Приклад завдань другої частини розрахунково-графічної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад завдань другої частини розрахунково-графічної роботиВаріант 1

Завдання 1. Позичка в розмірі 80000 грн. видана на півроку за простою ставкою під 23% річних. Визначте нарощену суму.

Завдання 2. Позика видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25000 грн.

Завдання 3. Розрахуйте ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 30% і нарахування відсотків відбувається щомісяця.

Завдання 4. Два ануїтети за параметрами:

1) розмір платежу – 12000 грн., відсоткова ставка – 8% річних, термін – 7 років;

2) розмір платежу – 8000 грн., відсоткова ставка 9% річних, термін – 6 років;

необхідно замінити одним – терміном 6 років і відсотковою ставкою 9% річних.

Визначте розмір нового платежу.

Завдання 5. Керівництво підприємства має намір збільшити виторг від реалізації на 15% (з 50000 грн. до 57500 грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змагальні змінні витрати складають для начального варіанту 42000 грн. Постійні витрати складають 5000 грн. Розрахуйте суму прибутку, що відповідатиме новому рівню виторгу від реалізації традиційним способом і за допомогою операційного важеля. Порівняйте результати, зробіть припущення про ступінь фондоозброєності даного підприємства.

Завдання 6. Фірма здійснює продажі на умовах net90. Дебіторська заборгованість в середньому складає 20 днів платежу. Щорічні продажі складають 1000 тис.грн.. Визначте середні внески цієї фірми в рахунки дебіторів.

Завдання 7. Підприємством були інвестовані кошти на 5 років. В кінці першого року воно одержало 100000 грн., в кінці другого – 200000 грн., четвертого – 300000 грн. та інвестувало суму кожного платежу під 30% річних до закінчення п’ятирічного періоду. Визначте майбутню вартість потоку платежів.

Завдання 8. Визначте вартість власного капіталу, сформованого за рахунок випуску привілейованих акцій використавши такі дані: номінал акції – 100 грн., річна дивідендна ставка – 8%, дисконт при розміщенні акцій – 6%, емісійні витрати – 5,4 грн.

Завдання 9. Визначте оптимальну структуру капіталу за критерієм максимального рівня фінансової рентабельності, використавши такі дані: капітал – 2600 тис.грн., прогнозований прибуток до оподаткування (без врахування плати за капітал) – 360 тис.грн., плата за залучений капітал – 20% річних. Довідково: в плановому періоді підприємство може забезпечити 70 % власного капіталу.

Завдання 10. Визначити коефіцієнти маржинального доходу для двох видів продукції підприємства та вибрати найрентабедьніший. Дані для розрахунку наведено в табл.:

Показники Дані
Товар А Товар В
Ціна виробу
Змінні витрати на виготовлення одиниці виробу
Постійні витрати на виготовлення одиниці виробу

 

Завдання 11. Підприємство розглядає можливість придбання нової технологічної лінії для заміни старої. Менеджери підприємства вважають, що нове обладнання дозволить отримувати щорічну економію. Обґрунтуйте доцільність придбання підприємством цієї лінії на основі наведених даних:


 

Показники Дані
Вартість лінії із доставкою та монтажем, тис. грн..
Термін експлуатації нової лінії, років
Щорічна економія від введення нового обладнання, тис. грн.
Вартість капіталу, %

 

Завдання 12. Визначте середнє очікуване значення прибутку у майбутньому фінансовому році за такими даними:

Показники Величина
Величина прибутку, тис.грн. 2,5
Ймовірність 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1

Додаток В

Контрольні завдання з дисциплін

„Фінансовий менеджмент”

Тема 1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

Завдання 1

Банк А платить по внесках 8 відсотків по рахунках його грошового ринку при щоквартальному компаундируванні. Менеджери банку Б хочуть, щоб рахунки грошового ринку даного банку дорівнювали ефективній ставці банку А, але щоб при цьому компаундирування проводилось щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна (котировочна) ставка, встановлена банком Б? (розрахунки проводити з точністю до чотирьох знаків після коми).

