ТОП 10:

Родина Boraginaceae – Шорстколисті (Бурачниковые) – 60410. (157).Alkanna tuberculata (Forssk.) Meikle* – Алкана красильна (Алканна красильная). Бр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – Cul. Походить із Середземномор’я – Крас. Зп: 3 (Кор., 1993), іноді дичавіє.

411. (158). + Aegonichon purpureo-caeruleum (L.) Holub – Егоніхон фіолетово-голубий (Эгонихон фиолетово-голубой). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., Ms., MgT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil. Пд.-cх. Євр., М. Аз. – Лік., мед., дек. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. та ін., 1988, Бельгард, 1975), 17 (ок. с. Військове, Фл. УРСР, т. 8, с. Нікольське-на-Дніпрі, Кучер., 2004). К. – 3.

412. (159). Anchusa gmelini Ledeb. – Воловик Гмеліна (Воловик Гмелина). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPs. Ендем Пд.-cх. Євр. і Кавк. – Мед. Д: 3, 5 (Присамар’я, Альбицкая, 1948, DSU!), 8 (Днп., Тар., 1983!), 12, 14, 11, 21 (Фл. УРСР, т. 8,), Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

413. A. azurea Mill. – В. італійський (В. итальянский). Дв., Бр., ст/к., внр., HKr., MgTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – RuSt. Середзeмн., Сер. Аз. – Лік., дек., мед., крас. Зп: 4 (с. Біленьке, Фл. УРСР, т. 8).

414. A. officinalis L. – В. лікарський (В. лекарственный). Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.)PrPs. Євр. Кавк. – Лік., їст., мед., крас., жир. По всій Д:3), наприклад, (Фл. УРСР, т. 8, DSU!, Тар. та ін., 1988); Зп:3), 18 (Фл. УРСР, т. 8).

β-р/акт.: 1232,1 Бек, Кн.: 3,68 (Присамар'я, 1975).

415. + A. popovii (Gusul.) Dobrocz. – В. Попова (В. Попова). Дв., Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps. Ендем Пд.-cх. Євр. – Д: 3 (с. Хащове, DSU 1945! Опред..., 1987), 8 (Днп., Ак., 1889), 12 (Вел.-Михайлівка, Сидоров, 1897). К. – 4. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 4.

416. A. procera Besser – В. високий (В. высокий). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – RuSt. Пд.-cх. Євр., Кавк. – Мед. Д: 3 (Фл. УРСР, т. 8), 8 (Днп.,Тар., 1990, 1993, 2000!); 21 (Заказник «Візирка», Тар., 2004!); Зп: 8 (Фл. УРСР, т. 8), 18 (гібрид: A. procera x A. оfficinalis: Фл. УРСР, т. 8).

417. (160). Asperugo procumbens L. – Гостриця лежача (Острица простертая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bar. – Ru. Ц. Євраз. (адв. у Пн. Ам.). – Лік., прян. (листя), віт. По всій Д:4) та Зп:3) Фл. УРСР, т. 8. DSU!

418. (161). Buglossoides arvensis (L.) J.M.Johnst. – Буглосоїдес польовий (Буглоссоидес полевой). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal.(Myrm.) – Ru. Євраз. (адв. Пн. Ам.). – Лік., крас. (в косметиці). По всій Д:2) та Зп:2): Фл. УРСР, т. 8. DSU!

419. + B. czernjajevii (Klokov) Czerep. – Б. Черняєва (Б.Черняева). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ps. Сх. понтичний ендем. – Д:2), 3, 5 (Присамар’я, DSU! 1964, Тар. та ін., 1988), 8 (Днп., Тар., 1999!), 18, 21 (Кучер., 2004), 23 (с. Ток., Тар., 1998!). K.– 3, Зп: 3 (по р. Конка), 5, 14 (Бердянська Коса, Фл. УРСР, т. 8). К. – 3.

420. (162). Cerinthe minor L. – Вощанка мала ( Восковник малый). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – (Ru.)SilSt. Ц. Євраз. – Лік. (при пухлинах), крас. Д:2), 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988, DSU!), 8 (Днп., часто, Ак., 1889, DSU!); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

421. (163). Cynoglossum оfficinale L. – Чорнокорінь лікарський (Чернокорень лекарственный). Дв., ст/к., внр., HKr., Og.-MgTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Epz. – (Sil.)PrRu. Євраз. – Лік., крас., інсектицид, отр. (для боротьби з мишами), жир. По всій Д:3) і Зп:3):Фл. УРСР, т. 8, DSU!

