Режими відображення документа 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Режими відображення документаПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойРедактор Microsoft Word дозволяє проглядати документ в різних режимах:

- Звичайний - найзручніший для виконання більшості операцій;

- Web-документ - відображає документ у вигляді Web-сторінки;

- Розмітка сторінок - відображає документ в точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; в цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами і багатоколонною версткою документа; тільки в цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

- Структура - призначений для роботи із структурою документа, дозволяє показувати і приховувати текст і заголовки різної глибини вкладеності, створювати і працювати з піддокументами.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Вигляд або кнопок, розташованих зліва від горизонтальної смуги прокрутки.

Смуги прокрутки

Смуги прокрутки (вертикальна і горизонтальна) призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі і по горизонталі. Переміщення по документу з використанням лінійок прокрутки здійснюється за допомогою миші.

 

Операції з документами

 

Створення нового документа

Для створення нового документа слід в меню Файл вибрати команду Створити. В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати спочатку вкладку, а потім шаблон, на основі якого буде створений документ, після чого клацнути кнопку OK. Шаблони документів Microsoft Word мають розширення dot. Звичайні документи створюються на основі шаблона Новий документ.


Відкриття документа

Для відкриття існуючого документа необхідно в меню Файл вибрати команду Відкрити або клацнути кнопку, після чого відкриється діалогове вікно Відкриття документа. В полі Папка вибирається диск, на якому знаходиться потрібний документ. В полі, яке розташоване нижче, вибрати (подвійним клацанням) папку з документом і сам документ. Документи Microsoft Word мають розширення doc.

У верхньому рядку діалогового вікна знаходяться 4 кнопки, які дозволяють представити вміст відкритої папки в 4-х видах.

За замовчуванням в полі списку виводяться тільки файли з документами Microsoft Word. Для виводу інших типів файлів або всіх файлів необхідно вибрати відповідний тип в полі Типфайлів.

 

Збереження документа

Для збереження документа необхідно викликати команду Зберегти меню Файл.

При першому збереженні з'явиться діалогове вікно Збереження документа. В полі Папка слідує вибрати диск, в полі розташованому нижче - папку, в якій необхідно зберегти документ. В полі Тип файлу - формат, в якому буде збережений документ. В полі Ім'я файлу - ввести ім'я файлу документа і натискувати кнопку Зберегти.


При повторному збереженні діалогове вікно Збереження документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншій папці, слід в меню Файл вибрати команду Зберегти як, після чого з'являється вікно Збереження документа.

 

Закриття документа

 

Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрити.

 

Робота з текстом

 

Введення тексту

 

Курсор вказує місце в яке вводитиметься текст. Досягнувши краю сторінки, курсор автоматично переходить в початок наступного рядка. Для переходу в початок наступного абзацу слід натискувати Enter.

Існує два режими введення тексту - вставки і заміни. В режимі вставки, при введенні нових символів, текст, що міститься в документі, переміщається вправо від місця введення. В режимі заміни старий текст замінюється новим. Перемикання між режимами здійснюється подвійним клацанням на індикаторі ЗАМ в рядку стану.

 

Виділення фрагмента тексту

 

Перш ніж виконати яку-небудь операцію над фрагментом тексту, його необхідно виділити одним з наступних способів:

- встановити покажчик миші в ліве поле (він перетвориться на стрілку, направлену управо), при натисненні клавіші миші виділиться один рядок, при подвійному натисненні - абзац, при потрійному - весь документ;

- встановити покажчик миші в ліве поле навпроти першого рядка фрагмента, натискувати клавішу миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на весь фрагмент;

- встановити покажчик миші на початку фрагмента, натиснути клавішу миші, не відпускаючи її, розтягнути виділення на весь фрагмент;

- для виділення одного слова достатньо двічі клацнути на ньому мишею;

- для виділення одного абзацу можна зробити в ньому потрійне клацання;

- для виділення однієї пропозиції слід натискувати клавішу Ctrl і клацнути мишею в пропозиції;

- для виділення всього тексту слід натискувати клавішу Ctrl і клацнути мишею в лівому полі;

- щоб виділити фрагмент тексту за допомогою клавіатури, необхідно встановити курсор в початок фрагмента і, натискуючи клавішу Shift клавішами управління курсором розтягнути виділення на весь фрагмент.

