Вихідні та розрахункові показники для розв’язання рівняння прямоїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні та розрахункові показники для розв’язання рівняння прямоїта параболи 2-го порядку в ____________________

(назва підприємства, район)

 

Роки Вихід валової продукції сільського господарства на 100 га сільгоспугідь, тис.грн. t Уt У
           
           
           
           
           
           
           
Разом              

 

На основі одержаних параметрів рівняння необхідно знайти Уt для кожного року та суму квадратів відхилень (таблиця 2.14).

 

 

Таблиця2.14

Фактичні і вирівняні рівні динамічного ряду вартості валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь______________________

(назва підприємства, район)

Роки Вихід валової продукції на 100 га сільгоспугідь, тис.грн. Теоретичне значення ( ) (У – )
За прямою За параболою 2-го порядку За прямою За параболою 2-го порядку
         
         
         
         
         
         
         
Разом          

 

Для наочності фактичні та вирівняні рівні динамічного ряду показати графічно (Рис.1).

 

 

У Умовні позначення:

 

_______фактичні дані

 

- - - - - вирівняні рівні за рівнянням прямої

 

........... вирівняні рівні за параболою 2-го порядку

 

 

                           
             


Роки

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Рис.1 Динаміка валової продукції сільського господарства на 100 га сільськогосподарських угідь в__________________

(назва підприємства, район)

 

3.2. Кореляційний аналіз залежності виходу валової продукції сільського господарства від рівня інтенсивності виробництва.

 

У – вихід валової продукції сільського господарства на 100 га с.г. угідь, тис.грн.

Х1 – енергозабезпеченість, к.с. (відношення сумарної потужності енергоресурсів до площі сільськогосподарських угідь).

Х2 – фондозабезпеченість, тис.грн. (відношення середньорічної вартості основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення до площі сільськогосподарських угідь).

 

Для визначення параметрів рівняння множинної кореляції необхідні розрахунки виконуються в таблиці 2.15.

 

 

 

Таблиця 2.15

Розрахунок величин для визначення параметрів рівняння

_______________________

(назва підприємства, район)

Роки Х1 Х2 У Х1У Х2У Х1Х2
               
               
               
               
               
               
               
Разом                

 

 

Для визначення множинного коефіцієнта кореляції необхідно виконувати наступні розрахунки парних коефіцієнтів кореляції:

 

 

Необхідні розрахунки приводяться в таблиці 2.16.

 

Таблиця 2.16

Показники для розрахунку коефіцієнтів кореляції

 

Роки Ланцюгові абсолютні прирости Квадрати приростів Добуток приростів
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Разом                  

Визначити . Зробити відповідні висновки.

На базі аналізу рівня і ефективності інтенсифікації, динаміки та факторів ефективності використання землі в досліджуваному господарстві необхідно охарактеризувати основні напрямки підвищення інтенсивності землеробства в ньому. Також потрібно розкрити роль і значення прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур і за допомогою конкретних, виконаних на матеріалах досліджуваного господарства, економічних розрахунках показати їх вплив на підвищення економічної ефективності виробництва.

Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств просторово обмежені, тому необхідно обгрунтувати за допомогою конкретних економічних розрахунків впровадження в досліджуваному господарстві системи заходів, які сприяли б ефективному використанню й охороні сільськогосподарських угідь. Це відповідні елементи або цілком система землеробства, науково обгрунтовані сівозміни, боротьба з бур`янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, з водною та вітровою ерозією грунтів. На базі даних наукових досліджень, досвіду передових господарств і на матеріалах досліджуваного господарства показати ефективність впровадження у ньому грунтозахисної системи землеробства, застосування перспективних сортів сільськогосподарських культур, органічних і мінеральних добрив, а також хімічних засобів захисту рослин.

Необхідно зупинитись на питаннях впровадження внутрішньогосподарського розрахунку й орендних взаємовідносин у рослинництві, а також прогресивних форм організації та оплати праці, спрямованих на своєчасне і високоякісне виконання технологічних операцій з виробництва рослинницької продукції. Необхідно обгрунтувати економічними розрахунками вигідність для господарства запропонованих заходів.

У висновках потрібно в стислій формі дати обгрунтовану відповідь на питання, які поставлені метою та завданнями теми досліджень, дати пропозиції щодо збільшення виробництва продукції на основі підвищення ефективності використання земельних ресурсів у досліджуваному господарстві.

Скласти список використаних джерел (не менш як 25-35 назв), який повинен включати Закони України і постанови Кабінету Міністрів про розвиток АПК, навчальну і спеціальну літературу, нормативні та статистичні матеріали.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.009 с.)