β-р/акт.: 835,4 Бек (48% за рахунок 40К); Кн.: 1,11. (Присамар’я).

422. (164). Echium biebersteinii Localita – Синяк Біберштейна (Синяк Биберштейна). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – RuSt. Ц. Євраз. – Лік., мед., крас., жир. Д:2), 2 (ок. с. Котовка), 5 (Павлоград), 21 (ок. с. Гуровка) та Зп: 16 (Фл. УРСР, т. 8).

423. + E. maculatum J.F.Gmel. – С. плямистий (С. пятнистый). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – St. Ц. Євраз. – Лік., мед., крас. (для косметики). Жир., корм., дек. Д: 2 (с. Котівка), 5 (ок. Павлоград) (Фл. УРСР, т. 8), 3 (Таранець, 1995!), 13 (с. Волочаївка), 21 (Кр. Ріг, б. Приворотна, Кучер., 1985, 2000); К.– 2; Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993). К. – 4.

424. E. vulgare L. – С. звичайний (С. обыкновенный). Дв., ст/к., внр., HKr., Og.-MgTr., MsKs., MgT°., He., Bal. – StRu. Євраз. – Мед., крас., корм (для овець). По всій Д:4) і Зп:4): Фл. УРСР, т. 8, DSU! Тар. та ін., 1988.

425. (165). Lappula barbata (M. Bieb.) Guerke – Липучка бородчаста (Липучка обыкновенная). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Epz. – RuSt. Ц. Євраз. – Жир., Бур. Зп: 14 (Бердянська Коса, Кузм., 1974).

426. L. рatula (Lehm.) Menyh. – Л. розлога (Л. пониклая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Epz. – RuPtr. Ц. Євраз. – Д: 16 (ок. Дніпродзержинська, Фл. УРСР, т. 8); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

427. L. squarrosa (Retz.) Dumort. – Л. відхилена (Л. оттопыренная), Од.-Дв., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent.(Ah.), Epz. – Ru. Євраз. (адв. у Пн. Ам.). – Лік., корм. (для кіз, верблюдів). По всій Д:4) і Зп:4): Фл. УРСР, т. 8. DSU!

428. (166). Lithospermum officinale L. – Горобейник лікарський (Воро-бейник лекарственный). Бр., д/кщ., пуч/к, вр., HKr., MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – RuSil. Євраз. (помірна смуга), адв. у Пн. Ам. – Лік., крас. (для косметики), корм. По всій Д:2) і Зп:2): Фл. УРСР, т. 8. DSU!

429. (167). Lycоpsis arvensis L. – Кривоцвіт польовий (Кривоцвет полевой). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., KsMs., MsT°., He., Ent., Bal. – Ru. Євр. – Лік. (при ракових хворобах), крас., мед. По всьому регіону Д:2), 3, 5 (Тар. и др., 1988), 7 (Бар., 2000), 8 (Ак., 1889); Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

430. L. orientalis L. – К. східний (К. восточный). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., MsKs., MgT°., He., Ent., Bal. – StRu. Євраз. – Бур’ян, мед. Д:3), 3, 5 (Присамар’я, Тар. и др., 1988), 8 (Тар., 1991!, Бар., 2000), 16 (Фл. УРСР, т. 8; Зп: 14 (Кузм., 1974), 17, 18 (Фл. УРСР, т. 8).

431. (168). Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка польова (Незабудка полевая). Од, Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – Ru. Євраз. (помірна смуга). – Лік. (при пухлинах), мед., пергоніс. По всій Д:3) і Зп:3), (Фл. УРСР, т. 8. DSU! Тар. та ін., 1998).

432. M. laxa Lehm. (M. caespitosa K.F. Schultz.) – Н. дерниста
(Н. дернистая), Бр., вмр., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – PalPr. Євраз. (адв. у Пн. Ам.). – Дек. По всій Д:4) і Зп:4) (Фл. УРСР, т. 8, Сидоров, 1897; DSU!).

