МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

(для денної та заочної форм навчання)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

комп’ютерних систем

Протокол № 7 від 25.05.2005

 

Хмельницький, 2005

Вступ до спеціальності. Методичний посібник для лабораторних робіт (для денної та заочної форм навчання) /Уклад. І.В.Муляр, В. М. Джулій. - Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2005. - с.

 

Укладачі:

 

Ігор Володимирович Муляр, ст. викладач

Володимир Миколайович Джулій, кандидат технічних наук


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

 

Тема. Операційна система Windows 98. Операційна оболонка Total Commander.

Мета. Освоїти основи роботи у ОС Windows 98, Total Commander.

 

Теоретичні відомості.

Windows — це ОС, що автоматично завантажується при вмиканні комп'ютера і використовується для керування обчислювальними процесами та компонентами комп'ютера. Логічні й фізичні компоненти останнього називають його ресурсами. ОС розв'язує такі задачі керування ресурсами:

- керування задачами користувачів, виділення пріоритетних із них;


- розподіл ресурсів між працюючими програмами;

- ефективну взаємодію між процесором і пристроями введення-виведення;

- відновлення інформації в разі аварійної ситуації.

Віконний інтерфейс.

При роботі з будь-якою програмою на екрані дисплея з'являється вікно, що має стандартний вигляд (рис. 1.1) і складається з таких частин:

1— кнопка системного меню, що містить команди:

• Восстановить — відновлює розміри вікна;

• Переместить — переміщує вікно по екрану за допомогою клавіш керування курсором;

• Размер — змінює розмір вікна за допомогою клавіш керування курсором;

• Свернуть — згортає вікно і переносить його значок на панель задач;

• Развернуть — розгортає вікно на весь екран;

• Закрыть — закриває вікно.

2 — рядок заголовка вікна;

3 — кнопка мінімізації (згортання) вікна;

4 — кнопка максимізації (розгортання) вікна;

5 — кнопка закриття вікна;

6 — вертикальна лінійка прокручування;

7 — горизонтальна лінійка прокручування.

Рис.1.1. Складові частини вікна

 

Для переміщення вікна за допомогою миші необхідно підвести її покажчик до рядка заголовка вікна, натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її, перемістити вікно у потрібному напрямку.

Для зміни розмірів вікна за допомогою миші треба підвести її покажчик до будь-якої рамки або кутка вікна (при цьому покажчик миші змінює вигляд), натиснути на клавішу миші й, не відпускаючи її, змінити розмір вікна в потрібному напрямку.


Робочий стіл

 

Після завантаження комп'ютера на екрані дисплея з'являється Рабочий стол, на якому є значки , кожен із яких відповідає або прикладній програмі, або документу, або папці, або ярлику, або спеціальній папці (Мой компьютер, Сетевое окружение тощо). Сам Рабочий стол також є папкою (кореневою). Після подвійного клацання мишею на значку відкривається відповідне вікно з уміщеними компонентами.

 

Рис.1.2 Робочий стіл

Ярлики

 

Існують також інші типи значків, будь-які операції з якими ніяк не відіб'ються на оригінальних файлах — ярлики. Ці значки відрізняються від звичайних наявністю
маленької чорний стрілочки в лівому нижньому куті. Англійський термін shortcut переве­дений словом «ярлик» не зовсім удало. Точніше був б «покажчик», оскільки цей самий shortcut на Робочому Столі указує на файл, що знаходиться в іншому місці, служить як би його тінню, відображенням.

Справа в тім, що, незважаючи на всю барвистість і новизну графічного інтерфейсу Windows, під ним ховається звичайна, знайома нам усім структура «дерева каталогів». Кожна програма лежить у своєму власному каталозі. І наш Робочий Стіл — це, по суті справи, самий дійсний каталог. І об'єкти на ньому позначають конкретні файли, що лежать у каталозі-папці за адресою C:\WINDOWS\Paбочий Стол. Що відбувається, якщо ми хочемо помістити на наш Робочий Стіл яку-небудь програму, наприклад, Microsoft Word? Програму запускає файл winword.exe, що знаходиться разом з іншими файлами Word у папці C:\Program Files\Microsoft OffIce\Office\. І перемістити цей файл ні в яку іншу папку, у тому числі і на Робочий Стіл, не можна — програма працювати не буде...

