Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства2.1. Показники наявності та стану основних виробничих фондів підприємств а

Показник наявності основних виробничих фондів: на балансі підприємства знаходиться основних виробничих фондів на суму 4,00 млн.грн.

Вартість ОВФ на кінець року визначається за формулою 2.1.1:

Бвк = Бвп + Бвпв - Бвв (2.1.1)

де: Бвк - балансова вартість ОВФ на кінець періоду,

Бвп - балансова вартість ОВФ на початок періоду,

Бвпв - балансова вартість ОВФ, що поступили на підприємство,

Бвв - балансова вартість ОВФ, що вибули з підприємства.

Бвк = 4,0 + 0,33 - 0,32 = 4,01 млн. грн.

Бвр = (Бвп + Бвк)/2, (2.1.2)

Бвр= (4,0+ 4,01)/2 = 4,005 млн. грн.

Показник технологічної структури основних виробничих фондів:

Активна частина - 3 млн. грн. або 75 %. Пасивна частина - 4,0-3,0 = 1 млн. грн. або пасивна частина – 25 %. Так як активна частина основних виробничих фондів підприємства становить 75% і значно перевищує пасивну 25%, можна стверджувати, що дане підприємство промислового призначення.

Коефіцієнт придатності:

Кпр = Бвз / Бвп(2.1.3)

де: Бвз - балансова залишкова вартість ОВФ.

Кпр =3,40/4,0=0,85

Даний коефіцієнт свідчить про те, що залишкова балансова вартість основних виробничих фондів складає 85% від первісної. На новостворену продукцію ще треба перенести вартість основних засобів на 85 %.

Коефіцієнт зносу:

Кзн = 1- Кзн (2.1.4)

Кзн = 1-0,85= 0,15

Даний коефіцієнт свідчить про те, що основні засоби вже зносилися на 15%, тобто перенесли частку вартості на новостворену продукцію. Але, основні виробничі фонди повинні знаходитись ще в стані використання своєї повної потужності.

Показники, що характеризують рух та оборотність основних виробничих

Фондів підприємства

Коефіцієнт вибуття:

(2.2.1)

Кв = 0,32/ 4,0 = 0,08

Отже 8% основних виробничих фондів, що були на балансі підприємства, вибули внаслідок їх фізичного чи морального зносу..

Коефіцієнт надходження:

(2.2.2)

Кн = 0,33 /4,0 = 0,083

Отже, в результаті господарської діяльності для заміни вибувших основних фондів та збільшення оснащеності підприємства основними фондами на баланс підприємства поступило 8,3 % (від загальної кількості) основних виробничих фондів.

Коефіцієнт оновлення:

(2.2.3)

Кон = 0,33/4,0 = 0,083

Цей коефіцієнт показує, що частина модифікованого нового обладнання введеного в експлуатацію у звітному періоді від загальної вартості основних фондів, становить 8,3 %.

Період оновлення:

(2.2.4)

Тон = 4,0/ 0,33 = 12,1 років.

Період оновлення ОВФ складає 12,1 років.
Коефіцієнт інтенсивності оновлення:

(2.2.5)

Кіон = 0,083/ 0,08 = 1,04

За даними розрахунку видно, що інтенсивність оновлення основних фондів становить 1,04.

Тривалість обороту:

(2.2.6)

Тоб = 4,0 /(4,0 * 0,086) = 11,6 роки

Отже, тривалість оброту ОВФ становить 11,6 роки.

Коефіцієнт оборотності:

(2.2.7)

Коб = 4,0 * 0,086 /4,0 = 0,086

Отже, у процесі виробництва буде відшкодовуватись 8,6 % вартості ОВФ.

Показники, що характеризують забезпеченість підприємства основними

Виробничими фондами

Фондозабезпеченість виробництва:

(2.3.1)

Фо = 4,0/6,1 = 0,66

Отже, підприємство має в наявності 0,66 грн. основних виробничих фондів для виробництва одної гривні продукції. Необхідно збільшувати обсяг основних фондів підприємства.

Механозабезпеченість виробництва:

(2.3.2)

Мз = 3/6,1 = 0,5

Отже, на одиницю виробленої продукції припадає 0,6 активної частини основних фондів (станків, обладнання тощо).

 

Показники, що характеризують озброєність працівників основними виробничими фондами.

 

Фондоозброєність праці:

(2.4.1)

Для того, щоб визначити фондоозброєність праці необхідно спочатку визначити середньоспискову чисельність робітників, що працюють в найбільш чисельну зміну. Визначимо скільки в загальному припадає робітників на одного працівника 270/310=0,87.

Тоді робітників в першу зміну буде: 200*0,87=174 чол.

Фп =4,0/174 = 0,023 млн. грн./чол.=23 тис.грн./чол..

Даний показник показує оснащеність працівників основними фондами.

Вданому випадку на одного працівника припадає 0,023 млн. грн. Зростання показника призведе до зростання кількості виготовленої продукції робітником, а тим самим буде підвищуватись продуктивність праці.

Механоозброєність праці:

(2.4.2)

Мн = 3,0/174 = 0,017

Даний показник показує скільки припадає активної частини основних виробничих фондів на одного робітника. Ефективність виробництва буде відбуватися за умов, що ріст механозабезпеченості буде забезпечувати зростання продуктивності праці, але темпами які випереджають зростання рівня механозабезпеченості.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.0.143 (0.01 с.)