ТЕМА 4. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойЛекція (6 годин). Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація. Поняття терміну «сторона» у кримінальному провадженні.

Суд, його повноваження. Законний склад суду. Слідчий суддя, його повноваження.

Сторона обвинувачення. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі, на різних його стадіях. Органи досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. Оперативні підрозділи, їх завдання і повноваження у кримінальному провадженні.

Обставини, що виключають можливість участі у справі судді, присяжного засідателя, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника оперативного підрозділу. Відводи і самовідводи.

Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов’язки. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, їх права та обов'язки.

Захисник підозрюваного, обвинуваченого, його права та обов'язки. Коло осіб, які можуть бути захисниками. Обставини, які виключають участь особи у провадженні як захисника. Запрошення, призначення, заміна захисника. Момент допуску захисника до участі у провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному провадженні. Відмова підозрюваного, обвинуваченого від захисника. Відмова захисника від захисту. Оплата праці захисника. Підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги.


Потерпілий: поняття, процесуальні права та обов’язки. Представник потерпілого. Коло осіб, які можуть бути допущені до участі у провадженні як представники потерпілого. Обставини, які виключають участь особи як представника потерпілого. Процесуальні права та обов'язки представника. Законний представник потерпілого, їх права та обов'язки.

Інші учасники кримінального провадження. Заявник, його процесуальні права та обов’язки. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов’язки. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача. Обставини, які виключають участь особи як представника цивільного позивача, цивільного відповідача. Права та обов'язки представника. Законний представник цивільного позивача. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Свідок, його процесуальні права та обов’язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Їх процесуальні права та обов’язки.


Процесуальні та інші заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

 

Практичне заняття (6 годин)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

 

Заняття 1 (2 години).

1. Поняття учасників кримінального провадження та їх класифікація.

2. Суд, суддя, слідчий суддя їх повноваження у кримінальному провадженні. Законний склад суду.

3. Прокурор і його повноваження у кримінальному провадженні.

4. Органи досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування.

5. Керівник органу досудового розслідування.

6. Оперативні підрозділи. Їх повноваження в кримінальному провадженні.

7. Підстави та порядок відводу і самовідводу судді, слідчого судді, прокурора, слідчого, керівника органу досудового розслідування, працівника оперативного підрозділу.

 

Заняття 2 (2 години)

1. Підозрюваний, його процесуальні права та обов'язки.

2. Обвинувачений, його процесуальні права та обов'язки.

3. Захисник, його процесуальні права та обов'язки.

4. Потерпілий, його процесуальні права та обов'язки.

5. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх процесуальні права та обов'язки.

6. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача, їх процесуальні права та обов'язки.

7. Законні представники підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача, їх процесуальні права та обов’язки.

8. Підстави та порядок забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

 

Заняття 3 (2 години).

1. Заявник, його процесуальні права та обов’язки.

2. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов’язки.

3. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача, їх права та обов'язки. Законний представник цивільного позивача.

4. Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

5. Свідок, його процесуальні права та обов’язки.

6. Перекладач, його процесуальні права та обов’язки.

7. Експерт, його процесуальні права та обов’язки.

8. Спеціаліст, його процесуальні права та обов’язки.

9. Секретар судового засідання, його процесуальні права та обов’язки.

10. Судовий розпорядник, його процесуальні права та обов’язки.

Теми рефераті до розгляду на практичному занятті:

1. Порівняльна характеристика кола учасників кримінального процесу за КПК 1960 р та КПК 2012 р.

2. Присяжні засідателі як учасники кримінального провадження. Законодавчі вимоги до цих учасників процесу.

3. Відвід судді, слідчого судді або присяжного.

4. Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідування.

5. Взаємодія прокурора і слідчого.

6. Взаємодія слідчого, прокурора з оперативними підрозділами.

7. Вдосконалення процесуального статусу слідчого.

8. Співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду на досудовому розслідуванні.