433. M. micrantha Pall. ex Lehm. – Н. дрібноквіткова (Н. мелкоцветковая). Од., ст/к., внр., Т., OgTr., MsKs., MgT°., He., Ent.(Ah.). Bal. – Ru. Євраз. (адв. у Пн. Ам.). По всій Д:3) та Зп:3):Фл.УРСР т. 8, Тар. та ін., 1988, Кор., 1993, DSU!

434. M. nemorosa Besser (M. strigulosа Rchb.). – Н. жорстка
(Н. мелкощетинистая). Бр., д/кщ., вр., HKr., MsTr., HgMs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilPr. Сер., Сх. Євр. – Дек. Д: 3, 8 (по Дніпру та Самарі в ок. Днп., Ак., 1889), 13 (по Саксагані, Сидоров, 1897).

435. M. popovii Dobrocz.– Н. Попова (Н. Попва). Бр., пуч/к., к/кщ., вмр., HKr., MgTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Пд.-cх. Євр. – Дек. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

436. M. ramosissima Rochel ex Schult– Н. галузиста (Н. ветвистая). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., HKr., MsTr., MsKs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – SilSt. Євр., Середзем. Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

437. M. scorpioides L. (M. palustris L.). – Н. болотна (Н. болотная). Бр., д/кщ., вр., Hel., MsTr., MsHg., MT°., ScHe., Ent., Bal. – PrPal. Циркумполярний вид. – Лік., мед., корм., дек. По всій Д:4); Зп:3): Фл. УРСР, т. 8, DSU!

438. Myosotis sparsiflora J.C.Mikan ex Pohl (Strophiostoma sparsiflora (Pohl) Turcz. – Строфіостома рідкоцвіта (Строфиостома редкоцветная). Од.-Дв., ст/к., внр., Т., MsTr., MgT°., ScHe., Ent., Myrm. – SilRu. Ц. Євраз. – По всій Д:4) і Зп:4). (Фл. УРСР, т. 8), DSU!

439. (169). Nonea pallens Petrovic (N. pulchella Pacz.). – Куряча сліпота бліда (Нонея бледная). Од., ст/к., внр., HKr., MgTr., Ks., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – Ru. (адв.). Пн.-балканскьий вид. – Д: 13 (Комисарівська лісова дача, Шарапа, 29.07.1956!, визначив Тар., 1996, DSU!).

440. N. рulla DC. – К. с. звичайна (Н. темно-бурая). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., MsKs., MsT°., He., Ent., Bal. – RuSt.Сер., Сх. Євр. – Мед., лік. (антибактеріальний). По всій Д:4) і Зп:2): Фл. УРСР, т. 8, Ак., 1889; Тар. та ін., 1988; Кор., 1993; DSU).

441. N. rossica Steven (~N. pulla aggr.). – К. с. російська (Н. русская). Бр., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – Ru.Ц. Євраз. – Мед. Д: 19, 23 (Фл. УРСР, т. 8); Зп: 3 (Кор., 1993), 17 (Фл. УРСР, т. 8).

442. (170). + Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank – Омфалодес завитий (Пупочник завитой). Од., ст/к., внр., Т., MgTr., Ms., MsT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil.Сер., Сх. Євр., Кавказ. – Д: 3 (ок. с. Капітанівка, Тар., 1986!, Тар. та ін., 1988), 8 (Днп., по обох берегах, Ігрень, Ак., 1889). К. – 4.

443. (171). + Onosma borysthenica Klokov – Громовик дніпровський (Оносма днепровская). Дв., ст/к., внр., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., He., Ent., Bal. – StPs. Пд. Причорномор'я. – Мед. Д: 8 (ок. ст. Іванівка), 22 (схили до р. Інгулець в ок. с. Андріївна, (Фл. УРСР, т. 8). К.– 5. Зп: 3 (Кор., 1993, 14 (Кузм., 1974), 16 (Фл. УРСР, т. 8), 19 (Обіточна коса, Попович! KW. К. – 5.

