Д:1), 9 (ст. Хорошево, Тар., 1985!), 20 (ок. с. Вищетарасівка, Воробкало, 1994!, Кучер., 2003), К. – 4; Зп: 17 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 1.

876. (323). Laburnum anagyroides Medik.* – Золотий дощ звичайний (Бобовник анагиролистный). Дер., кущ. (до 6 м), ст/к., внр., Рh., MsTr., KsMs., MgT°.,ScHe., Ent., Bal. – SilСul. Походить з Пд. Євр. – Дек., отруйн. По всій Д: 3), напр., 8 (Днп., Ак., 1889, Тар., 1999!); Зп:3). −

877. (324). Lathyrus hirsutus L. – Чина шорстка (Чина мохнатая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – SilRu. Пд.-cх. Євр., Середзем. – Бур’ян, корм.; Д: 3 (по Самарі, Ак., 1889,).

878. + L. incurvus (Roth) Roth – Ч. зігнута (Ч. согнутая). Бр., к/кщ., вмр., G., Alk.-MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Ach. – (Hal.)Pr. Пд.-сх. Євр., Мала Аз. – Корм. Д: 3 (Тар., 1988! DSU). К. – 4.

879. L. niger (L.) Bernh. – Ч. чорна (Ч. черная). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Ach. – Sil. Євр., Середзем. – Корм., мед., лік., крас. Д: 3 (ок. Новомосковська, Ак., 1885!).

880. L. pallescens (M. Bieb.) К. Koch – Ч. бліда (Ч. бледная). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ach. – SilSt. Пд., Сер. та Сх. Євр. – Корм. Д: По степовому Правобережжю. Зрідка, Кучер., 2004.

881. L. palustris L. – Ч. болотна (Ч. болотная). Бр., ліана, д/кщ., вр., Hel. Og.-MsTr., MsHg., MgT°., He., Ent., Ach. – PalPr. Євр., Середзем., Ц. Аз. – Корм., мед.; Д: 8 (Ак., 1889), 7 (ок. с. Курилівка, Гореліков, 1946!, опр. Тар., 1989, Бар., 2000; Тар., 2001. DSU!), 23; Зп: 3, 4 (Фл. УРСР, т. 6).

882. L. pannonicus (Jacq.) Garke – Ч. паннонська (Ч. паннонская). Бр., к/кщ., вмр., G., MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Ach. – PrSt. Сер. Пд.-cx. Євр. –. Корм., мед.; Д:2), 3 (ок. с. Попасне, Тар., 1964!), 3, 5 (Присамар'я, Тар. та ін., 1988), 8 (Ак., 1889), 13 (по р. Сакса гань, Сидоров, 1897), 9, 17 та Зп: 1 (Бар., 2000).

883. L. pisiformis L. –. Ч. гoроховидна (Ч. гороховидная). Бр., ліана, д/кщ., вр., G., MsTr., KsMs., MgT°., HeSc., Ent., Ach. –. Sil. Ц. Євраз. –. Корм., мед., дек.; Д: 8 (Днп., Сидоров, 1897), 3 (DSU!).

884. L. pratensis L. – Ч. лучна (Ч. луговая). Бр., ліана, д/кщ., вр., G., НКr., MgTr., Ms., MgT°., Не., Ent., Ach. – Pr. Євраз., Афр. – Корм., мед., лік., віт.; По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

885. + L. rotundifolius Wilid. – Ч. круглолиста (Ч. круглолистая). Бр., ліана, НКr., MsTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Ach. – Sil (неморальний). Ірано-туранський вид. – Мед.; Д: 13 (с. Водяне, Кучер., 1994). KRW. К. – 1.

886. L. sativus L.* var. angustatus Ser. – Ч. посівна (Ч. посевная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., Не., Ent., Bal. – Cul. Середзем., Сер. Аз. – Корм.; Д: 3); Зп:2) інколи дичавіє (Фл. УРСР, т. 6).

