Хмельницький національний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хмельницький національний університет



КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

(для денної та заочної форм навчання)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

комп’ютерних систем

Протокол № 7 від 25.05.2005

 

Хмельницький, 2005

Вступ до спеціальності. Методичний посібник для лабораторних робіт (для денної та заочної форм навчання) /Уклад. І.В.Муляр, В. М. Джулій. - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2005. - с.

 

Укладачі:

 

Ігор Володимирович Муляр, ст. викладач

Володимир Миколайович Джулій, кандидат технічних наук


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

 

Тема. Операційна система Windows 98. Операційна оболонка Total Commander.

Мета. Освоїти основи роботи у ОС Windows 98, Total Commander.

 

Теоретичні відомості.

Windows — це ОС, що автоматично завантажується при вмиканні комп'ютера і використовується для керування обчислювальними процесами та компонентами комп'ютера. Логічні й фізичні компоненти останнього називають його ресурсами. ОС розв'язує такі задачі керування ресурсами:

- керування задачами користувачів, виділення пріоритетних із них;

- розподіл ресурсів між працюючими програмами;

- ефективну взаємодію між процесором і пристроями введення-виведення;

- відновлення інформації в разі аварійної ситуації.

Віконний інтерфейс.

При роботі з будь-якою програмою на екрані дисплея з'являється вікно, що має стандартний вигляд (рис. 1.1) і складається з таких частин:

1 — кнопка системного меню, що містить команди:

• Восстановить — відновлює розміри вікна;

• Переместить — переміщує вікно по екрану за допомогою клавіш керування курсором;

• Размер — змінює розмір вікна за допомогою клавіш керування курсором;

• Свернуть — згортає вікно і переносить його значок на панель задач;

• Развернуть — розгортає вікно на весь екран;

• Закрыть — закриває вікно.

2 — рядок заголовка вікна;

3 — кнопка мінімізації (згортання) вікна;

4 — кнопка максимізації (розгортання) вікна;

5 — кнопка закриття вікна;

6 — вертикальна лінійка прокручування;

7 — горизонтальна лінійка прокручування.

Рис.1.1. Складові частини вікна

 

Для переміщення вікна за допомогою миші необхідно підвести її покажчик до рядка заголовка вікна, натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її, перемістити вікно у потрібному напрямку.

Для зміни розмірів вікна за допомогою миші треба підвести її покажчик до будь-якої рамки або кутка вікна (при цьому покажчик миші змінює вигляд), натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її, змінити розмір вікна в потрібному напрямку.

Робочий стіл

 

Після завантаження комп'ютера на екрані дисплея з'являється Рабочий стол, на якому є значки, кожен із яких відповідає або прикладній програмі, або документу, або папці, або ярлику, або спеціальній папці (Мой компьютер, Сетевое окружение тощо). Сам Рабочий стол також є папкою (кореневою). Після подвійного клацання мишею на значку відкривається відповідне вікно з уміщеними компонентами.

 

Рис.1.2 Робочий стіл

Ярлики

 

Існують також інші типи значків, будь-які операції з якими ніяк не відіб'ються на оригінальних файлах — ярлики. Ці значки відрізняються від звичайних наявністю
маленької чорний стрілочки в лівому нижньому куті. Англійський термін shortcut переве­дений словом «ярлик» не зовсім удало. Точніше був б «покажчик», оскільки цей самий shortcut на Робочому Столі указує на файл, що знаходиться в іншому місці, служить як би його тінню, відображенням.

Справа в тім, що, незважаючи на всю барвистість і новизну графічного інтерфейсу Windows, під ним ховається звичайна, знайома нам усім структура «дерева каталогів». Кожна програма лежить у своєму власному каталозі. І наш Робочий Стіл — це, по суті справи, самий дійсний каталог. І об'єкти на ньому позначають конкретні файли, що лежать у каталозі-папці за адресою C:\WINDOWS\Paбочий Стол. Що відбувається, якщо ми хочемо помістити на наш Робочий Стіл яку-небудь програму, наприклад, Microsoft Word? Програму запускає файл winword.exe, що знаходиться разом з іншими файлами Word у папці C:\Program Files\Microsoft OffIce\Office\. І перемістити цей файл ні в яку іншу папку, у тому числі і на Робочий Стіл, не можна — програма працювати не буде...

Але можна створити на Робочому Столі покажчик-ярлик. Цей значок буде відрізнятися від значка самої програми тільки стрілочкою у куточку, але зате надасть користувачу прямо-таки необмежені можливості! Значок можна безбоязно перейменовувати чи видаляти, не побоюючись за долю самої чи програми документа — при будь-яких змінах вони залишаться в звичайному стані.

Ярлики не вимагають присутності в папці, куди ми цей ярлик помістимо, самої програми. Усередині ярлика знаходиться не сама програма, а лише посилання, що містить точну адресу програми.

Щоб створити ярлик або папку на робочому столі слід натиснути на ньому правою кнопкою мишки і вибрати пункт меню Создать > далі відповідно Ярлык або Папку.