ІІ. ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Задача 1.Сомов обвинувачується за ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». Розслідування у цій справі здійснював помічник прокурора району Куликов, якому доручено підтримувати у суді державне обвинувачення.

Під час судового розгляду кримінальної справи Сомов заявив відвід державному обвинувачеві, обґрунтувавши це тим, що Куликов здійснював розслідування і тому не може бути об’єктивним, бо він буде домагатися, щоб суд погодився із висновками досудового слідства.

Чи підлягає заявлений відвід задоволенню? Чи мав право помічник прокурора здійснювати досудове слідство? Чи мав право помічник прокурора, який здійснював досудове слідство, підтримувати державне обвинувачення у суді?

Якими є підстави відводу прокурора під час досудового слідства і у суді та яким є порядок відводу прокурора?

Задача 2.Слідчий, вирішивши, що у кримінальній справі є досить доказів, які вказують на вчинення убивства Комаровим І.В., склав мотивовану постанову про притягнення його як підозрюваного за ч. 1 ст. 115 КК і поміщення до ізолятору тимчасового тримання.

Чи ґрунтується на законі рішення слідчого? Хто і яким чином набуває статусу підозрюваного у кримінальній справі? Яку постанову мав би винести слідчий у цій ситуації? Чим відрізняється процесуальний статус підозрюваного від статусу обвинуваченого?

Задача 3. 17 жовтня цього року о 18 год. Коломієць Р.В., скориставшись тим, що її сусідка Вороніна П.А. вхідні двері своєї квартири залишила не замкненими, зайшла до неї і викрала різні речі на загальну суму 3800 грн. За цим фактом почато кримінальне провадження за № 15416.

Кваліфікуйте суспільно-небезпечне діяння. Яким учасником кримінального процесу слід визнати Вороніну П.А.? Яким процесуальним документом необхідно оформити таке визнання.

Ш. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (8 годин)

 

1. Загальна характеристика сторони обвинувачення.

2. Процесуальна самостійність слідчого.

3. Підстави та порядок забезпечення державного захисту суддів, прокурора, осіб, які здійснюють досудове розслідування, секретаря судового засідання, судового розпорядника і членів їх сімей.

4. Надайте свій письмовий аналіз щодо бачення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2009 року №23-рп/2009 у справі №1-23/2009 за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Вісник Конституційного Суду України. – 2009. - № 8. – С.32-40.

 

Джерела рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. № 254/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - Ст. 88.

3. Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини (04.11.1950) // Офіц вісн. України. – 1998. - № 13. – С. 270.

4. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – Ст. 417. Верх. Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України // Відомості Верх. Ради України. – 2010. - № 41 -42, 43, 44 – 45. – Ст. 529.

6. Про прокуратуру: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 793.

7. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. - № 11. - Ст. 75.

8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

9. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. - № 47. - Ст. 2051.

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

 

11. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні : Наказ Генеральної прокуратури України 19.12.12 р. № 4гн (із змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України від 26.07.2013 № 4гн-1) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications. – Назва з екрану.

12. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян: наказ Генерального прокурора України від 12 квітня 2013 року № 7 гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102. – Назва з екрану.

 

Спеціальна література:

 

1. Грошевий Ю.М. Роль суду в змагальному кримінальному процесі судочинства / Ю.М. Грошевий// Вибрані праці. – Х. : Право, 2011. – С. 430 – 439.

2. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

3. Кримінальний процес України : навчальний посібник / В. В. Назаров. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. – 488 с.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

5. Корсун В. Судовий контроль у досудових стадіях кримінального процесу / В. Корсун // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 10. – С. 193 – 195.

6. Туманянц А. Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функцій у досудовому провадженні / А. Р. Туманянц // Форум права. – 2011. – № 2 . – С. 896 – 901.

7. Удалова Л. Д. Суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: монографія / Л. Д. Удалова, В. Я. Корсун. – К. : Скіф, 2012. – 166 с.

МОДУЛЬ II
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.177.219 (0.017 с.)