887. L. sylvestris L. – Ч. лісова (Ч. лесная). Бр., ліана, д/кщ., вр., НКr., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – PrSil. Євр., Кавказ. – Корм., мед., дек.; Д: 2), 3, 5 (Присамар'я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889, Фл. УРСР, т. 6), 14, 13 (Сидоров, 1897; Кучер., 2000); Var. platyphyllos Asch. Зп:2): 4 (Фл. УРСР, т. 6).

888. L. tuberosus L. – Ч. бульбиста (Ч. клубненосная). Бр., ліана, д/кщ.-бульб., вр., G., MgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Ach. – RuPr. Євр., Кавказ, Зах. і Ср. Аз. – Корм., мед., їст.; По всій Д: 4) та Зп:4), Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1897; DSU!

889. + L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весняна (Ч. весенняя). Бр., д/кщ., вр., G., MsTr., Ms., MsT°., HeSc., Ent., Ach. – Sil. Євр., Сиб. – Корм., дек., мед.; Д:2), 3 (біля с. Євецько-Миколаївка, Бельград, 1938, по р. Оріль, Ак., 1896). 14 (с. Біленщина, Кучер., 2004). К. – 1.

890. (325). Lotus arvensis Pers. – Лядвенець польовий (Лядвенец полевой). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MgT°., (Sc)He., Ent., Ach. – (Ru.)SilPr. Євр., Середзем., Зах. Аз. (адв. в Австралії). – Корм., мед.; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

891. L. elisabethae Opperm. еx Vissjul. – Л. Єлісавети (Л. Елисаветы). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr.(AlkTr.), KsMs., MsT°., He., Ent., Ach. – HalPs. Ендем Пд.-сх. Євр. – Корм., мед.; Зп: 14 (Кузм., 1974).

892. L. prеtermissus Kuprian. – Л. пропущений (Л. просмотренный). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., Ms., MgT°., He., Ent., Ach. – SilPs. Ц. Євраз., Середзем. – Корм. Д: 3 (Фл. УРСР, т. 3), 5 (ок. с. Булахівка, Тар. и др., 1988);, Бузулукські плавні. Сокоовський! Зп: 3, 8 (Фл. УРСР, т. 6).

893. L. tenuis Waldst. et Kit.– Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr (AlkTr.), Ms., He., Ent., Ach. – (Hal.)PsPr. Євр. Середзем., гори Туркменії. – Корм., мед.; Д: 1): 3, 5 (Присамар'я, Тар. и др., 1988); Зп: 18 (Фл. УРСР, т. 6).

894. L. ucrainicus Klokov – Л. український (Л. украинский). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Ach. – StPr. Сх. Причорномор'я (ендем). – Корм., мед., дек.; По всій Д: 4) та Зп:4) Фл. УРСР, т. 6, DSU. KRW.

895. (326).+ Medicago kotovii Wissjul. – Люцерна Котова (Люцерна Котова). Бр., ст/к., внр., НKr.(Ch), OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – LitPs. Причорноморський ендем. – Корм., мед.; Д: 13 (Комісарівське ліс-во, Сумська, 1959!), DSU!; К.– 4, Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 6), 14 (Кузм., 1974).

896. M. lupulina L. – Л. хмелевидна (Л. хмелевидная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., НКr., MsТr., KsMs., MgT°., He., Ent.(Ah.), Bal. – StPr. Євраз. – Корм., лік.; По всій Д: 4) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

897. M. minima (L.) Bartalini – Л. маленька (Л. маленькая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., He., Epiz. – PtrPs. Євр., Середзем., Ц. Аз., Іран. – Корм.; Д: 1), 19 (р. Базавлук, Еліашевич, 1941; Фл. УРСР, т. 6; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993), 17 (м. Мелітополь,Тар., 1991!, DSU).

898. M. romanica Prod.– Л. румунська (Л. румынская). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPr. Євраз. – Корм., мед.; По всій Д: 4) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 6, Опред..., 1987; DSU!