Але можна створити на Робочому Столі покажчик-ярлик. Цей значок буде відрізнятися від значка самої програми тільки стрілочкою у куточку, але зате надасть користувачу прямо-таки необмежені можливості! Значок можна безбоязно перейменовувати чи видаляти, не побоюючись за долю самої чи програми документа — при будь-яких змінах вони залишаться в звичайному стані.

Ярлики не вимагають присутності в папці, куди ми цей ярлик помістимо, самої програми. Усередині ярлика знаходиться не сама програма, а лише посилання, що містить точну адресу програми.

Щоб створити ярлик або папку на робочому столі слід натиснути на ньому правою кнопкою мишки і вибрати пункт меню Создать > далі відповідно Ярлык або Папку.

Папка створюється відразу (з’являється значок папки з назвою Новая папка, яку можна відразу й перейменувати на іншу, або пізніше, вибравши в контексному меню ярлика пункт Переименовать).

При виборі пункту Создать > Ярлык з‘являється вікно .

Папка Мой компьютер містить такі значки для керування ресурсами комп'ютера:

- Диск 3,5 (А:) — активізує дисковод гнучкого диска;

- (С:) — активізує диск С, як правило, системний;

- (D:) — активізує робочий диск D;

- Общие документы – відкриває папку з документами користувачів;

- Документы – User – відкриває папку з документами поточного користувача;

 

Папка Корзина — це місце для вилучених файлів, які можна відновити при помилковому вилученні. Для цього один (або кілька) файлів виділяються, далі слід натиснути праву кнопку миші і вибрати пункт Восстановить. Для повного вилучення файлів з комп'ютера достатньо на робочому столі виділити ярлик Корзина (натиснути один раз ліву кнопку миші) , а потім праву і вибрати в меню пункт Очистить корзину. Після цього файли, які містились в корзині остаточно видаляються з комп’ютера.

У нижній частині екрана розмішується Панель задач 3, на якій знаходяться кнопка Пуск 5, індикатор клавіатури 2, індикатор поточного часу та дати, а також можуть бути значки 4 згорнутих відкритих прикладних програм.

Кнопка Пуск дає змогу виконати різні дії за допомогою таких команд:

- Программы — містить меню команд для активізації таких додатків, як Microsoft Word, Microsoft, Excel, Microsoft Access; вікна програми Проводник; виходу в середовище ОС MS-DOS та ін. Тут також є група Стандартные для активізації таких програм, як Калькулятор, текстового редактора Блокнот, графічного редактора Paint тощо. Група програм Служебные дає змогу виконати такі дії, як виклик підручника з освоєння основних навичок роботи в середовищі ОС Windows (Вас приветствует Windows), a також здійснити активізацію таких програм обслуговування дисків, як дефрагментація диска, його перевірка, стиснення диска, перегляд буфера обміну тощо.

- Документы — здійснює швидкий доступ до 15 файлів, з якими працювали востаннє (документів Word, таблиць Excel, файлів БД Access та ін.).

- Настройка — містить такі команди:

1. Панель управления — для зміни поточної дати і часу (Дата и время), додання (вилучення) іншої розкладки клавіатури (Клавиатура), додання (вилучення) програм Windows, установлення властивостей екрана тощо.

Принтеры — для встановлення і зміни властивостей принтерів.

2. Панель задач и меню «Пуск» — для зміни властивостей панелі задач, додання (вилучення) команд меню Пуск.

- Найти — здійснює пошук файлів, папок на диску, в комп'ютері, локальній мережі, а також мережі Internet.

- Справка — здійснює активізацію довідкової системи для пошуку інформації за контекстом або за вказаною темою.

- Выполнить — після активізації кнопки Обзор та виділення відповідного файла виконується швидкий запуск завантажувальних файлів.

- Завершение сеанса — використовується при роботі кількох користувачів на одному комп'ютері з власними паролями.

- Завершение работы — містить такі перемикачі:

1.выключить компьютер — обов'язково активізується перед вимиканням комп'ютера;

2. перезагрузить компьютер — перезавантаження комп'ютера для продовження роботи в Windows;

3. перезагрузить компьютер в режиме MS-DOS — перезавантаження комп'ютера для роботи в середовищі ОС MS-DOS.

