Фінанси і фінансова політика ТНКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінанси і фінансова політика ТНКТаким чином, ТНК - група підприємств, які функціонують у різних країнах, але управляються штаб-квартирою, що розташована в одній конкретній країні.В основі такого управління - механізм прийняття рішень, що дає можливість здійснювати узгоджену політику й загальну стратегію, розподіляючи ресурси, технології Й відповідальність для досягнення результату - одержання прибутку.Важливою складовою світової фінансової системи є фінанси транснаціональних корпорацій. Знання про дану складову допомагає зрозуміти функціонування сучасних світових фінансів. Це, на наш погляд, дуже складна тема, тому що фінанси ТНК тісно пов'язані з іншими складовими світових фінансів і певним чином впливають на їхній розвиток. ТНК у своїй фінансовій діяльності використають всі інструменти, які обертаються на всіх сегментах світового фінансового ринку. Обслуговування діяльності ТНК банками на міжнародних фінансових ринках є одним із головних джерел одержання ними прибутків.Щоб розглянути всі аспекти фінансів ТНК як однієї з основних складових світової фінансової системи, необхідно написати окремий підручник, тому зупинимося на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах даного питання.Розрізняють фінанси й фінансову політику ТНК. Фінанси ТНК - це система грошових відносин, які виникають у процесі господарської діяльності й необхідних для формування й використання капіталу, доходів і грошових фондів. Капітал є джерелом утворення активів транснаціональних корпорацій.Наголос у сучасних фінансах ТНК робиться на пошуках шляхів ефективного використання ресурсів і на інвестуванні коштів в активи або проекти, які приносять високі доходи за найменшого ризику.На сучасному етапі більше уваги приділяється: визначенню ефективних співвідношень між фінансуванням бізнесу за допомогою позик і продажем цінних паперів; проведенню оптимальної дивідендної політики; довгостроковому плануванню; використанню нових фінансових важелів; розумінню механізму міжнародних фінансів.В умовах ринкового господарства правомірно визнати за фінансами ТНК існування таких функцій, як:

формування капіталу, доходів і грошових фондів - ця функція є необхідною умовою здійснення безперервності процесу відтворення;

розподіл і використання капіталу, доходів і грошових фондів - змістом даної функції є використання капіталу, доходів і грошових фондів на цілі, що передбачені у фінансовому плані корпорації;

контроль - дана функція використовується для контролю за дотриманням вартісних і матеріально-речових пропорцій при утворенні й використанні доходів корпорації та її підрозділів.

Управління фінансами - це система принципів, методів, коштів і форм організації грошових відносин.

Основні функції фінансового управління компанією:управління дебіторською заборгованістю;

управління коштами;управління капітальними витратами;управління цінними паперами й інвестиціями;

управління взаєминами з банком;бухгалтерський облік й аналіз, калькуляція;оподатковування;проведення внутрішніх ревізій;підготовка статистичних і фінансових звітів;

бюджетування.

Більшість ТНК у своїй організаційній структурі мають три основні блоки:

індустріально-промисловий;фінансово-економічний;торгово-комерційний.

Всі три блоки та їхні елементи є рівноправними й несуть повну відповідальність за виконання покладених на них функцій. Фінансово-економічний блок забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії. Його елементами є мережа кредитно-фінансових установ: страхові компанії; комерційні банки; інвестиційні фонди й компанії; фінансові фонди й компанії; лізингові фонди й компанії; пайові фонди й компанії; трастові фонди й компанії; пенсійні фонди й компанії. Фінансово-економічний блок порівняно із двома іншими -індустріально-промисловим і торгово-комерційним - має особливість, оскільки він забезпечує нормальну діяльність всіх структурних підрозділів компанії.Голові і і завдання фінансово-економічного блоку ТНК'.залучення й акумулювання фінансових коштів;виготовлення інвестиційної політики й здійснення капіталовкладень;управління фінансами на основі підтримки стійкого балансу між ресурсами й заявками на ці ресурси з боку всіх організаційних структур ТНК;забезпечення економічної безпеки;управління ризиками;правильна й ефективна побудова внутрішньої економіки всієї групи.Здійснення фінансово-кредитної діяльності в міжнародних масштабах передбачає наявність у структурі ТНК банківського об'єднання, що має розгалужену систему філій і відділень. Джерела фінансування ТНК

У процесах динамічного розвитку глобалізації, зростаючої відкритості й взаємозалежності національних економік, формування нового типу міжнародних фінансових відносин зростає значення транснаціональних корпорацій. Вони виступають як ключові компоненти світової економіки і як її рушійні сили.Глобальні зміни в діяльності транснаціональних корпорацій найтіснішим чином пов'язані з використанням сучасних методів і прийомів міжнародного фінансового менеджменту. Актуальність вивчення можливостей управління фінансовими потоками транснаціональних корпорацій обумовлена наступними положеннями:

процес фінансової глобалізації охопив і Україну, економіка якої послідовно інтегрується у світове господарство;іноземні транснаціональні корпорації формують в Україні стійку мережу дочірніх підприємств, внесок яких у національну економіку, забезпечення потреб населення є значимим й перспективним у довгостроковому періоді;сучасний етап розвитку іноземного підприємництва в Україні відрізняється значною часткою участі транснаціональних корпорацій у прямих іноземних інвестиціях, що сприяють масштабній та ефективній трансформації української економіки;українські транснаціональні корпорації, що формуються, з мережею закордонних дочірніх підприємств мають потребу у створенні гнучкого апарату міжнародного фінансового управління, використанні сучасної системи методів, прийомів та інструментів фінансового менеджменту.

З усіх численних класифікаційних підходів, що диференціюють фінансові ресурси транснаціональних компаній, у першу чергу необхідно виділити внутрішні й зовнішні. Це можна аргументувати як складною організаційною структурою транснаціональної компанії з її різноманітними функціональними елементами, ієрархією й взаємозв'язками, так і розходженнями в національних умовах функціонування окремих організацій, що входять у корпорацію.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.007 с.)