Зняти виділення можна клацанням миші в будь-якому місці тексту. При виділенні нового фрагмента попереднє виділення знімається.

 

Редагування тексту

 

Символ праворуч від курсора віддаляється клавішею Delete, символ зліва від курсора – клавішею Backspace. Для видалення фрагмента тексту слід виділити його і натискувати клавішу Delete. Якщо виділити фрагмент тексту і набрати на клавіатурі новий текст, він вставиться замість виділеного фрагмента.

Щоб розділити абзац на два, необхідно встановити курсор в передбачуваний кінець першого абзацу і натискувати клавішу Enter.

Зібрати два абзаци в один можна двома способами:

- встановити курсор за останнім символом першого абзацу і натискувати клавішу Delete;

- встановити курсор перед першим символом другого абзацу і натискувати клавішу Backspace.

При натисненні клавіші Enter в поточну позицію курсора вставляється недрукований символ ¶. Для включения/ відключення режиму проглядання недрукованих символів використовується кнопка. Недруковані символи видаляються як звичайні за допомогою клавіш Delete і Backspace.

 

Відміна операцій над текстом

 

Для відміни останньої операції редагування необхідно в меню Правка вибрати команду Відмінити або клацнути кнопку. Якщо клацнути на стрілці поряд з цією кнопкою, то відкриється список операцій, виконаних в поточному сеансі. Клацнувши по імені однієї операції, можна відмінити її та всі операції виконані після неї.

Щоб повернути останню відмінену операцію, слід в меню Правка вибрати команду Повторити або клацнути кнопку. Для проглядання списку відмінених операцій слід клацнути по стрілці поряд з цією кнопкою.

 

Копіювання тексту

 

Для копіювання фрагмента тексту необхідно:

- виділити фрагмент тексту;

- клацнути кнопку або вибрати в меню Правка команду Копіювати;

- встановити курсор в місце, куди слід вставити фрагмент;

- клацнути кнопку або вибрати в меню Правка команду Вставити.

У процесі цієї операції копія виділеного фрагмента тексту поміщається в буфері проміжного зберігання Clipboard, а потім потрапляє в документ. Вставляти фрагмент з буфера можна скільки завгодно раз, але після копіювання в буфер нового фрагмента тексту, попередній фрагмент віддаляється.

 

Переміщення тексту

 

Для переміщення фрагмента тексту необхідно:

- виділити фрагмент тексту;

- клацнути кнопку або вибрати в меню Правка команду Вирізувати;

- встановити курсор в місце, куди слід вставити фрагмент;

- клацнути кнопку або вибрати в меню Правка команду Вставити.

 

Перемістити фрагмент тексту можна наступним способом:

- виділити фрагмент тексту;

- перетягнути виділення в потрібне місце (місце вставки вказує знак ).

Якщо при перетягуванні виділення тримати натиснутою клавішу Ctrl (при цьому біля покажчика миші з'явиться знак + ), то фрагмент буде скопійований.

 

Буфер обміну

 

У Microsoft Word 2000 існує буфер обміну на 12 осередків, за допомогою якого можна копіювати фрагменти таблиці не тільки в межах Word але і в інші додатки, наприклад, в Microsoft Excel. Для виведення панелі буфера обміну необхідно в меню Вигляд вибрати -Панелі інструментів, потім - Буфер обміну. Для копіювання фрагмента в буфер його необхідно виділити і клацнути по кнопці. Для вставки фрагмента з буфера (в позицію курсора) необхідно клацнути по значку фрагмента. Наприклад, якщо фрагмент скопійований з Microsoft Word, то він матиме значок. Для вставки всіх фрагментів з буфера одночасно використовується кнопка. Для очищення буфера слід натискувати кнопку. При копіюванні двох фрагментів підряд панель Буфер обміну з'являється автоматично.