899. M. sativa L.* – Л. посівна (Л. посевная). Бр., к/кщ. – ст/к., вмр., HKr., MgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – Cul. Походить з Малої Аз., Тібету, Індії. – Корм., мед.; Культивується по всій Д: 4) та Зп:4), часто зустрічається як здичавіла і гібридизує з M. romanica.

900. M. scutellata (L.) Mill. – Л. щитовидна (Л. щитовидная). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.)SilPr. Пд. Сх. Євр. – Середзем.– Корм.; Д: 8 (Ак., 1889; Шмальг., 1910).

901. M. tenderiensis Opperm. еx Klokov– Л. тендерська (Л. тендерская). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – LitPs. Південь степу України. – Корм., мед.; Зп: 3 (о. Хортица, Кор., 1993).

902. (327). Melilotus albus Medik.– Буркун білий (Донник белый). Дв. (висота до 200 см), ст/к.-пуч/к., внр., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – (Ru.)PalPr. Євраз. (в Австралії, Пн. Ам. – адв.). – Мед., корм., лік.; По всій Д: 3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 6, DSU.

903. M. dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. – Б. зубчатий (Д. зубчатый). Бр., пучк/к., внр., HKr., AlkTr., Ms., MgT°., He., Ent., Bal. – HalPr. Євр., Сиб., Сер. Аз. – Корм. (найбільш солестійкий з усіх видів роду); Д: 3 (балка Богата, Ак., 1885). DSU.

904. M. officinalis (L.) Desr. – Б. лікарський (Д. лекарственный). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., EuT°., He., Ent., Bal. – (Ru.)StPr. Євраз. (адв. в Австрал., Пн. Афр., Пн. Ам). – Корм., лік., мед.; По всій Д: 4) та Зп:4): Фл. УРСР, т. 6, DSU.

β -р/акт.: 231,36 –360 Бк; Кн.: 1,51–1,6 (на СГ1 звич. чорноземі у Присамар'ї).

905. M. wolgicus Poir. – Б. волзький (Д. волжский). Дв., ст/к., внр., HKr., (Alk.)MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – HalPr. Ц. Євраз. – Корм., мед., фітомеліоративний; Д: 21, 22 (Фл. УРСР, т. 6).

906. (328). Onobrychis arenaria (Kit.) DC. – Еспарцет піщаний (Эспарцет песчаный). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – StPr. Сер. Євр. – Корм., мед.; Д: 3, 5 (Тар. и др., 1988), 13 (DSU! 1954), 21 (Кучер., 2000).

907. O. tanaitica Spreng. – Е. донський (Э. донской). Бр., ст/к., внр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Ц. Євраз. – Корм., мед.; Д: 2): 5 (ок., м. Тернівка, Тар., 2004!), 8 (Бар., 2000, б Левшинская, Тар., 2007!), 14, 21 (Фл. УРСР, т. 6); Зп: 1 (Бар., 2000), 3 (Кор., 1993).

908. O. viciifolia Scop.* – Е. виколистий (Э. виколистный). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – Сul. (Дичавіє). Походить з Сер. Євр. – Цінний корм, мед.; По всій Д: 3) та Зп:3): Фл. УРСР, т. 6, DSU.

909. (329). Ononis arvensis L. – Вовчуг польовий (Стальник полевой). Бр., ст/к., внр., HKr., (Alk)MgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – (Hal.)StPr. Ц. Євраз. – Лік., мед., крас.; Д: 3): 3, 5 (Присамар'я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889), 13 (по р. Саксагань, Сидоров, 1897), 19, 21 (Тар., 1998!); Зп:3) 3 (Фл. УРСР, т. 6; о. Хортиця, Кор., 1993), 1 (ок. гирла р. Вільнянка), 4 (Бар., 2000).
b -р/акт.: 507,0 Бк., Кн.: 0,34 (на СГ1 у Днп.).