Для відкриття вікна Мой компьютер потрібно на робочому столі двічі натиснути лівою кнопкою миші по значку Мой компьютер

Головне вікно містить меню з такими пунктами (Файл, Правка, Вид, Избранное, Сервис, Справка). Під головним меню розташовані деякі функціональні кнопки:

Назад, Вперед – дозволяють переміщатись по папкам диску;

Вверх – дозволяє перейти на один рівень вверх;

Поиск – дозволяє здійнювати пошук файлів і папок в поточній папці;

Папки – виводить ієрархічне дерево папок в лівій частині вікна;

Вид – дозволяє змінювати вид значків.

При натисненні правої кнопки миші на значку SYSTEM (C:) з’являється контекстне меню зображене на рис 1.3:

Рис.1.3. Контекстне меню

 

При натисненні на пункт Открыть відкривається коренева папка диску С:.

При натисненні на пункт Проводник викликається стандартна програма Провідник яка дозволяє користувачу виконувати операції з файлами.

Пункт меню Найти дозволяє здійснити пошук файлів та папок на диску.

Пункт меню Форматировать дозволяє здійснити форматування диску.

При натисненні на пункт Свойства з’являється вікно (рис 1.4):

 

Рис.1.4 вікно Властивості

 

Тут вказано інформацію про розмір зайнятого і вільного місця на диску і кнопка очистки диску. Також є ряд закладок, (Сервис, Оборудование, Доступ) які дозволяють отримати додаткову інформацію про диск , а також виконати деякі операції з ним. Розглянемо детальніше закладку Сервис, яка містить три кнопки, що дозволяють відповідно виконати відповідно перевірку, дефрагментацію, та архівацію файлів на диску:

 

Рис 2.1. Total Commander

 

Однією з найпоширеніших оболонок OC Windows є Total Commander (рис 2.1). Основними елементами програми, що забезпечують діалог з користувачем є:

1 – головне меню;

2 – панель інструментів;

3 – списки вибору дисків;

4 – панелі;

5 – командна стрічка;

6 – функціональні кнопки.

Розглянемо основні можливості програми.

 

Контекстне меню

 

Для виклику контексного меню слід на виділеному файлі (папці, або групі файлів / папок) натиснути правою кнопкою миші.

Розглянемо основні пункти:

Пункт Свойства надає інформацію про розмір папки чи файлу (групи папок чи файлів).

Пункт Переименувать надає змогу перейменувати файл або папку.

Пункт Удалить відправляє файл або папку (групу файлів або папок) в Корзину.

Пункт Создать Ярлык створює ярлик.

Пункт Отправить Надає змогу створити ярлик на робочому столі, також копіювати файл на дискету, і т.д.

 

Пошук

Щоб відшукати певний файл чи папку слід викликати вікно пошуку (Alt+F7) і в полі Найти файлы слід ввести ім’я файлу чи папки, далі натиснути Начать поиск. Нижче видасть список можливих файлів.

 

Збір частин файлів

 

Після того як файли перенесені на інший комп'ютер і скопійовані в один каталог, можна діяти двома способами, у залежності від того, чи встановлений на приймаючій стороні той же менеджер Windows Commander.

Якщо його ні, прийдеться поєднувати файли вручну за допомогою команди copy/b part.001 + part.002 + part.003 part.doc. Зрозуміло, команда повинна містити імена і розширення, а число компонентів повинне відповідати реальній кількості фрагментів файлу. Недолік цього способу полягає в тім, що ви повинні самі пам'ятати вихідне розширення імені, а перевірка правильності зборки виявляється неможливою.

Усе відбувається набагато простіше, якщо на приймаючій стороні теж працює Total Commander. Треба скопіювати в одну папку усі фрагменти файлу, що транспортується, разом з файлом контрольної суми (.CRC), вибрати першу з частин і дати команду Файл > Склеїти Файли. У діалоговому вікні, що відкрилося, об'єднання вказується каталог, у який записується файл, що вийшов. Вибір розширення і перевірка правильності переносу відбуваються автоматично.

Робота з архівами

 

Головною перевагою програми Total Commander перед найближчими аналогами є наявні в ній засобу роботи з архівами. Ця програма підтримує прозору роботу з всіма основними типами архівів і з файлами, що саморозпаковуються, (щоб ввійти в такий файл, як в архів, використовується комбінація клавіш CTRL+PAGE DOWN). Більш того, для всіх основних типів архівів програма Windows Commander має убудовані засобу розпакування. Це означає, що Вам не потрібно ніяких додаткових програм, щоб розпакувати отриманий архів, наприклад завантажений з Інтернету.