Завдання 2

Після впровадження заходу щодо зниження адміністративних витрат підприємство планує одержати економію $1,000 у рік. Зекономлені гроші передбачається розміщати на депозитний рахунок (під 5% річних) для того, щоб через 5 років накопичені гроші використовувати для інвестування. Яка сума виявиться на банківському рахунку підприємства?

Завдання 3

Вам запропонували вибір: звичайна рента 300 грн. при відсотковій ставці 8% і річному компаундируванні, та звичайна рента 150 грн. при 8-відсотковій ставці, але піврічному компаундируванні. Обидві ренти будуть сплачуватися протягом 3-х років. Яку пропозицію слід прийняти?

Завдання 4

Платежі розміром 435 гривень здійснюються на початку кожного року протягом 4 років, з нарахуванням 5% річних. Розрахуйте поточну вартість цієї ренти.

Завдання 5

Фінансовий менеджер підприємства запропонував Вам інвестувати Ваші $5,000 у його підприємство, пообіцявши повернути Вам $6,000 через два роки. Маючи інші інвестиційні можливості, Ви повинні з'ясувати, яка процентна ставка прибутковості запропонованого Вам варіанта.

Завдання 6

Компанія планує придбати нове обладнання за ціною $36,000, що забезпечує $20,000 економії витрат (у виді вхідного грошового потоку) в рік протягом трьох найближчого років. За цей період устаткування піддасться повному зносові. Вартість капіталу підприємства складає 16%. Визначити чисту теперішню вартість такого проекту.

Завдання 7

Керівництво підприємства збирається впровадити нову машину. Машина коштує разом з установкою $5,000 з терміном експлуатації 5 років і нульовою ліквідаційною вартістю. По оцінках фінансового відділу підприємства впровадження машини за рахунок економії ручної праці дозволить забезпечити додатковий вхідний потік грошей $1,800. На четвертому році експлуатації машина зажадає ремонт вартістю $300.

Чи доцільно економічно впроваджувати нову машину, якщо вартість капіталу підприємства складає 20%.

Завдання 8

Обладнання задіяне у багатьох виробничих процесах. Потрібно вирішити продовжувати експлуатувати старе або купити нове обладнання. Вихідні дані для ухвалення рішення мають такий вигляд. Було пораховано, що теперішня вартість дисконтованих витрат при експлуатації нового обладнання $(58,375).

Вихідні дані: Старе обладнання   Нове обладнання  
Вартість купівлі - $25,000
Залишкова вартість на даний момент часу $3,000 -
Річні грошові витрати на експлуатацію 15,000 9,000
Капітальний ремонт на даний момент 4,000 -
Залишкова вартість через 6 років 5,000
Термін проекту 6 років 6 років

Завдання 9

Підприємство має два варіанти інвестування наявних у нього $100,000. У першому варіанті підприємство вкладає в основні засоби, купуючи нове обладнання, що через 6 років (термін інвестиційного проекту) може бути продане за $8,000; чистий річний грошовий доход від такої інвестиції оцінюється в $21,000.

Відповідно до другого варіанта підприємство може інвестувати ці гроші в робочий капітал (товарно-матеріальні запаси) і NPV такого проекту дорівнюватиме $16,492.

Визначити NPV першого проекту та зробити висновок який варіант варто вибрати, якщо підприємство розраховує на 12% віддачі на інвестовані ним грошові кошти?

Завдання 10

Банк А платить по внесках 12 відсотків по рахунках його грошового ринку при щоквартальному компаундируванні. Менеджери банку Б хочуть, щоб рахунки грошового ринку даного банку дорівнювали ефективній ставці банку А, але щоб при цьому компаундирування проводилось щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна (котировочна) ставка, встановлена банком Б? (розрахунки проводити з точністю до чотирьох знаків після коми)

 

Завдання 11

Після впровадження заходу щодо зниження адміністративних витрат підприємство планує одержати економію $3000 у рік. Зекономлені гроші передбачається розміщати на депозитний рахунок (під 7% річних) для того, щоб через 8 років накопичені гроші використовувати для інвестування. Яка сума виявиться на банківському рахунку підприємства?

