Узагальнення даних бухгалтерського обліку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узагальнення даних бухгалтерського обліку. 

 

Терміни і поняття для вивчення:

Синтетичні рахунки Оборотна відомість
Аналітичні рахунки Сальдова відомість
Субрахунки Шахова оборотна відомість

Контрольні запитання:

1. Поняття синтетичного і аналітичного обліку.

2. Взаємозв‘язок синтетичних і аналітичних рахунків.

3. Порядок визначення і перевірки кінцевого залишку по активно-пасивному рахунку.

4. Призначення, порядок складання і використання оборотних відомостей.

5. Призначення, порядок складання і використання шахових оборотних відомостей.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. На підставі даних Оборотної відомості по рахунках бухгалтерського обліку за травень місяць 201 n року (практична робота № 2, таблиця 2.3) відкрити рахунки бухгалтерського обліку простої форми.

 

!! Зверніть увагу, що замість двох рахунків «Розрахунки з дебіторами» та «Розрахунки з кредиторами» слід відкрити один рахунок – «Розрахунки з дебіторами і кредиторами», який буде мати характеристику активно-пасивного рахунку.

. .


. .

. .

. .

. .

. .

. .

..

2. За наведеними в таблицях А, Б і В даними відкрийте аналітичні рахунки до синтетичних рахунків «Матеріали», «Виробництво», «Розрахунки з дебіторами і кредиторами».

!! Зверніть увагу, що форма аналітичних рахунків до рахунків «Виробництво» і «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» повинна бути простою, а до рахунка «Матеріали» аналітичні рахунки повинні бути відкриті за формою, в яку можна заносити кількісно-сумові дані.

 

. .

. .

. .

. .

 

Рахунок «Матеріали А»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Рахунок «Матеріали Б»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Рахунок «Матеріали В»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           
           
           
           

3. За даними таблиці Г зареєструйте господарські операції в Журналі обліку господарських операцій (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1

Журнал обліку господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за червень 200 п року

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         

Продовж.табл. 3.1

1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Разом х х  

 

!! Заповнюючи Журнал обліку господарських операцій, зверніть увагу, що в дужках ()? проставлена кількість певного об‘єкту, дані про яку слід використати при визначенні суми по операції.

4. Складіть і проставте в Журналі обліку господарських операцій кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по зареєстрованих господарських операціях, враховуючи при цьому те, що одночасно з назвами синтетичних рахунків слід вказувати й назви аналітичних рахунків (по рахунках «Матеріали», «Виробництво», «Розрахунки з дебіторами і кредиторами»).

5. Відобразіть зареєстровані господарські операції на відкритих рахунках синтетичного і аналітичного обліку відповідно до складеної кореспонденції рахунків.

6. Вкажіть який взаємозв‘язок існує між синтетичним рахунком та аналітичними рахунками відкритими до нього.

7. По всіх синтетичних і аналітичних рахунках підрахуйте обороти та виведіть кінцеве сальдо.

!! Зверніть увагу, що по синтетичному рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» слід визначити поки що тільки обороти.

8. За даними аналітичних рахунків підготуйте Оборотні відомості по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків «Матеріали», «Виробництво» та «Розрахунки з дебіторами і кредиторами».


Таблиця 3.2

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
                   
                   
                   
                   
Разом                  
Відмітки про перевірку

Таблиця 3.3

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
Разом            
Відмітки про перевірку

 

Таблиця 3.4

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
             
Разом            
Відмітки про перевірку

9. За даними Оборотних відомостей по рахунках «Матеріали» і «Виробництво» проведіть перевірку правильності ведення аналітичного обліку на цих рахунках.

Вкажіть яким чином це можна зробити.

10. За даними Оборотної відомості до синтетичного рахунка «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» проведіть перевірку отриманих залишків та оборотів.

!! Зверніть увагу, що сальдо кінцеве з Оборотної відомості по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» слід перенести на синтетичний рахунок.

11. Перевірте правильність здійснення записів на синтетичному рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами».

Запишіть формулу, за якою можна перевірити правильність записів на активно-пасивних рахунках бухгалтерського обліку, використовуючи такі умовні позначки:

С Дт поч. сальдо дебетове початкове;

С Кт поч. – сальдо кредитове початкове;

Об Дт оборот дебетовий;

Об Кт. оборот кредитовий;

С Дт кін. сальдо дебетове кінцеве;

С Кт кін. сальдо кредитове кінцеве.

12. Перевірте правильність ведення синтетичного обліку за допомогою Оборотної відомості по синтетичних рахунках (таблиця 3.5).

Таблиця 3.5

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за червень місяць 201п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Разом            
Відмітки про перевірку
 

13. За даними рахунків бухгалтерського обліку, які відкриті в цій роботі, підготуйте Шахову оборотну відомість (таблиця 3.6).


Таблиця 3.6.

Шахова оборотна відомість по синтетичних рахунках

за вересень місяць 201п року

Кредит Дебет Сальдо на початок місяця Назви рахунків Сальдо на кінець місяця  
                            Оборот за дебетом  
Дт Кт Дт Кт  
Назви рахунків                                          
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
Оборот за кредитом                                        

 


14. Вкажіть на особливості складання шахової оборотної відомості та її значення для перевірки правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку.