З іншого боку, для упакування файлів у будь-якому випадку використовується зовнішній архиватор, якому можна вибрати самостійно. Для вибору архиватора дайте команду Конфігурація > Настроювання й у діалоговому вікні, що відкрилося, виберіть вкладку Пакувальники. Введіть ім'я програми упакування у відповідне поле. Для розшуку потрібної програми клацніть на кнопці » і виберіть її за допомогою діалогового вікна Відкриття файлу. Якщо хочете, щоб для розпакування теж використовувався зовнішній архиватор, скиньте для даного типу архіву прапорець По можливості розпаковувати самому.

Особняком коштує формат .ZIP, для якого програма Total Commander містить також і убудовані засоби упакування. Щоб упакувати файли, треба їх вибрати і дати команду Файл > чи Упакувати скористатися клавіатурною комбінацією ALT+F5. Подальші параметри (у тому числі тип архіву) вибираються в діалоговому вікні Упакування файлів. Якщо установити прапорець Перемістити в архів (він автоматично встановлюється, якщо команда видавалася з натиснутою клавішею SHIFT, наприклад, ALT+SHIFT+F5), то вихідні файли після упакування віддаляються.

Налагодження програми

 

У програмі Tota Commander меню Вид містить пункти, що в інших програмах розташовувалися в меню панелей, а для виконання настроювання програми служить команда Конфігурація > Настроювання. Діалогове вікно, що відкривається по цій команді, на рідкість багато вкладками, що впливають на всі аспекти роботи програми.

Для включення і відключення елементів робочого вікна програми використовується вкладка Вид. Її елементи керування ті ж, що й в інших програмах.

Спосіб виконання деяких операцій визначається на вкладці Операція. Керування відображенням файлів виробляється на вкладці Екран. Тут включається відображення схованих і системних файлів, визначається спосіб відображення значків, задається режим відображення різних видів спливаючих підказок.

Вибрати мова взаємодії з користувачем можна на вкладці Мова. При виборі мови повідомлень у списку Змінити мову, автоматично вибирається і відповідний файл меню. Тому що програма підтримує російськомовний інтерфейс, рекомендується вибрати саме його.

Вибір засобу перегляду і редактора, використовуваних за умовою, здійснюється на вкладці Редактор/Перегляд. Для визначених типів файлів за допомогою кнопки Асоціації можна довільно вибрати зовнішню програму перегляду.

Настроювання шрифтового оформлення виконується на вкладці Шрифт. Програма може використовувати два різних шрифти: один — для всіх елементів вікна, крім панелей файлів, а другий — тільки для цих панелей. Тут же задається розмір значків. Звичайно використовуються великі (32x32) чи дрібні (16x16) значки.

Колірне оформлення набудовується на вкладці Колір. Для кожного елемента колір можна вибрати в списку, що розкривається, чи визначити за допомогою кнопки. Щоб повернутися до значень, пропонованим, випливає у всіх списках вибрати пункт Default.

Вказати операції, що вимагають підтвердження, можна за допомогою вкладки Підтвердження.

Вкладки Пакувальники і ZIP-пакувальник служать для вибору і настроювання зовнішніх програм упакування. Винесення формату .ZIP на окрему вкладку зв'язане з тим, що, як уже говорилося, програма Windows Commander містить убудовані засоби не тільки для розпакування, але і для упакування даних у цьому форматі.

Задати ширину стовпців на панелях файлів дозволяє вкладка Табулятори. Утім, це зручніше робити шляхом перетаскування границь між заголовками стовпців. Тут же вказується, чи повинн розширення імені указуватися впритул до чи імені з вирівнюванням в окремому стовпці, а також вибирається двозначний чи чотиризначний формат відображення року.

Конфігурація зберігається автоматично. Виключення представляють такі параметри, як положення і розміри вікна, а також ширина стовпців панелі. Щоб зберегти і ці зведення, треба дати команду Конфігурація > Запам'ятати позицію.

Хід роботи

 

1. Завантажте ОС Windows 98.

2. На вільному місці робочого столу натисніть правою клавішою миші.

