Охарактеризуйте основні етапи українського державотворення 1917 – 1920 рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте основні етапи українського державотворення 1917 – 1920 рр.Боротьба за державність України наприкінці 1917—1920 pp. відбувалася в умовах громадянської війни та іноземної інтервендії. У цій боротьбі можна виділити кілька етапів. На І етапі національну революцію очолювала Центральна Рада. В листопаді 1917 p. було проголошено УНР. ІІ етап — це правління з кінця квітня 1918 p. гетьманщини в умовах окупації України австрійськими та німець­кими військами. Особливою проблемою в національному держав­ному відродженні було утворення в західних регіонах України в жовтні 1918 p. ЗУНР. Майже паралельно з утворенням ЗУНР на більшій частині України, починаючи з листопада 1918 p., проходило відновлення УНР на чолі з Директорією і об'єднання її з ЗУНР. Це також був визначний етап в національно-державному будівництві. Наприкінці 1920 — на початку 1921 p. процес національного держа­вного відродження був перерваний перемогою об'єднаних радянсь­ких збройних сил, встановленням радянської влади на більшій частині України та окупацією західноукраїнських регіонів Поль­щею, Румунією, Чехословаччиною.

2. Проаналізуйте напрямки зовнішньополітичної діяльності України у 1990-ті рр., якими були її основні досягнення і недоліки? Основні положення: 1)невтручання у внутрішні справи інших держав; 2) взаємовигідне, рівноправне співробітництво з ними; 3)відмова від участі у військових блоках; 4)участь у процесі ядерного роззброєння; 5)визнання пріоритет міжнародного права; 6)визнання існуючих у світі кордонів.

3. Племінний союз антів існував у період: б) IV – VII ст.

4. Княгиня Ольга під час правління: а) заснувала осередки центральної князівської влади на місцях, регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки»;б) поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснила низку військових походів;в) відвідала Константинополь, де прийняла християнство. 3 правильний варіант а, в

5. Укр. землі увійшли до складу Речі Посполитої унаслідок: а) укладення Люблінської унії

6. Скликана в Переяславі 1654 року гетьманом Богданом Хмельницьким Генеральна військова рада вирішувала питання про:

в) перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя

7. Встановіть відповідність між угодами і датами їх прийняття: Глухівські статті 1669,Коломацькі статті 1687, «Березневі статті» 1654, Московські статті 1665.

8. Суспільство української Козацької держави (Гетьманщини) було:

а) громадянським, у якому всі верстви і групи населення мали різні права

9. Уряд гетьмана Павла Скоропадського у промисловості: г) відновив старі порядки в промисловості, повернув націоналізовані підприємства колишнім власникам, значно обмежив права робітників.

10. Перший президент Української Академії наук: г) Володимир Вернадський

11. Керівники радянських партизанських з’єднань під час ВВв:

а) Олексій Федоров;б) Микола Попудренко;в) Микита Хрущов;г) Сидір Ковпак

1 правильний варіант а, б, г

12. Визначте складову політики десталінізації (1953 – 1964 рр.):

г) ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених


 

1. Визначте причини поразки українського національного руху 1917 – 1920 рр. Слабка соціальна база українського національного руху як результат неповної соціальної структури української нації.

Міста переважно не були осередками українства, оскільки були зрусифіковані і стали базою впливу більшовиків.Український рух під час революції спирався на дві наймінливіші і непостійні у політичному відношенні соціальні групи – солдат і селян. Вони були ще не досить політично зрілими, піддавались демагогічним гаслам більшовиків.Відсутність дійового адміністративного апарату на місцях, брак відповідно підготовлених кадрів. Українські лідери дуже мало уваги приділяли будівництву власних державних структур, очікуючи, що до влади в Росії прийдуть помірковані, демократичні і федералістськи налаштовані сили.В Україні була відсутня сильна центристська сила, котра б об'єднала політичні сили в боротьбі за національну незалежність.Відсутність єдності серед лідерів національного руху.Державне будівництво, спроба самоутвердження України відбувалися не в стабільній, мирній обстановці, а в умовах нескінченних воєн. Україна перебувала в оточенні ворожих сил, не маючи на міжнародній арені жодного союзника, котрий би підтримав її національні змагання.