Таблиця А

Початкові залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка «Матеріали»

станом на 01.06.201п року

варіанту Матеріали «А» Ціна 150,00 грн. Матеріали «Б» Ціна 1,00 грн. Матеріали «В» Ціна 10,00 грн. Разом по рахунку «Матеріали», грн.
Кількість, т Сума, грн. Кількість, шт. Сума, грн. Кількість, м3 Сума, грн.
1 5 ? 190 ? 25 ? ?
2 20 ? 150 ? 100 ? ?
3 11 ? 200 ? 53 ? ?
4 - ? 30 ? 13 ? ?
5 8 ? 40 ? 8 ? ?
6 10 ? 639 ? 34 ? ?
7 2 ? 2 ? 2 ? ?
8 4 ? 358 ? 57 ? ?
9 3 ? 184 ? 26 ? ?
10 11 ? 301 ? 59 ? ?

Таблиця Б

Початкові залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка «Виробництво»

станом на 01.06.201п року

№ варіанту «Виробництво 1», грн. «Виробництво 2», грн. «Виробництво 3», грн. Разом по рахунку «Виробництво», грн.
1 3350 2820 3633 ?
2 4280 2950 2764 ?
3 1958 2870 604 ?
4 975 1830 895 ?
5 1890 2590 2961 ?
6 1270 1860 1192 ?
7 1970 790 648 ?
8 860 840 1042 ?
9 490 939 519 ?
10 1682 730 646 ?

Таблиця В

Початкові залишки на аналітичних рахунках до синтетичного

рахунка «Розрахунки з дебіторами і кредиторами»

станом на 01.06.201п року

№ варіанту ВАТ «Агропостач», грн. ЗАТ «Техносервіс», грн. Кооператив «Прогрес», грн. Разом по рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами», грн.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 0 129 0 172 695 0 ? ?
2 0 136 0 268 648 0 ? ?
3 0 159 0 245 1864 0 ? ?
4 0 1302 0 821 389 0 ? ?
5 0 310 0 112 525 0 ? ?
6 0 910 0 670 59 0 ? ?
7 0 208 0 342 360 0 ? ?
8 0 145 0 228 1030 0 ? ?
9 0 67 0 69 0 136 ? ?
10 0 25 0 68 42 0 ? ?

Таблиця Г

Господарські операції підприємства __________________

(назва підприємства)

за червень 201п року

№ документа Зміст господарської операції Одиниця виміру Ціна Варіанти
                   
1 Надійшли і оприбутковані від ВАТ «Агропостач»:                        
1.1. Матеріали «А» т 150 (4)? (25)? (2)? (9?) (3)? (8)? (6)? (5)? (9)? (7)?
1.2. Матеріали «Б» шт 1 (131)? (137)? (19)? (35)? (182)? (194)? (160)? (93)? (57)? (163)?
1.3. Матеріали «В» м3 10 (9) (12)? (27)? (48)? (13)? (12)? (18)? (21)? (56)? (26?
  Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2. Прийняті до оплати рахунки ЗАТ «Техносервіс» за отримані матеріали:                        
2.1. Матеріали «А» т 150 (2)? (5)? (-)? (3)? (-)? (6)? (7)? (9)? (10)? (3)?
2.2. Матеріали «Б» шт 1 (57)? (421)? (27)? (12)? (59)? (61)? (563)? (48)? (26)? (62)?
2.3. Матеріали «В» м3 10 (6)? (-)? (81)? (12)? (17)? (7)? (-)? (88)? (14)? (18)?
  Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3. Надійшла від ТОВ «Адамс» на поточний рахунок виручка за реалізовану готову продукцію грн * 450 390 1564 350 125 560 690 1493 420 240
4. Надійшли і оприбутковані матеріали «А» від кооперативу «Прогрес» т 150 (5)? (8)? (2)? (3)? (4)? (2)? (3)? (5)? (5)? (2)?
5. Надійшли і оприбутковані матеріали від ВАТ «Агропостач»:                        
5.1. Матеріали «Б» шт 1 (-)? (-)? (10)? (48)? (30)? (20)? (10)? (15)? (26)? (32)?
5.2. Матеріали «В» м3 10 (3)? (3)? (-)? (7)? (-)? (4)? (6)? (7)? (5)? (3)?
  Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6. Використані у виробництві 1 матеріали «Б» шт 1 (14)? (153)? (153)? (14)? (201)? (18)? (167)? (193)? (25)? (263)?
7. Використані матеріали «Б» для адміністративних потреб шт 1 (69)? (187)? (66)? (43)? (17)? (71)? (194)? (63)? (58)? (24)?
8. Нарахована оплата праці працівникам основного виробництва:                        
8.1. у виробництві 1 грн * 456 390 611 850 630 483 410 628 870 690
8.2. у виробництві 2 грн * 820 319 345 456 525 810 394 356 470 560
8.3. у виробництві 3 грн * 710 750 120 327 312 730 760 450 420 340
  Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовж. 1 табл. ГПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 335; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.044 с.)