3. У контекстному меню виберіть Создать – Папку. В якості імені введіть власне прізвище і натисніть Enter. Правою кнопкою миші натисніть на створеній папці. В контекстному меню виберіть Удалить. При запиті на видалення натисніть ОК.

4. На вільному місці робочого столу натисніть правою клавішою миші.

5. У контекстному меню виберіть Создать – Ярлык. В вікні, що з’явилось, натисніть Обзор. Виберіть будь-який об'єкт і натисніть Далее. Дайте ім’я ярлику і натисніть Готово.

6. Так само можна створювати ярлики і папки всередині якоїсь папки. Щоб відкрити папку потрібно лише клацнути на ній мишкою двічі лівою кнопкою.

7. Завантажте Windows Commander. За допомогою клавіш вниз-вверх виберіть папку чи файл і натисніть F5 – Enter. Тепер у Вас є ця ж сама папка, але вже в каталозі вказаному біля командного рядка.

8. Для виходу з даної програми натисніть Alt+F4.

 

Контрольні запитання.

 

1. Що таке робочий стіл Windows?

2. Як створити папку?

3. Що таке ярлик? Чим він зручний?

4. Які пункти контекстного меню Ви знаєте? Яке їх значення?

5. Як створити папку в Windows Commander?

6. Які типові операції можна виконувати з вікнами?

 

Таблиця 1. Варіанти завдань

Варіант Копіювати (папку ... в папку...) Видалити (папку) Перемістити( папку ... в папку...) Створити (папку ... в папці...) Створити ярлик (папки .. в папці)
2 в 4, 5 в 3 6, 1 5 в А, С в В 7 в А, 8 в В В в А
1 в 5, 5 в 3 3, 1 4 в А, 6 в В К в А, Е в В Е в С
2 в 4 С, 6 4 в 5, В в А Р в А, К в 3 3 в 5
С в 5, В в 6 6, 3 2 в А, 3 в С 8 в С, 12 в В 8 в А
2 в 5, 5 в 3 2, 1 4 в В, 2 в С Е в А, О в В В в А
3 в 4 4 в 5, С в А Н в А, К в 4 4 в Н
4 в 6 С, 6, 3 4 в 5, А в В С в А, Р в 1 1 в В
2 в 4, 5 в 2 5, 1 5 в А, А в В 7 в А, 8 в В С в А
5 в 6, 6 в 1 5 в 2 7 в С, 4 в А 5 в А
А в 3, В в 6 2, 3 4 в 1, 5 в С Н в 4, А в В 4 в С
С в 1, А в В 1, 6 2 в В, 5 в А О в 3, 8 в 2 8 в А
1 в В, 4 в 2 6, 4 3 в С К в 3, А в В К в В

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема:Пошук об`єктів

Мета:Набуття практичних навичок з пошуку необхідної інформації та об`єктів у середовищі Windows.

Завдання:Здійснити пошук файлів певного типу, а також файлів певного розміру та часу.

 

Теоретичні відомості

 

Знайти потрібний файл або групу файлів без ефективної допомоги дуже важко. Система Windows надає кілька засобів пошуку файлів. Серед них такий: натиснути ÿ + F, натиснути функціональну клавішу F3, або натиснути Пуск►Знайти►Файли та папки. На екрані відкриється вікно „Найти: Все Файлы”.

Потрібний файл або групу файлів шукають за вказаними ознаками:

- За іменем і місцезнаходженням;

- За датою створення;

- За додатковими ознаками;

Пошук за іменем і місцезнаходженням

Щоб знайти файл або групу файлів за іменем і місцезнаходженням, потрібно виконати дії:

- Відкрити вікно „Найти: Все Файлы”;

- Відкрити вкладку „Имя и местоположение”;

- У полі „Имя” ввести ім’я файла або фрагмент імені;

- Клацнути на символі ▼ у полі „Где искать”;

- У списку, що відкривається, вибрати диск або папку;

- Натиснути на кнопку „Найти”;

Якщо ввести фрагмент імені файла, то будуть знайдені всі файли, в іменах який зустрічається введена послідовність символів. Більш ефективніший спосіб – використання маски, у якій в назві і типі файла застосовуються символи: ? – будь-який символ або відсутність, * – будь-які назва, тип (розширення) або група символів.