 

Вставка символу

 

Для вставки в текст символу, відсутнього на клавіатурі, необхідно:

- встановити курсор в позицію, в яку слід вставити символ;

- у меню Вставка вибрати команду Символ;

- у діалоговому вікні Символ (рис.16) вибрати вкладку Символи;

- у полі Шрифт вибрати тип шрифту;

- клацнути мишею потрібний символ в таблиці;

- клацнути кнопку Вставити;

- для завершення роботи з вікном Символ - клацнути кнопку Закрити.

 

Пошук і заміна тексту

 

Для пошуку фрагмента тексту використовується команда Знайти меню Правка. В діалоговому вікні Знайти та Замінити в полі Знайти слід ввести фрагмент шуканого тексту і клацнути кнопку Знайти далі. При необхідності можна клацнути кнопку Більше і ввести додаткові умови пошуку:

- У полі Напрям вибирається напрям пошуку:

- Скрізь - шукати у всьому документі;

- Вперед - шукати в тексті над курсором;

- Назад - шукати в тексті після курсора.

Можна встановити прапорці режимів пошуку:

Враховувати регістр - при пошуку розрізняти заголовні і рядкові букви;

Тільки слово цілком - пошук тільки тих слів, які повністю співпадають з вказаним;

Підстановлювальні знаки - використовуються символи шаблона, які вибираються після натиснення кнопки Спеціальний.

Щоб знайти наступне слово за заданих умов, необхідно знову клацнути кнопку Знайти далі.

Для заміни одного фрагмента тексту іншим можна вибрати вкладку Замінити діалогового вікна Знайти і замінити або вибрати команду Замінити в меню Правка. У вкладці Замінити слід ввести умови пошуку і заміни:

- у полі Знайти ввести фрагмент тексту, який необхідно замінити;

- у полі Замінити ввести фрагмент тексту для заміни;

- клацнути кнопку Знайти далі;

- для заміни знайденого слова клацнути кнопку Замінити;

- для заміни всіх фрагментів, які задовольняють умовам, клацнути кнопку Замінити все.

 

Контекстне меню

 

Для виклику контекстного меню слід клацнути правою клавішею миші на оброблюваному об'єкті. Контекстне меню з'являється біля покажчика миші. Воно містить команди для обробки виділеного об'єкту.

 

Форматування тексту

 

Форматування тексту - процес встановлення параметрів фрагмента тексту, які визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною параметрів фрагмент тексту слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметр тексту, який вводитиметься з поточної позиції).

 

Зміна параметрів шрифту

 

Для зміни параметрів символів використовується команда Шрифт меню Формат, яка викликає діалогове вікно Шрифт. Вкладка Шрифт використовується для встановлення параметрів шрифту.

У полі Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типа TrueType виглядають однаково на екрані і на друці).

У полі Зображення вибирається зображення шрифту:

- Звичний - звичне зображення;

- Курсив - курсивне зображення;

- Напівжирний - жирне зображення;

- Напівжирний Курсив - жирне курсивне зображення.

У полі Розмір - розмір шрифту в пунктах (1 пункт = 0,375мм).

У полі Підкреслення - тип лінії підкреслення.

У полі Колір - колір символів.

У рамці Ефекти можна встановити прапорці:

1. закреслюваний - закреслення тексту одинарною лінією;

2. подвійне закреслення - закреслення тексту подвійною лінією

3. верхній індекс - розмір символів зменшується, текст розташовується вище;

4. нижній індекс - розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;

5. з тінню - поряд із символами з'являється тінь;

6. контур - показується тільки контур символів;

7. підведений - символи зображаються підведеними над поверхнею листа;

8. втоплений - символи зображаються втопленими в поверхню листа;

9. малі прописні - рядкові букви стають заголовними, але меншого розміру;

10. всі прописні - рядкові букви стають заголовними;

11. прихований - робить текст недрукованим.

У полі Зразок показаний фрагмент тексту з вибраними параметрами.

Встановити параметри шрифту можна також за допомогою панелі Форматування

1 - стиль форматування;

2 - тип шрифту;

3 - розмір шрифту;

4 - жирне зображення;

5 - курсивне зображення;

6 - підкреслення одинарною лінією.

