Розділ 14 Теорія держави та праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 14 Теорія держави та праваРозділ 14 Теорія держави та права

Завдання № 996, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формаційним підходом:

+ буржуазна;

- космічна;

- економічна;

+ феодальна;


Завдання № 997, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за цивілізаційним підходом:

+ первинна;

- космічна;

- економічна;

+ вторинна;


Завдання № 998, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи первинних держав за цивілізаційним підходом:

- китайська;

+ єгипетська;

+ греко-римська;

- японська;


Завдання № 999, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

+ західна;

- візантійська;

+ ісламська;

- крітська;


Завдання № 1000, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

- космічної ідеологія;

+ комуністичної ідеології;

- сімейної ідеології;

+ консервативної ідеології;


Завдання № 1001, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

- космічної ідеологія;

+ національної ідеології;

- сімейної ідеології;

+ ліберальної ідеології;


Завдання № 1002, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за релігійним підходом:

- економічні;

+ світські;

+ теологічні;

- консервативні;


Завдання № 1003, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ католицькі;

+ православні;

- консервативні;


Завдання № 1004, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ ісламські;

+ індуські;

- консервативні;


Завдання № 1005, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ іудейські;

+ протестантські;

- консервативні;


Завдання № 1006, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ західні;

+ східні;


Завдання № 1007, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ європейські;

+ азійські;


Завдання № 1008, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ африканські;

+ американські;


Завдання № 1009, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за устроєм:

- економічна;

+ федеративна;

- політична;

+ унітарна;


Завдання № 1010, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою правління:

- економічна;

+ республіка;

- політична;

+ монархія;


Завдання № 1011, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом:

- економічна;

+ демократична;

- політична;

+ авторитарна;


Завдання № 1012, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом:

- економічна;

+ тоталітарна;

- політична;

+ ліберальна;


Завдання № 1013, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

- економічна;

+ моністична;

- політична;

+ сегментарна;


Завдання № 1014, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

- економічна;

+ плюралістична;

- політична;

+ моністична;


Завдання № 1015, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість:

- держава;

+ функції держави;

- форма держави;

- режим;


Завдання № 1016, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за сферами суспільного життя:

- основні;

+ економічні;

- постійні;

+ політичні;


Завдання № 1017, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

- внутрішні;

+ основні;

- зовнішні;

+ неосновні;


Завдання № 1018, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за часом їх здійснення:

- основні;

+ постійні;

- неосновні;

+ тимчасові;


Завдання № 1019, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

- ідеологічні;

+ внутрішні;

- основні;

+ зовнішні;


Завдання № 1020, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню механізму захисту особи:

- економічна;

+ гуманістична;

- політична;

- культурно-виховна;


Завдання № 1021, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню системи загальноосвітніх установ:

- економічна;

- гуманістична;

- політична;

+ культурно-виховна;


Завдання № 1022, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь держави у розв’язанні глобальних господарських проблем:

+ економічна;

- гуманістична;

- політична;

- культурно-виховна;


Завдання № 1023, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь військових підрозділів України в складі миротворчих контингентів:

- економічна;

- гуманістична;

+ політична;

- культурно-виховна;


Розділ 17 Теорія держави та права

Завдання № 1064, розділ 17, рівень 2, тип 1, час 120

Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють завдання та функції держави:

- апарат держави;

+ механізм держави;

- орган держави;

- держава;


Завдання № 1065, розділ 17, рівень 2, тип 1, час 120

Назвіть елементи механізму держави:

- політична партія;

+ орган держави;

+ державна установа;

- спортивна організація;


Завдання № 1066, розділ 17, рівень 2, тип 1, час 120

Назвіть елементи механізму держави:

- політична партія;

+ державне підприємство;

+ державна установа;

- спортивна організація;


Завдання № 1067, розділ 17, рівень 1, тип 1, час 60

Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:

- політична партія;

- орган держави;

+ апарат держави;

- спортивна організація;


Завдання № 1068, розділ 17, рівень 1, тип 1, час 60

Назвіть елементи апарату держави:

- державна установа;

+ органи держави;

- політична партія;

- релігійна організація;


