Розділ 49 Теорія держави та праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 49 Теорія держави та праваЗавдання № 1667, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування нормативно-правових приписів:

+ спрямована на створення індивідуальних приписів;

+ спрямована на створення передумов для реалізації нормативно-правових приписів;

- спрямована на створення норми права;

- впливає на людину та суспільство;


Завдання № 1668, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування нормативно-правових приписів:

+ є діяльністю компетентних суб’єктів;

+ має владний характер;

- спрямована на створення норми права;

- впливає на людину та суспільство;


Завдання № 1669, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування нормативно-правових приписів:

+ є діяльністю компетентних суб’єктів;

+ має владний характеp;

- спрямована на створення норми права;

- впливає на людину та суспільство;


Завдання № 1670, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування нормативно-правових приписів:

+ складається з послідовних стадій;

+ здійснюється відповідно до основних вимог, що забезпечують її правомірність;

- спрямована на створення норми права;

- впливає на людину та суспільство;


Завдання № 1671, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки застосування нормативно-правових приписів:

+ результати фіксуються в індивідуальному правовому акті;

+ забезпечується державою;

- спрямована на створення норми права;

- впливає на людину та суспільство;


Завдання № 1672, розділ 49, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні стадії застосування нормативно-правових приписів:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ прийняття рішення по справі та його документальне оформлення;

+ юридична кваліфікація;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1673, розділ 49, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні стадії застосування нормативно-правових приписів:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ встановлення фактичних обставин справи;

+ вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1674, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії встановлення фактичних обставин справи:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ встановлення юридичної значимості фактів;

+ визначення кола юридично значимих фактів;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1675, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії встановлення фактичних обставин справи:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ збір та процесуальне закріплення юридично значимих фактів;

+ дослідження та доказування достатності та достовірності фактів;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1676, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії встановлення фактичних обставин справи:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ оцінка фактів щодо їх вірогідності, істинності;

+ перевірка доказів;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1677, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії вибору нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ вибір нормативно-правового припису;

+ з’ясування змісту норми права, що зафіксована у нормативно-правовому приписі;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1678, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії вибору нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ перевірка справжності та правильності тексту;

+ визначення меж дії нормативно-правового припису та юридичної сили джерела права, в якому він зафіксований;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1679, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії вибору нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ оцінка відповідності фактичних обставин змісту конкретних нормативно-правових приписів;

+ виявлення можливості настання передбачених нормативно-правовим приписом юридично значимих результатів;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1680, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення по справі та його документального оформлення:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ підготовка проекту правозастосовчого акту відповідно до вимог правозастосовчої техніки;

+ формування та фіксація індивідуально-владного припису;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1681, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення по справі та його документального оформлення:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ перевірка відповідності індивідуального припису діючим джерелам права;

+ прийняття та підписання правозастосовчого акту;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1682, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії прийняття рішення по справі та його документального оформлення:

- підготовка проекту нормативно-правового акту;

+ прийняття та підписання правозастосовчого акту;

+ доведення його змісту до адресатів;

- оголошення нормативно-правового акту;


Завдання № 1683, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні вимоги щодо правильного застосування нормативно-правових приписів:

- офіційність;

+ обґрунтованість;

+ законність;

- легальність;


Завдання № 1684, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні вимоги щодо правильного застосування права:

- офіційність;

+ доцільність;

- легальність;

+ законність;


Завдання № 1685, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні вимоги щодо правильного застосування нормативно-правових приписів:

- офіційність;

+ законність;

- легальність;

+ доцільність;


Завдання № 1686, розділ 49, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

- містить правило-роз’яснення;

+ їх дія розрахована на персоніфікованих суб’єктів;

+ містить індивідуальне обов’язкове правило поведінки;

- має зворотню дію;


Завдання № 1687, розділ 49, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

- містить правило-роз’яснення;

+ приймається компетентними суб’єктами;

+ має владний характер та забезпечується державою;

- має зворотню дію;


Завдання № 1688, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

- містить правило-роз’яснення;

+ регулюють лише конкретні випадки, а тому їх чинність вичерпується фактом застосування;

+ мають пряму дію;

- має зворотню дію;


Завдання № 1689, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

- містить правило-роз’яснення;

+ мають юридичну форму виразу;

+ є необхідною передумовою належної реалізації нормативно-правових приписів;

- має зворотню дію;


Завдання № 1690, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

- містить правило-роз’яснення;

+ мають письмову, усну, конклюдентну форму зовнішнього прояву;

+ є юридичними фактами, що викликають виникнення, зміну, припинення правовідносин;

- має зворотню дію;


Завдання № 1691, розділ 49, рівень 2, тип 1, час 120

Юридичний акт компетентного суб’єкта, що містить індивідуальне формально обов’язкове правило поведінки персоніфікованого суб’єкта, необхідне для належної реалізації ним відповідних нормативно-правових приписів:

- правостверджуючий акт;

+ правозастосовчий акт;

- правозмінюючий акт;

- правоприпиняючий акт;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.01 с.)