 

Форматування абзаців

 

Для встановлення параметрів абзацу використовується команда Абзац з меню Формат. Після вибору цієї команди з'являється діалогове вікно Абзац. Для встановлення абзацних відступів і інтервалів необхідно вибрати вкладиш Відступи і інтервали.

У полі Вирівнювання встановлюється спосіб вирівнювання абзацу:

По лівому краю - абзац вирівнюється по лівому полю сторінки;

По центру - абзац центрується між лівим і правим полем сторінки;

По правому краю - абзац вирівнюється по правому полю сторінки;

По ширині - абзац вирівнюється по обох полям сторінки.

У полях зліва і справа встановлюються відстані від лівого і правого полів до меж абзацу.

У полі перший термін - вид відступу першого рядка абзацу:(ні) - відступ відсутній;

Відступ - червоний рядок, відстань указується в полі на;

Виступ - негативний відступ, відстань указується в полі на.

У полях перед і після - відстані відповідно перед першим рядком абзацу і після останнього рядка абзацу.

У полі міжрядковий - інтервал між рядками усередині абзацу:

Одинарний - інтервал, стандартний для даного типу шрифту;

Полуторний - інтервал в 1,5 рази більше стандартного;

Подвійний - інтервал в 2 рази більше стандартного;

Мінімум - інтервал не менше вказаного в полі значення;

Точно - інтервал, рівний вказаному в полі значення;

Множник - інтервал, рівний стандартному, помноженому на значення, вказане в полі значення;

Встановлювати тип вирівнювання можна також за допомогою кнопок.

Рис.4.4 Горизонтальна координатна лінійка

 

На горизонтальній координатній лінійці (рис 4.4) знаходяться: маркер першого рядка (1), маркер лівої (2) і правої (3) меж абзацу. Перетягуючи їх за допомогою миші, можна змінювати відповідні параметри абзацу.

Впорядкування списків

 

Microsoft Word дозволяє швидко складати списки з помітками, нумерацією і багаторівневі списки з нумерацією. Елементом списку вважається абзац тексту. Для створення списку необхідно виділити абзаци, які слід зробити елементами списку або встановити курсор в той абзац, з якого починатиметься список. Потім викликати команду Список з меню Формат, яка викликає діалогове вікно Список (рис.4.5).

 

 

Рис 4.5 Список

 

Для створення списку з помітками необхідно вибрати вкладиш Маркірований. Кожний елемент списку з помітками виділяється за допомогою невеликого значка, розташованого зліва від самого елементу. Серед запропонованих варіантів поміток слід вибрати відповідний (клацнути на ньому мишею) і клацнути кнопку OK.

Для зміни виду помітки можна скористатися кнопкою Змінити. З'явиться вікно Зміна маркірованого списку, в якому містяться додаткові помітки. При натисненні кнопки Маркер з'являється діалогове вікно Символ, в якому можна вибрати будь-який з символів як помітка списку. В рамці Положення маркера задається відстань від лівого краю абзацу до помітки. В рамці Положення тексту визначається відстань від лівого краю абзацу до лівого краю тексту в списку.

Для створення списків з нумерацією використовується вкладиш Нумерований діалогового вікна Список. Серед запропонованих варіантів нумерації списку необхідно вибрати відповідний, клацнути ОK і список буде створений. Коли курсор введення знаходиться в списку, кожне натиснення Enter створює новий пронумерований елемент списку. При додаванні нового елементу в список або при видаленні елементу, номери в списку коректуються автоматично.

Щоб створити свій варіант нумерації, слід клацнути кнопку Змінити. З'явиться вікно Зміна нумерованого списку. В полі Формат номера указується текст перед і після номера елемента списку, наприклад:( ) або [ ]. В полі нумерація - стиль нумерації, а в полі почати з указується число (або буква), з якого повинен починатися список. Для зміни шрифту номерів елементів списку використовується кнопка Шрифт.

Швидко створити списки з помітками і нумерацією можна за допомогою кнопок. Для ство-рення списку з декількома рівнями вкладеності використовується вкладка Багаторівневий діа-логового вікна Список.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.96.43 (0.023 с.)