Завдання № 1069, розділ 17, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки апарату держави:

- веде боротьбу за владу в державі;

+ функціонує як ієрархічна система органів;

- є громадянською організацією;

+ складається з органів, які наділені державно-владними повноваженнями;


Завдання № 1070, розділ 17, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки апарату держави:

- веде боротьбу за владу в державі;

+ утворює підсистеми органів (законодавчих, судових тощо);

- є громадянською організацією;

+ для забезпечення владних повноважень використовує засоби управління та примусу;


Розділ 14 Теорія держави та права

Завдання № 996, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формаційним підходом:

+ буржуазна;

- космічна;

- економічна;

+ феодальна;


Завдання № 997, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за цивілізаційним підходом:

+ первинна;

- космічна;

- економічна;

+ вторинна;


Завдання № 998, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи первинних держав за цивілізаційним підходом:

- китайська;

+ єгипетська;

+ греко-римська;

- японська;


Завдання № 999, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи вторинних держав за цивілізаційним підходом:

+ західна;

- візантійська;

+ ісламська;

- крітська;


Завдання № 1000, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

- космічної ідеологія;

+ комуністичної ідеології;

- сімейної ідеології;

+ консервативної ідеології;


Завдання № 1001, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за ідеологічним підходом:

- космічної ідеологія;

+ національної ідеології;

- сімейної ідеології;

+ ліберальної ідеології;


Завдання № 1002, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за релігійним підходом:

- економічні;

+ світські;

+ теологічні;

- консервативні;


Завдання № 1003, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ католицькі;

+ православні;

- консервативні;


Завдання № 1004, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ ісламські;

+ індуські;

- консервативні;


Завдання № 1005, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за видом релігії:

- економічні;

+ іудейські;

+ протестантські;

- консервативні;


Завдання № 1006, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ західні;

+ східні;


Завдання № 1007, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ європейські;

+ азійські;


Завдання № 1008, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за географічним критерієм:

- політичні;

- економічні;

+ африканські;

+ американські;


Завдання № 1009, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за устроєм:

- економічна;

+ федеративна;

- політична;

+ унітарна;


Завдання № 1010, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою правління:

- економічна;

+ республіка;

- політична;

+ монархія;


Завдання № 1011, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом:

- економічна;

+ демократична;

- політична;

+ авторитарна;


Завдання № 1012, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за політичним режимом:

- економічна;

+ тоталітарна;

- політична;

+ ліберальна;


Завдання № 1013, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

- економічна;

+ моністична;

- політична;

+ сегментарна;


Завдання № 1014, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані типи держав за формою держави (правлінням, устроєм, режимом):

- економічна;

+ плюралістична;

- політична;

+ моністична;


Завдання № 1015, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну сутність і спрямованість:

- держава;

+ функції держави;

- форма держави;

- режим;


Завдання № 1016, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за сферами суспільного життя:

- основні;

+ економічні;

- постійні;

+ політичні;


Завдання № 1017, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані функції держави за соціальним значенням державної діяльності:

- внутрішні;

+ основні;

- зовнішні;

+ неосновні;


Завдання № 1018, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за часом їх здійснення:

- основні;

+ постійні;

- неосновні;

+ тимчасові;


Завдання № 1019, розділ 14, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види функцій держави за їх територіальною спрямованістю:

- ідеологічні;

+ внутрішні;

- основні;

+ зовнішні;


Завдання № 1020, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню механізму захисту особи:

- економічна;

+ гуманістична;

- політична;

- культурно-виховна;


Завдання № 1021, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься діяльність по створенню системи загальноосвітніх установ:

- економічна;

- гуманістична;

- політична;

+ культурно-виховна;


Завдання № 1022, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь держави у розв’язанні глобальних господарських проблем:

+ економічна;

- гуманістична;

- політична;

- культурно-виховна;


Завдання № 1023, розділ 14, рівень 2, тип 1, час 120

Вкажіть, до якого виду функцій держави відноситься участь військових підрозділів України в складі миротворчих контингентів:

- економічна;

- гуманістична;

+ політична;

- культурно-виховна;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.046 с.)