Теми рефератів для розгляду на практичному занятті 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті1. Порівняльна характеристика системи запобіжних заходів за старим та новим КПК України.

2. Суб’єкти уповноважені застосовувати запобіжні заходи.

3. Відповідальність за незаконне застосування запобіжного заходу.

4. Ефективність та недоліки системи запобіжних заходів.

5. Проблеми застосування домашнього арешту.

6. Застосування електронних засобів контролю.

7. Практика застосування застави.

ІІ. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

 

Задача 1. Мешканець м. Києва Іванов був викликаний для допиту як свідок у справі про дорожньо-транспортну пригоду в Автозаводський РВ КМУ УМВС України в Полтавській області. Після допиту свідок став вимагати відшкодування йому витрат на проїзд в залізничному транспортні і пред’явив квиток на проїзд в вагоні класу «люкс». Слідчий виніс постанову про оплату витрат свідка Іванова, виходячи із вартості квитку для проїзду в плацкартному вагоні.

Оцініть дії слідчого.

Задача 2. Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара. Наступного дня після цього Козар звернувся до слідчого із заявою, в котрій просив визнати його потерпілим і цивільним позивачем. Слідчий роз’яснив Козару, що в даний час він не може бути визнаний потерпілим і цивільним позивачем тому, що особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Чи правильно поступив слідчий?

Задача 3. Після повідомлення Калієву І.В. про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 185 КК України, слідчий обрав йому запобіжний захід – домашній арешт, однак Калієву І.В. через кілька днів зник з постійного місця проживання. Після вжиття відповідних заходів встановити його місце перебування не вдалося.

Які дії необхідно вчинити слідчому?

Задача 4. У кримінальному провадженні щодо розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування підозрюваним Антонову та Свиридову запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Серед підстав застосування цього запобіжного заходу слідчий навів дані, які дають підстави вважати, що підозрювані можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Слідчий суддя, після одержання цього клопотання 15 січня о 10 год. 00 хв., призначив дату судового слухання на 18 січня о 16 год. 00 хв. та здійснив судовий виклик Антонова та Свиридова на цей же час.

Оцініть дії слідчого та слідчого судді в описаній ситуації. Чи допустили вони порушення вимог процесуального законодавства? Якщо так, то які саме?

 

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (8 годин)

1. Порядок здійснення виклику. Привід та порядок його виконання.

2. Накладення грошового стягнення.

3.Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом. Порядок та строки тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом.

4. Відсторонення від посади: порядок застосування та строки.

5.Тимчасовий доступ до речей і документів. Речі і документи, до яких заборонено доступ. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

6. Тимчасове вилучення майна: підстави та процесуальний порядок проведення.

7. Арешт майна. Підстави для арешту майна. Клопотання про арешт майна та його розгляд.

8. Взаємозв’язок тимчасового вилучення майна та арешту майна.

 

 

Джерела рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - ст. 88.

3. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – С. 270.

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46, № 11. – Ст. 417, Ст. 51.

5. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.

6. Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. - Ст. 360.

7. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 11. - Ст. 75.

8. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року № 511–550/0/4–13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/2013_rik.html. – Назва з екрану.

Спеціальна література

1. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.

2. Вільгушинський М. Й. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. – 2012. - № 11. – С. 9 – 13.

3. Гаюр І. Й.Накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого: автореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.09)/ НАВС. – Київ, 2011. – 20 с.

4. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) / [Рожнова В. В., Савицький Д. О., Конюшенко Я. Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

5. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

6. Кримінальний процес України: навчальний посібник / В. В. Назаров. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

7. Левендаренко О. Передання неповнолітнього підозрюваного й обвинуваченого під нагляд у системі запобіжних заходів / О. Левендаренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - № 1. – С. 126 – 130.

8. Миколенко О. М. Кримінальний процесуальний примус у положеннях нового Кримінального процесуального кодексу України / О. М. Миколенко // Правова держава. - 2013. - № 16. – С. 204 – 208.

9. Миколенко О. М. Критерії класифікації заходів забезпечення кримінального провадження та їх співвідношення з заходами кримінального процесуального примусу / О. М. Миколенко // Правова держава. – 2014. - № 17. – С. 81-85.

10. Миколенко О. М. Деякі аспекти застосування тимчасового заходу процесуального примусу – затримання / О. М. Миколенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Збірник наукових праць. - 2006. – Т.9. (Вип. 10). - С. 263-268

11. Попелющко В. О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. - № 9. – С. 4 -6.

12. Смоков С. М. Гарантії застосування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві України / С. М. Смоков, К. Г. Горелкіна. – Одеса: Астропринт, 2012. – 148 с.

ТЕМА 7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ

Лекція 1 (1 година)

 

Поняття процесуальних строків та їх класифікація. Порядок обчислення та поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Процесуальний порядок стягнення процесуальних витрат.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

Практичне заняття 1 (2 години)

 

1. Поняття процесуальних строків та їх класифікація.

2. Порядок обчислення та поновлення процесуальних строків.

3. Поняття та види процесуальних витрат.

4. Процесуальний порядок стягнення процесуальних витрат.

 

Теми рефератів для розгляду на практичному занятті

1. Порядок відшкодування витрат на правову допомогу.

2. Процесуальні витрати, пов’язані із залученням у кримінальне провадження спеціалістів та експертів.

3. Регламентація процесуальних строків за новим КПК України 2012р.

 

ІІ. ЗАДАЧІ

Задача 1. Під час судового слідства у кримінальній справі про злочин, передбачений ст. 125 КК України, була проведена судово-медична експертиза для визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень В процесі подальшого розгляду справи потерпілий до видалення судді в нарадчу кімнату для постановлення вироку заявив, що ніяких претензій до підсудного не має і просить кримінальну справу закрити.

Після повернення з нарадчої кімнати суддя ухвалив вирок, яким затвердив угоду про примирення і звільнив винного від покарання з випробуванням.

Хто повинен відшкодувати судові витрати?

 

Задача 2. 10 грудня 2012 року о 20 год. 00 хв. Король звернувся до міліції з заявою про викрадення з його квартири грошей на суму 10 тис. гривень. Відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України слідчий зобов’язаний не пізніше 24 годин після подання заяви внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Враховуючи цю вимогу закону, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2012 року о 20 год. 50 хв.

Чи відбулося в даному випадку порушення норм кримінального процесуального законодавства?

Задача 3. 20 листопада 2012 року Пояркова звернулася до міліції з заявою про те, що коли вона поверталася з роботи до дому, незнайомі чоловіки вирвали у неї з рук сумочку з грошима та мобільним телефоном і зникли. 21 листопада 2012 року відомості про це кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування. Під час досудового провадження було встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено Пінчуком, якому 15 грудня 2012 року було оголошено про підозру.

Визначте дату закінчення строку досудового розслідування враховуючи вимоги ст. 219 КПК України.

Який порядок обчислення процесуальних строків, які визначаються місяцями?

 

Задача 4. 30 жовтня 2012 року Сидоренку було повідомлено, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України (грабіж вчинений у великих розмірах). В даному кримінальному провадженні, враховуючи вимоги ст. 219 КПК України, 2 січня 2013 року прокурором був затверджений обвинувальний акт та направлений до суду.

Чи порушив слідчий визначений законом строк досудового розслідування, якщо врахувати, що 31 грудня 2012 року та 1 січня 2013 року – це неробочі дні?

 

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом.

2. Додержання процесуальних строків.

3. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.

4. Рішення щодо процесуальних витрат.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 226; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.016 с.)