 

Завдання 12

1. Реальні інвестиції - це:

a. Вкладення інвестиційних засобів у цінні папери підприємства;

b. Безпосереднє вкладення коштів інвестором в об’єкт інвестування

c. Вкладення коштів у матеріальні активи підприємства

d. Вкладення коштів у реальні активи підприємства, матеріальні та нематеріальні

2. Довгострокові вкладення, які забезпечують підготовку й реалізацію проекту, включаючи формування оборотних активів називаються:

a. Поточні витрати

b. Капітальні витрати

c. Валові інвестиційні витрати

d. Довгострокові витрати

3. Процес незапланованого вилучення раніше інвестованого капіталу без наступного його використання в інвестиційних цілях називається:

a. Реінвестування

b. Дезінвестування

c. Пряме інвестування

d. Непряме інвестування

Завдання 13

Підприємство розглядає два альтернативних проекти капітальних вкладень, що призводять до однакового сумарному результату, майбутніх грошових доходів:

 

Рік Проект 1 Проект 2
$3,000 $6,000
$4,000 $4,000
$5,000 $5,000
$6,000 $3,000
Всього 18000$ 18000$

Підприємство планує інвестувати отримані грошові доходи під 18 відсотків річних. На основі порівняння теперішнього значення отриманих грошових доходів визначити більш привабливий проект.

Завдання 14

Підприємство планує великий інвестиційний проект, що передбачає придбання основних засобів і капітальний ремонт устаткування, а також вкладення в оборотні кошти за наступною схемою:

    • $130,000 – вихідна інвестиція до початку проекту;
    • $25,000 – інвестування в оборотні кошти в першому році;
    • $20,000 – інвестування в оборотні кошти в другому році;
    • $15,000 – додаткові інвестиції в устаткування в четвертому році;

Наприкінці інвестиційного проекту підприємство розраховує реалізувати основні засоби, що залишилися, по їхній балансовій вартості $25,000 і вивільнити частину оборотних коштів вартістю $35,000. Результатом інвестиційного проекту повинні служити наступні чисті (тобто після сплати податків) грошові доходи:

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
$20,000 $40,000 $40,000 $40,000 $100,000

Необхідно розрахувати чисте сучасне значення інвестиційного проекту і зробити висновок про його ефективність за умови 12-ти процентної необхідної прибутковості підприємства на свої інвестиції.

 

Завдання 15

Підприємство збирається придбати через три роки новий верстат вартістю $8,000. Яку суму грошей необхідно вкласти зараз, щоб через три роки мати можливість зробити покупку, якщо процентна ставка прибутковості вкладення складає

а) 10 відсотків?

б) 14 відсотків?

Завдання 16

Нехай два проекти мають однаковий обсяг інвестицій $1000 і розраховані на чотири роки.

Проект А генерує наступні грошові потоки : по роках 500, 400, 300, 100, а проект В - 100, 300, 400, 600. Вартість капіталу проекту оцінена на рівні 10%. Розрахувати дисконтовані періоди окупності обох проектів.

.

Завдання 17

Підприємство має у розпорядженні $160,000 і припускає вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох наступних років щорічно $50,000 та вкладаючи їх на депозит у банку. У той же час підприємство може купити на цю суму акції однієї солідної корпорації, що приносять 12 відсотків річних. Який варіант Вам представляється більш прийнятним, якщо вважати що більш вигідною можливістю вкладення грошей (чим під 12 відсотків річних) підприємство не розташовує?

