Рахунки і подвійний запис у бухгалтерському обліку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рахунки і подвійний запис у бухгалтерському облікуЛабораторна робота № 2

Поняття рахунків. Механізм подвійного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Терміни і поняття для вивчення:

Рахунки бухгалтерського обліку Бухгалтерський запис
Активні рахунки Бухгалтерська проводка
Пасивні рахунки Рахункова формула
Активно-пасивні рахунки Кореспонденція рахунків
Дебет Проста кореспонденція рахунків
Кредит Складна кореспонденція рахунків
Сальдо «Червоне сторно»
Обороти на рахунках Запис господарської операції на
Господарська операція Подвійний запис рахунках бухгалтерського обліку Розгорнуте сальдо  

Контрольні запитання:

1. Призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку.

2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку.

3. Порядок складання кореспонденції рахунків.

4. «Червоне сторно» в бухгалтерському обліку.

5. Контрольне значення подвійного запису на рахунках.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. На підставі наведених в таблиці А даних проведіть розподіл (групування) об‘єктів бухгалтерського обліку на активи і пасиви. Результат роботи занесіть в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Активи і пасиви підприємства _________________

(назва підприємства)

станом на 1.04.201 n року

Найменування об‘єктів бухгалтерського обліку Сума, грн.
активи пасиви
1 2 3
     
     
     
     
     
     
Продовж табл. 2.1
1 2 3
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Всього    

 

2. На підставі даних таблиці 2.1 відкрийте бухгалтерські рахунки простої форми, занісши на них початкові залишки (сальдо).

!! Зверніть увагу.

Кожному об‘єкту бухгалтерського обліку повинен відповідати один рахунок бухгалтерського обліку.

Залишки на активні рахунки заносяться в дебет рахунків, а на пасивних рахунках – в кредит рахунків.

Сальдо на рахунку «Знос основних засобів» слід відобразити в кредиті рахунка.

 

. .

 

. . . .

. .

 

. .

 

 

. .

 

. .

 

. .

3. На підставі наведених в таблиці Б господарських операцій заповніть «Журнал обліку господарських операцій» (таблиця 2.2). Дані занесіть в 1-шу, 2-гу та 5-ту колонки таблиці. По господарських операціях без зазначення сум визначте суми самостійно.


Таблиця 2.2.

Журнал обліку господарських операцій

підприємства __________________

(назва підприємства)

за квітень 201 п року

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Разом х х  

4. Дайте визначення таких понять, як рахунок бухгалтерського обліку, дебет, кредит.

Рахунок бухгалтерського обліку -

 

5. Опишіть послідовність (логічний хід суджень) складання кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку (облікової формули).

 

6. По представлених в завданні господарських операціях складіть кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку і запишіть її в колонки 3-ю і 4-у таблиці 2.2.

 

7. Зареєстровані в Журналі обліку господарських операцій (таблиця 2.2) господарські операції відобразіть на відкритих рахунках бухгалтерського обліку.


!! Зверніть увагу.

Господарська операція повинна бути відображена одночасно на двох взаємопов‘язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до складеної кореспонденції рахунків.

8. Запишіть формули визначення сальдо кінцевого по активних і пасивних рахунках бухгалтерського обліку, використовуючи такі умовні позначки:

С Дт поч. – сальдо дебетове початкове;

С Кт поч. – сальдо кредитове початкове;

Об Дт - оборот дебетовий;

Об Кт. - оборот кредитовий;

С Дт кін. - сальдо дебетове кінцеве;

С Кт кін. - сальдо кредитове кінцеве.

 

9. Підрахуйте по кожному відкритому вами рахунку бухгалтерського обліку обороти і визначте кінцевий залишок.

 

10. Для перевірки правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку складіть Оборотну відомість (таблиця 2.3.).

Таблиця 2.3.

Оборотна відомість по рахунках бухгалтерського обліку

за квітень 201 п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
Продовж.табл. 2.3
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Разом            
Відмітки про перевірку

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 414; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.211 (0.019 с.)