Розділ 41 Теорія держави та праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 41 Теорія держави та праваЗавдання № 1530, розділ 41, рівень 1, тип 1, час 60

Правотворча діяльність по зведенню нормативно-правових приписів у єдину систему:

- правотворчість;

- реалізація нормативно-правових принципів;

+ систематизація нормативно-правових приписів;

- правозастосування;


Завдання № 1531, розділ 41, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі основні способи систематизації:

+ облік нормативно-правових актів;

- застосування нормативно-правових приписів;

+ інкорпорація;

- правотлумачення;


Завдання № 1532, розділ 41, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі основні способи систематизації:

+ консолідація;

- застосування нормативно-правових приписів;

+ кодифікація;

- правотлумачення;


Завдання № 1533, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Спосіб систематизації, який полягає у зборі, зберіганні, підтриманні у контрольному стані нормативно-правових актів, а також створенні пошукової системи, яка необхідна для знаходження нормативно-правових приписів:

- правотворчість;

- реалізація нормативно-правових принципів;

+ облік нормативно-правових актів;

- правозастосування;


Завдання № 1534, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі основні види обліку нормативно-правових актів:

- правотлумачний;

+ картковий;

- правозастосовчий;

+ автоматизований;


Завдання № 1535, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні нормативно-правових приписів, за певним критерієм в єдиному збірнику, без зміни змісту:

- правотворчість;

- реалізація нормативно-правових принципів;

+ інкорпорація;

- правозастосування;


Завдання № 1536, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види інкорпорацій за обсягом:

- предметна;

+ загальна;

- хронологічна;

+ галузева;


Завдання № 1537, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види інкорпорацій за обсягом:

- офіційна;

+ галузева;

+ спеціальна;

- неофіційна;


Завдання № 1538, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі види інкорпорації за обсягом:

- офіційна;

+ галузева;

- офіціозна;

+ загальна;


Завдання № 1539, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі види інкорпорації за обсягом:

- офіційна;

+ міжгалузева;

- офіціозна;

+ спеціальна;


Завдання № 1540, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі види інкорпорації за обсягом:

- офіційна;

+ загальна;

- офіціозна;

+ міжгалузева;


Завдання № 1541, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі види інкорпорації за обсягом:

- офіційна;

+ галузева;

- офіціозна;

+ спеціальна;


Завдання № 1542, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно названі види інкорпоративних актів:

- закон;

+ збірник;

- кодекс;

+ звід;


Завдання № 1543, розділ 41, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види інкорпорацій за юридичним значенням:

- загальна;

+ офіційна;

- спеціальна;

+ неофіційна;


Завдання № 1544, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види інкорпорацій в залежності від юридичного значення:

- галузева;

- предметна;

+ неофіційна;

- хронологічна;


Завдання № 1545, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Як називається вид інкорпорації, при якій правотворчий суб’єкт сам готує та видає збірник або затверджує збірник делегованої інкорпорації:

- офіціозна;

- неофіціозна;

- проста;

+ офіційна;


Завдання № 1546, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Як називається вид інкорпорації, коли збірник готує суб’єкт делегованої інкорпорації, але видає без офіційного затвердження правотворчого суб’єкта:

+ офіціозна;

- неофіцiйна;

- проста;

- офіційна;


Завдання № 1547, розділ 41, рівень 2, тип 1, час 120

Як називається вид інкорпорації, яка здійснюється не правотворчим суб’єктом за власною ініціативою без спеціального доручення і контролю правотворчого суб’єкта:

- офіціозна;

+ неофіцiйна;

- проста;

- офіційна;


Завдання № 1548, розділ 41, рівень 1, тип 1, час 60

Позначте відповіді, у яких правильно названі види офіційних інкорпоративних збірників України:

- закон;

+ Офіційний вісник України;

+ Відомості Верховної Ради України;

- Цивільний кодекс України;


Розділ 42 Теорія держави та права

Завдання № 1549, розділ 42, рівень 1, тип 1, час 60

Спосіб систематизації, який полягає у змістовній переробці нормативно-правових приписів, пов’язаних спільним предметом регулювання та об’єднанні їх у єдиному акті:

- правотворчість;

- реалізація нормативно-правових принципів;

+ кодифікація;

- правозастосування;


Завдання № 1550, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки кодифікації:

- здійснюється контрольно-наглядовим органом;

+ здійснюється спеціально уповноваженим правотворчим суб’єктом;

- здійснюється судовим органом;

+ завжди є офіційною;


Завдання № 1551, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки кодифікації:

- здійснюється контрольно-наглядовим органом;

+ охоплює галузеві відносини;

- здійснюється судовим органом;

+ спрямована на переопрацювання нормативно-правових приписів;


Завдання № 1552, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види кодифікації за обсягом:

- хронологічна;

+ загальна;

- звичаєва;

+ галузева;


Завдання № 1553, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види кодифікації за обсягом:

- хронологічна;

+ міжгалузева;

- звичаєва;

+ спеціальна;


Завдання № 1554, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види кодифікованих актів:

- збірник;

+ кодекс;

- вісник;

+ положення;


Завдання № 1555, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види кодифікованих актів:

- збірник;

+ регламент;

- вісник;

+ статут;


Завдання № 1556, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані види кодифікованих актів:

- збірник;

+ правила;

- вісник;

+ основи законодавства;


Завдання № 1557, розділ 42, рівень 1, тип 1, час 60

Спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні нормативно-правових приписів, що регулюють одну і ту ж сферу суспільних відносин, в єдиний звідний акт без зміни змісту:

- правотворчість;

- реалізація нормативно-правових принципів;

+ консолідація;

- правозастосування;


Завдання № 1558, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки консолідації:

- здійснюється реалізація нормативно-правових приписів;

+ нормативно-правові приписи об’єднані у єдиному звідному акті;

- здійснюється правозастосування;

+ об’єднується бкз зміни змісту;


Завдання № 1559, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки консолідації:

- здійснюється реалізація нормативно-правових приписів;

+ містить деякі ознаки кодифікації та інкорпорації;

- здійснюється правозастосування;

+ використовується уніфікована термінологія;


Завдання № 1560, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки консолідації:

- здійснюється реалізація нормативно-правових приписів;

+ нормативно-правові приписи об’єднані за предметом регулювання;

+ здійснюється зовнішнє опрацювання та редагування;

- здійснюється правозастосування;


Завдання № 1561, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

- використовуються нормативно-правові акти інших держав;

+ поява нових нормативно-правових галузей;

+ створення комп’ютерних способів систематизації;

- застосування нератифікованих міжнародних договорів;


Завдання № 1562, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

- використовуються нормативно-правові акти інших держав;

+ інтенсифікація законотворення;

+ підвищення соціальної значимості закону;

- застосування нератифікованих міжнародних договорів;


Завдання № 1563, розділ 42, рівень 2, тип 1, час 120

Позначте відповіді, у яких правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

- використовуються нормативно-правові акти інших держав;

+ створення комплексних галузей;

+ ліквідація деформацій у системі джерел права;

- застосування нератифікованих міжнародних договорів;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.99.243 (0.012 с.)