Наприклад:

ДОК???.ТХТ – текстовий файл з назвою від 3 до 6 символів, перші три – ДОК,

інші – будь-які або відсутні символи;

ДОК*.ТХТ – текстовий файл з назвою від 3 до 255 символів, перші три – ДОК,

інші – будь-які або відсутні символи;

*.ТХТ – всі текстові файли;

ОФІС.* – файли з назвою ОФІС і будь-яким типом.

Для пошуку файлів, які містять текст, можна його фрагмент ввести з клавіатури у полі „Искать текст”.

 

Пошук за датою створення

 

Файл можна знайти, навіть не знаючи його імені. Досить згадати час його створення або останнього редагування. Якщо точна дата невідома, можна вказати проміжок часу або відрахувати час від поточної дати. Потрібно також вказати диск або папку, де зберігається файл, що шукають.

Для виконання пошуку за датою створення потрібно виконати такі дії:

- Відкрити вікно „Найти: Все Файлы”;

- Відкрити вкладку „Имя и местоположение”;

- У списку „Где искать” вибрати диск або папку;

- Відкрити вкладку „Дата”, відкриється відповідне вікно;

- Встановити перемикач „Найти все файлы” (щоб була крапка);

- Відкрити список і вибрати тип файла: змінений (изменённый), створений (сожданный) або відкритий (открытый);

- Встановити проміжок часу, між (между) яким було створено файл, або дати вказівку провести пошук за останньою (за последние) встановленою кількістю місяців або днів;

- Натиснути на кнопку „Найти”.

Пошук за додатковими ознаками

 

Папку або файл можна знайти за його типом і об’ємом. Попередньо можна вказати

місцезнаходження і час створення файла.

Щоб знайти файл за додатковими ознаками, потрібно виконати дії:

- Відкрити вікно „Найти: Все файлы”;

- Відкрити вкладку „Имя и местоположение”;

- У списку „Где искать” вибрати диск або папку;

- Відкрити вкладку „Дата”;

- Всадовити проміжок часу, між яким створено файл, або провести пошук за останньою вказаною кількістю місяців або днів;

- Відкрити вкладку „Дополнительно”;

- Відкрити список „Тип”;

- У списку вибрати потрібний тип файла;

- Встановити розмір файла;

- Натиснути на кнопку „Найти”.

Можна змінити умови пошуку і провести новий пошук, клацнувши на кнопці

„Новый поиск”.

Як результат пошуку в нижній частині вікна з’явиться таблиця, в якій буде вказано ім’я, шлях, розмір, дата створення тощо всіх папок і файлів, які відповідають умовам пошуку.

 

Таблиця 2. Варіанти завдань

№ Завдання
Знайти усі текстові файли на диску С - + - + - + - + - + + -
Знайти усі текстові файли на диску D + - + - + - + - + - +  
Знайти усі текстові файли у папці Windows - - + - + - + - + + - +
Знайти папку Windows - + - + - + - + - - + -
Знайти папку System32 + - + - + - - - - - + +
Знайти усі файли, що створені з 26.06.2004 - + - + - - + + - + - +
Знайти усі файли, що відкриті за останній час + + - + - + - + + - + -
Знайти усі файли,що зміненні за останній місяць - + + - + - + - - + + -
Знайти файли,що більше 10Мб + - - + - + - + + - - +
Знайти файли, що дорівнюють 100Кб + - + - + - + - + - + -
Знати файли, розмір яких невідомий - + + + - + - - + + + +
Знайти текст System на диску С - + - - - + + + - + - +
Знайти текст System на диску D + - + + + - - - - + + +

 

Питання для самоконтролю:

1. Як відкрити вікно для пошуку файлів?

2. Як провести пошук файлів за іменем та місцезнаходженням?

3. Як вибрати диск або папку, де буде проведено пошук файлів?

4. Яка повинна бути маска для пошуку всіх файлів з типом .DOC?

5. Як вказати маску для пошуку файлів з першими символами АВ у назві?

6. Як провести пошук файлів за датою створення?

7. Як встановити проміжок часу для пошуку файлів?

8. Як провести пошук за додатковими ознаками?

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема:Архіватори та антивіруси.

Мета:Набуття практичних навичок з виристання архіваторів та антивірусів у середовищі Windows.

Завдання:Здійснити архівування файла та пошук вірусів.

Теоретичні відомості

Архіватори

Мал. 3.1. WinRAR

Першоджерела

 

Архіватор WinRAR призначений для створення і обслуговування ущільнених архівів даних. Програма має статус умовно-безкоштовного програмного забезпечення (shareware) і переважно розповсюджується через станції BBS і вузли сіті FIDO.