910. + O. intermediа C. M. May. – В. проміжний (С. промежуточный). Бр., ст/к., внр., HKr., Alk.-MsTr., KsMs., MsT°., ScНe., Ent., Bal. – Pr. Пд.-сх. Євр. – Мед. Зп: 17 (Харкевич, 1974). К. – 2.

911. (330). Ornithopus perpusillus L. – Серадела дрібненька (Сераделла мелкая). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ru (адв.). Походить із Сер. та Атлант. Євр. – Бур’ян, корм. Д: 8 (Фл. УРСР, т. 6, Бар., 2000).

912. (331). Oxytropis pilosa (L.) DC. – Гострокільник волосистий (Остролодочник волосистый). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Ц. Євраз. – Мед. Д:2), 3, 5 (Присамар'я, Тар. та ін., 1988, 8 Тар., 1999! Бар., 2000), 14 (Ак., 1889); Зп: 3 (Кор., 1993, 1, 4 Бар., 2000), 14 (Ян., 1912).

913. (332). Robinia pseudoacacia L.* – Робінія звичайна, біла акація (Робиния лжеакация, белая акация). Дер. (до 27 м), Ph., Og.-Mg.(Alk.)Tr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Sil. ( Адв. ). Походить з Пн. Ам. – Дерв., мед., дек., фітомеліор., лік. По всій Д: 4) та Зп:4). Дичавіє (Фл. УРСР, т. 6). DSU.

b -р/акт.: 221,63 Бк, Кн.: 0,47 на СГ сухуватому чорноземі.

914. R. viscosa Vent .. * – Р. клейка (Р. клейкая). Дер., (1,5–3 м), Ph., MsTr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal. – Sil. Походить з Пн. Ам. – Дек., мед. Д: 8 (Тар., 1990! та ін.)

915. (333). Securigera varia (L.) Lassen ( Coronilla varia L.). – Секироплідник барвистий – В'язіль барвистий (Вязель пестрый). Бр., д/кщ., вр., G., MgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.)SilPr. Євр., Ц. Аз. – Мед., отруйн. По всій Д: 3) та Зп:3): Фл. УРСР. т. 6; DSU!, Сидоров, 1897.

916. (334). Trifolium alpestre L. – Конюшина альпійська (Клевер альпийский). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPr. Пд., Сер. і Сх. Євр., Кавк. – Мед., корм., дек.; По всій Д: 3) та Зп:2): Фл. УРСР, т. 6. DSU!

917. T. ambiguum M. Bieb. – К. мінлива (К. изменчивый). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., He., Ent., Bal. – HalPr. Пд., Сх. Євр., М. Аз. – Корм., мед.; По всій Д: 3) і Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1897, напр.., Причамар’я, Тар. и др., 1988, Опред..., 1987, DSU!

918. T. arvense L. – К. польова (К. пашенный). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MgT°., He., Ent.(Ah.), Ach. – PsRu. Євр., Ц. Аз., Середзем. (адв. у Пн. Ам., Дал. Сх.). – Корм., бур’ян; Д: 4) і Зп: 4): Фл. УРСР, т. 6, DSU!

919. T. aureum Pollich. – К. золотиста (К. золотистый). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bar. – (Ru.)SilPr. Євраз. (без тропіч. смуги). – Корм. Д: 3, 5 (Фл. УРСР, т. 6, Присамар'я, Тар. и др, 1988), 6 (ок. с. Коханівка, Бар., 2008), 8 (Ак., 1889); Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 6, Кор., 1993).

920. T. borysthenicum Grun. – К. дніпровський (К. днепровский). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr.(Alk.), MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – HalPr. Причорноморський ендем. – Корм.; Д:1), 3, 5 (Присамар'я, Тар. и др., 1988, 2000!); Зп: 3 (Сидоров, 1897, Кор., 1993).