Тема 2. Методи визначення вартості цінних паперів

Завдання 1

Рада директорів Candy Dab Company складається з 9 чоловік, акціонерний капітал компанії нараховує 2 млн. звичайних акцій. В уставі компанії зафіксовано, що у відповідності з правилом сумування голосів по акціям внучка засновника компанії, Маргарет Ірвін прямо чи побічно контролює 482000 акцій компанії. Оскільки вона не згодна з політикою діючого керівництва компанії, вона хоче мати в раді директорів осіб, які б представляли її точку зору.

A. Якби всі директори вибирались одночасно один раз на рік, скільки директорів могла б провести у Раду Маргарет ?

B. Скільки директорів вона може вибрати, якщо склад директорів змінюється ротацією кадрів так, що кожен рік вибираються лише 3 директори?

Завдання 2

1. Дивіденди по привілейованим акціям компанії встановлені у розмірі 6$, безризикова ставка по даним акціям становить 10%, а премія за ризик 7%. Визначте ринкову ціну таких акцій.

2. Приватні джерела міжнародних фінансових ресурсів – це:

a. ресурси урядів країн;

b. ресурси міжнародних банків та багатонаціональних корпорацій;

c. ресурси фізичних осіб;

d. ресурси міжнародних фінансових організацій.

 

Завдання 3

Підприємство “Алекс” виплатило по дивідендах 0.64 гривні у вигляді дивідендів за останній рік. Протягом найближчих трьох років підприємство планує зростання своєї промислової активності, а значить, планує збільшувати дивіденди на 9%, а надалі темп зростання дивідендів повинен становити 5%. Необхідно оцінити вартість акції при умові, що прибутковість акцій оцінена на рівні 15%.

Завдання 4

1. Ви власник акції вартістю 60$. Компанія має наміри виплатити дивіденди за рік у обсязі 5$ на акцію, за прогнозами ціна через рік на дану акцію буде становити 75$. Визначити очікуваний прибуток від тримання акції в кінці першого року.

2. Суб¢єктами двосторонньої офіційної міжнародної допомоги розвиткові країн є:

a. міжнародні фінансові організації;

b. об¢єднання урядів окремих країн, які утворюють загальний фонд для надання допомоги;

c. уряд окремої країни або уповноважені ним організації, які надають допомогу країні-реципієнту за умови виконання останньою ряду умов.

Завдання 5

Підприємство “Ідекс” випустило облігації з терміном погашення через 5 років. Номінал облігації дорівнює $1,000, а річна процентна ставка, що визначає величину річного процентного платежу, складає 15%. Середня процентна ставка на ринку облігацій даного типу складає або прибутковість на ринку позичкового капіталу становить 13%. Необхідно знайти оцінку вартості купонної облігації якщо з моменту випуску пройшло 2 роки?

 

Завдання 6

Підприємство “Iveco” випустило облігації з терміном погашення через 5 років. Номінал облігації дорівнює $2,000, а річна процентна ставка, що визначає величину річного процентного платежу, складає 16%. Середня процентна ставка на ринку облігацій даного типу складає або прибутковість на ринку позичкового капіталу становить 18%. Необхідно знайти оцінку вартості купонної облігації, якщо до погашення залишилось 2 роки і відсотки сплачуються кожні півроку, а ставка на ринку позичкового капіталу не змінилася.

Завдання 7

Підприємство “Орфей” виплатило по дивідендах 0.35 гривні у вигляді дивідендів за останній рік. Протягом найближчих трьох років підприємство планує зростання своєї промислової активності, а значить, планує збільшувати дивіденди на 6%, а надалі темп зростання дивідендів повинен становити 3%. Необхідно оцінити вартість акції при умові, що прибутковість акцій оцінена на рівні 12%.

 

Завдання 8

1. Ви власник акції вартістю 70$. Компанія має наміри виплатити дивіденди за рік у обсязі 3$ на акцію, за прогнозами ціна через рік на дану акцію буде становити 89$. Визначити очікуваний прибуток від тримання акції в кінці першого року.

