Розкрийте зміст та визначте значення Закону УНР «Про національну персональну автономію» від 9 січня 1918 року. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Розкрийте зміст та визначте значення Закону УНР «Про національну персональну автономію» від 9 січня 1918 року.Національно-персональна автономія — форма врахування і реалізації в етнонаціональній політиці прав та інтересів національних меншин, різновид національно-культурної автономії.

Ціль: поєднання інтересів особистості, нації і держави, не ставлячи під загрозу цілісність останньої.

Зміст: Закон автоматично надавав право на національно-персональну автономію великоруській, єврейській та польській націям; білорус., чеська, молдов., нім., татар., грец. й болг. меншини могли скористатися цим правом за умови подання на розгляд Ген. суду спеціальної заяви з 10 тис. підписів. Кожна з національних меншин, відповідно до закону, могла утворити Національний союз, члени якого заносилися в іменні списки, а вони в сукупності становили Національний кадастр. Нац. союзові надавалися права законодавчої ініціативи й урядування в межах компетенції, встановленої Установчими зборами. За своїм правовим статусом органи Національного союзу вважалися державними.

Однак в умовах громадянської війни в Україні 1917—1921 реалізувати цю модель не вдалося.

 

3. В умовах «неолітичної революції» у способі господарювання людини відбувся перехід:

в) від привласнюючого до відтворюючого

4. У творах давньоримських авторів (Плінія Старшого, Тацита) слов’яни звуться:

б) венедами

5. «Коломацькі статті» підписано гетьманом:

б) Іваном Мазепою

6. Встановіть відповідність між навчальними закладами на українських землях та мовою викладання в них:

1. недільні школи Києва (1859–1863 рр.)   2. парафіяльні школи (ХIV ст.)   3. гімназії Закарпаття (початок ХХ ст.)   4. єзуїтські колегії (ХVII ст.) А. латина   Б. українська   В. угорська   Г. церковнослов’янська

 

 

? 7. Виберіть із перелічених політичних партій та організацій ті, що діяли у Західній Україні в ХІХ ст.:

б) Русько-українська радикальна партія (1890 р.)

д) Соціал-демократична партія (1899 р.)

8. Першій у Росії політ на літаку над Одесою 1910 року здійснив:

б) М. Єфімов

9. Визначте хронологічну послідовність подій:

1 - а) Українська Народна Республіка доби Центральної Ради (1917-1918)

2 - г) Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського (30 квітня 1918)

3 - б) Західноукраїнська Народна Республіка (19 жовтня 1918-1919)

4 - в) Українська Народна Республіка доби Директорії (грудень 1918)

 

10. Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 роках визначався:

а) «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади

11. Греко-католицьку церкву в Галичині, на Волині ліквідовано в:

а) березні 1946 року

12. Представники якої з течій опозиційного руху 1960-х рр. обґрунтовували необхідність духовного і культурного відродження українського народу, його мови, традицій, правдивого висвітлення історичного минулого, а також чинила опір русифікації?

б) національно-культурницька

Контрольне завдання № 7

1. Проаналізуйте в етнополітичному контексті ситуацію, пов’язану з обмеженням та остаточною ліквідацією царським урядом автономії України (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

Характеризуючи перше питання, потрібно сказати, що в другій половині ХVІІ ст. посилюється наступ царизму на автономні права України. Новим гетьманом Лівобережної України після Івана Мазепи став Іван Скоропадський (1708-1722). За його гетьманування відбувалося руйнування основ української державності. Насаджувалися не властиві для України органи правління, суттєвих обмежень зазнала влада гетьмана, безжально використовувався економічний та людський потенціал України (проілюструйте фактами). Інкорпораційна політика царизму яскраво проявилася в утворенніМалоросійської колегії на чолі з С.Л.Вельяміновим. Які функції вона виконувала, які завдання ставились перед нею?

Відзначте, що після смерті І.Скоропадського у 1722 р. відбувається перша ліквідація гетьманства, оскільки Петро І заборонив вибори наступного гетьмана.

Потрібно відзначити про існування опозиції у складі групи українських автономістів, висвітлити політику наказного гетьмана П. Полуботка. Як проявився героїз Павла Полуботка?

Після смерті Петра І у 1725 р. було призупинено процес цілковитої ліквідації автономії України. Які чинники вплинули на закриття ПешоїМалоросійської колегії і дозвіл населенню обирати гетьмана? Ним став сімдесятирічний миргородський полковник Данило Апостол (1727-1734). Після обрання його гетьманом, Д.Апостол подав петицію про відновлення державних прав України на основі «статей Б.Хмельницького». У відповідь російський уряд видав указ, яким визначав правове становище Гетьманщини – т.зв. Рішительні Пункти. Покажіть, що вони значно обмежували гетьманську владу. Прослідкуйте основні напрями реформаторської політики Данила Апостола, що сприяло стабілізації внутрішнього життя України. Після смерті Д.Апостола у 1734 р. відбулася друга ліквідація гетьманства. Який орган було запроваджено для управління Україною.

Далі відзначте, що останньому українському гетьманові –Кирилу Розумовському – вдалося дещо роширити автономію України. Зупиніться на характеристиці проведених ним реформ та передумовах остаточної ліквідації Катериною ІІ гетьманства та Запорозької Січі.

У наступному питання покажіть процес остаточної ліквідаці автономії України (ліквідацію полково-сотенного устрою Гетьманщини, ліквідацію соціальної структури населення, насадження кріпацтва, запровадження російського адміністративного устрою на території Наддніпрянської України).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.117.166 (0.01 с.)