Методи виклику архівування:

- Пуск >Программы > WinRAR > WinRAR

- Пуск >Выполнить > надрукувати C:\Program Files\WinRAR\ \WINRAR.EXE

- Права кнопка миші на файлі

Підтримувані формати стиснення

 

Програма WinRAR призначена передусім для обслуговування архівів, що мають формат .RAR, але вона працює також і з архівами у форматах .ZIP, .ARJ, .LZH, тобто практично повністю задовольняє потреби індивідуального користувача.

По своїх функціях програма WinRAR повністю відповідає потребам в роботі з архівами і не поступається раніше розглянутому архіватору WinZip. Додатково WinRAR характеризують наступні особливості: більш висока ефективність стиснення, наявність спеціальних високоефективних алгоритмів стиснення для файлів з мультимедійною інформацією, можливість оптимізації не тільки ступеня стиснення але і розміру кодової таблиці (словника), що прикладається до архіву, можливість створення багатотомних архівів, що саморозпаковуються, можливість створення як суцільних так і несуцільних архівів, наявність засобів відновлення пошкоджених архівів.

Фактично WinRAR поступається архіватору WinZip тільки у взаємодії з іншими диспетчерами файлів. Але, по-перше, WinRAR має власні засоби навігації по файловій структурі, кращі ніж в WinZip, тому потреба в Провіднику набагато менше. А по-друге (і це найголовніше) наявність розвиненого інтерфейсу командного рядка дозволяє не виходячи за межі стандартних настройок Windows забезпечити такий рівень взаємодії з іншими додатками, який WinZip не забезпечує.

Інтерфейс програми

 

Система управління програмою типова для додатків Windows на уявлена рядком меню і панеллю інструментів. Рядок меню забезпечує доступ до всіх функціональних команд і засобів настройки програми. Панель інструментів забезпечує зручний доступ до деяких, найбільш часто використовуваних команд.

Пункти рядка меню забезпечують:

- File (Файл) — підготовчі операції;

- Commands (Команди) — виконавчі операції;

- Options (Параметри) — настроювальні операції.

 

Два режими роботи WinRAR

Програма WinRAR має два режими роботи: режим роботи з файлами і режим роботи з архівами. При запуску програми клацанням на її значку або з командного рядка без параметрів вона відкривається в режимі роботи з файлами (див. мал. 2.11). Якщо програма запускається подвійним клацанням на значку якого-небудь архіву, вона відкривається в режимі роботи з архівами.

Щоб перевести програму з режиму роботи з файлами в режим роботи з архівами, треба у вікні програми розшукати який-небудь архівний файл і клацнути на ньому двічі. Вікно програми в режимі роботи з архівами уявлено на мал. 2.12.

Операції з архівами

Витягання файлів. Команда Extract files from arcive (Витягати файли з архіву) запускає операцію розпаковування архіву. Витягаються заздалегідь помічені файли. Вони поміщаються в ту ж теку, де знаходиться архів.

Витягання в задану теку. Операція виконується командою Extract to specified directory (Витягати в задану теку). По цій команді відкривається діалогове вікно Extract options (Параметри розпаковування). Дане вікно має навігаційну панель для вибору потрібної теки.В абсолютній більшості випадків не треба встановлювати прапорець Do not extract paths (He витягати структуру тек). Якщо цей прапорець встановлений, інформація про теки, що входять до складу архіву, втрачається і всі файли розпаковуються в одну велику купу. При цьому можлива неприємна конкуренція між файлами, що мають однакові імена, але належні різним текам.

Перевірка архівних файлів. Перевірка цілісності архіву виконується командою Commands > Test archived files (Команди > Перевірка ущільнених файлів). У випадку, якщо архів пошкоджений (а це можливо для архівів, що розповсюджуються на таких ненадійних носіях як дискети і для архівів, що розповсюджуються по електронних сітях) встає питання про його реставрацію (див. нижче).

Перегляд архіву. Виконується командою — Commands > View file (Команди * Перегляд файла) або командною кнопкою View file (Перегляд файла). По цій команді включається переглядач файлів. За умовчанням використовується вбудований (Internal) переглядач, який призначений перш за все для читання текстових файлів. У разі необхідності можна використовувати інший, переглядач на свій розсуд. Настройка засобу перегляду виконується вибором перемикача на вкладці interfасе, (Інтерфейс) діалогового вікна Options.