2. Проведенням переговорів з питань сплати зовнішніх приватних боргів займається:

a. Паризький клуб кредиторів;

b. Лондонський клуб кредиторів;

c. спільна комісія уряду країни боржника та МВФ.

Завдання 9

Рада директорів Chemical Company складається з 12 чоловік, акціонерний капітал компанії нараховує 3 млн. звичайних акцій. В уставі компанії зафіксовано, що у відповідності з правилом сумування голосів по акціям сестра засновника компанії, прямо чи побічно контролює 750000 акцій компанії. Оскільки вона не згодна з політикою діючого керівництва компанії, вона хоче мати в раді директорів осіб, які б представляли її точку зору.

A. Якби всі директори вибирались одночасно один раз на рік, скільки директорів могла вона провести у Раду ?

B. Скільки директорів вона може вибрати, якщо склад директорів змінюється ротацією кадрів так, що кожен рік вибираються лише 3 директори?

Завдання 10

Підприємство “Дункель” випустило облігації з терміном погашення через 5 років. Номінал облігації дорівнює $5000, а річна процентна ставка, що визначає величину річного процентного платежу, складає 18%. Середня процентна ставка на ринку облігацій даного типу складає або прибутковість на ринку позичкового капіталу становить 16%. Необхідно знайти оцінку вартості купонної облігації, якщо до погашення залишилось 1 рік і відсотки сплачуються щоквартально, а ставка на ринку позичкового капіталу не змінилася

 

Завдання 11

1. Дивіденди по привілейованим акціям компанії встановлені у розмірі 9$, безризикова ставка по даним акціям становить 13%, а премія за ризик 2%. Визначте ринкову ціну таких акцій.

2. Чим відрізняються єврокредити від синдикативних кредитів?

a. це різні назви одного й того ж виду кредиту;

b. синдикативні кредити, на відміну від єврокредитів, надаються банківськими синдикатами;

c. єврокредити, на відміну, від синдикативних, надаються у євровалюті та довші терміни.


Додаток Г

Питання для підсумкового контролю з курсу

“Фінансовий менеджмент”

1. Фінансовий менеджмент: суть, задачі, функції фінансового менеджера.

2. Основні завдання та методи фінансового аналізу. Призначення таблиці „Дюпон”.

3. Методи визначення ефективності інвестиційних проектів.

4. Оцініть інвестиційну ситуацію в Україні.

5. Основи процентних ставок.Розуміння процентних ставок і їх вимірювання. Реальні і номінальні процентні ставки і їх відмінність.

6. Визначте основні складові сучасної системи перерозподілу фінансових ресурсів.

7. Єврокредити: основні характеристики та переваги над звичайними банківськими кредитами.

8. Які цінні папери обертаються на міжнародних фінансових ринках?

9. Дайте порівняльну характеристику єврооблігаційних позик та синдикативних кредитів.

10. Яким чином здійснюється реалізація емітованих іноземних облігацій?

11. Дайте визначення євровалюти та наведіть приклади.

12. Які види офіційної міжнародної допомоги надають менш розвинутим країнам міжнародні донори?

13. Які економічні суб¢єкти можуть бути міжнародними фінансовими донорами?

14. Як відрізнити фінансову допомогу від коштів, що запозичаються за ринковими умовами?

15. Поясніть термін “грант-елемент” та його застосування.

16. Надайте узагальнену характеристику міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій.

17. Яким чином формуються фонди міжнародних фінансових організацій?

18. МВФ: мета діяльності, органи управління, фінансові ресурси.

19. Охарактеризуйте кредитну політику групи Всесвітнього банку.

20. В чому полягає відмінність МБРР та ЄБРР.

21. МФК, МАР, БАГІ – цілі створення та кредитна політика кожної організації.

22. Регіональні банки розвитку: мета діяльності, органи управління, фінансові ресурси.