2. Проаналізуйте специфіку німецького окупаційного режиму на українських землях в роки Другої світової війни та його наслідки. Гітлерівська Німеччина проводила загарбницьку агресивну політику, скеровану на розширення життєвого простору для «вищої раси». В Україні їм насамперед були потрібні промислові об'єкти, родючі землі й дешева робоча сила. Не випадково ідеологи «третього рейху» розглядали Україну як «німецьку Індію». Прагнучи використати злочини радянської влади у своїх інтересах, гітлерівці спочатку не заперечували проти відродження Православної Церкви на окупованих територіях. Відновлювались православні храми, почала видаватися богослужбова література, відкривались духовні училища та семінарії, проводились церковні з'їзди. Легальна преса (понад 100 часописів) перебувала під жорстким контролем німецької адміністрації. Так, відбувалися масові розстріли євреїв у Бердичеві, Житомирі, Дніпропетровську і багатьох інших містах та містечках. У Києві основним місцем винищення єврейського населення став Бабин Яр, де були розстріляні й десятки тисяч українців, росіян та представників інших національностей. Тільки восени 1941 р. гітлерівці знищили в Україні майже 1 млн євреїв. Дуже тяжка доля випала військовополоненим Червоної армії. Тільки в 1941 р. до німецького полону потрапило понад 3,6 млн радянських солдат і офіцерів. В лютому 1942 р. із 3,6 млн радянських в'язнів лише кількасот тисяч були здатними до роботи.

3. На теренах сучасної України стародавні люди з’явилися близько: г) 1 млн. років тому

4. Встановіть відповідність між творами та їхнім змістовним наповненням:

«Повість минулих літ» -- виклад історії походження Русі та розвитку давньоруської держави

«Слово о полку Ігоревім» -- літературно-поетичний опис походу руської дружини проти половців

«Києво-Печерський Патерик» -- похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі

«Повчання» Володимира Мономаха -- життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам

5. Українські землі увійшли до складу Речі Посполитої унаслідок: а) укладення Люблінської унії

6. Визначте підписантів «Трактату про вічний мир»: б) Польща і г) Росія

7. Австрійський уряд 1774 року ухвалив відкрити на західноукраїнських землях школи: а) парафіяльні

8. Розташуйте події у правильній хронологічній послідовності:

             
г є в е б д а

9. Суспільство Гетьманщини у другій половині ХVІІ – у ХVІІІ ст. складалося з: б) козацької старшини і знатного військового товариства, духовенства, козаків, міщан, селян та шляхти

10. Противниками Директорії Української Народної Республіки 1919 року були: в) Добровольча армія генерала Денікіна, РСФРР, Польща;

11. Завершення Другої світової війни:

в) 2 вересня 1945 року

12. Встановіть відповідність між назвами законів і датами їх прийняття: Закон Української РСР «Про мови в Українській РСР» 1989

Закон України «Про національні меншини в Україні» 1992

Закон України «Про біженців» 1997

Закон України «Про освіту» 1993

Закон України «Про громадянство» 1996; Закон України «Про місцеве самоврядування» 1997

Білет №70

1. Охарактеризуйте ставлення урядів великих європейських країн до українського питання у 1917 – 1920 рр.

Зацікавлення Україною з боку Антанти та розробка і обговорення заходів, спрямованих на налагодження стосунків з нею, свідчать про існування "українського питання", суть якого полягала у розв'язанні національно-політичпих, територіальних, адміністративних проблем української державності. Право існування української нації, політики західних держав розглядають крізь призму розв'язання російської проблеми, яка полягала у налагодженні не лише адміністративно-територіальних, а й військово-політичних питань. Адже розпад Російської імперії, прихід до влади низки урядів, особливо активні дії більшовиків, змушували керівництво держав Антанти шукати виходу із цієї ситуації, оскільки некерованість цих процесів могла призвести до глобальних катаклізмів на континенті. Тому й "українське питання", як і інші дотичні до нього проблеми, Англія, Франція і США розглядали з позиції розв'язання питання загальної європейської стабілізації.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 629; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 162.158.78.204 (0.011 с.)