Підвищення ефективності збільшення змінності використання ОВФ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підвищення ефективності збільшення змінності використання ОВФЗмінність використання ОВФ характеризується коефіцієнтом змінності. Підвищення коефіцієнта змінності використання ОВФ забезпечує збільшення тривалості роботи цих фондів, особливо їх активної частини, що впливає на збільшення обсягу виробництва продукції підприємством.

Досягти збільшення коефіцієнта змінності використання ОВФ можливо на основі впровадження комплексу технічних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на підвищення рівня технічного стану ОВФ, забезпечення процесу виробництва матеріально-технічними та трудовими ресурсами, поліпшення організації виробництва і праці тощо. Як свідчить виробничий досвід, запроектовані заходи дозволяють збільшити змінність використання ОВФ на 5-30 відсотків. На практиці збільшення змінності використання ОВФ відбувається в першу, другу та третю зміни роботи підприємства. Проте впровадження запроектованих заходів щодо збільшення змінності використання ОВФ потребує додаткових витрат, які необхідно враховувати при визначенні ефективності використання цих фондів.

1.Насамперед слід передбачити заходи, що забезпечують збільшення коефіцієнта змінності використання основних фондів, обґрунтувати доцільність впровадження та показати механізм їх впливу на збільшення змінності використання ОВФ, а відповідно, і на ефективність використання останніх.

 

2.На основі запроектованих заходів визначити величину збільшення змінності використання ОВФ на підприємстві, а також в яку зміну буде збільшуватись тривалість використання та обсяг ОВФ.

На основі запроектованих заходів величина збільшення змінності використання основних виробничих фондів підприємства становить 5%.

 

3.Визначаємо величину збільшення змінності використання основних виробничих фондів на підприємстві. Наприклад, розрахунками на основі запроектованих заходів визначено, що додатково буде використовуватися основних виробничих фондів, у першу зміну –175 тис. грн. (3500*0,05), в другу -100 тис. грн. (2000*0,05), і в третю зміну - 90 тис. грн. (1800*0,05), тобто обсяг використання основних виробничих фондів буде збільшено на 365 (175+100+90) тис. грн. Виходячи із наведених даних, збільшення коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів становитиме:

(3.1.3.1)

де DКзм – збільшення коефіцієнта змінності використання ОВФ;

ві – балансова вартість приросту ОВФ, що будуть додатково використовуватися в і-ту зміну;

Бвпл – балансова вартість ОВФ підприємства в плановому році:

 

4. Визначаємо коефіцієнт змінності використання ОВФ у плановому році:

 

(3.1.3.2)

де - коефіцієнти змінності використання основних виробничих фондів відповідно у плановому і базовому роках.

= 1,83+0,12=1,95

5. Визначаємо число змін використання ОВФ у плановому році із збільшенням коефіцієнта змінності:

(3.1.3.3)

де - число змін використання основних виробничих фондів у плановому році;

- робочий час використання основних виробничих фондів у плановому році;

- коефіцієнт змінності використання основних виробничих фондів у плановому році.

= (160+15)*1,95=341 зміна

6. Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції в зв'язку із збільшенням коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів підприємства із обсягу виробництва в одну зміну в базовому році:

(3.1.3.4)

де: DОзмпл – збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення коефіцієнта змінності;

Опл – обсяг виробництва продукції у плановому році;

Змпл – число змін використання ОВФ у плановому році;

мпл – приріст числа змін використання ОВФ у плановому році ().

тис. грн.

7. Визначаємо додаткові витрати підприємства, пов'язані із збільшенням коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів. До них відносяться витрати на технічне обслуговування і ремонти обладнання, на організацію робіт при багатозмінній роботі обладнання, організаційно-господарські витрати, які необхідні для організації робіт при багатозмінній роботі підприємств - 1 тис. грн. на одну зміну в рік:

(3.1. 3. 5)

де - додаткові витрати, пов'язані із збільшенням коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів;

- приріст змін в плановому році;

- норматив витрат з розрахунку на одну зміну використання основних виробничих фондів підприємства в рік

= 33* 1,0=33тис. грн.

8. Визначаємо величину зниження витрат на виробництво продукції за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань у вартості (собівартості) продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. продукції:

(3.1.3.6)

де - доля річних амортизаційних відрахувань у вартості одиниці продукції;

БВі - балансова вартість основних виробничих фондів в і-му році;

а - середньозважена річна норма амортизаційних відрахувань;

- обсяг виробництва продукції в і-му році.

Доля амортизаційних відрахувань у вартості одиниці продукції становитиме:

а) у базовому році = (4000 * 0,086)/6100 = 0,056 грн./грн.

б) у плановому році = 4000 * 0,086 / (6100+57,34+297+689,41) = 0,048 грн./грн.

Зменшення річних амортизаційних відрахувань на плановий обсяг виробництва продукції становитиме

(3.1.3.7)

де - економія річних амортизаційних відрахувань в зв'язку із збільшенням коефіцієнта змінності використання основних виробничих фондів

= (0,056 - 0,048) * 7143,75= 57,15 тис. грн.

Економія собівартості річного обсягу виробництва основних виробничих фондів у плановому році буде становити:

(3.1.3.8)

= 57,15 – 33 =24,15 тис. грн.

9. Визначаємо величину додаткових робочих місць в зв’язку із збільшенням змінності використання основних виробничих фондів підприємства.

Збільшення змінності використання основних виробничих фондів призводить до збільшення робочих місць, а відповідно до збільшення чисельності працівників підприємства. Потребу в додатковій чисельності працівників підприємства в зв’язку із збільшенням коефіцієнта змінності використання основних фондів підприємства можна визначити виходячи із балансової вартості основних виробничих фондів, що будуть додатково залучатися до використання в першу, другу та третю зміни роботи підприємства і фондоозброєності праці працівників

(3.1.3.9)

де - додаткова потреба підприємства у працівниках, грн..;

- балансова вартість основних виробничих фондів, що додатково залучаються до використання в і-ту зміну грн.;

Фп фондоозброєність праці працівників підприємства, грн..

= 365 / 23 = 16 чол.

В тому числі:

в першу зміну:

= 175 / 23 = 8 чол.

В другу зміну:

= 100 / 23 = 4 чол.

В третю зміну:

= 90 / 23 = 4 чол

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 387; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.4.147 (0.014 с.)