Та шляхи її підвищення в підприємствіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та шляхи її підвищення в підприємстві 

Вступ

Розділ 1. Роль та значення основних виробничих фондів для сільськогосподарського виробництва і показники їх використання.

1.1.Поняття, класифікація та значення основних фондів для сільськогосподарського виробництва.

1.2. Показники стану, руху та економічної ефективності використання основних фондів підприємства та їх визначення.

Розділ 2. Сучасний рівень та економічна ефективність використання основних виробничих фондів підприємства.

2.1. Виробничо-економічна характеристика підприємства.

2.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фондами та їх структура.

2.3. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів підприємства

Розділ 3. Динаміка та ефективність використання основних виробничих фондів в господарстві.

3.1. Динаміка середньорічної вартості основних виробничих фондів.

3.2. Факторний аналіз зміни виробництва валової продукції.

Розділ 4. Основні шляхи підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів підприємства.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

Розділ 1. В даному розділі на основі вивчення літературних джерел розкривається поняття основних фондів, їх класифікація, склад і структура, фондоозброєність праці і фондозабезпеченість підприємства. Визначаються фізичний і моральний знос основних фондів, амортизація та принципи їх визначення. Розкриваються показники економічної ефективності використання основних фондів та методика їх розрахунку.

Розділ 2. Тут приводиться методика аналізу використання основних виробничих фондів, розглядається забезпеченість ними підприємства в середньому за останні роки (табл.2.1) та рівень забезпечення енергоресурсами (табл.2.2).

Таблиця 2.1

Розмір та структура основних виробничих фондів в ________________________

(назва підприємства, район)

Найменування фондів В середньому за рік   2 період до 1, %
1 період 2 період
200_ - 200_ рр. 200_ - 200_ рр.
тис.грн % тис.грн %
Виробничі фонди с.г. призначення в т.ч. - будівлі - споруди - машини і обладнання - транспортні засоби - інвентар та інструмент - робоча худоба - продуктивна худоба - багаторічні насадження Фонди рослинництва Фонди тваринництва Виробничі фонди не с.г. призначення Невиробничі основні фонди Всього          

Таблиця 2.2

 

Рівень забезпечення підприємства основними фондами і енергоресурсами в ________________________

(назва підприємства, район)

 

Показники В середньому за рік   2 період до 1, %
1 період 2 період
200_ - 200_ рр 200_ - 200_ рр
На 100 га с/г угідь На 1 праців-ника На 100 га с/г угідь На 1 праців-ника
Виробничі фонди сільськогосподарського призначення, тис.грн. Виробничі фонди не сільськогосподарського призначення, тис.грн. Енергетичні потужності, к.с.          

 

Стан і відтворення основних фондів аналізується за комплексом показників :

Кз – коефіцієнт зносу – відношення суми зносу (З) до первинної вартості основних фондів (Ф):

Кз = З/Ф ∙ 100%;

 

Кзб - коефіцієнт придатності або збереження – відношення залишкової вартості основних фондів до загальної первинної вартості:

Кзб = Ф – З · 100 %;

Ф

Темп зростання – Тр – відношення вартості фондів на кінець періоду (Фк) до їх вартості на початок року (Фп)

Фк

Тр = Фп · 100 %;

 

Темп приросту – Тп – визначається за формулою

 

Тп = Фк – Фп · 100 %;

Фп

 

Коефіцієнт вибуття – Кв – відношення вартості основних фондів, що вибули (Фв) до їх вартості на початок року в процентах

 

Кв = Фв/Фп · 100%;

 

Коефіцієнт оновлення – Ко – відношення вартості основних фондів, які поступили (Фпос) до їх вартості на кінець року :

 

Ко = Фпос/Фк · 100%.

 

Таблиця 2.3

Показники відтворення основних фондів в ________________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 1 період 2 період 2 період до 1 (+,-)
200_-200_ рр 200_-200_ рр
Коефіцієнт зносу Коефіцієнт придатності (збереження) Темп зростання Темп приросту Коефіцієнт вибуття Коефіцієнт оновлення      

 

Потім визначаються показники економічної ефективності використання основних виробничих фондів.

Таблиця 2.4

Показники ефективності використання основних

виробничих фондів в __________________

(назва підприємства, район)

 

Показники В середньому 2 період до 1, %
1 період 2 період
200_ - 200_ рр 200_ - 200_ рр
Фондовіддача (за валовою продукцією), грн. Фондоємкість, грн. Прибуток на 1 грн. основних виробничих фондів, грн. Строк окупності основних виробничих фондів, років.      

Розділ 3.Динаміка та ефективність використання основних виробничих фондів в господарстві.

3.1. Динаміка середньорічної вартості основних виробничих фондів.

 

Привести інформацію про середньорічну вартість фондів підприємства, використовуючи річну статистичну звітність за формою 11 – 03, за останні 5 – 7 років, розрахувати показники динаміки (таблиця 3.1).

 

Таблиця 3.1

Показники динаміки середньорічної вартості основних фондів в_________________

(назва підприємства, район)

 

Роки Вартість основних фондів, тис.грн. Абсолютний приріст, тис.грн. Темп зростання, % Темп приросту, % Абсолютне значення 1% при- росту, тис.грн.
Базис-ний Ланцю-говий Базис-ний Ланцю-говий Базис-ний Ланцю-говий
               
               
               
               
               
               
               
Разом                

 

Визначити середні показники динаміки:середній рівень динамічного ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання та приросту (дивись тему 1, розділ 3).

Результати проаналізувати.

3.2. Факторний аналіз зміни виробництва валової продукції.

Встановити зміну виробництва валової продукції сільського господарства за рахунок кількості фондів (екстенсивного фактору) та їх використання – фондовіддачі (інтенсивного фактору) за останні 2 роки.

Таблиця 3.2

Показники для встановлення зміни виробництва валової продукції

сільського господарства в ________________________

(назва підприємства, район)

Показники Умовні позначення 200_ р. 200_ р.
Вартість валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005 р.) тис.грн. ВП    
Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.г. призначення тис.грн. q    
Фондовіддача, грн./грн. V    

 

Зміна валової продукції всього: , в тому числі за рахунок:

- кількості (середньорічної вартості) фондів (q): ∆р=(q1-q0)·v0;

- використання фондів (фондовіддачі v): ∆v=(v1-v0)·q1.

Показати взаємозв’язок: ∆вп =∆q+∆v. Зробити висновки.

На основі проведеного аналізу використання основних виробничих фондів на підприємстві, використовуючи дані статистичної звітності з даної галузі результати роботи науково-дослідних установ, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід, студент обгрунтовує шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів, супроводжуючи їх конкретними розрахунками.

Резерви росту ефективності використання основних виробничих фондів повинні обгрунтовуватися виходячи із конкретних умов підприємства.

При написанні вступу, другого розділу (п. 2.1), висновків і пропозицій та списку використаних джерел слід керуватися методичними вказівками, викладеними в темі 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.009 с.)