Абсолютні і відносні зсилання. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Абсолютні і відносні зсилання.Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПри створенні формул, що містять зсилання на комірки або діапазони комірок, ці зсилання, як правило, засновані на розташуванні вказаних комірок щодо комірок, що містять формули. Наприклад, комірка B6 містить формулу =A5. Значення знаходиться на одну комірка вище і на одну ліво, ніж B6. Це і буде відносним зсиланням. Після копіювання в комірку B7, формула автоматично перетвориться в =A6, вказуючи на комірку, розташовану на одну комірку вище і вліво ніж B7.

Абсолютне зсилання. Якщо вимагається заборонити перенастроювання зсилань після копіювання формули в інші комірки, використовуйте абсолютне зсилання. Щоб створити її, введіть знак долара ($) перед незмінною частиною зсилання. Наприклад, для створення абсолютного зсилання на комірка C1 у формулі =A5*C1, додайте до формули знаки долара, як це показано нижче:

=A5*$C$1

 

Змішані зсилання.

Можна також зробити абсолютне зсилання тільки на рядок або тільки на стовпець. Вийде так зване змішане зсилання. Наприклад, якщо необхідно скопіювати формулу, в якій зсилання на стовпець повинне обновлятися, а зсилання на рядок немає, поставте знак долара тільки перед номером рядка:

=...C$1....

Набір формул.

 

Набір формул можна виконувати вручну та автоматизуючи його таким чином:


- замість набору адреси комірці - клацнути по ній

- замість набору діапазону - виділити його мишкою

- замість набору назви функції - використовувати список Майстра функцій, що розкривається після натиснення кнопки Вставка функції на панелі інструментів.

 

Діаграми

Для візуалізації співвідношень між числовими даними листа можна використовувати різноманітні діаграми, які досить просто побудувати, використовуючи можливості Microsoft Excel. Окрім чисел в діаграмах використовуються дати (час) і тексти - для виконання різних підписів на графіках, біля елементів діаграми і осей координат.

Вимоги до підготовки даних. Простіше всього будувати діаграму по таблиці, що має "правильну структуру": відсутні порожні комірки, заголовки стовпців займають перший рядок, заголовки рядків - крайні ліві стовпці:

Місто час температура швидкість вітру, м/с

Тюмень 12:00 -10 8

Токіо 15:00 12 5

Створення діаграми. Виділіть комірки і дані, які повинні бути відображенні на діаграмі. Якщо необхідно, щоб в діаграмі були відображені і назви рядків або стовпців, потрібно виділити і ці комірки. Натискайте кнопку Майстер діаграм.

Далі треба слідувати інструкціям майстра:

1 крок - вибрати тип діаграми;

2 крок - при необхідності уточнити: діапазон і ряди даних (числові рядки або стовпці); назви рядів,підписи осі Х (для кругових діаграм не потрібно),


3 крок - вказати параметри діаграми: підписи осей, заголовок сітки;

4 крок - вибрати розташування діаграми (на окремому або тому ж листі, що і дані). У результаті може бути побудована діаграма.

 

Створення діаграм з несуміжних діапазонів

 

Виділіть першу групу комірок, що містять необхідні дані. Утримуючи клавішу CTRL, виділіть необхідні додаткові групи комірок (виділені несуміжні діапазони повинні в сукупності утворювати прямокутник). Натискуйте кнопку Майстер діаграм. Слідуйте інструкціям майстра. Додавання даних до діаграми. Припустімо необхідно доповнити діаграму новими числовими даними. Наприклад, побудувати на вже наявній діаграмі додатковий графік. Найпростішим способом додавання даних до діаграми є їх копіювання і вставка з робочого листа на лист діаграми. Якщо діаграма створена з несуміжних діапазонів, слід використовувати процедури копіювання і вставки.

 

Додавання даних до діаграми шляхом копіювання і вставки.

Виберіть комірки, що містять дані, які потрібно додати до діаграми. Щоб назва стовпця або рядка для нових даних відобразилася на діаграмі, слід вибрати також комірки з назвами. Виберіть потрібну діаграму.Щоб автоматично вставити дані в діаграму, виберіть команду Вставити. Щоб точно задати спосіб представлення даних на діаграмі, в меню Правка виберіть команду Спеціальна вставка, потім встановіть необхідні параметри.