921. T. сampestre Schreb. – К. рівнинна (К. полевой). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bar. – SilPr. Євр., Середзем., Сер. Аз. – Корм., мед.; Д: 3 (Зрідка по схилах до р.Самари, Тар., 1970!), 8 (Ак., 1889).

922. T. diffusum Ehrh. – К. розлога (К. раскидистый). Од., ст/к., внр., Т., MsTr. (AlkTr.), Ms., MgT°., He., Ent., Bar. – HalPr. Пд.-сх. Євр., Кавк., М. Аз. – Корм. Д: 3, 8, 14 та Зп: 3 (Фл. УРСР, т. 6), 14 (Кузм., 1974).

923. T. dubium Sibth. – К. сумнівна (К. сомнительный). Од., ст/к., внр., Т., MgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – PrRu. Євр. – Корм., мед., Зп: 10 (Фл. УРСР, т. 6).

924. T. fragiferum L. – К. суницевидна (К. земляничный). Бр., повз.-ст/к., Alk.-MgTr., Ms., MgT°., He., Ent(Ah)., H/anch. – PrHal. Ц. Євраз. – Корм., мед. По всій Д: 2) та Зп: 2): Фл. УРСР, т. 6, DSU!, Сидоров, 1897, Кузм., 1974 та ін.

925. T. hibridum L. (T. elegans Savi. ). * – К. гібридна (К. гибридный). Бр., дв., ст/к., внр., HKr., Og.–MsTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Endz. – Pr. Ц. Євраз. (походить з Середзем.). – Корм., мед.; Д: 2), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889), часто дичавіє; Зп: 19 (DSU! 1925).

926. T. medium L. – К. середня (К. средний). Бр., д/кщ., пуч/к., вр., G., MsTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Bar. – SilPr. Євр., Сиб., Іран, Середзем. – Корм., Мед., По всій Д: звичайно (Фл. УРСР, т. 6): 3, 5 (Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889); Зп: 3 (Кор., 1993) та ін. (DSU!)

927. T. montanum L. – К. гірська (К. горный). Бр., ст/к. та к/пар., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., HeSc., Ent., Bal. – Pr. Ц. Євраз. Корм., мед. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, DSU! та ін.

928. T. pannonicum Jacq. – К. паннонська (К. паннонский). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Bar. – SilPr. Зах. понтичний вид. – Корм. (Придатна для культури), мед., Д: 10, 12 (по р. Вовчій, Сидоров, 1897).

929. T. pratense L. – К. лучна (К. луговой). Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., He., Ent. Bar. – Pr. Євр., Зах. Аз. – Корм., мед., лік. По всій Д: 4) та Зп: 4): Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1897, Тар. та ін., 1988, DSU! Кор., 1993 та ін.

930. T. repens L. – К. повзуча (К. ползучий). Бр., повз., пуч/к., вр., HKr., MgTr., HgMs., MT°., He., Ent., Bal.(Endz.). – Pr. Циркумполярний ареал. – Корм., мед. По всій Д: 4) та Зп: 4): Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1988, Тар. и др., 1988, Кор., 1993. DSU!

931. T. retusum L. (T. parviflorum Ehrh .). – К. притуплена (К. притупленный). Од., ст/к., внр., Т., Alk.-MgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bar. – HalPr. Серед., Пд.-схід. Євр., Середзем. – Корм., Зп: 16, 17, 19 (Фл. УРСР, т. 6).

932. T. rubens L. – К. червонувата (К. красноватый). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – Pr. Пд. Євр. (на схід до Дніпра). Корм., мед. Д: 8 (Aк., 1889), 3 (ок. c. Андріївка, 1955!). DSU!

933. T. sativum (Schreb.) Сrome* – К. посівна (К. посевной). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ms., MsT°., He., Ent., Bal. – Pr(Cul.) Походить з Євр., культивується в помірних широтах по всій Землі. Часто дичавіє. – Корм., мед. Д: 3, 8 (Тар. та ін., 1988, 2000!) та ін.