Папка створюється відразу (з’являється значок папки з назвою Новая папка, яку можна відразу й перейменувати на іншу, або пізніше, вибравши в контексному меню ярлика пункт Переименовать).

При виборі пункту Создать > Ярлык з‘являється вікно.

Папка Мой компьютер містить такі значки для керування ресурсами комп'ютера:

- Диск 3,5 (А:) — активізує дисковод гнучкого диска;

- (С:) — активізує диск С, як правило, системний;

- (D:) — активізує робочий диск D;

- Общие документы – відкриває папку з документами користувачів;

- Документы – User – відкриває папку з документами поточного користувача;

 

Папка Корзина — це місце для вилучених файлів, які можна відновити при помилковому вилученні. Для цього один (або кілька) файлів виділяються, далі слід натиснути праву кнопку миші і вибрати пункт Восстановить. Для повного вилучення файлів з комп'ютера достатньо на робочому столі виділити ярлик Корзина (натиснути один раз ліву кнопку миші), а потім праву і вибрати в меню пункт Очистить корзину. Після цього файли, які містились в корзині остаточно видаляються з комп’ютера.

У нижній частині екрана розмішується Панель задач 3, на якій знаходяться кнопка Пуск 5, індикатор клавіатури 2, індикатор поточного часу та дати, а також можуть бути значки 4 згорнутих відкритих прикладних програм.

Кнопка Пуск дає змогу виконати різні дії за допомогою таких команд:

- Программы — містить меню команд для активізації таких додатків, як Microsoft Word, Microsoft, Excel, Microsoft Access; вікна програми Проводник; виходу в середовище ОС MS-DOS та ін. Тут також є група Стандартные для активізації таких програм, як Калькулятор, текстового редактора Блокнот, графічного редактора Paint тощо. Група програм Служебные дає змогу виконати такі дії, як виклик підручника з освоєння основних навичок роботи в середовищі ОС Windows (Вас приветствует Windows), a також здійснити активізацію таких програм обслуговування дисків, як дефрагментація диска, його перевірка, стиснення диска, перегляд буфера обміну тощо.

- Документы — здійснює швидкий доступ до 15 файлів, з якими працювали востаннє (документів Word, таблиць Excel, файлів БД Access та ін.).

- Настройка — містить такі команди:

1. Панель управления — для зміни поточної дати і часу (Дата и время), додання (вилучення) іншої розкладки клавіатури (Клавиатура), додання (вилучення) програм Windows, установлення властивостей екрана тощо.

Принтеры — для встановлення і зміни властивостей принтерів.

2. Панель задач и меню «Пуск» — для зміни властивостей панелі задач, додання (вилучення) команд меню Пуск.

- Найти — здійснює пошук файлів, папок на диску, в комп'ютері, локальній мережі, а також мережі Internet.

- Справка — здійснює активізацію довідкової системи для пошуку інформації за контекстом або за вказаною темою.

- Выполнить — після активізації кнопки Обзор та виділення відповідного файла виконується швидкий запуск завантажувальних файлів.

- Завершение сеанса — використовується при роботі кількох користувачів на одному комп'ютері з власними паролями.

- Завершение работы — містить такі перемикачі:

1 .выключить компьютер — обов'язково активізується перед вимиканням комп'ютера;

2. перезагрузить компьютер — перезавантаження комп'ютера для продовження роботи в Windows;

3. перезагрузить компьютер в режиме MS-DOS — перезавантаження комп'ютера для роботи в середовищі ОС MS-DOS.

Для відкриття вікна Мой компьютер потрібно на робочому столі двічі натиснути лівою кнопкою миші по значку Мой компьютер

Головне вікно містить меню з такими пунктами (Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис, Справка). Під головним меню розташовані деякі функціональні кнопки:

Назад, Вперед – дозволяють переміщатись по папкам диску;

Вверх – дозволяє перейти на один рівень вверх;

Поиск – дозволяє здійнювати пошук файлів і папок в поточній папці;

Папки – виводить ієрархічне дерево папок в лівій частині вікна;

Вид – дозволяє змінювати вид значків.

При натисненні правої кнопки миші на значку SYSTEM (C:) з’являється контекстне меню зображене на рис 1.3:

Рис.1.3. Контекстне меню

 

При натисненні на пункт Открыть відкривається коренева папка диску С:.

При натисненні на пункт Проводник викликається стандартна програма Провідник яка дозволяє користувачу виконувати операції з файлами.

Пункт меню Найти дозволяє здійснити пошук файлів та папок на диску.

Пункт меню Форматировать дозволяє здійснити форматування диску.

При натисненні на пункт Свойства з’являється вікно (рис 1.4):

 

Рис.1.4 вікно Властивості

 

Тут вказано інформацію про розмір зайнятого і вільного місця на диску і кнопка очистки диску. Також є ряд закладок, (Сервис, Оборудование, Доступ) які дозволяють отримати додаткову інформацію про диск, а також виконати деякі операції з ним. Розглянемо детальніше закладку Сервис, яка містить три кнопки, що дозволяють відповідно виконати відповідно перевірку, дефрагментацію, та архівацію файлів на диску:

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 327; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.016 с.)