444. + O. macrochaeta Klokov et Dobrocz. – Г. великощетинистий
(О. крупнощетинистая). Дв., ст/к., внр., HKr., MsTr., Ca., Ks., MsT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Ендем Причорномор`я. – Д: 21 (с. Веселий Кут, Фл. УРСР, т. 8). К. – 3.

445. O. polychroma Klokov ex M.Pop. – Г. різноколірний (О. многоцветная). Бр., ст/к., внр., HKr., МgTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – St. Пд. Причорномор'я. – Мед. Д: 23 (ок. с. Мар’янівка, Кучер., 2004).

446. + O. subtinсtoria Klokov (~ O. tinctoria aggr.). – Г. напівкрасильний (О. полукрасильная). Дв., ст/к., внр., HKr., MgTr., MsKs., MsT°., He., Bal. – PrSt.Сх. Причорномор'я (ендем). – Мед. Д: 8 (Днп., Фл. УРСР, т. 8), 13 (DSU!), 14 (Ак., 1895, с. Верховцево, Манюк, 1998), К.– 4; Зп: 1 (хутір Богатирьов, Перовська, 1973!, визначив Тар., 2001), 17 (Фл. УРСР, т. 8). К. – 4.

447. (172). + Pulmonaria angustifolia L. – Медунка вузьколиста (Медуница узколистная). Бр., д/кщ., вр., HKr., Og.-MsTr., MsKs., MsT°., ScHe., Ent., Bal. – Sil.Сер., Пд.-сх. Євр. – Дек., лік. Д:1),3 (ок. с. Вільне, Губарь, 1938!), 8 (Днп., Шмальг., 1886). К.– 4.

448. P. obscura Dumort. – М. темна (М. темная). Бр., д/кщ., HKr., MsTr., Ms., MsT°., HeSc., Ent., Bal. – Sil.Євр., Зах. Сибір. – Мед., корм. (для оленів), дек. Д: 3, 5 (Присамар’я, Тар. та ін., 1988), 8 (Днп., Ак., 1889, Гросс гейм, 1903! Дніпр.-Орільський заповідник та правий берег р. Самара, Бар., 2000), 13 (ок. с. Біленщина), 14 (ур. Івашкове, ст. Гранове, Кучер., 2004), DSU!, Зп: 3 (о. Хортиця, Кор., 1993).

449. (173). Rindera tetraspis Pall. – Чередник чотириостюковий (Риндера четырехщитковая). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Ц. Євраз. – Їст. (листя), лік. Д: 8 (Гроссгейм, 1910); Зп: 15, 17 (Фл. УРСР, т. 8).

450. (174). Rochelia retorta (Pall.) Lipsky – Рохелія зігнута (Рохелия согнутая). Од., ст/к., внр., Т., MsTr., Ks., MgT°., He., Ent., Bal. – PtrSt. Середзем., Сер. Аз. – Зп: 5 (Сидоров, 1897), 16 (с. Охримівка, Родионівка, Фл. УРСР, т. 8), 3 (ок. м. Запоріжжя, Гроссгейм, 1910, о. Хортиця, Кор., 1993).

451. (175). Symphytum asperum Lepech.* – Живокіст шорсткий (Окопник жесткий). Бр., ст/к. ( з каудексами) , внр., HKr., MgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – Cul.(Адв., дичавіє). Походить з Кавк., з Ірану. – Дек., мед., корм. Д: 8 (Днп., Тар., 1998, 2001!).

452. S. officinale L. – Ж. лікарський (О. лекарственный). Бр., к/кщ., вмр., HKr., MsTr., HgMs., MgT°., He., Ent., Bal. – PalPr. Ц. Євраз. – Лік., їст., мед., корм, дек. По всій Д:2) та Зп:2): (Фл. УРСР, т. 8. DSU!).

453. + S. tauricum Willd. – Ж. кримський (О. крымский). Бр., ст/к., внр., HKr., OgTr., KsMs., MgT°., ScHe., Ent., Bal. – Sil. Пд.-сх. Євр., Кавк. – Мед. Д: 3 (Фл. УРСР, т. 8, ок. с. Андріївка, Тар., 1986!, ок. Новомосковська, Бар., 2000), 5 (Тар. та ін., 1988), 8 (Днп., лівий берег, Еліашевич, 1926; Бельгард, 1950, DSU!). К. – 2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.007 с.)