934. T. spadicеum L. – К. темно-каштанова (К. темно-каштановый). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., HgMs., MsT°., ScHe., Ent., Bar. – SilPr. Євр., Зах. Сиб. – корм., мед. Д: 5 (с. Кочережки, 1935! DSU).

935. (334). Trigonella coerulea (L.) Ser.* – Гуньба голубовата (Пажитник голубоватый). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ms., MgT°., He., Ent., Bal. – Pr. (Адв.). Походить з Середзем. Часто дичавіє. – Корм., мед., їст., фітомеліорат. Д: 3 (смт. Перещепино, Тар., 1997!), 5 (Кочерезьке ліс-во, Тар., 1988!), 8 (Ак., 1889), Зп: 19 (біля м. Ногайськ, 1925! DSU).

936. T. procumbens (Besser) Rchb. – Т. лежача (П. лежачий). Од., ст/к., внр., Т., (Alk.)OgTr., KsMs., He., MgT°., Ent., Bal. – HalPs. Пд.-сх. Євр., Кавк., Сх. Сиб., Сер. та М. Аз. – Корм., мед. Д:0), 21(Ак., 1894); Зп: 8 (Фл. УСР, т. 6), 14 (Кузм., 1974).

937. T. monspeliaca L. – Г. монпелійська (П. монпелийский). Од., ст/к., внр.,Т., MsTr., Ks., He., Ent., Bal. – RuPtr. ………………. Бур. Д:2), 20, 22, 23 (Кучер., 2004).

938. (335). Tetragonolobus purpureus Moench – Тетрагонолобус пурпуровий (Тетрагонолобус пурпурный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°.,He., Ent., Bal. – Cul(Ru.). Причорномор., Середзем. – Їст., мед. Д: 8 (Ак., 1903!); Зп: 17 (Фл. УРСР, т. 6).

939. (336). Vicia angustifolia Reichard – Горошок вузьколистий (Горошек узколистный). – Од., чипкий, ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Ach. – RuPr. Євр., Середзем., Ц. та Зах. Аз. – Корм., мед., бур’ян. По всій Д: 2) та Зп: 2): Фл. УРСР, т. 6, Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 8 (Ак., 1889, Сидоров, 1897) та DSU!

940. V. cracca L. – Г. мишачий (Г. мышиный). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., HgMs., MsT°., He., Ent., Ach. – PalPr. Євраз. (помірна смуга). Середзем.– Корм., мед. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, DSU! та ін.

941. V. dasycarpa Ten. – Г. пухнатоплодий (Г. шерстистоплодный). Од.- Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Ach. – SilPr. Сер., Нижній Дніпро, Кримський ендем. – Корм., мед.; Д: 5 (Тар. и др., 1986).

942. + V. grandiflora Scop. s. l. (V. biebersteinii Besser ex Bieb.; V. sordida (Waldst. et Kit.) Griseb. – Г. великоквітковий (Г. крупноцветный). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Ach. – SilPr. Пд., Сер. Євр., Причорномор’я. – Корм., мед.; Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Ак., 1889), 13, 14, К. – 4 та Зп: 3 (Сидоров, 1897), 8 (Фл. УРСР, т. 6). К. – 4.

943. V. hirsuta (L.) S.F. Gray – Г. волосистий (Г. волосистый). Од., ст/к., внр., Т., Од., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – (Ru) SilPr. Євраз., Пн. Афр., Іран. – Корм., бур’ян; По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, DSU! та ін.

944. V. lathyroides L. – Г. чиноподібний (Г. чиновидный). Од.,ст/к., Т., MsTr., Ks., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – PrSt. Євр., Середзем. Зп: 14 (Ян., 1912).

945. V. pannonica Crantz – Г. паннонський (Г. паннонский). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Antch. – RuPr. Адв. (Походить з Середзем., Кондратюк та ін., 1985). – Корм., мед., Д: 8 (Днп., лівий берег, Ак., 1889); Зп: 17 (Мелітополь, Фл. УРСР, т. 6.).

