Тема 10. Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Собівартість продукції тваринництва та шляхи її зниженняВступ

Розділ 1. Собівартість – важливий фактор підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва.

1.1 Поняття та види собівартості продукції.

1.2 Показники собівартості продукції та завдання аналізу.

Розділ 2. Основні принципи планування, обліку та калькулювання продукції тваринництва.

2.1 Виробничо-економічна характеристика господарства.

2.2 Рівень собівартості основних видів продукції тваринництва.

2.3 Фактори собівартості продукції тваринництва.

2.4 Аналіз структури виробничих витрат в тваринництві за основними видами продукції (молоко, приріст ВРХ, яйця та ін.).

Розділ 3. Індексний аналіз факторів виробничих витрат і собівартості продукції тваринництва.

3.1. Індексний аналіз виробничих в тваринництві..

3.2. Індексний аналіз факторів собівартості 1ц продукції.

Розділ 4. Шляхи зниження собівартості виробництва продукції тваринництва та її вплив на рентабельність.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.

 

При написанні вступу, підрозділу 2.1, висновків, списку використаних джерел та додатків слід керуватися методичними вказівками, викладеними в темі 1.

Розділ 2. Вивчається рівень собівартості основних видів продукції тваринництва, що виробляється в господарстві. Для цього використовується і аналізується інформація за два останні роки. За поточний рік фактичні показники бажано порівняти з плановими (табл.2.2)

 

Таблиця 2.1

Склад і структура виробничих витрат в тваринництві

__________________________

(назва підприємства, район)

Статті витрат Базисний рік Звітний рік Звітний рік у % до базисного року  
тис. грн. % тис. грн. %  
Витрати на оплату праці                    
Відрахування на соціальні заходи                    
Матеріальні витрати – всього у тому числі:                    
- насіння та садівний матеріал                    
- добрива                    
- засоби захисту рослин і тварин                    
- корми                    
Роботи і послуги                    
Витрати на утримання основних засобів - всього                    
у тому числі:                    
пальне і мастильні матеріали                    
амортизація                    
Інші витрати                    
Разом витрат   100,0     100,0    
                       

Таблиця 2.2

Собівартість виробництва 1 ц продукції тваринництва в __________________, грн.

(назва підприємства, район)

Види продукції Базисний рік Звітний рік Звітний рік у % до базисного року В середньому на одне господарство району  
Молоко Приріст великої рогатої худоби Приріст свиней Вовна Яйця        

 

Аналізуються фактори собівартості продукції тваринництва. Для цього використовується індексний метод (див. тему 8). Необхідна інформація заноситься в таблицю 2.3

 

Таблиця 2.3

Показники для вивчення факторів собівартості в _________________

( назва підприємства, район)

Показники   Символи Базисний рік Звітний рік
Удій молока на 1 корову, кг Собівартість 1 ц молока, грн. Затрати коштів на 1 корову, грн. Одержано приросту ВРХ (свиней) на 1 середньорічну голову, кг Собівартість 1 ц приросту ВРХ (свиней), грн. Затрати коштів на 1 голову, грн. Y z yz   y z yz    

 

За два роки, а останній рік бажано в порівнянні з планом, розрахувати та проаналізувати склад та структуру собівартості продукції тваринництва, що виробляється в господарстві (табл.2.4).

 

Таблиця 2.4

Склад та структура собівартості 1 ц продукції тваринництва в _________________

(назва підприємства, район)

 

Статті витрат Молоко Приріст ВРХ Вовна
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
                         
Разом витрат            

 

Розділ 3.Індексний аналіз факторів виробничих витрат і собівартості продукції тваринництва.

3.1. Індексний аналіз виробничих витрат в тваринництві..

За останніх два роки проаналізувати зміну виробничих витрат в тваринництві за рахунок кількості виробленої продукції та собівартості 1ц продукції. (табл.3.1).

 

Таблиця 3.1

Витрати на виробництво і собівартість 1ц продукції тваринництва

в __________________

(назва підприємства, район)

Види продукції 200__р. 200__р. Умовна собівар-тість продук-ції, тис.грн.
Кіль-кість, ц Собівартість Кіль-кість, ц Собівартість
Всього, тис.грн. 1ц, грн. Всього, тис.грн. 1ц, грн.
Умовні позначення
Продукція вирощуван-ня худоби та птиці, ц:              
ВРХ              
Свині              
Вівці і птиця              
Молоко              
Вовна              
Яйця              
Всьго Х Х Х Х

 

Методику розрахунку індексів та приростів див. тему 8 (розділ 3).

3.2. Індексний аналіз факторів собівартості 1ц продукції.

За основними видами продукції тваринництва визначити зміну собівартості 1ц продукції за рахунок факторів: затрати коштів на 1 голову та продуктивності тварин та птиці. (табл.3.2).

Таблиця 3.2

Показники для визначення зміни собівартості 1ц молока за рахунок факторів

в ______________________

(назва підприємства, район)

 

Показники 200_р. 200_р.
Удій на 1 корову, кг. Собівартість 1ц молока, грн. Затрати коштів на 1 корову, грн.    

Перевірка взаємозв’язку індексів та їх приростів: , ,

де Zo, Z1 - собівартість 1ц молока, грн. в базисному і звітному році; Yo,Y1- удій на 1 корову відповідно в базисному і звітному році, ц. (кг); YoZo, Y1Z1 - витрати коштів на 1 корову, грн.

На основі проведеного аналізу визначаються основні шляхи зниження собівартості продукції та її вплив на рентабельність виробництва в тваринництві. Для цього по кожному виду продукції встановити зміну прибутку за рахунок собівартості реалізованої продукції (див. тему 8).

Запропоновані шляхи щодо зменшення виробничої собівартості та підвищення рентабельності галузі повинні бути економічно обгрунтовані, одержані на основі відповідних розрахунків з використанням різних методів аналізу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)