 

Додавання даних до впровадженої діаграми шляхом перетягування за допомогою миші.

 

Виберіть комірки з даними, які необхідно додати до діаграми. Ці комірки повинні бути суміжними комірками на листі Excel. Щоб назва стовпця або рядка для нових даних з'явилася в діаграмі, у вибиранні комірки потрібно включити ті, які містять цю назву. Помістіть покажчик на рамку виділеного інтервалу. Перетягніть виділений діапазон в змінну впроваджену діаграму.

 

Зміна типу діаграми.

 

Для більшості плоских діаграм можна змінити тип ряду даних або тип діаграми в цілому. Для розташування тексту посередині чи з будь-якого краю комірок потрібно лише виділити необхідні комірки і натиснути на панелі інструментів відповідну клавішу розташування тексту.

Для об'ємної діаграми зміна типу ряду може спричинити за собою і зміну діаграми в цілому. Для об'ємних діаграм і для гістограм є можливість перетворювати окремі ряди даних в конусну, циліндрову або пірамідальну діаграму. Виберіть діаграму, яку необхідно змінити. Для зміни типу діаграми ряду даних виберіть ряд даних.

Для зміни в цілому типу діаграми на самій діаграмі нічого не натискуйте. В меню Діаграма виберіть пункт Тип діаграми. На вкладці Стандартні або Нестандартні виберіть необхідний тип. Для використовування типів діаграм конус, циліндр або піраміда в об'ємній діаграмі або гістограмі: виберіть в полі Тип діаграми в меню Стандартні типи пункт Циліндр, Конус або Піраміда, встановіть прапорець в полі Застосувати до. Якщо прибрати прапорець з поля Застосувати до, то Microsoft Excel змінить тип для діаграми в цілому, навіть якщо був виділений тільки один ряд даних.

 

Переміщення і зміну розмірів діаграми і її елементів за допомогою миші.

 

Мишу можна використовувати для зміни розмірів і переміщення області діаграми, області побудови і легенди. Розмір назв змінюється автоматично відповідно до тексту. Область, відведену для назв можна перемістити, але не можна змінити за допомогою миші. Виберіть потрібний елемент діаграми. Щоб перемістити даний елемент, виділіть його і перетягніть за допомогою миші в потрібне положення.

Щоб змінити підписи на діаграмах в Excel достатньо клацнути на них лівою клавішею миші і з’явиться курсор біля надпису і Ви зможете відредагувати всі назви. Також Ви можете додати або забрати легенду діаграми. Для цього клацніть правою клавішею на діаграмі і контекстному меню оберіть Параметры диаграммы, далі виберіть вкладку легенда і розташуйте її там, де Вам подобається, або взагалі приберіть з екрану. Для того, щоб змінити дані, що входять в діаграму, достатньо змінити ці дані в таблиці, на основі якої будувалась діаграма, і діаграма зміниться автоматично. Для всіх вищезазначених операції з даними в діаграмі можна використовувати Параметры диаграммы, які можна викликати натисканням правої клавіші на самій діаграмі і в контекстному меню вибрати відповідний пункт.

Щоб змінити розмір елемента діаграми, встановіть покажчик на маркер зміни розміру. Покажчик прийме форму двосторонньої стрілки. Зміна кольору, узору, ліній і рамок на діаграмі нижче перераховані операції одноманітно використовуються для зміни кольорів, узору, ширини лінії або типу рамки стосовно наступних елементів: маркерам даних, області діаграми, області побудови, сітці осям, підписам, розподілів на плоских і об'ємних діаграмах, лініям тренда і планкам погрішностей на плоских діаграмах, стінкам і підставам на об'ємних діаграмах. Встановіть покажчик на змінний елемент діаграми. Викличте контекстне меню для цього елемента. Виберіть в ньому команду форматування відповідного елемента. При необхідності, виберіть вкладку Вигляд і вкажіть потрібні параметри. Для вказівки ефекту заливки вкажіть потрібні параметри на вкладках Градієнтна, Текстура і Узор. Форматування осі відображається і на мітках розподілів цієї осі. Лінії сітки форматуються незалежно від осей. Для вибору елемента ряду даних спочатку виберіть ряд даних (одне клацання), потім потрібний елемент (клацання по цьому елементу).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.47.87 (0.008 с.)