946. V. picta Fisch. et Mey. – Г. різнобарвний (Г. пестроцветный). Дв., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – PrSil. Ц. Євраз. – Корм., мед.; Д: 3, 5 (Присамар'я, Тар. та ін., 1988, Фл. УРСР, т. 6); Зп: 19 (Фл. УРСР, т. 6).

947. V. рilosa M. Bieb. – Г. пухнатий (Г. опушенный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – SilPtr. Ендем Криму, Кавк., М. Азії. – Корм.; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

948. V. рisiformis L. – Г. горохоподібний (Г. гороховидный). – Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Ach. – PrSil. Євр., Кавк. – Корм.; Д: 8, 14 (Фл. УРСР, т. 6), 3, 5 (Присамар'я, Тар. и др., 1988); Зп: 3 (Фл. УРСР,т. 6).

949. V. sativa L.* – Г. посівний (Г. посевной). Од.-Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Ach. – Cul.(Ru.). Євраз. (помірна смуга). – Корм., бур’ян; Д: 5, 8 (Ак., 1889, Сидоров, 1897). Зп: 1 – 23 (Фл. УРСР, т. 6).

950. V. sepium L. – Г. плотовий (Г. заборный). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., Ms., MsT°., ScHe., Ent., Ach. – SilPr. Євраз. (без тропічних регіонів). – Корм., мед.; Д: 3 (Фл. УРСР, т. 6, Тар. и др., 1988), 5 (ок. с. Кочережки, Тар., 1981!), (ок. Днп., Ак., 1889), 14 (Сидоров, 1897); DSU!

951. V. tenuifolia Roth – Г. тонколистий (Г. тонколистный). Бр., д/кщ., вр., HKr., MgTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Ach. – StPr. Євраз. (помірна смуга), Середзем. – Корм., мед.; Д: 3, 5 (Присамар'я, Тар. та ін.. 1988), 8 (Ак., 1889, Тар., 2000!), DSU! 13 (Сидоров, 1889).

952. V. tetrasperma (L.) Schreb. – Г. чотиринасінний (Г. четырехсемянный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MsT°., ScHe., Ent., Ach. – SilPr. Євраз. (помірна смуга), адв. у Пн.Ам..– корм. По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, Сидоров, 1897, DSU! та ін.

953. V. villosa Roth – Г. волохатий (Г. мохнатый). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Ach. – Sil.(PrRu.) Євраз., Cередзем., Сер. Аз. – Корм., мед., бур’ян.; По всій Д: 3) та Зп: 3): Фл. УРСР, т. 6, Тар. та ін., 1988, Сидоров, 1897, Кор., 1993 та ін.

- V. villosa Roth var. glabrescens Koch 5 (ок. с. Булахівка, засолений лучний степ, Тар., 1982).

51. Родина Fagaceae – Букові (Буковые) – 22

954. (337). Quercus robur L. – Дуб звичайний (Дуб обыкновенный). Дер. (20– 40 м), ст/к,. внр., Ph., Alk.-MgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., SynZ. – Sil. Ц. та Сх. Євр. – Дерев., їст., віт., лік., дуб., дек., фітомел. По всій Д: та Зп: (північна частина) в лісах та лісонасадженнях (Фл. УРСР, т. 4), DSU!

β -р/акт.: 880,33 Бк, Кн.: 1,10 (Присамар'я, 1975).

955. Q. petrea Liebl. * – Д. скельний (Д. скальный). Дер. (20–30 м), ст/к., внр., Ph., MsTr.(Ca), KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Synz. – Sil. Ц. та Зах. Євр., Кавк. – Їст., корм., віт., дерев., декор. Д: 3 (Ліс-во Отрадне, в лісосмугах, Тар., 1968!).Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.94.177 (0.099 с.)