Розділ 36 Теорія держави та права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 36 Теорія держави та праваЗавдання № 1432, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні джерела права України:

- протест прокурора;

+ правовий звичай;

- вирок суду;

+ нормативно-правовий договір;


Завдання № 1433, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні джерела права України:

- протест прокурора;

+ нормативно-правовий акт;

- судова ухвала;

+ правовий звичай;


Завдання № 1434, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні джерела права України:

- протест прокурора;

+ Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”;

- рішення районного суду;

+ нормативно-правова постанова Верховної Ради України;


Завдання № 1435, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні джерела права України:

- протест прокурора;

+ Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство (2003 р;);

- судовий прецедент;

+ Цивільний кодекс України;


Завдання № 1436, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані основні джерела права України:

- протест прокурора;

+ Кримінальний кодекс України;

- судовий прецедент;

+ Конституція України;


Завдання № 1437, розділ 36, рівень 2, тип 1, час 120

Визначте, до якого виду належить наступний за характером регулювання нормативно-правовий припис: “постанова - письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги адміністративного позову:

- загальний;

- індивідуальний;

+ дефінітивний;

- заохочувальний;


Завдання № 1438, розділ 36, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані форми викладу норм права у статях за повнотою викладу:

- абстрактна;

+ пряма;

- проста;

+ посилкова;


Завдання № 1439, розділ 36, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані форми викладу норм права у статтях за рівнем узагальнення:

- нормативна;

- посилкова;

+ абстрактна;

- пряма;


Завдання № 1440, розділ 36, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані форми викладу форм права в статтях за повнотою викладу:

- регулятивна;

+ бланкетна;

+ посилкова;

- проста;


Завдання № 1441, розділ 36, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані форми викладу норм права у статтях за рівнем узагальнення:

+ абстрактна;

- складна;

+ казуїстична;

- пряма;


Завдання № 1442, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права є:

- юридичний факт;

+ правовий звичай;

- традиція;

- мораль;


Завдання № 1443, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права є:

- юридичний факт;

+ нормативно-правовий акт;

- традиція;

- мораль;


Завдання № 1444, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права є:

- юридичний факт;

+ нормативно-правовий прецедент;

- традиція;

- мораль;


Завдання № 1445, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ міжнародний договір;

- релігія;


Завдання № 1446, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ колективний договір;

- релігія;


Завдання № 1447, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ закон України;

- релігія;


Завдання № 1448, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю”;

- релігія;


Завдання № 1449, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ наказ Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів”;

- релігія;


Завдання № 1450, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про затвердження Положення про порядок заміни особи, яка проводить діяльність з управління активами пенсійного фонду”;

- релігія;


Завдання № 1451, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ Конституція України;

- релігія;


Завдання № 1452, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ Цивільний кодекс України;

- релігія;


Завдання № 1453, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права є:

- юридичний факт;

+ нормативно-правовий договір;

- традиція;

- мораль;


Завдання № 1454, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ Кримінальний кодекс України;

- релігія;


Завдання № 1455, розділ 36, рівень 1, тип 1, час 60

Джерелом права в Україні є:

- правомірна поведінка;

- мораль;

+ Кримінально-процесуальний кодекс України;

- релігія;


Розділ 37 Теорія держави та права

Завдання № 1456, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самого народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається в особливому порядку і має вищу юридичну силу:

- підзаконний нормативно-правовий акт;

+ закон;

- акт застосування права;

- правотлумачний акт;


Завдання № 1457, розділ 37, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки закону:

- містить індивідуальний припис;

+ приймається органами законодавчої влади;

- містить правила-роз’яснення;

+ приймається народом;


Завдання № 1458, розділ 37, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки закону:

- містить індивідуальний припис;

+ регулює найважливіші суспільні відносини;

- містить правила-роз’яснення;

+ приймається органами законодавчої влади;


Завдання № 1459, розділ 37, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки закону:

- містить індивідуальний припис;

+ має особливий порядок прийняття;

- містить правила-роз’яснення;

+ має вищу юридичну силу;


Завдання № 1460, розділ 37, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки закону:

- містить індивідуальний припис;

+ приймається народом;

- містить правила-роз’яснення;

+ має особливий порядок прийняття;


Завдання № 1461, розділ 37, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки закону:

- містить індивідуальний припис;

+ має вищу юридичну силу;

- містить правила-роз’яснення;

+ має особливий порядок прийняття;


Завдання № 1462, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за юридичною силою:

- постанова законодавчого органу;

- рішення органів місцевого самоврядування;

+ конституція;

+ звичайні закони;


Завдання № 1463, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за юридичною силою:

- постанова законодавчого органу;

- рішення органів місцевого самоврядування;

+ конституційні закони;

+ органічні закони;


Завдання № 1464, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за способом законотворення:

- оголошення у пресі;

- на сесії ради;

+ шляхом референдуму;

+ через законотворчу процедуру;


Завдання № 1465, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за часом функціонування:

+ постійні;

- декларативні;

+ тимчасові;

- дефінітивні;


Завдання № 1466, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за галузевою належністю:

- матеріальні закони;

+ конституційно-правові;

+ цивільно-правові;

- економічні;


Завдання № 1467, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за галузевою належністю:

- матеріальні;

+ кримінальні;

+ адміністративні;

- економічні;


Завдання № 1468, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів за юридичною формою виразу:

- рішення міської ради;

- розпорядження сільського голови;

+ Кодекс;

+ Конституція;


Завдання № 1469, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів України за юридичною силою:

+ Конституція України;

- постанова Кабінету Міністрів України;

+ конституційні закони;

- Указ Президента України;


Завдання № 1470, розділ 37, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види законів України за юридичною силою:

+ Конституція України;

- постанова Кабінету Міністрів України;

+ звичайні закони;

- Указ Президента України;
Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 381; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.74 (0.06 с.)