Розділ 24 Теорія держави та праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 24 Теорія держави та праваЗавдання № 1204, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

В межах якого типу праворозуміння право трактується як система юридичних норм встановлених та забезпечених державою:

+ юридичний позитивізм;

- соціологічна юриспруденція;

- психологічна юриспруденція;

- інтегративна юриспруденція;


Завдання № 1205, розділ 24, рівень 2, тип 1, час 120

Яка концепція інтерпретує право як систему юридичних норм, за допомогою яких здійснюється регулювання, охорона та захист суспільних відносин:

- природнича юриспруденція;

- психологічна юриспруденція;

+ нормативістська юриспруденція;

- інтегративна юриспруденція;


Завдання № 1206, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

В межах якої концепції право трактується як обумовлена суспільними відносинами система юридичних норм, що впорядковують реальну поведінку суб’єктів суспільного життя:

- природнича юриспруденція;

- психологічна юриспруденція;

+ соціологічна юриспруденція;

- інтегративна юриспруденція;


Завдання № 1207, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

В межах якої концепції право трактується як система природньо-соціальних та правових цінностей, які необхідні людині (особі) для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах:

+ природнича юриспруденція;

- психологічна юриспруденція;

- соціологічна юриспруденція;

- інтегративна юриспруденція;


Завдання № 1208, розділ 24, рівень 2, тип 1, час 120

В межах якої концепції право трактується як втілені у юридичних нормах та фактичних правових діяннях правові цінності, що визначають їх ефективність:

- природнича юриспруденція;

- психологічна юриспруденція;

- соціологічна юриспруденція;

+ інтегративна юриспруденція;


Завдання № 1209, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Система юридичних норм, встановлених та забезпечених державою:

- природниче право;

+ позитивне право;

- прецедентне право;

- юридичний обов’язок;


Завдання № 1210, розділ 24, рівень 2, тип 1, час 120

Назвіть компоненти позитивного права:

- функції права;

+ об’єктивне право;

- правова свідомість;

+ юридичний обов’язок;


Завдання № 1211, розділ 24, рівень 2, тип 1, час 120

Назвіть компоненти позитивного права:

- функції права;

+ суб’єктивне право;

- правова свідомість;

+ юридичний обов’язок;


Завдання № 1212, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із суспільної угоди:

- природнича;

+ договірна;

- психологічна;

- реалістська;


Завдання № 1213, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із природи людини:

+ природнича;

- договірна;

- психологічна;

- реалістська;


Завдання № 1214, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із необхідності захисту інтересів суспільства:

- природнича;

- договірна;

- психологічна;

+ реалістська;


Завдання № 1215, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із психологічних властивостей людини:

- природнича;

- договірна;

+ психологічна;

- реалістська;


Завдання № 1216, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із звичаїв, традицій:

- матеріалістична;

- позитивна;

+ історична;

- соціологічна;


Завдання № 1217, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права із об’єктивних суспільних відносин:

- матеріалістична;

- позитивна;

- історична;

+ соціологічна;


Завдання № 1218, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає можливість виникнення права як необхідність фіксації волі пануючого класу у законі:

+ матеріалістична;

- позитивна;

- історична;

- соціологічна;


Завдання № 1219, розділ 24, рівень 1, тип 1, час 60

Вкажіть, яка із теорій передбачає, що право створене державою:

- матеріалістична;

+ позитивна;

- історична;

- соціологічна;


Розділ 25 Теорія держави та права

Завдання № 1220, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Система норм права встановлених (санкціонованих) та забезпечених державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин:

- природниче право;

+ об’єктивне право;

- суб’єктивне право;

- юридичний обов’язок;


Завдання № 1221, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ встановлюється державою;

- не має форм зовнішнього виразу;

+ утворює єдину систему норм права;

- має декларативний характер;


Завдання № 1222, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ забезпечується державою;

- не має форм зовнішнього виразу;

+ має визначені межі дії;

- має декларативний характер;


Завдання № 1223, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ є формально визначеним;

- не має форм зовнішнього виразу;

+ сформоване у вигляді прав та обов’язків;

- має декларативний характер;


Завдання № 1224, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ має зовнішню форму виразу;

- не має форм зовнішнього виразу;

+ спрямована на врегулювання суспільних відносин;

- має декларативний характер;


Завдання № 1225, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ спрямоване на захист суспільних відносин;

- не має форм зовнішнього виразу;

+ спрямоване на охорону суспільних відносин;

- має декларативний характер;


Завдання № 1226, розділ 25, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки об’єктивного права:

+ має нормативний характер;

- не має форми зовнішнього виразу;

+ має загальнообов’язковий характер;

- має декларативний характер;


Завдання № 1227, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Основні напрями впливу права на людину та суспільство, що розкривають його сутність та призначення:

- норми права;

+ функції права;

- принципи права;

- джерела права;


Завдання № 1228, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказано ознаки функцій права:

- мають декларативний характер;

+ розкривають сутність права;

+ визначають призначення права;

- тлумачать його зміст;


Завдання № 1229, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказано ознаки функцій права:

- мають декларативний характер;

+ відображають основні ознаки права;

+ визначають напрями його впливу на поведінку суб’єктів;

- тлумачать його зміст;


Завдання № 1230, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказано ознаки функцій права:

- мають декларативний характер;

+ характеризується стабільністю;

+ характеризується тривалістю;

- тлумачать його зміст;


Завдання № 1231, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види загальносоціальних функцій права:

+ організаторсько-управлінська;

- стимулююча;

- творча;

+ оціночно-пізнавальна;


Завдання № 1232, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види загальносоціальних функцій права:

- творча;

- закріплююча;

+ комунікативна;

+ соціального компромісу;


Завдання № 1233, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види загальносоціальних функцій права:

- творча;

+ орієнтаційна;

- обмежувальна;

+ ідеологічно-виховна;


Завдання № 1234, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види спеціально-соціальних функцій права:

+ творча;

- оцінна;

+ обмежувальна;

+ витіснювальна;


Завдання № 1235, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види регулятивних спеціально-соціальних функцій права:

- пізнавальна;

+ творча;

- оцінна;

+ закріплююча;


Завдання № 1236, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у якихправильно вказані види охоронних спеціальносоціальних функцій:

- пізнавальна;

+ обмежувальна;

- оцінна;

+ відновлювальна;


Завдання № 1237, розділ 25, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у якихправильно вказані види регулятивних спеціальносоціальних функцій:

- пізнавальна;

+ статична;

- оцінна;

+ стимулююча;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.021 с.)