23. Співпраця України та міжнародних фінансових організацій.

24. Дайте загальну характеристику проектної та позапроектної допомоги.

25. Як здійснюється обумовлення дій країни-реципієнта в проектах розвитку економіки країни?

26. Поясніть, які проекти розвитку економіки країн-членів МФО є системними, а які – структурними?

27. Поясніть, які проекти розвитку економіки країн-членів МФО є інвестиційними, а які – проектами технічної допомоги?

28. Охарактеризуйте інструменти позапроектної допомоги розвиткові економіки країни.

29. Дайте визначення зовнішнього боргу країни, та показників зовнішнього боргу.

30. Розкрийте сутність реструктурування зовнішнього боргу.

31. Процедура вибору найбільш прийнятного джерела короткострокового фінансування.

32. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування підприємства.

33. Переваги та недоліки використання лізингових угод. Порівняння лізингу та оренди.

34. Статутний фонд як джерело фінансування підприємства.

35. Дайте характеристику грошових ринків капіталу.

36. Дайте характеристику ринків довгострокового капіталу.

37. Поясніть призначення та схему використання депозитарних розписок.

38. Функціонування фондового ринку та його класифікація.

39. Що таке ринок гібридних інструментів фондового ринку?

40. Призначення первинного і вторинного фондового ринку.

41. Назвіть гіпотези фондового ринку.

42. Назвіть основні індикатори міжнародного фондового ринку.

43. У чому полягає мета та завдання діяльності основних рейтингових агентств на міжнародному ринку облігацій?

44. Класифікація інвестиційних ризиків. Ризик інвестиційного портфелю та загальний ризик (ризик окремих цінних паперів).

45. Кількісне вимірювання ризику: дисперсія, визначення стандартного відхилення, коефіцієнтів варіації та коваріації.

46. Ризик у контексті портфелю. Визначення очікуваного прибутку по портфелю. Концепція “бети”. Модель визначення цін фіксованих активів (САРМ).

47. Зв¢язок між ризиком і ставками прибутку: премія за ринковий ризик, лінія ризику цінних паперів, влив інфляції, зміни в неприйманні ризику. Ризик у глобальному контексті.

48. Яким чином можна визначити ефективну вартість кредиту?

49. У чому полягає процес управління оборотними фондами фірми?

50. Що таке кеш-бюджнтування?

51. Розкрийте зміст поняття “кеш-менеджмент”.

52. Яким чином здійснюється управління дебіторською заборгованістю?

53. Що таке ефективна кредитна політика підприємства?

54. Опишіть процес бюджетування капіталу та його види.

55. Оцініть можливі варіанти довгострокових вкладень фірми.

56. Розпишіть складові процентної ставки, які формують загальну норму доходу

57. Види та основні характеристики акцій, облігацій.

58. Моделі дивідендної політики підприємств.

59. Визначення вартості привілейованих та звичайних акцій. Види вартості акцій.

60. Розрахунок вартості купонних та дисконтних облігацій.

61. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України.

62. Охарактеризуйте основні фактори, що використовуються при оцінці кредитного ризику чи визначення кредитоспроможності клієнта.

63. Які є методи здійснення контролю за фінансовим станом дебіторських заборгованостей на підприємстві?

64. Що таке фінансовий ліверидж та ефект фінансового важеля, яке їх практичне застосування?

65. Дайте визначення наступних понять: фінансова структура капіталу, вартість капіталу, гранична вартість капіталу, точка розриву на графіку граничної вартості капіталу.

66. Середньозважена вартість капіталу, її роль в оцінці інвестиційної привабливості проектів.

67. Поняття банкрутства, групи зобов’язань підприємства.

68. Встановлення ознак банкрутства підприємства та застосування „Z- рахунку” Альтмана для прогнозу краху.

69. Заходи щодо запобігання банкрутству.

70. Методи управління прибутками компанії.

 


Додаток ДПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.025 с.)