Перемикачі мають наступне призначення:

Internal viewer підключає вбудований засіб перегляду.

External viewer дозволяє задати зовнішній засіб перегляду,команда запуску якого повинна бути введена в полі
Associated program встановлює в якості засобу проогляду ту програму, яка зареєстрована в операційній системі для роботи з файлами даного типу.

Ask— генерує появу діалогового вікна, дозволяючого вибрати засіб перегляду для даного типу файла.

Видалення файлів. Виконується командною кнопкою Delete files (Видалити файли) або відповідною командою рядка меню: Commands > Delete files (Команди > Видалити файли).

Вставка приміток. Примітки — це текстові повідомлення завдовжки до 62000 символів, які видаються на екран в режимі роботи з архівом. Примітки в готовий архівний файл можна вставити командою Commands > Add archive comment (Команди > Ввести примітку) або командною кнопкою Add archive comment (Ввести примітку). Цікаво відзначити, що WinRAR дозволяє не тільки вводити примітки вручну але й брати їх із заданого текстового файла.

Passwords — наявність захисту інформації паролем.

Archive lock — захист від модифікації. Параметр present свідчить про її наявність.

Recovery record—запись, дозволяюча відновити структуру архіву у разі пошкодження.

Dictionary used — розмір використовуваного словника. WinRAR в роботі використовує алгоритми, засновані на принципах кодування Хофмана. Найбільш часто повторюються поєднання байтів замінюються призначеними ним кодами. Інформація про те, що як кодувалося, «пришивається» до архіву у вигляді словника. Чим більший розмір початкового файла, тим більший ефект може дати збільшення словника, хоча лише до певних меж. Для малих файлів збільшення розміру словника може давати зворотний ефект.

Files — кількість файлів в архіві.

Total length — сукупний розмір початкових файлів.

Packed length — розмір ущільненого файла.

Ratio — коефіцієнт ущільнення, що показує відношення об'єму ущільненої інформації до початкового об'єму.

Host OS — операційна система комп'ютера, на якому створювався архів.

Version to extract — номер версії WinRAR.

 

Створення архівів

На відміну від програми WinZip, архіватор WinRAR не створює файли архівів з контекстного меню і методом перетягування, тому архіви зручніше створювати не з Провідника, а з самого архіватора.

Заздалегідь помістіть всі теки і файли, які хочете запакувати, в одну теку (назвемо її початковою). Відкрийте початкову теку. Командою File > Select All >Файл >Выделить все - виділіть об'єкти, що підлягають архівації. Дайте команду на створення архіву: Commands > Add files to archive (Команди > Додати файли в архів) — відкриється діалогове вікно Enter archive name and parameters (Введення імені архіву і настройка параметрів).

Якщо хочете створити архів в тій же теці, введіть його ім'я в полі Archive (Архів). Якщо ж хочете створити архів в іншій теці або хочете поповнити раніше створений архів, скористайтеся кнопкою Browse (Огляд) для вибору теки або пошуку архіву. Якщо немає бажання займатися настройками параметрів архіву, клацніть на кнопці ОК. Якщо є бажання поекспериментувати, читайте наступний розділ — програма WinRAR дозволяє виконати ряд цікавих настройок майбутнього архіву. Проте ця можливість реалізується не в стандартному «віконному» інтерфейсі, а в інтерфейсі командного рядка.

Захист архіву від пошкоджень. Будь-який файл, що входить в архів, може отримати пошкодження, якщо архів зберігається на ненадійному носії даних типу магнітної дискети. Проте пошкодження одного з файлів —- не саме страшне. Набагато неприємніше можливість втратити весь архів, якщо із якоїсь причини буде пошкоджена його структура. Це особливо критично для суцільних архівів, оскільки в них неможливо визначити, де кінчається один файл і починається інший, якщо структура архіву порушена. Тому програма WinRAR надає користувачу можливість додатково разом з файлом зберегти ще інформацію про його структуру.

Створення резервного запису виконується командою Commands > Protect archive from damage (Команди > захист архіву від пошкоджень) або відповідною командною кнопкою.

Захист архіву від змін. Вико

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.71 (0.096 с.)